Ta stran uporablja piškotke (za prikaz videoposnetkov, zemljevidov in enostavno deljenje vsebine z drugimi).
Z nadaljevanjem ogleda te strani se strinjate z njihovo uporabo.
Z uporabo piškotkov se strinjam / želim več informacij / ne strinjam

 
logo logo JavnostPartnerjiMediji

Username: Password:

Leon Cizelj

Vodja odseka
Znanstveni svetnik

Institut
Jožef Stefan
Jamova cesta 39
1000 Ljubljana
Slovenija

Telefon: (+386 1 5885 330)
Faks: (+386 1 5885 377)
E-pošta: Leon.Cizelj@ijs.si 

 

Raziskovalna področja

 • Varnost jedrskih objektov;
 • Varnost in zanesljivost kompleksnih tehnologij;
 • Celovitost in staranje za varnost pomembnih komponent jedrskih elektrarn;
 • Računalniška mehanika trdnin in tekočin;
 • Računalniška lomna mehanika;
 • Računalniška mikromehanika;
 • Računalniške večnivojske in večfizikalne metode.

Izobrazba

Nagrade

 • Kidričeva nagrada za študente Univerze v Mariboru (sonagrajenec Darko Ogrizek). 1986.
 • Zlati znak Jožefa Stefana za doktorsko delo. 1994.
 • Fellow, ameriško združenje strojnih inženirjev (ASME, American Society of Mechanical Engineers), 2016.

Poučevanje

Profesor za področje jedrske tehnike, Fakulteta za matematiko in fizikoUniverza v Ljubljani. Predmeti:

 • 2. bolonjska stopnja (magisterij):
  • Mehanika konstrukcij v jedrski tehniki (6 ECTS)
  • Lomna mehanika (6 ECTS)
 • 3. bolonjska stopnja (doktorat)
  • Mehanika jedrskih konstrukcij in materialov (10 ECTS)

Posnetki predavanj in oddaj

Delovne izkušnje

 • Razvoj in uporaba večnivojskih metod v mehaniki trdnin in lomni mehaniki;
 • Razvoj in uporaba metod verjetnostne lomne mehanike;
 • Modeliranje in analize kompleksnih geometrij in nelinearnih materialov s končnimi elementi (ABAQUS);
 • Zagotavljanje kakovosti in standardizacija metode končnih elementov (NAFEMS);
 • Gost raziskovalec v Research Center Karlsruhe, Nemčija, Institute for Materials Research, 1.11.1993 - 30.4.1994;
 • Sistemska administracija Unix in Windows delovnih postaj in manjših računalniških mrež
 • Tehniško svetovanje Nuklearni elektrarni Krško;
 • Svetovanje Evropski komisiji (Generalni direktorat za raziskave in inovacije).
 • Svetovanje upravi za jedrsko varnost v ZDA (US NRC).
 • Sodelovanje v strokovnih odborih IAEA.
 • Sodelovanje v strokovnih odborih OECD/NEA.

Izkušnje pri vodenju in upravljanju

 • Predsednik upravnega odbora združenja ENEN (Evropsko združenje za izobraževanje na področju jedrske tehnike, združuje več kot 50 evropskih univerz in glavne jedrske deležnike: industrija, raziskave), 2016-2017, član 2010-2012 in 2015-2017.
 • Strateško in operativno vodenje Odseka za reaktorsko tehniko: raziskovalne skupine 30 raziskovalcev, ki deluje v mednarodnem okolju (2010-2013, 2014-2018).
 • Predstavnik Slovenije v posvetovalnem odboru Evropske komisije za jedrsko fisijo (CCE-FISSION, 2011-2013).
 • Član Znanstvenega sveta Instituta »Jožef Stefan« (2012-2013, 2014-2018).
 • Član znanstvenega sveta za tehniške vede pri ARRS (2006-2011, 2016-2021).
 • Predsednik Upravnega odbora ARAO (2013-2016).
 • Član upravnega odbora Evropske jedrske tehnološke platforme (SNETP, 2013-2015-2017).
 • Član komisije za izobraževanje Evropske jedrske tehnološke platforme (SNETP, 2010-2012-2015-2017).
 • Podpredsednik nadzornega sveta Gen Energija d.o.o. (2012-2013).
 • Podpredsednik nadzornega sveta ELES d.o.o. (2006-2008).
 • Član komisije za industrijsko lastnino Instituta »Jožef Stefan« (patenti, blagovne znamke, tehnične izboljšave…, od 1998 dalje).
 • Organizacija več mednarodnih znanstvenih konferenc.
 • Vodenje več mednarodnih raziskovalnih projektov.

