logo logo

Kdo smo?

Odsek za reaktorsko tehniko predstavlja jedro slovenskih raziskav na področju varne rabe jedrske energije. Tovrstne raziskave v vseh jedrskih državah pomagajo zagotavljati in nadzorovati varnost jedrskih elektrarn. Nova spoznanja sproti prenašamo v prakso jedrske elektrarne v Krškem in Uprave za jedrsko varnost republike Slovenije.

Sodelavke in sodelavci  soustvarjamo nova znanja o modeliranju in računalniških simulacijah fizikalnih procesov, ki so ključni za zagotavljanje jedrske varnosti. Naše intenzivno mednarodno sodelovanje omogoča tudi izvajanje eksperimentov, ki pomagajo izboljševati naše računalniške modele.

Naša največja vrednota so sodelavke in sodelavci. Mlad in interdisciplinarni team sestavljamo fiziki ter inženirji strojništva, elektrotehnike in gradbeništva. Tudi zato so naši raziskovalni rezultati cenjeni v Evropi in svetu.

 

Sodelavci

Sodelavke in sodelavci po obisku odkopnega obzorja v Premogovniku Velenje 8.5.2012.

 

Sodelujemo z najboljšimi!

 

 

Stran ureja: Tadej Holler

classical view