logo logo

Mednarodna agencija za atomsko energijo (IAEA) je leta 2010 ustanovila zbor pooblaščenih izvedencev za jedrsko in sevalno varnost (TSO) z namenom spodbujanja sodelovanja in izmenjave informacij. Osnovo za delovanje zbora predstavlja dokument TECDOC-1835 (Technical and Scientific Support Organizations Providing Support to Regulatory Functions). Leta 2012 je bil ustanovljen upravni odbor, katerega skrb je izvajanje programa zbora.

Petnajsto srečanje upravnega odbora je potekalo v organizaciji IAEA na Dunaju, Avstrija, od 17. do 18. februarja 2020. Srečanje je imelo osem sekcij: (1) otvoritev, (2) pobuda TSO za podporo tehničnih in raziskovalnih zmogljivosti pri upravnih funkcijah, (3) poročilo o nacionalni delavnici o razvoju in krepitvi pooblaščenstva v Južnoafriški Republiki, (4) podpora zbora pooblaščencev za članice IAEA, (5) promocija zbora, (6) razno, (7) predstavitve dela drugih organizacij, konferenc in plenarnih srečan, in (8) zaključek. Glavni poudarki srečanja odbora so bili:

  • Michel van Haesendonck (Bel V) in Carla Eible-Schwaeger (GRS) sta novi predsedujoči in so-predsedujoča upravnemu odboru,
  • izvedena je bila pilotna delavnica o vzpostavitvi TSO v Južnoafriški republiki,
  • načrtuje se izvedba pilotne delavnice v Belorusiji in Bangladešu,
  • razvija in testira se orodje za samovrednotenje kapacitet TSO, in
  • naslednja konferenca zbora TSO bo leta 2022 v Rusiji.

Srečanja upravnega odbora zbora TSO se je udeležil dr. Mitja Uršič iz Odseka za reaktorsko tehniko Instituta »Jožef Stefan«. Udeležilo se ga je okvirno 20 predstavnikov članic IAEA in predstavnikov IAEA.

 

classical view