logo logo

Izobraževanje

Jedrsko tehniko (nuclear engineering) je v Sloveniji mogoče študirati le na Fakulteti za matematiko in fiziko Univerze v Ljubljani. Študij je mednarodno priznan in poteka v okviru Evropskega združenja za jedrsko izobraževanje ENEN.

Sodelavke in sodelavci Odseka za reaktorsko tehniko predstavljamo raziskovalno in pedagoško jedro študija jedrske tehnike.

Kontakt: prof. dr. Iztok Tiselj.

Študij organiziramo na dveh stopnjah:

Magister jedrske tehnike

Program je umeščen v 2. bolonjsko stopnjo in traja 2 leti (120 ECTS). Vpišejo se lahko študentje z dokončanimi tremi letniki (180 ECTS) naravoslovnih in tehniških fakultet.

Program študija, zloženka.

Prijava za vpis

Pripravljene imamo tudi morebitne magistrske teme s katerimi lahko zaključite študij. Če pa imate idejo, ki je med temami ni, se lahko vedno obrnete na morebitnega mentorja.

Doktor jedrske tehnike

Program je umeščen v 3. bolonjsko stopnjo in traja 3 leta (180 ECTS). Vpišejo se lahko študentje z dokončanimi petimi letniki (300 ECTS) naravoslovnih in tehniških fakultet.

Program študija.

Prijava za vpis: prosimo, da se posvetujete s potencialnim mentorjem.

Obiščete lahko tudi spletno stran Alumni združenja jedrske tehnike.

Študentje in profesorji na ekskurziji v odlagališče nizko in srednje radioaktivnih odpadkov na otoku Olkiluoto na Finskem.

Usposabljanje

Sodelavke in sodelavci Odseka za reaktorsko tehniko sodelujemo pri usposabljanjih, ki jih organizira Izobraževalni center za jedrske tehnologije Instituta "Jožef Stefan" (ICJT).

 

Stran ureja: Jure Oder

classical view