Članstvo v strokovnih združenjih

 • Društvo jedrskih strokovnjakov Slovenije
  • Ustanovni član (1991)
  • Član upravnega odbora (1998-2002, 2006-2010).
  • Član nadzornega odbora (1996-1998).
 • Slovensko akademijsko tehniško in naravoslovno društvo SATENA
  • Član izvršilnega odbora (2009-2010, 2013-2015, 2015-2017).
  • Podpredsednik (2010-2011 in 2012-2013).
  • Predsednik (2011-2012).
 • Evropsko združenje jedrskih strokovnjakov ENS (European Nuclear Society), član »High Scientific Council« (2012-2016).
 • Ameriško združenje strojnih inženirjev ASME (American Society of Mechanical Engineers):

Urejanje

Urednik

Član uredniškega odbora

Izbrane objave

Celotni spisek objav vzdržuje COBISS. Povezave na objave so pripravljene z uporabo Digital Object Identifier System DOI.

ORCID: 0000-0002-8038-722X;
Scopus Author ID: 7004372090;
ResearcherID: A-3537-2008.

Knjige, poglavja v knjigah

CIZELJ, Leon, SIMONOVSKI, Igor. Microstructurally Short Cracks in Polycrystals Described by Crystal Plasticity, (Materials science and technologies). New York: Nova Science Publishers, cop. 2010. XII, 77 str., ilustr. (nekaj barv.). ISBN 978-1-61668-811-0. ISBN 1-61668-811-4.

SIMONOVSKI, Igor, CIZELJ, Leon. Grain-scale modeling approaches for polycrystalline aggregates. V: TODOROV ZACHARIEV, Zachary (ur.). Polycrystalline materials - theoretical and practical aspects. Rijeka: InTech, cop. 2011, str. 49-74.

CIZELJ, Leon, ROUSSEL, Guy. Reliability of degraded steam generator tubes. V: UCHANIN, Valentin (ur.). Steam generator systems : operational reliability and efficiency. Rijeka: In-Tech, cop. 2011, str. 117-142.

Članki v SCI revijah

EL SHAWISH, Samir, CIZELJ, Leon. Numerical investigation of grain misorientations at and close to the free surface of FCC polycrystalline metals. Computational materials science, 2016, vol. 113, pp. 133-142, doi: 10.1016/j.commatsci.2015.11.032.

GARRIDO, Oriol Costa, EL SHAWISH, Samir, CIZELJ, Leon. Uncertainties in the thermal fatigue assessment of pipes under turbulent fluid mixing using an improved spectral loading approach. International journal of fatigue,  2016, vol. 82, no. 3, pp. 550-560, doi: 10.1016/j.ijfatigue.2015.09.010.

CIZELJ, Leon. Research and higher education : a disposable part of fundamental national infrastructure. International journal of contemporary energy, 2015, vol. 1, no. 1, pp. 5-12, doi: 10.14621/ce.20150102.

GARRIDO, Oriol Costa, EL SHAWISH, Samir, CIZELJ, Leon. Stress assessment in piping under synthetic thermal loads emulating turbulent fluid mixing. Nuclear engineering and design, 2015, vol. 283, pp. 114-130, doi: 10.1016/j.nucengdes.2014.10.016.

SIMONOVSKI, Igor, CIZELJ, Leon. Cohesive zone modeling of intergranular cracking in polycrystalline aggregates. Nuclear engineering and design, 2015, vol. 283, pp. 139-147, doi: 10.1016/j.nucengdes.2014.09.041.

MATKOVIČ, Marko, CIZELJ, Leon, PROŠEK, Andrej. Characterization of a spent-fuel-pit rupture based on water-level monitoring. Annals of Nuclear Energy, 2014, vol. 63, pp. 674-679, doi: 10.1016/j.anucene.2013.09.002.

