logo logo

Po težki nesreči v jedrski elektrarni v Fukušimi so se zaostrili standardi jedrske varnosti. Tako tudi analize težkih nesreč postajajo sestavni del varnostnih poročil. Za neodvisno preverjanje analiz težkih nesreč se v svetu uporablja predvsem računalniški program MELCOR, ki ga je moč pridobiti s sodelovanjem v U.S. NRC mednarodnem raziskovalnem programu CSARP (Cooperative Severe Accident Research Program). Slovenija je članica programa CSARP od konca leta 2015, v njem pa je sodelovala že tudi v letih od 1998-2005. V okviru raziskovalnega programa CSARP poteka v ZDA vsako leto srečanje CSARP/MCAP (MELCOR Code Assessment Program), zaradi razširjenosti programa pa poleg tega že nekaj let potekajo tudi regionalna letna srečanja za evropske (EMUG – European MELCOR User Group) in azijske (AMUG – Asian MELCOR User Group) uporabnike programa MELCOR.

Letošnje srečanje CSARP/MCAP je potekalo v Albuquerque, New Mexico, ZDA od 3.-6. junija 2019. Na srečanju, na katerem so sodelovali udeleženci iz 20 držav, so U.S. NRC, ki vodi program CSARP, razvijalci programa MELCOR iz Sandia National Laboratories, Albuquerque, New Mexico, ZDA, in CSARP partnerji predstavili svoje aktivnosti. Srečanje je bilo razdeljeno na sledeče sekcije:

  • Raziskave težkih nesreč - aktivnosti, računalniški programi in eksperimenti,
  • Reaktorske analize in analize bazena za izrabljeno gorivo,
  • Hlajenje razbitkov sredice,
  • Čiščenje cepitvenih produktov in posebne teme,
  • Uporaba in vrednotenje programa MELCOR.

 

Med CSARP in MCAP srečanjem je bila 5. junija popoldne delavnica za uporabnike programa MELCOR.

Srečanja in delavnice se je udeležil dr. Matjaž Leskovar z Odseka za reaktorsko tehniko Instituta »Jožef Stefan«, ki je slovenski koordinator za sodelovanje v okviru raziskovalnega programa CSARP. Imel je predstavitev z naslovom M. Leskovar, M. Uršič »Comparative Analysis of Severe Accident in Krško NPP with MELCOR 2.2 & 1.8.6«.

classical view