logo logo

8. delovni sestanek projekta SESAME, TUD, Delft, Nizozemska

Projekt SESAME je projekt, ki poteka v okviru evropskega projekta Horizon 2020. Glavni trije cilji projekta so: razvoj in validacija numeričnih metod za razvoj in oceno varnosti reaktorjev, hlajenih s tekočimi kovinami; razširitev baze referenčnih podatkov za validacije; ter vzpostavitev smernic dobre prakse, metod validacije in verifikacije in metod za določevanje nedoločenosti. Rezultati projekta bodo predvidoma uporabljeni pri načrtovanju in izboljšavah reaktorjev četrte generacije. Eksplicitno izpostavljeni so reaktorji ASTRID, MYRRHA, ALFRED ter SEALER. Projekt je razdeljen v 7 delovnih paketov. Na njem sodeluje 23 organizacij iz Evropske Unije in dve organizaciji iz Združenih Držav Amerike.

V prvem, skupnem delu sestanka, so organizacije, ki pripravljajo eksperimentalne naprave in simulacije le-teh, predstavile napredek v izdelavi in poskusih, oziroma pripravi in analizi rezultatov simulacij. Sestanek se je nadaljeval s skupnim in razdeljenim delom po posameznih delovnih paketih.

Sestanek je potekal od 2. do 4. oktobra v prostorih organizacije TUD v kraju Delft na Nizozemskem. Sestanka sem se kot predstavnik Odseka za reaktorsko tehniko udeležil Jure Oder. V prvem delu sestanka sem predstavil rezultate direktne numerične simulacije toka tekočega natrija čez stopnico z grelcem.

 

classical view