DRAKSLER, Martin, NIČENO, Bojan, KONČAR, Boštjan, CIZELJ, Leon. Large eddy simulation of multiple impinging jets in hexagonal configuration - Mean flow characteristics. International journal of heat and fluid flow, 2014, vol. 46, pp. 147-157, doi: 10.1016/j.ijheatfluidflow.2014.01.00.

VOLKANOVSKI, Andrija, CIZELJ, Leon. Nuclear power plant maintenance optimization with heuristic algorithm. Science and Technology of Nuclear Installations, 2014, vol. 2014, pp. 458016-1-458016-13, doi: 10.1155/2014/458016.

SIMONOVSKI, Igor, CIZELJ, Leon. Cohesive element approach to grain level modelling of intergranular cracking. Engineering fracture mechanics, 2013, vol. 110, pp. 364-377, doi: 10.1016/j.engfracmech.2013.05.011.

TISELJ, Iztok, ODER, Jure, CIZELJ, Leon. Double-sided cooling of heated slab : conjugate heat transfer DNS. International journal of heat and mass transfer, 2013, vol. 66, pp. 781-790, doi: 10.1016/j.ijheatmasstransfer.2013.07.076.

SIMONOVSKI, Igor, CIZELJ, Leon, GARRIDO, Oriol Costa. The influence of the grain boundary strength on the macroscopic properties of a polycrystalline aggregate. Nuclear Engineering and Design, 2013, vol. 261, pp. 362-370, doi: 10.1016/j.nucengdes.2012.12.007.

EL SHAWISH, Samir, CIZELJ, Leon, SIMONOVSKI, Igor. Modeling grain boundaries in polycrystals using cohesive elements : modeling grain boundaries in polycrystals using cohesive elements. Nuclear Engineering and Design, 2013, vol. 261, pp. 371-381, doi: 10.1016/j.nucengdes.2013.01.023.

GARRIDO, Oriol Costa, CIZELJ, Leon, EL SHAWISH, Samir. The role of the axial heat fluxes in the thermal fatigue assessment of piping. Nuclear Engineering and Design, 2013, vol. 261, pp. 382-393, doi: 10.1016/j.nucengdes.2013.01.024.

KOSTEVŠEK, Anja, CIZELJ, Leon, PETEK, Janez, PIVEC, Aleksandra. A novel concept for a renewable network within municipal energy systems. Renewable energy, I2013, vol. 60, pp. 79-87, doi: 10.1016/j.renene.2013.04.013. [

PROŠEK, Andrej, CIZELJ, Leon. Long-term station blackout accident analyses of a PWR with RELAP5/MOD3.3. Science and Technology of Nuclear Installations, 2013, vol. 2013, pp. 851987-1- 851987-15, doi: 10.1155/2013/851987.

TISELJ, Iztok, CIZELJ, Leon. DNS of turbulent channel flow with conjugate heat transfer at Prandtl number 0.01. Nucl. Eng. Des., 2012, vol. 253, pp. 153-160, doi: 10.1016/j.nucengdes.2012.08.008.

ORIOL, Costa, TISELJ, Iztok, CIZELJ, Leon. Depressurization of vertical pipe with temperature gradient modeled with WAHA code. Sci. Technol. Nucl. Install. (Print), 2012, vol. 2012, pp. 951923-1-951923-9, doi: 10.1155/2012/951923.

SIMONOVSKI, Igor, CIZELJ, Leon. Automatic parallel generation of finite element meshes for complex spatial structures. Comput. mater. sci., 2011, vol. 50, no. 5, pp. 1606-1618, doi: 10.1016/j.commatsci.2010.12.014.

SIMONOVSKI, Igor, CIZELJ, Leon. Computational multiscale modeling of intergranular cracking. J. nucl. mater., 2011, vol. 414, no. 2, pp. 243-250, doi: 10.1016/j.jnucmat.2011.03.051.

CIZELJ, Leon, SIMONOVSKI, Igor. Fatigue relevance of stratified flows in pipes : a parametric study. Nucl. Eng. Des., 2011, vol. 241, no. 4, pp. 1191-1195, doi: 10.1016/j.nucengdes.2010.03.030.

SIMONOVSKI, Igor, CIZELJ, Leon. Towards modeling intergranular stress corrosion cracks on grain size scales. Nucl. Eng. Des., 2012, vol. 246, pp. 107-114, doi: 10.1016/j.nucengdes.2011.08.032.

