logo logo

Sodelavke in sodelavci

Vodstvo

prof. dr. Leon Cizelj vodja odseka
Tanja Klopčič poslovna sekretarka
Nina Rehar tajnica

Zaslužni znanstvenik

prof. dr. Borut Mavko  

Znanstvene sodelavke in sodelavci

dr. Oriol Costa Garrido  
dr. Martin Draksler  
dr. Samir El Shawish  
doc. dr. Ivo Kljenak  
dr. Boštjan Končar  
dr. Matjaž Leskovar  
dr. Marko Matkovič  
dr. Blaž Mikuž  
dr. Andrej Prošek vodja službe QA
prof. dr. Iztok Tiselj vodja podiplomskega študija Jedrska tehnika
dr. Matej Tekavčič  
dr. Mitja Uršič  
doc. dr. Andrija Volkanovski  

Mlajši raziskovalci

Tadej Holler  
Janez Kokalj  
Rok Krpan  
Matic Kunšek  
Jure Oder  
Boštjan Zajec  

Strokovni sodelavci

Sandi Cimerman  
Zoran Petrič  
Andrej Sušnik  

Nekdanje sodelavke in sodelavci

prof.dr. Andro Alujevič dr. Andrej Horvat Nataša Pouh
dr. Miroslav Babić mag. Samo Hrvatin Boštjan Primec
Dečan Beader Radko Istenič Ida Radan
Ovidiu-Adrian Berar Katarina Janežič Mirjana Radović
dr. Robert Bergant Andrej Jerele Igor Ravnikar
Janez Bevk dr. Romana Jordan mag. Marko Senčar
Silvo Bizjak mag. Mihael Jurkovič Andreja Sever
Beti Bobnar Najžer dr. Duško Kančev dr. Igor Simonovski
Dušan Bosnar Marjan Klobučar dr. Andrej Stritar
Petar Brajak Mirko Kocuvan dr. Janez Sušnik
Zhengxiang Chen Iztok Kordiš dr. Igor Šalamun
Raphaël Connes mag. Darko Korošec prof.dr. Božidar Šarler
prof.dr. Marko Tomaž Čepin mag. Venceslav Kostadinov dr. Aljaž Škerlavaj
dr. Gregor Černe dr. Aleš Košir dr. Luka Štrubelj
dr. Milorad Dušić dr. Marko Kovač Urša Knific Terze
mag. Tomaž Dvoršek dr. Mitja Kožuh dr. Mihaela Irina Uplaznik
mag. Ljubo Fabjan Marija Loh dr. Jelko Urbančič
dr. Cédric Flageul prof.dr. Jure Marn mag. Djordje Vojnović
dr. Janez Gale dr. Jure Mencinger Zlatka Vrhovec Mikolič
dr. Blaže Gjorgiev dr. Iztok Parzer Samo Zabovnik
Miran Gorenec Klavdij Paulus dr. Boštjan Zafošnik
dr. Oton Gortnar prof.dr. Stojan Petelin mag. Djordje Žebeljan
mag. Miroslav Gregorič Gorazd Peterlin Miran Željko
mag. Irena Hauer Matej Pokorn prof. dr. Zdenka Ženko
dr. Romain Henry prof.dr. Nik Popov  

 

Stran ureja: Matej Tekavčič

classical view