logo logo

Projekcije širjenja COVID19 v Sloveniji

Napoved 22.9.2020

Misel dneva: Slovenci smo športni fenomen, bodimo tudi pri Covidu in pokažimo svetu, da znamo stopiti skupaj in ga premagati in biti najboljši.

Uvodna pojasnila so podana tukaj. Za radovedne in željne znanja smo pripravili Malo šolo epidemije: epizoda 1, epizoda 2, epizoda 3.

Reprodukcijsko število R še kar pada, predvidoma zaradi osveščanja medijev o pomembnosti doslednega izvajanja samozaščitnih ukrepov, kar je zelo dobra novica. Ocenjeno reprodukcijsko število je R=1,2 (podvojitveni čas 26 dni ob 4 uvoženih/dan). Epidemija bo začela pojenjati, če bo R<0,9 (ob 4 uvoženih/dan), kar lahko predvidoma dosežemo že z doslednim izvajanjem osnovnih samozaščitnih ukrepov.

Analizo in napovedi smo pripravili za sledeči scenarij: R=1,2 (in 4 uvoženi/dan), po 19.9. zaradi sprejetih novih ukrepov optimistično predpostavljen R=0,9. V tem primeru bo število pozitivnih testov v prihodnjem obdobju fluktuiralo v območju od 40 do 180 okoli trenutne povprečne vrednosti 116, ki bo do 26.9. počasi naraščala in se nato začela zmanjševati.

V prognozi za bolnice je predstavljena napoved z R=1,2 (in 4 uvoženi/dan) za primer, da bodo sprejeti novi ukrepi prijeli (po 19.9. optimistično R=0,9), in za primer, da ne bodo (R=1,2 tudi po 19.9). Dodatno sta predstavljena še scenarija z R=1,5 in R=1,0 po 19.9. Namen predstavitve različnih scenarijev je, da se seznanimo z negotovostmi in karakterističnimi časi.

Še prognoza na osnovi epidemioloških podatkov (stanje 13.9.2020), ki jih tedensko objavlja NIJZ. S slike 6 je razvidno, da narašča število pozitivnih testov v kategorijah: »neznani vir« in »lokalni vir«, število pozitivnih testov v ostalih kategorijah k sreči pada. Zaskrbljujoče je, da kategoriji »lokalni vir« in »neznani vir« naraščata vse hitreje (rdeča in siva krivulja se krivita v smeri navzgor, prav tako zelena krivulja vsote obeh), kar nakazuje, da imamo v teh segmentih (verjetno) eksponentno rast (tudi če upoštevamo povečano število dnevno opravljenih testov). Žal nimamo na razpolago dnevnih podatkov za bolj verodostojno oceno.

Iz tabele 1 (stanje 18.9.2020) je razvidno, da je smrtnost v prvem in drugem valu epidemije glede na pozitivne teste primerljiva, kar pomeni, da virus ne slabi (upoštevali smo tipičen dvotedenski časovni zamik od pozitivnega testa do smrti).

Slika 1:

 Slika 2:

 Slika 3:

 Slika 4:

Slika 5:

Slika 6: (Stanje 13.9.2020)

Tabela 1: (Stanje 18.9.2020)

classical view