Ta stran uporablja piškotke (za prikaz videoposnetkov, zemljevidov in enostavno deljenje vsebine z drugimi).
Z nadaljevanjem ogleda te strani se strinjate z njihovo uporabo.
Z uporabo piškotkov se strinjam / želim več informacij / ne strinjam

 
logo logo JavnostPartnerjiMediji

Username: Password:

Oznaka in naziv projekta

J2-8189 - Proces uparjanja med parno eksplozijo v z natrijem hlajenih hitrih reaktorjih

J2-8189 - Pressurization process during vapour explosion in sodium cooled fast reactors

Logotipi ARRS in drugih financerjev

ARRS

Projektna skupina 

Vodja projekta: Mitja Uršič

Člani projektne skupine: Martin Draksler, Ivo Kljenak, Matjaž Leskovar, Rok Krpan, Jure Oder, Leon Cizelj

Organizacija prijaviteljica: Institut Jožef Stefan

Sodelujoča raziskovalna organizacija: Univerza v Ljubljani, Fakulteta za matematiko in fiziko

Vsebinski opis projekta

V okviru varnostnih študij za inovativne z natrijem hlajene jedrske elektrarne je potrebno oceniti tudi potencialna tveganja ob morebitnih težkih nesrečah. Eno od pomembnejših vprašanj na področju taljenja sredice med hipotetično težko nesrečo v inovativnih z natrijem hlajenih jedrskih elektrarnah je povezano z verjetnostjo in posledicami nastanka parne eksplozije. Parna eksplozija se lahko razvije ob stiku staljene sredice in tekočega natrija. Dovolj močna parna eksplozija bi lahko imela za posledico porušitev celovitosti zadrževalnega hrama in s tem direktni izpust radioaktivnih snovi v okolje. Razumevanje pojava parne eksplozije je zelo pomembno za jedrsko varnost. Do sedaj opravljene raziskave z integralnimi eksperimenti so pokazale, da so parne eksplozije v natriju mogoče.  

Trenutno raziskovalci preverjamo uporabnost kompleksnih računalniških programov, ki so namenjeni proučevanju pojavov, povezanih z interakcijo taline s hladilom. Eden izmed ciljev preverjanja je izpostaviti potrebe po eksperimentalnih, analitičnih in numeričnih raziskavah v podporo razvoja kompleksnih računalniških programov, ki so namenjeni proučevanju pojava parne eksplozije v natriju. V skladu s temi prizadevanji je namen predlaganega projekta izboljšati razumevanje procesa uparjanja med parno eksplozijo v natriju. Tako sta na primer za izvedbo analitičnih raziskav eksplozijske faze s kompleksnimi računalniškimi programi, ki so namenjeni proučevanju interakcije taline z vodo, trenutno v uporabi dva koncepta: koncept globalnega uparjanja hladila, kjer sta hladilo in talina v termičnem ravnovesju, in koncept direktnega uparjanja v okolici taline. Zaradi pomembnih razlik v lastnostih vode in natrija, je potrebno raziskati uporabnost obeh konceptov za natrij. 

V podporo raziskavam procesa uparjanja se lahko izvedejo tako analitične raziskave kakor tudi natančne numerične simulacije. Glavna cilja projekta sta tako analiza modeliranja procesa uparjanja in simulacija pare eksplozije v natriju.

S projektom bomo pridobili simulacijsko orodje, ki bo omogočalo bolj realistične simulacije eksperimentov in v prihodnosti bolj realistične ocene reaktorskih razmer ter posledično bolj realistične ocene ranljivosti z natrijem hlajenih jedrskih elektrarn.

Faze projekta

Faza 1: Modeliranje procesa uparjanja (realizacija 40%)

Faza 2: Numerične analize pristopa k modeliranju (realizacija 0%) 

Faza 3: Uporabnost predlaganega pristopa k modeliranju (realizacija 0%)

Bibliografske reference

URŠIČ, Mitja, LESKOVAR, Matjaž. Pressurization process modelling in sodium during fuel-coolant interaction. Proceedings, 26th International Conference Nuclear Energy for New Europe - NENE 2017, Bled, Slovenia, September 11-14. Ljubljana, str. 419-1-419-9. [COBISS.SI-ID 31098407].

