logo logo

Izvedenstvo

Institut "Jožef Stefan" je pooblaščeni izvedenec za jedrsko in sevalno varnost v skladu z Zakonom o varstvu pred ionizirajočimi sevanji in jedrski varnosti (ZVISJV). Sodelavke in sodelavci Odseka za reaktorsko tehniko sestavljamo jedro tovrstnih dejavnosti Instituta.

Izvedensko dejavnost opravljamo na osnovi pooblastil, ki jih je izdala Uprava RS za jedrsko varnost (URSJV):

  • pooblastilo številka 3571-3/2012/6 z dne 13.03.2012 (za obdobje 5 let) in
  • pooblastilo številka 3906-1/2007/8 z dne 09.03.2007 (za obdobje 5 let).

Institut "Jožef Stefan" je s svojim raziskovalnim in strokovnim delom uspešno prispeval k varni rabi jedrske energije v Sloveniji od prvih priprav na gradnjo jedrske elektrarne v Krškem pa vse do danes.

3. julija 2013 smo postali člani evropskega združenja pooblaščenih izvedencev za jedrsko in sevalno varnost ETSON.


Člani ETSON izpolnjejo visoke standarde etike in kvalitete, med katere sodita tudi dolgoročni raziskovalni program in neprofitnost.

Pomembnejše reference v zadnjih letih

Nuklearna elektrarna Krško

Nuklearna elektrarna Krško

Sodelavke in sodelavci Odseka so spremljali spremembe in testiranja varnostne opreme v jedrski elektrarni Krško v vseh remontih od pričetka delovanja NEK leta 1982.

Ostali pomembnejši projekti v zadnjih letih so:

Stran ureja: Jure Oder

classical view