logo logo

Sprejet evropski projekt ENEN+

Pravkar odobreni projekt ENEN+ z naslovom »Pritegni, razvij in zadrži nove jedrske talente«sodi v portfelj projektov Obzorja 2020 EURATOM. Osnovni namen ENEN+ je prispevati k oživitvi interesa mlajših generacij za poklice v jedrskem sektorju. V ta namen so predvidene naslednje glavne aktivnosti:

  • Pritegniti nove talente za jedrske poklice. Usmerili se bomo na srednješolce, študente prve bolonjske stopnje in mlade strokovnjake z drugih področij.
  • Razviti pritegnjene nove talente preko meja akademskih programov. Zdravo ravnotežje med znanji, spretnostmi on odgovornostjo bomo spodbujali z osebnim poklicnim svetovanjem in finančno podporo mobilnosti.
  • Zadržati več novih talentov v jedrskih poklicih in sicer s pomočjo okrepljenega mentorstva in podporo mobilnosti.
  • Vključiti jedrske deležnike v Evropski skupnosti in širše. Strateško komuniciranje in povezovanje najprej v Evropski skupnostim nato pa še globalno, bo prispevalo k vzdrževanju in nadejanemu razvoju stabilnega in potrebam doraslega sistema izobraževanja in usposabljanja.
  • Ohraniti oživljeni interes za jedrske poklice z vzpostavitvijo mobilnostnega sklada in prostovoljne akreditacije jedrskega izobraževanja in usposabljanja.

22 partnerjev projekta ENEN+ se bo usmerilo predvsem v poklice in strokovnjake na področjih jedrske tehnike in varnosti, odlaganja radioaktivnih odpadkov, varstva pred sevanji in jedrskih aplikacij v medicini. Med partnerji so evropske univerze in raziskovalni inštituti, industrija (Westinghouse, Tecnatom, EDF) in mednarodne organizacije (ENS, FORATOM, IAEA, NUGENIA, EFOMP), iz Slovenije pa Institut »Jožef Stefan« in Fakulteta za matematiko in fiziko Univerze v Ljubljani.

Sodelovanje praktično vseh jedrskih deležnikov je ključno za uspeh projekta. V treh letih bo ENEN+ s podporo Evropske Komisije za mobilnost študentov in mladih strokovnjakov namenil več kot 1 milijon EUR. Projekt bo koordiniralo združenje ENEN pod vodstvom prof.dr. Leona Cizlja.

classical view