logo logo

Sestanek ekspertov glede predloga OECD/NEA projekta ROSAU, OECD/NEA, Pariz, Francija, 20.-21. 9. 2018

Organizacija za gospodarsko sodelovanje in razvoj - OECD (Organisation for Economic Co-operation and Development) združuje 34 držav članic in velja za organizacijo elitnih gospodarstev. V okviru OECD deluje več specializiranih agencij, med njimi tudi Agencija za jedrsko energijo - NEA (Nuclear Energy Agency). Poslanstvo OECD/NEA je z mednarodnim sodelovanjem podpirati države članice pri vzdrževanju in nadaljnjem razvoju znanstvenih, tehničnih in pravnih temeljev za varno, okolju prijazno in gospodarno uporabo jedrske energije v miroljubne namene. Aktivnosti NEA obsegajo več področij. V okviru področja Jedrska varnost in upravljanje deluje Odbor za varnost jedrskih naprav – CSNI (Committee on the Safety of Nuclear Installations) v okviru katerega deluje več delovnih skupin. Glavna naloga Delovne skupine za analize in ravnanje v primeru nesreč – WGAMA (Working Group on Analysis and Management of Accidents) – je izboljšanje razumevanja fizikalnih procesov in obravnava varnostnih vprašanj obstoječih in naprednih reaktorjev.

ANL (Argonne National Lab) iz ZDA je na sestanku CSNI decembra 2017 predstavil predlog OECD/NEA projekta ROSAU (Reduction of Severe Accident Uncertainties). CSNI je odobril izvedbo sestanka ekspertov v okviru WGAMA, na katerem bi dorekli vsebino projekta in preverili interes posameznih držav za sodelovanje v projektu. Sestanek ekspertov je potekal od 20.-21. 9. 2018 na OECD/NEA v Parizu. Na sestanku je ANL predstavil ozadje predlaganega 5 letnega projekta ROSAU v vrednosti 9,9 mio USD, vsebino projekta, predlagane eksperimente, časovni načrt in stroške po letih. Projekt obsega tematiko razprostiranja in hlajenja taline sredice, ki se v primeru težke nesreče v jedrski elektrarni in odpovedi reaktorske posode izlije v poplavljeno reaktorsko votlino, in je razdeljen v dva eksperimentalna sklopa:

  • Eksperimenti (6) podvodnega razprostiranja taline,
  • Eksperimenti (5) hladljivosti taline in interakcije taline z betonom.

 

Predvidene so tudi spremljajoče analitične aktivnosti. OECD/NEA je predstavila standardna pravila delitve stroškov takšnih skupnih projektov: 50% stroškov krije država izvajalca eksperimentov, preostale stroške pa krijejo sodelujoče države v projektu sorazmerno z bruto domačim proizvodom države, vendar ne manj kot 1,5% in ne več kot 10%. Prispevek Slovenije (1,5%) bi tako bil 150 000 USD. Države se lahko izjemoma dogovorijo tudi za drugačno delitev stroškov in npr. omogočijo sodelovanje državi ob ustreznem prispevku v naravi. Interes za sodelovanje v projektu (s kritjem stroškov projekta) so izrazile sledeče navzoče države: ZDA, Japonska, Češka, Švedska, Belgija, Kitajska, Francija, Španija, Nemčija, Koreja. Predhodno so morebiten interes izrazile sledeče države, ki pa se srečanja niso udeležile: Združeni arabski emirati, Rusija, Kanada. OECD/NEA bo pripravila pogodbo o sodelovanju in jo bo razposlala državam, ki so pripravljene kriti stroške projekta. Začetni sestanek projekta ROSAU bo predvidoma od 29.-30. 1. 2019 na OECD/NEA v Parizu.

Sestanka ekspertov glede predloga OECD/NEA projekta ROSAU se je udeležil dr. Matjaž Leskovar z Odseka za reaktorsko tehniko (R4) in je na njem aktivno sodeloval v strokovnih razpravah. Razložil je, da je IJS R4 zainteresiran za sodelovanje v projektu, vendar da lahko prispeva le z analitičnimi aktivnostmi.

classical view