GARRIDO, Oriol Costa, CIZELJ, Leon, SIMONOVSKI, Igor. Modular 3-D solid finite element model for fatigue analyses of a PWR coolant system. Nucl. Eng. Des., 2012, vol. 246, pp. 115-122, doi: 10.1016/j.nucengdes.2011.06.038.

SIMONOVSKI, Igor, KONČAR, Boštjan, CIZELJ, Leon. Thermo-mechanical analysis of a DEMO divertor cooling finger under the EFREMOV test conditions. Fusion eng. des., 2010, vol. 85, no. 1, pp. 130-137, doi: 10.1016/j.fusengdes.2009.08.005.

SIMONOVSKI, Igor, CIZELJ, Leon, JAKŠIĆ, Nikola. The influence of finite element meshes on the results of a spatial polycrystalline aggregate model. Nucl. Eng. Des., 2011, vol. 241, no. 4, pp. 1184-1190, doi: 10.1016/j.nucengdes.2010.05.063.

SIMONOVSKI, Igor, NILSSON, Karl-Fredrik, CIZELJ, Leon. The influence of crystallographic orientation on crack tip displacements of microstructurally small, kinked crack crossing the grain boundary. Comput. mater. sci., 2007, vol. 39, no. 4, pp. 817-828, doi: 10.1016/j.commatsci.2006.10.005.

SIMONOVSKI, Igor, NILSSON, Karl-Fredrik, CIZELJ, Leon. Crack tip displacements of microstructurally small cracks in 316L steel and their dependence on crystallographic orientations of grains. Fatigue fract. eng. mater. struct., 2007, vol. 30, no. 6, pp. 463-478, doi: 10.1111/j.1460-2695.2007.01098.x.

SIMONOVSKI, Igor, CIZELJ, Leon. The influence of grains' crystallographic orientations on advancing short crack : [presented at Fatigue Damage of Structural Materials VI, The Sixth International Conference on Fatigue Damage of Structural Materials, 17-22 September 2006, Hyannis, MA, USA]. Int. j. fatigue, 2007, vol. 29, no. 9-11, pp. 2005-2014, doi: 10.1016/j.ijfatigue.2007.01.030.

ROUSSEL, Guy, CIZELJ, Leon. Reliability of sampling inspection schemes applied to replacement steam generators. J. press. vessel technol., 2007, vol. 129, no. 1, pp. 109-117, doi: 10.1115/1.2389027.

ČEPIN, Marko, CIZELJ, Leon, LESKOVAR, Matjaž, MAVKO, Borut. Vulnerability analysis of a nuclear power plant considering detonations of explosive devices. J. Nucl. Sci. Technol., 2006, vol. 43, no. 10, pp. 1258-1269, doi: 10.1080/18811248.2006.9711219.

CIZELJ, Leon, KONČAR, Boštjan, LESKOVAR, Matjaž. Vulnerability of a partially flooded PWR reactor cavity to a steam explosion. Nucl. Eng. Des., 2006, vol. 236, no. 10, pp. 1617-1627, doi: 10.1016/j.nucengdes.2006.04.018.

KOVAČ, Marko, CIZELJ, Leon. Modeling elasto-plastic behavior of polycrystalline grain structure of steels at mesoscopic level. Nucl. Eng. Des., 2005, vol. 235, pp. 1939-1950, doi: 10.1016/j.nucengdes.2005.05.009.

SIMONOVSKI, Igor, KOVAČ, Marko, CIZELJ, Leon. Estimating the correlation length of inhomogeneities in apolycrystalline material. Mater. sci. eng., A Struct. mater. : prop. microstruct. process., 2004, vol. 381, pp. 273-280, doi: 10.1016/j.msea.2004.04.046.

CIZELJ, Leon, ROUSSEL, Guy. Probabilistic evaluation of leak rates through multiple defects : the case of nuclear steam generators. Fatigue fract. eng. mater. struct., 2003, vol. 26, pp. 1069-1079, doi: 10.1046/j.1460-2695.2003.00692.x.

WEYER, Stefan, FROHLICH, Andreas, RIESCH-OPPERMANN, Heinz, CIZELJ, Leon, KOVAČ, Marko. Automatic finite element meshing of planar Voronoi tessellations. Eng. fract. mech., 2002, vol. 69, pp. 945-958, doi: 10.1016/S0013-7944(01)00124-2.

