Ta stran uporablja piškotke (za prikaz videoposnetkov, zemljevidov in enostavno deljenje vsebine z drugimi).
Z nadaljevanjem ogleda te strani se strinjate z njihovo uporabo.
Z uporabo piškotkov se strinjam / želim več informacij / ne strinjam

 
logo logo JavnostPartnerjiMediji

Username: Password:

Marko Matkovič

Znanstveni sodelavec
Dr.

Institut
Jožef Stefan
Jamova cesta 39
SI-1000 Ljubljana
Slovenija

Telefon: +386 1 5885 312
Faks: +386 1 5885 377
E-pošta: marko.matkovic@ijs.si

 

 

 

 

 

Raziskovalna področja

 • Experiments on forced convective condensation and flow boiling, dry-out, single-phase flow
  and pressure gradient studies,
 • Heat transfer and multi-phase flow modeling and numerical simulations,
 • Enhanced heat transfer

Izobrazba

 • Ph.D. in Applied Physics, Dipartimento di Fisica Tecnica, Università
  degli Studi di Padova, 2007
 • Univ. dipl. in Mechanical Engineering, Faculty of Mechanical Engineering, University
  of Ljubljana, 2002

Delovne izkušnje

 • Faculty of Mechanical Engineering, University of Ljubljana, 2002/2003
 • Dipartimento di Fisica Tecnica, Università degli Studi di Padova, 2003/2008
 • Self-employed as an Engineer (HVAC-R), 2009/2011
 • Assistant professor at Higher School of Technology and Systems, part time job 2010/2011
 • Research associate at Jozef Stefan Institute, since 2011

Patentno varstvo

 • MATKOVIČ, Marko. Rezidenčna termalno solarna hladilna naprava : patent
  SI23273 (A). Ljubljana: Urad RS za intelektualno lastnino, 29. jul. 2011.
  [COBISS.SI-ID 26480679]; PCT / SI2010 / 000049; WO 2011/028186
 • MATKOVIČ, Marko. Snemljiva miza s pritrdilnim mehanizmom : patent SI23279
  (A). Ljubljana: Urad RS za intelektualno lastnino, 31.avg. 2011.
  [COBISS.SI-ID 26480935]
 • MATKOVIČ, Marko, TISELJ, Iztok, KLJENAK, Ivo, PROŠEK, Andrej, LESKOVAR, Matjaž, FABJAN, Ljubo, CIZELJ, Leon. Metoda in naprava za posredno karakterizacijo poškodbe bazena za izrabljeno gorivo : patent SI 24756 A. Ljubljana: Urad RS za intelektualno lastnino, 31. dec. 2015. [COBISS.SI-ID 28441383] 

Izbrane objave

Celotni spisek objav vzdržuje COBISS. Povezave na objave so pripravljene z uporabo Digital Object Identifier System DOI.

ORCID: 0000-0001-5277-1059;
Scopus Author ID: 10540891400;
Researcher COBISS ID: [23297].

Članki v SCI revijah

KONČAR, Boštjan, MATKOVIČ, Marko, PROŠEK, Andrej. NEPTUNE_CFD analysis of flow field in rectangular boiling channel. J. comput. multiph. flows (Print), 2012, vol. 4, no. 4, str. 399-409. [COBISS.SI-ID 26292775]

KONČAR, Boštjan, MATKOVIČ, Marko. Simulation of turbulent boiling flow in a vertical rectangular channel with one heated wall. Nucl. Eng. Des.. [Print ed.], 2012, vol. 245, no. 1, str. 131-139, doi: 10.1016/j.nucengdes.2012.01.013. [COBISS.SI-ID 25589287]

CAVALLINI, Alberto, BORTOLIN, Stefano, DEL COL, Davide, MATKOVIČ, Marko, ROSSETTO, Luisa. Condensation heat transfer and pressure losses of high- and low-pressure refrigerants flowing in a single circular minichannel. Heat transf. eng., 2011, vol. 32, no. 2, str. 90-98, doi: 10.1080/01457631003769104. [COBISS.SI-ID 25112103]

DEL COL, Davide, BORTOLIN, Stefano, CAVALLINI, Alberto, MATKOVIČ, Marko. Effect of cross sectional shape during condensation in a single square minichannel. Int. j. heat mass transfer. [Print ed.], 2011, vol. 54, no. 17/18, str. 3909-3920. [COBISS.SI-ID 25114663]