NOVICE
DEMO prospective R&D meeting, Espoo, Finska, 27.-28.2. 2019
Evropske fuzijske raziskave v okviru Obzorja 2020 združuje ciljno orientiran 5-letni (2014-2018) fuzijski program EUROfusion, ki poteka pod okriljem EURATOM pogodbe. Zaradi 7-letnega obdobja Obzorij 2020 je program je poda...
SARENA kick-off meeting, Nantes, Francija
Dne 17.decembra 2018 sem se kot predstavnik Univerze v Ljubljani udeležil prvega sestanka partnerjev skupnega študijskega programa SARENA. Magistrski program SARENA; "MSc in SAfe and REliable Nuclear Applications", ...
GA-24 EUROfusion, Göteborg, Švedska, 16.12.-18.12., 2018
  Evropske fuzijske raziskave v okviru Obzorja 2020 združuje ciljno orientiran 5-letni (2014-2018) fuzijski program EUROfusion, ki poteka pod okriljem EURATOM pogodbe. Zaradi 7-letnega obdobja Obzorij 2020 je ...
Fall 2018 CAMP Meeting, North Bethesda, Maryland, ZDA, 11-13. 12. 2018
CAMP (Code Applications and Maintenance Program) je raziskovalni program, ki poteka pod okriljem ameriške zvezne upravne jedrske komisije U.S. NRC (Nuclear Regulatory Commission) od leta 1993 dalje. V okviru raziskovalnega programa CAMP potekata...
Zaključni seminar SAFEST, Cadarache, Francija, 10.-12. 12. 2018
Evropska komisija v okviru projekta SAFEST (Severe Accident Facilities for Europe Safety Targets) sofinancira izvajanje izbranih eksperimentov s področja težkih nesreč v jedrskih elektrarnah na različnih napravah v Evro...
European Atomic Energy Society Working Group Meeting
European Atomic Energy Society Working Group Meeting, Lizbona (Portugalska), 28. 11. - 1. 12. 2018 European Atomic Energy Society (EAES) je organizacija, ki je bila ustanovljena leta 1954, in združuje evropske raziskovalne organizacije na po...
Prof. dr. Iztok Tiselj, prvi slovenski jedrski strokovnjak, ki je imel vabljeno predavanje na srečanju American Nuclear Society
Prof. dr. Iztok Tiselj, prvi slovenski jedrski strokovnjak, ki je imel vabljeno predavanje na srečanju American Nuclear Society, "American Nuclear Society Winter Meeting" 2018, Orlando, Združene države Amerike ...
16th Multiphase Flow Conference & Short Course
16. Konferenca in kratek tečaj o večfaznih tokovih: "16th Multiphase Flow Conference & Short Course", 13.-16.11.2018, HZDR, Dresden Poznavanje večfaznih tokov tekočin je pomembno na različnih področjih, ...
Nov raziskovalni program
Na javnem razpisu Agencije za raziskovalno dejavnost RS (ARRS) je bil sprejet nov raziskovalni program »Fuzijske tehnologije«. Raziskave, ki jih izvajajo raziskovalci, združeni v ...
ENEN in OECD/NEA sta podpisala sporazum o sodelovanju pri spodbujanju izobraževanja in usposabljanja za jedrske tehnologije
31. oktobra 2018 sta Evropska mreža za jedrsko izobraževanje (ENEN, www.enen.eu) in Agencija za jedrsko energijo (NEA, www.oecd-nea.org) pri Organiz...
NEA Steering Commitee Policy Debate on Knowledge Management in the Context of an Ageing Workforce, Pariz, Francija, 31.10.2018
Steering Committee je najvišji odbor, ki svetuje generalnemu direktorju OECD/NEA (nuclear Energy Agency). Sestavljajo ga visoki predstavniki vlad držav članic OECD/NEA, dostik...
Ad-hoc sestanek EURATOM programme committee fission configuration, Bruselj, Belgija, 9.10.2018