CIZELJ, Leon, RIESCH-OPPERMANN, Heinz. Modelling the early development of secondary side stress corrosion cracks in steam generator tubes using incomplete random tessellation. Nucl. Eng. Des., 2002, vol. 212, pp. 21-29, doi: 10.1016/S0029-5493(01)00474-5.

DVORŠEK, Tomaž, CIZELJ, Leon, MAVKO, Borut. Safety and availability of steam generator tubes affected by secondary side corrosion. Nucl. Eng. Des., vol. 185, pp. 11-21, doi: 10.1016/S0029-5493(98)00228-3.

CIZELJ, Leon, HAUER, Irena, ROUSSEL, G., CUVELLIEZ, C. Probabilistic assessment of excessive leakage through steam generator tubes degraded by secondary side corrosion. Nucl. Eng. Des., 1998, vol. 185, pp. 347-359, doi: 10.1016/S0029-5493(98)00229-5.

CIZELJ, Leon, RIESCH-OPPERMANN, Heinz. Stresses in the first wall of a dual-coolant liquid-metal breeder blanket during electron-beam welding. Fus. technol., 1997, vol. 32, pp. 14-22.

CIZELJ, Leon, MAVKO, Borut, VENCELJ, P. Reliability of steam generator tubes with axial cracks. J. press. vessel technol., 1996, vol. 118, pp. 441-446, doi: 10.1115/1.2842211.

CIZELJ, Leon, MAVKO, Borut, RIESCH-OPPERMANN, H., BRÜCKNER-FOIT, A. Propagation of stress corrosion cracks in steam generator tubes. Int. j. press. vessels piping, 1995, vol. 63, pp. 35-43, doi: 10.1016/0308-0161(94)00046-L.

CIZELJ, Leon, MAVKO, Borut. On the risk-based steam generator lifetime optimisation. Theor. appl. fract. mech., 1995, vol. 23, pp. 129-137, doi: 10.1016/0167-8442(95)00013-5.

CIZELJ, Leon, MAVKO, Borut, RIESCH-OPPERMANN, H. Application of first and second order reliability methods in the safety assessment of cracked steam generator tubing. Nucl. Eng. Des., 1994, vol. 147, pp. 359-368, doi: 10.1016/0029-5493(94)90218-6.

MAVKO, Borut, CIZELJ, Leon. Failure probability of axially cracked steam generator tubes : A probabilistic fracture mechanics model. Nucl. technol., 1992, vol. 98, pp. 171-177.

 

