logo logo

Svetovanje

Znanje, ki ga soustvarjamo z našimi raziskovalnimi partnerji v Evropi in svetu, redno prenašamo na mlajše sodelavce in v prakso.

Med naše najpomembnejše svetovalne projekte v zadnjem času sodijo:

  • Sodelovanje v drugem obdobnem varnostnem pregledu NEK (področja deterministične varnostne analize, verjetnostne varnostne analize in analize ogroženosti elektrarne), naročnik Nuklearna elektrarna Krško d.o.o., 2011-2013.
  • Usposabljanje sodelavcev jedrskih upravnih organov in tehniških varnostnih organizacij tretjih držav, naročnika Evropska komisija in Iter Consult, 2012-2013.
  • Sodelovanje v mednarodnem programu CAMP (računalniški programi RELAP, TRACE in PARCS), naročnika NEK d.o.o. in URSJV, od leta 1986.
  • Varnostne karakteristike potencialnih reaktorjev za drugi blok jedrske elektrarne v Krškem, naročnik Gen energija d.o.o., 2011-2012.
  • Obvladovanje resnih nezgod v reaktorjih tretje generacije, naročnik Gen energija d.o.o., 2009-2010.
  • Strateški pomen jedrske energetike v primerjavi z ostalimi viri in vpliv na gospodarstvo, naročnik Ministrstvo za gospodarstvo, 2009-2011.
  • Ranljivost jedrskih objektov v primeru napada z eksplozivnimi sredstvi, naročnik Electric Power Research Institute, 2005.
  • Prva analiza ranljivosti jedrskih elektrarn na teroristične in vojaške napade v svetu (med osamosvajanjem Slovenije, 1991).

Več o svetovalnih temah in naših referencah.

Naši partnerji.

Slika NEK raje na izvedenstvo.

 

Animacijski model nezgode pri kateri v reaktorju NEK izgubimo nekaj hladila.

 

Stran ureja: Matej Tekavčič

classical view