Programski odbor EURATOM sestavljajo predstavniki vseh držav članic Evropske skupnosti. Odbor svetuje in usmerja strokovne službe Evropske komisije pri pripravi in izvedbi razpisov raziskovalnih projektov na področju je...
Sestanek CROSSING projekta, Dresden, Nemčija, 25.10.-26.10., 2018
Združenje 18 nemških raziskovalnih centrov »Helmholtz Association« si prizadeva za krepitev skupnih raziskav v Evropi - zlasti v vzhodni, osrednji in južni Evropi - prek svojega novega programa financiranja "Helmholtz European Part...
Konferenca International Topical Meeting on Nuclear Reactor Thermal Hydraulics, Operation and Safety (NUTHOS)
  Konferenca International Topical Meeting on Nuclear Reactor Thermal Hydraulics, Operation and Safety (NUTHOS) redno poteka že več kot 20 let, in to doslej vedno v državah severo-vzhodne Azije: LR Kitajska ...
Sestanek ekspertov glede predloga OECD/NEA projekta ROSAU
Sestanek ekspertov glede predloga OECD/NEA projekta ROSAU, OECD/NEA, Pariz, Francija, 20.-21. 9. 2018 Organizacija za gospodarsko sodelovanje in razvoj - OECD (Organisation for Economic Co-operation...
Konferenca »2018 International Severe Accident Management Conference«, CNSC/CNL, Ottawa, Kanada, 15.-18. 10. 2018
Kanadska uprava za jedrsko varnost - CNSC (Canadian Nuclear Safety Commission) in Kanadski jedrski laboratoriji – CNL (Canadian Nuclear Laboratories) so skupaj organizirali mednarodno konferenco o obvladovanju težkih...
Mednarodna konferenca IAEA za pooblaščene izvedence za jedrsko varnost (TSO)
Mednarodna konferenca IAEA za pooblaščene izvedence za jedrsko varnost (TSO), Bruselj, Belgija, 15.-18. 10. 2018 Mednarodna konferenca za pooblaščene izvedence za jedrs...
Začetni sestanek projekta ASCOM in 8. sestanek ASTEC Users Club
Začetni sestanek projekta ASCOM in 8. sestanek ASTEC Users Club ASTEC je sistemski računalniški program, ki omogoča simulacijo vseh faz potencialne težke nesreče v lahkovodni jedrski elektrarni, od nastopa izlivne nezgode, preko d...
3. sestanek generalne skupščine projekta SOTERIA
3. sestanek generalne skupščine projekta SOTERIA, Helsinki, Finska, 9-10.10.2018 Projekt SOTERIA (»Safe long term operation of light water reactors based on improved understanding of r...
8. delovni sestanek projekta SESAME, TUD, Delft, Nizozemska
8. delovni sestanek projekta SESAME, TUD, Delft, Nizozemska Projekt SESAME je projekt, ki poteka v okviru evropskega projekta Horizon 2020. Glavni trije cilji projekta ...
Projektni sestanek NARSIS
Projektni sestanek NARSIS Karlsruhe, Nemčija, 18-20.9.2018 NARSIS (New Approach to Reactor Safety ImprovementS) je štiriletni evropski projekt okvirnega programa Obzorje 2020, katerega glavna cil...
Poletna delavnica sekcije JSP združenja ETSON
Poletna delavnica sekcije JSP združenja ETSON V okviru združenja pooblaščenih izvedencev za jedrsko varnost (ETSON) deluje tudi sekcija, ki je namenjena mlajšim sodelavcem članic z...
CFD4NRS - Computational Fluid Dynamics for Nuclear Reactor Safety
Računska dinamika tekočin zavarnost jedrskih reaktorjev - "Computational Fluid Dynamics for Nuclear Reactor Safety (CFD4NRS)", Šanghaj, Kitajska, 4.9.2018 – 6.9.2018 V z...
mobile view