NOVICE
Zaključni sestanek WPDC (Diagnostic & Control), Garching, Nemčija
Zaključni sestanek WPDC (Diagnostic & Control), Garching, Nemčija, 20.12.2017   Projekt WPDC (Diagnostic & Control) je eden od strateških misij asociacije EFDA (Europea...
GA-20 EUROfusion, Barcelona, Španija
GA-20 EUROfusion, Barcelona, Španija, 18.12.- 19.12., 2017 Evropske fuzijske raziskave v okviru Obzorja 2020 združuje ciljno orientiran 5-letni (2014-2018) fuzijski program EUROfusion, ki po...
Delovni sestanek v okviru H2020 projekta ANNETTE, Halden, Norveška
Delovni sestanek v okviru H2020 projekta ANNETTE, Halden, Norveška, 10.-12.12.2017   Projekt ANNETTE (Advanced Networking for Nuclear Education and Training and Transfer of Exper...
Konferenca EUROSAFE Forum, TSO Cafe, upravni odbor in generalna skupščina združenja ETSON, Pariz, Francija
Konferenca EUROSAFE Forum, TSO Cafe, upravni odbor in generalna skupščina združenja ETSON, Pariz, Francija, 5.-8.11.2017   Konferenca ...
Konferenca ANS Winter Meeting, Washington, ZDA
Konferenca ANS Winter Meeting, Washington, ZDA, 28.10.-2.11.2017   Ameriško združenje jedrskih strokovnjakov vsako leto organizira dve večji konferenci, ki ju imenuje Summer in...
Sestanek projekta ENEN+ za delovna sklopa WP1 in WP2, Budimpešta, Madržarska
Sestanek projekta ENEN+ za delovna sklopa WP1 in WP2                   Budimpešta, Madržarska, 30. 11.-1. 12. 20...
Fall 2017 CAMP Meeting, University of Michigan, MI, Ann Arbor, ZDA
Fall 2017 CAMP Meeting,                                     ...
Tretji sestanek za MITHYGENE-ETSON hydrogen deflagration benchmark, Pariz, Francija
Tretji sestanek za MITHYGENE-ETSON hydrogen deflagration benchmark, Pariz, Francija, 22. in 23. 11. 2017 V sklopu francoskega projekta MITHYGENE, aktivnega od leta 2013, ki...
2. sestanek generalne skupščine projekta SOTERIA
2. sestanek generalne skupščine projekta SOTERIA, Madrid, Španija, 6-8.11.2017 Projekt SOTERIA (»Safe long term operation of light water reactors based on improved understanding...
SAMHYCO-NET Kick-Off Meeting, Fontenay-aux-Roses, Francija, 17. - 20. 10. 2017
SAMHYCO-NET Kick-Off Meeting, Fontenay-aux-Roses, Francija   Projekt SAMHYCO-NET je projekt brez financiranja (»in-kind project«), ki je nastal na iniciativo Institut de Rad...
Začetni sestanek projekta ENEN+ in sestanek upravnega odbora združenja ENEN
Začetni sestanek projekta ENEN+ in sestanek upravnega odbora združenja ENEN Bruselj, Belgija, 2.-4. 10. 2017 Projekt ENEN+ z naslovom »Pritegni, razvij in zadrži nove jedrske talente«...
Srečanje CSARP/MCAP ter delavnica za uporabnike programa MELCOR
Srečanje CSARP/MCAP ter delavnica za uporabnike programa MELCOR Po težki nesreči v jedrski elektrarni v Fukušimi so se zaostrili standardi jedrske varnosti. Tako tudi analize težkih nesre...
NURETH17
Konferenca NURETH-17, 3. - 8. september 2017, Xi'an, Kitajska, V dneh od 3. do 8. septembra 2017, sta se prof. dr. Iztok Tiselj in dr. Cedric Flageul udeležila konference "17th International Topical Mee...
24. konferenca SMiRT 2017
24. mednarodna konferenca SMiRT, 20. - 25. avgust 2017, Busan, Južna Koreja Mednarodno konferenco o mehaničnih strukturah v reaktorski tehnologiji (»Structural Mechanics in Reactor Technology – SMiRT...
Predstavitev Odseka za reaktorsko tehniko IJS na URSJV
Predstavitev Odseka za reaktorsko tehniko IJS na URSJV   V sredo, 23. 8. 2017, so URSJV obiskali sodelavci odseka za reaktorsko...
Drugi sestanek za MITHYGENE-ETSON hydrogen deflagration benchmark
Drugi sestanek za MITHYGENE-ETSON hydrogen deflagration benchmark, Pariz, Francija, 16.6.2017 V sklopu francoskega projekta MITHYGENE, aktivnega od leta 2013, ki so se mu pr...
Predavanje na regionalnem tečaju za direktorat DEVCO
Predavanje na regionalnem tečaju za direktorat DEVCO Erevan, Armenija, 26.-28.4.2017   V okviru ...
Sestanek za pripravo akcijskega načrta za jedrsko energijo Set-Plan
Sestanek za pripravo akcijskega načrta za jedrsko energijo Set-Plan Bruselj, Belgija, 13.7.2017   SET Plan (Strategic Energy Technologies Plan) je eden najpom...
Vabljeno predavanje na konferenci Nuclear 2017
