logo logo

ERCOFTAC (European Research Community On Flow, Turbulence and Combustion) združuje raziskovalce iz univerz, raziskovalnih ustanov in industrije, ki se ukvarjajo z zelo širokimi področji raziskav tokov tekočin, turbulence in zgorevanja. ERCOFTAC vsaki dve leti organizira delavnico o Direktnih simulacijah (DNS, ang. Direct Numerical Simulation) in simulacijah velikih vrtincev (LES, Large Eddy Simulation), ki veljajo za računsko najbolj natančne in zahtevne simulacije tokov tekočin.

Na področju enofaznih tokov tekočin je bilo v preteklosti že veliko narejenega. Kljub temu se razvoj numeričnih kod nadaljuje v smeri večje natančnosti numeričnih metod in računske optimizacije, hkrati pa se z nenehnim večanjem računske moči izboljšuje razumevanje nekaterih pojavov predvsem na področju prenosa toplote (npr. zelo visoka Prandlova števila, konvektivno hlajenje s curki, itd.), hidrodinamske nestabilnosti (npr. Rayleigh-Bénardova konvekcija, von Kármánove vrtinčne steze, Kelvin-Helmoltzove nestabilnosti, itd.), vpliv površinske obdelave sten na tok tekočine, mehanska interakcije tekočine s strukturo, itd. Velik del raziskav je trenutno usmerjen v simuliranje dvofaznih tokov, ki so bolj zahtevne in bodo v prihodnjih desetletjih odigrale pomembno vlogo v razvoju natančnih in zanesljivih numeričnih metod ter boljšem razumevanju pojavov, s katerimi se vsakodnevno srečujemo tako v naravi kot tudi pri različnih industrijskih procesih, npr. od napovedovanje vremena in poplav do izboljšanja učinkovitosti prenosa toplote v jedrskih elektrarnah.

Srečanja in delavnice, ki je potekala na Univerzi Carlos III v Madridu med 5. In 7. junijem 2019, se je udeležil dr. Blaž Mikuž z Odseka za reaktorsko tehniko Instituta »Jožef Stefan«. Na delavnici je bil predstavljen prispevek z naslovom »LES of a Taylor bubble in co-current turbulent pipe flow« v soavtorstvu z dr. E.M.A. Frederix in E.M.J. Komen iz Nuclear Research and Consultancy Group (NRG), Nizozemska.

classical view