CAVALLINI, Alberto, DEL COL, D., MATKOVIČ, Marko, ROSSETTO, L. Frictional pressure drop during vapour-liquid flow in minichannels : modelling and experimental evaluation. Int. j. heat fluid flow. [Print ed.], 2009, vol. 30, no. 1, str. 131-139. http://www.sciencedirect. com/science?_ob= ArticleURL&_udi= B6V3G-4TXDXJR-1&_user= 4769572&_coverDate= 02%2F28%2F2009&_rdoc= 1&_fmt= high&_orig= search&_sort= d&_docanchor= &v iew= c&_acct= C000033658&_version= 1&_urlVersion= 0&_userid= 4769572&md5= 2bedb073515575db0d4045fd74684087, doi: doi:10.1016/j.ijheatfluidflow.2008.09.003. [COBISS.SI-ID 33707269]

MATKOVIČ, Marko, CAVALLINI, Alberto, DEL COL, D., ROSSETTO, L. Experimental study on condensation heat transfer inside a single circular minichannel. Int. j. heat mass transfer. [Print ed.], 2009, vol. 52, iss. 9/10, str. 2311-2323, ilustr. http://www.sciencedirect. com/science?_ob= ArticleURL&_udi= B6V3H-4VC660R-2&_user= 4769572&_coverDate= 04%2F30%2F2009&_rdoc= 1&_fmt= high&_orig= search&_sort= d&_docanchor= &v iew= c&_acct= C000033658&_version= 1&_urlVersion= 0&_userid= 4769572&md5= 24ad734861148ea74a204af17f0c274d, doi: doi:10.1016/j.ijheatmasstransfer.2008.11.013. [COBISS.SI-ID 33707013]

CAVALLINI, Alberto, DEL COL, Davide, MATKOVIČ, Marko, ROSSETTO, Luisa. Pressure drop during two-phase flow of R134a and R32 in a single minichannel. J. heat transfer, 2009, vol. 131, issue 3, str. 033107-1-033107-8, doi: 10.1115/1.3056556. [COBISS.SI-ID 25114151]

CAVALLINI, Alberto, BORTOLIN, Stefano, DEL COL, D., MATKOVIČ, Marko, ROSSETTO, L. Experiments on dry-out during flow boiling in a round minichannel. Microgravity sci. technol., 2007, vol. 19, no. 3/4, str. 57-59, ilustr., doi: 10.1007/BF02915750. [COBISS.SI-ID 33726981]

CAVALLINI, Alberto, DORETTI, L., MATKOVIČ, Marko, ROSSETTO, L. Update on condensation heat transfer and pressure drop inside minichannels. Heat transf. eng., May 2006, vol. 27, no. 4, str. 74-87, ilustr. [COBISS.SI-ID 29128965]

CAVALLINI, Alberto, DEL COL, D., DORETTI, L., MATKOVIČ, Marko, ROSSETTO, L., ZILIO, C,, CENSI, Giuseppe. Condensation in horizontal smooth tubes: a new heat transfer model for heat exchanger design. Heat transf. eng., Sep. 2006, vol. 27, no. 8, str. 31-38, ilustr. [COBISS.SI-ID 29170437]

CAVALLINI, Alberto, DEL COL, D., DORETTI, L., MATKOVIČ, Marko, ROSSETTO, L., ZILIO, C. Two-phase frictional pressure gradient of R236ea, R134a and R410A inside multi-port mini-channels. Exp. therm. fluid sci., Jul. 2005, vol. 29, no. 7, str. 861-870, ilustr. [COBISS.SI-ID 29126661]

CAVALLINI, Alberto, DEL COL, D., DORETTI, L., MATKOVIČ, Marko, ROSSETTO, L., ZILIO, C. Condensation heat transfer and pressure gradient inside multiport minichannels. Heat transf. eng., April 2005, vol. 26, no. 3, str. 45-55, ilustr. [COBISS.SI-ID 29170693]

...

 