Vabljeno predavanje na konferenci Nuclear 2017 Pitesti, Romunija, 23.-26.5.2017   Konference Nuclear 2017, ki je vsakoletna konferenca romunskih jedrskih strok...
Sestanek upravnega odbora in generalna skupščina združenja ETSON
Sestanek upravnega odbora in generalna skupščina združenja ETSON Frascati, Italija, 25.-27.6.2017   Združenje ETSON...
18 . sestanek generalne skupščine EUROfusion
18 . sestanek generalne skupščine EUROfusion, Culham, Velika Britanija, 13.07.-15.07.2017   Evropske fuzijske raziskave v okviru Obzorja 2020 združuje ciljno orientiran 5-letni (2014-2018...
Delavnica
Delavnica: "Leading a nuclear business. Competence development for academic teachers" Uppsala, Švedska, 29th - 30th May 2017 V dneh 29. in 30. maja 2017, sem se udeležil delavnice, ki jo je za učitel...
Spring 2017 CAMP Meeting
Spring 2017 CAMP Meeting, Varšava, Poljska, 22.-24. 5. 2017 CAMP (Code Applications and Maintenance Program) je največji raziskovalni program, ki poteka pod okriljem ameriške zvezne u...
OECD NEST Kick-off Workshop, Pariz, Francija, 11.-12.5.2017
V okviru OECD (Organisation for Economic Cooperation and Development) deluje NEA (Nuclear Energy Agency), ki med drugim z različnimi projekti na področju jedrske energije omogoča in spodbuja sodelovanje med raziskovalnim...
Sestanek 17. generalne skupščine projekta EUROfusion
Sestanek 17. generalne skupščine projekta EUROfusion, Cadarache, Francija, 10.-12.4.2017 Evropske fuzijske raziskave v okviru Obzorja 2020 združuje ciljno orien...
OECD-NEA PIRT za SFP in LOCA
OECD-NEA PIRT za SFP in LOCA, Pariz (Francija), 03-05.04.2017 NEA (Nuclear Energy Agency), ki deluje v okviru OECD (Organisation for Economic Co-Operation and Development) in danes združuje ...
Srečanje evropskih uporabnikov programa MELCOR
Srečanje evropskih uporabnikov programa MELCOR, Madrid, Španija, 6.-7.4.2017 Po težki nesreči v jedrski elektrarni v Fukušimi so se zaostrili standardi jedrske varnosti. Tako tudi a...
Sestanek upravnega odbora in generalna skupščina združenja ENEN
Sestanek upravnega odbora in generalna skupščina združenja ENEN, Manchester, Velika Britanija, 28.2.-4.3.2017 Več kot 60 članic združenja ENEN pr...
Forum in generalna skupščina združenja NUGENIA
Forum in generalna skupščina združenja NUGENIA, Amsterdam, 27.-29.3.2017 NUGENIA (Nuclear Generation II & III Association) je organizacija, ki zdru...
Programski odbor konference EUROSAFE, razgovor z g. Williamom Magwodom, direktorjem OECD/NEA
Programski odbor konference EUROSAFE, razgovor z g. Williamom Magwodom, direktorjem OECD/NEA, Pariz, Francija, 31.1.-2.2.2017 Konferenco EUROSAFE FORUM v...
6. mednarodni simpozij in seminar o globalnem razvoju človeških virov za jedrsko varnost
6. mednarodni simpozij in seminar o globalnem razvoju človeških virov za jedrsko varnost "Tokyo Institute of Technology", Tokio, Japonska...
Delavnica projekta NUSHARE o varnostni kulturi
Delavnica projekta NUSHARE o varnostni kulturi, Madrid, Španija, 24.-17.1.2017 Projekt NUSHARE je namenjen ozaveščanju in izobraževanju odločeva...
Uvodni sestanek za MITHYGENE-ETSON hydrogen deflagration benchmark
Uvodni sestanek za MITHYGENE-ETSON hydrogen deflagration benchmark, Orleans, Francija, 21.3.2017 V sklopu francoskega projekta MITHYGENE, aktivnega od leta 2013, ki so se mu priključi...
4. NUGENIA-SARNET TA2 pregledno srečanje o obnašanju razcepkov taline v in izven posode
4. NUGENIA-SARNET TA2 pregledno srečanje o obnašanju razcepkov taline v in izven posode, Puerto de la Cruz, Španija, 2.3. – 10.3.2017 NUGENIA (»NUclear GENer...
5. delovni sestanek projekta SESAME, NRG, Petten, Nizozemska
Projekt SESAME je projekt, ki poteka v okviru evropskega projekta Horizon 2020. Glavni trije cilji projekta so: razvoj in validacija numeričnih metod za razvoj in oceno varnosti reaktorjev, hlajenih s tekočimi kovinami; r...
Sestanek delovne skupine WP5 projekta SOTERIA
Sestanek delovne skupine WP5 projekta SOTERIA, EDF Lab Les Renardières, Francija, 6. - 8. 3. 2017 Projekt SOTERIA (»Safe long term operation of light water reactors based ...
mobile view