logo logo

Razpisane teme

Predstavljen je seznam tem za seminarske, magistrske in doktorske naloge. Zainteresirane študente vabimo, da izberejo katero izmed tem in stopijo v stik z navedeno kontaktno osebo, kjer bodo dobili podrobnejše informacije o temi in načinu izdelave naloge.

Seminarske naloge

dr. Matjaž Leskovar

Magistrske naloge

dr. Mitja Uršič
prof. dr. Leon Cizelj
 • Napredovanje razpok v zvaru med konstrukcijskim in nerjavnim jeklom
 • Avtomatska generacija mreže štirikotnih končnih elementov v naključnem konveksnem mnogokotniku (2-D)
 • Generacija Voronojevih mozaikov v tri-dimenzionalnem prostoru
 • Predstavitev raziskovalnih nalog na internetu
 • Stohastični model življenskega cikla poškodb v ceveh uparjalnika
 • Analiza vpliva pomembnejših obratovalnih dogodkov na izmerjeno rast razpok
 • Stohastični model življenskega cikla poškodb v ceveh uparjalnika
mag. Ljubo Fabjan
 • Simulacija delovanja parne turbine ob upoštevanju vpliva kondenzatorja s hladilnimi celicami
 • Tlačni odziv reaktorskega hladilnega sistema, napolnjenega z vodo, na vklop reaktorske črpalke
 • Tlačni odziv reaktorskega hladilnega sistema, napolnjenega z vodo, na vklop varnostnega vbrizgavanja
 • Tlačni odziv reaktorskega hladilnega sistema, napolnjenega z vodo, na vklop sistema za polnjenje
 • Tlačni odziv reaktorskega hladilnega sistema, napolnjenega z vodo, na osamitev praznilnega voda
 • Tlačni odziv reaktorskega hladilnega sistema, napolnjenega z vodo, na aktiviranje akumulatorja
dr. Ivo Kljenak
 • Modeliranje procesov naravne cirkulacije v zadrževalnem hramu jedrske elektrarne s programskim orodjem ASTEC
 • Modeliranje filmske kondenzacije na strukturah v zadrževalnem hramu jedrske elektrarne
 • Razslojevanje in mešanje vodika v zadrževalnem hramu jedrske elektrarne
dr. Matjaž Leskovar
dr. Andrej Prošek
prof. dr. Iztok Tiselj

Doktorske naloge

prof. dr. Leon Cizelj
 • Mikromehanski model naključnega napredovanja medkristalnih razpok
dr. Ivo Kljenak
 • Transport aerosolov v zadrževalnem hramu jedrske elektrarne
 • Trirazsežno modeliranje podhlajenega mehurčkastega vrenja pri nizkih tlakih
dr. Matjaž Leskovar

 

Stran ureja: Jure Oder

classical view