NOVICE
Poletna delavnica sekcije JSP združenja ETSON
Poletna delavnica sekcije JSP združenja ETSON V okviru združenja pooblaščenih izvedencev za jedrsko varnost (ETSON) deluje tudi sekcija, ki je namenjena mlajšim sodelavcem članic z...
CFD4NRS - Computational Fluid Dynamics for Nuclear Reactor Safety
Računska dinamika tekočin zavarnost jedrskih reaktorjev - "Computational Fluid Dynamics for Nuclear Reactor Safety (CFD4NRS)", Šanghaj, Kitajska, 4.9.2018 – 6.9.2018 V z...
18th UIT Summer School on Advanced experimental techniques in heat and mass transfer
18th UIT Summer School on Advanced experimental techniques in heat and mass transfer   »UIT Summer school« je tečaj, ki ga organizira italijansko združenje strokovnjakov iz termodinamike UIT (Unione I...
Udeležba na tečaju projekta SOTERIA, PUV – Politehniška Univerza Valencia, Španija, 3.-7.9.2018
Udeležba na tečaju projekta SOTERIA, PUV – Politehniška Univerza Valencia, Španija, 3.-7.9.2018 Projekt SOTERIA (»Safe long term operation of light water reactors based o...
Delavnica v okviru projekta »Analysis to Support Implementation in Practice of Articles 8a-8c of Directive 2014/87/Euratom«
Delavnica v okviru projekta »Analysis to Support Implementation in Practice of Articles 8a-8c of Directive 2014/87/Euratom« Direktorat za energijo pri Evropski komisiji je pri združen...
Srečanje CSARP/MCAP ter delavnica za uporabnike programa MELCOR
Srečanje CSARP/MCAP ter delavnica za uporabnike programa MELCOR, Rockville, Maryland, ZDA, 4. – 15. 6. 2018 Po težki nesreči v jedrski elektrarni v Fukušimi so se zaostrili standardi...
SAMHYCO-NET drugi sestanek, Karlsruhe, Nemčija, 3. – 7. 6. 2018
SAMHYCO-NET drugi sestanek, Karlsruhe, Nemčija, 3. – 7. 6. 2018 Projekt SAMHYCO-NET je projekt brez financiranja (»in-kind project«), ki je nastal na iniciativo Institut de Radiop...
12th International Conference of the Croatian nuclear society – Nuclear Option for CO2 Free Energy Generation
12th International Conference of the Croatian nuclear society – Nuclear Option for CO2 Free Energy Generation Dvoletno mednarodno konferenco »Nuclear Option for CO2 Free Energy Generatio...
Spring 2018 CAMP meeting, Ottawa, Kanada, 28.5. – 30.5.2018
Spring 2018 CAMP meeting, Ottawa, Kanada, 28.5. – 30.5.2018   CAMP (Code Applications and Maintenance Program) je največji raziskovalni program, ki poteka pod okriljem ameri&scar...
Konferenca BEPU 2018, Lucca, Italija, 13.05. do 19.05, 2018
Konferenca BEPU 2018, Lucca, Italija, 13.05. do 19.05, 2018 Tematika mednarodne konference BEPU-2018 (Best Estimate Plus Uncertainty) zajema razvoj, aplikacije in napredek na področju simulacijskih...
Sestanek delovne skupine WP5 projekta SOTERIA, EDF Lab Les Renardières, Francija, 17.-18.5.2018
Sestanek delovne skupine WP5 projekta SOTERIA, EDF Lab Les Renardières, Francija, 17.-18.5.2018   Projekt SOTERIA (»Safe long term operation of...
GA-21 EUROfusion, Sofia, Bolgarija, 10.04.-12.04.2018
GA-21 EUROfusion, Sofia, Bolgarija, 10.04.-12.04.2018 Evropske fuzijske raziskave v okviru Obzorja 2020 združuje ciljno orientiran 5-letni (2014-2018) fuzijski program EUROfusion, ki poteka pod okr...
22. sestanek upravnega odbora SNETP
22. sestanek upravnega odbora SNETP, Bruselj, 24.1.2018 Evropska tehnološka platforma za trajnostno jedrsko energijo SNETP združuje več kot 117 jedrskih deležnikov iz vseh evropskih jedrskih držav. Med ...
Generalna skupščina, upravni odbor in 15 letnica združenja ENEN
Generalna skupščina, upravni odbor in 15 letnica združenja ENEN, Bruselj, Belgija, 28.2.-2.3.2018 Več kot 60 članic združenja ENEN predstavlja večino evropskih univerz in raziskovalnih inštitut...
Začetni sestanek projekta ENER/D3/2017-209-2, Luksemburg, Luksemburg
Začetni sestanek projekta ENER/D3/2017-209-2, Luksemburg, Luksemburg, 18.-19.2.2018 Direktorat za energijo pri Evropski komisiji je pri združenju pooblaščenih izvedencev za jedrsko varnost ETSON naročil študij...
Seminar »Euratom Nuclear Fission Research and Training: What are the new needs?« in generalna skupščina SNETP, Bruselj, Belgija
