logo logo

Sodelavke in sodelavci

Vodstvo

prof. dr. Leon Cizelj, vodja odseka
Tanja Klopčič, poslovna sekretarka
Nina Rehar, tajnica

Zaslužni znanstvenik

prof. dr. Borut Mavko  

Znanstvene sodelavke in sodelavci

dr. Samir El Shawish  
dr. Cedric Flageul  
mag. Ljubo Fabjan, vodja službe QA
doc.dr. Ivo Kljenak  
dr. Boštjan Končar  
dr. Matjaž Leskovar  
dr. Marko Matkovič  
dr. Andrej Prošek  
prof.dr. Iztok Tiselj vodja podiplomskega študija Jedrska tehnika
dr. Mitja Uršič  
dr. Andrija Volkanovski  

Mlajši raziskovalci

dr. Oriol Costa Garrido  
dr. Martin Draksler  
Romain Henry  
Tadej Holler  
Janez Kokalj  
Rok Krpan  
Matic Kunšek  
Jure Oder  
Matej Tekavčič  
Boštjan Zajec  

Strokovni sodelavci

Sandi Cimerman  
Zoran Petrič  
Andrej Sušnik  

Nekdanje sodelavke in sodelavci

prof.dr. Andro Alujevič Radko Istenič Nataša Pouh
dr. Miroslav Babić Katarina Janežič Boštjan Primec
Dečan Beader Andrej Jerele Ida Radan
Ovidiu-Adrian Berar dr. Romana Jordan Mirjana Radović
dr. Robert Bergant mag. Mihael Jurkovič Igor Ravnikar
Janez Bevk dr. Duško Kančev mag. Marko Senčar
Silvo Bizjak Marjan Klobučar Andreja Sever
Beti Bobnar Najžer Mirko Kocuvan dr. Igor Simonovski
Dušan Bosnar Iztok Kordiš dr. Andrej Stritar
Petar Brajak mag. Darko Korošec dr. Janez Sušnik
Zhengxiang Chen mag. Venceslav Kostadinov dr. Igor Šalamun
Raphaël Connes dr. Aleš Košir prof.dr. Božidar Šarler
prof.dr. Marko Tomaž Čepin dr. Marko Kovač dr. Aljaž Škerlavaj
dr. Gregor Černe dr. Mitja Kožuh dr. Luka Štrubelj
dr. Milorad Dušić Marija Loh Urša Knific Terze
mag. Tomaž Dvoršek prof.dr. Jure Marn dr. Mihaela Irina Uplaznik
dr. Janez Gale dr. Jure Mencinger dr. Jelko Urbančič
dr. Blaže Gjorgiev dr. Blaž Mikuž mag. Djordje Vojnović
Miran Gorenec dr. Iztok Parzer Zlatka Vrhovec Mikolič
dr. Oton Gortnar Klavdij Paulus Samo Zabovnik
mag. Miroslav Gregorič prof.dr. Stojan Petelin dr. Boštjan Zafošnik
mag. Irena Hauer Gorazd Peterlin mag. Djordje Žebeljan
dr. Andrej Horvat Matej Pokorn Miran Željko
mag. Samo Hrvatin prof.dr. Nik Popov prof. dr. Zdenka Ženko

 

Stran ureja: Matej Tekavčič

classical view