logo logo

Projekcije širjenja COVID19 v Sloveniji

Dr. Matjaž Leskovar je v dneh, ko je cel svet zaskrbljen zaradi razvoja epidemije, naredil svojo napoved razvoja epidemije COVID-19 v Sloveniji. Izračunana je s pomočjo točkovnega modela epidemije, ki je uglašen z javno dostopnimi podatki in omogoča tudi modeliranje odzivov prebivalcev na sprejete ukrepe za preprečevanje širjenja.

Prvo napoved za Slovenijo smo objavili v časopisu Delo 25.3.2020. To napoved so podatki v celoti potrdili.

Epidemija se je umirila, vsakodnevno napovedovanje ni več smiselno. Napovedi bomo obnavljali po potrebi ali ob koncu meseca.

Osnovne video informacije o modelih

6 minutna hitra informacija o modelu in osnovnih napovedih (6.4.2020):

Spletno predavanje "Kaj imata skupnega verižna reakcija v reaktorju in epidemija" (16.4.2020):

Zadnja napoved 

19.5.2020

Napovedujemo, kako bi lahko sproščanje ukrepov vplivalo na število bolnikov v bolnišnicah (R=0,5) do julija. Kako lahko gre narobe kažejo krivulje R=1,1 , R=1,3 in R=1,5.

Tudi zadnji podatki potrjujejo umirjanje epidemije.

Ocena reprodukcijskega števila R na osnovi pozitivnih testov, hospitaliziranih, intenzivnih in modela epidemije (žal samo za 10 in več dni za nazaj)..

 

Epidemija se umirja v skladu z modelsko napovedjo. Glede na podatkom prilagojen izračun izgleda, da so vsi ukrepi do 20.3. komaj spravili R z začetnih R0=3,5 pod 1 (R=0,91) in da so šele ukrepi omejenega gibanja 30.3. R spustili bistveno pod 1 (R=0,73).

 

classical view