Seminar »Euratom Nuclear Fission Research and Training: What are the new needs?« in generalna skupščina SNETP, Bruselj, Belgija, 20. - 22. 2. 2018 Evropska komis...
Zaključni sestanek WPDC (Diagnostic & Control), Garching, Nemčija
Zaključni sestanek WPDC (Diagnostic & Control), Garching, Nemčija, 20.12.2017   Projekt WPDC (Diagnostic & Control) je eden od strateških misij asociacije EFDA (Europea...
GA-20 EUROfusion, Barcelona, Španija
GA-20 EUROfusion, Barcelona, Španija, 18.12.- 19.12., 2017 Evropske fuzijske raziskave v okviru Obzorja 2020 združuje ciljno orientiran 5-letni (2014-2018) fuzijski program EUROfusion, ki po...
Delovni sestanek v okviru H2020 projekta ANNETTE, Halden, Norveška
Delovni sestanek v okviru H2020 projekta ANNETTE, Halden, Norveška, 10.-12.12.2017   Projekt ANNETTE (Advanced Networking for Nuclear Education and Training and Transfer of Exper...
Konferenca EUROSAFE Forum, TSO Cafe, upravni odbor in generalna skupščina združenja ETSON, Pariz, Francija
Konferenca EUROSAFE Forum, TSO Cafe, upravni odbor in generalna skupščina združenja ETSON, Pariz, Francija, 5.-8.11.2017   Konferenca ...
Konferenca ANS Winter Meeting, Washington, ZDA
Konferenca ANS Winter Meeting, Washington, ZDA, 28.10.-2.11.2017   Ameriško združenje jedrskih strokovnjakov vsako leto organizira dve večji konferenci, ki ju imenuje Summer in...
Sestanek projekta ENEN+ za delovna sklopa WP1 in WP2, Budimpešta, Madržarska
Sestanek projekta ENEN+ za delovna sklopa WP1 in WP2                   Budimpešta, Madržarska, 30. 11.-1. 12. 20...
Fall 2017 CAMP Meeting, University of Michigan, MI, Ann Arbor, ZDA
Fall 2017 CAMP Meeting,                                     ...
Tretji sestanek za MITHYGENE-ETSON hydrogen deflagration benchmark, Pariz, Francija
Tretji sestanek za MITHYGENE-ETSON hydrogen deflagration benchmark, Pariz, Francija, 22. in 23. 11. 2017 V sklopu francoskega projekta MITHYGENE, aktivnega od leta 2013, ki...
2. sestanek generalne skupščine projekta SOTERIA
2. sestanek generalne skupščine projekta SOTERIA, Madrid, Španija, 6-8.11.2017 Projekt SOTERIA (»Safe long term operation of light water reactors based on improved understanding...
SAMHYCO-NET Kick-Off Meeting, Fontenay-aux-Roses, Francija, 17. - 20. 10. 2017
SAMHYCO-NET Kick-Off Meeting, Fontenay-aux-Roses, Francija   Projekt SAMHYCO-NET je projekt brez financiranja (»in-kind project«), ki je nastal na iniciativo Institut de Rad...
Začetni sestanek projekta ENEN+ in sestanek upravnega odbora združenja ENEN
Začetni sestanek projekta ENEN+ in sestanek upravnega odbora združenja ENEN Bruselj, Belgija, 2.-4. 10. 2017 Projekt ENEN+ z naslovom »Pritegni, razvij in zadrži nove jedrske talente«...
Srečanje CSARP/MCAP ter delavnica za uporabnike programa MELCOR
Srečanje CSARP/MCAP ter delavnica za uporabnike programa MELCOR Po težki nesreči v jedrski elektrarni v Fukušimi so se zaostrili standardi jedrske varnosti. Tako tudi analize težkih nesre...
NURETH17
Konferenca NURETH-17, 3. - 8. september 2017, Xi'an, Kitajska, V dneh od 3. do 8. septembra 2017, sta se prof. dr. Iztok Tiselj in dr. Cedric Flageul udeležila konference "17th International Topical Mee...
24. konferenca SMiRT 2017
24. mednarodna konferenca SMiRT, 20. - 25. avgust 2017, Busan, Južna Koreja Mednarodno konferenco o mehaničnih strukturah v reaktorski tehnologiji (»Structural Mechanics in Reactor Technology – SMiRT...
Predstavitev Odseka za reaktorsko tehniko IJS na URSJV
Predstavitev Odseka za reaktorsko tehniko IJS na URSJV   V sredo, 23. 8. 2017, so URSJV obiskali sodelavci odseka za reaktorsko...
Drugi sestanek za MITHYGENE-ETSON hydrogen deflagration benchmark
Drugi sestanek za MITHYGENE-ETSON hydrogen deflagration benchmark, Pariz, Francija, 16.6.2017 V sklopu francoskega projekta MITHYGENE, aktivnega od leta 2013, ki so se mu pr...
Predavanje na regionalnem tečaju za direktorat DEVCO
Predavanje na regionalnem tečaju za direktorat DEVCO Erevan, Armenija, 26.-28.4.2017   V okviru ...
mobile view