logo logo

Računska dinamika tekočin zavarnost jedrskih reaktorjev - "Computational Fluid Dynamics for Nuclear Reactor Safety (CFD4NRS)", Šanghaj, Kitajska, 4.9.2018 – 6.9.2018

V zadnji dveh desetletjih je z željo po natančnem simuliranju pomembnih termo hidravličnih pojavov v tehnologiji jedrskih reaktorjev v treh dimenzijah narasla uporaba programov računske dinamike tekočin (»Computational Fluid Dynamics – CFD«). Zahteve po validaciji modelov v ti. programih CFD z rezultati primernih eksperimentov so bile pobuda za ustanovitev skupin ekspertov s področja. OECD/NEA ter IAEA organizirata delavnice »Computational Fluid Dynamics for Nuclear Reactor Safety (CFD4NRS)« z namenom:

  1. Izdelave smernic za uporabo (»Best Practice Guidelines – BPG«) CFD tehnik.
  2. Dokumentiranja baze eksperimentov primernih za validacije CFD programov.
  3. Identifikacije potrebnih izboljšav ter razširitev trenutnih CFD programov za pridobivanje zanesljivih rezultatov v več-faznih tokovih.
  4. Pregleda metod za ugotavljanje negotovosti (»Uncertainty Quantification – UQ«)

Tokratna delavnica CFD4NRS je bila že 7 po vrsti. Gostila jo je Univerza Shanghai Jiao Tong na Kitajskem med 4. in 6. septembrom 2018. Eksperimentalisti ter raziskovalci s področja jedrske varnosti, ki uporabljajo programe računske dinamike tekočin v različnih aplikacijah jedrskih elektrarn so izmenjevali svoja mnenja za izboljšavo eksperimentov ter validacijo programov CFD. Različni avtorji so predstavili svoje delo s področij enofaznega in večfaznega prenosa toplote, tokov s prosto površino, kondenzacije ter turbulentnega mešanja. Obravnavane teme se nanašajo na varnostne probleme v jedrskih elektrarnah kot so toplotni tlačni šok, kritični toplotni tok, bazenski izmenjevalci toplote, bazen z izrabljenim gorivom, redčenje borove kisline, porazdelitev vodika v zadrževalnem hramu,..

Sedme izvedbe te delavnice se je udeležil Rok Krpan, sodelavec Odseka za reaktorsko tehniko Instituta Jožef Stefan.

classical view