Ta stran uporablja piškotke (za prikaz videoposnetkov, zemljevidov in enostavno deljenje vsebine z drugimi).
Z nadaljevanjem ogleda te strani se strinjate z njihovo uporabo.
Z uporabo piškotkov se strinjam / želim več informacij / ne strinjam

 
logo logo JavnostPartnerjiMediji

Username: Password:

Marko Matkovič

Znanstveni sodelavec
Dr.

Institut
Jožef Stefan
Jamova cesta 39
SI-1000 Ljubljana
Slovenija

Telefon: +386 1 5885 312
Faks: +386 1 5885 377
E-pošta: marko.matkovic@ijs.si

 

 

 

 

 

Raziskovalna področja

 • Experiments on forced convective condensation and flow boiling, dry-out, single-phase flow
  and pressure gradient studies,
 • Heat transfer and multi-phase flow modeling and numerical simulations,
 • Enhanced heat transfer

Izobrazba

 • Ph.D. in Applied Physics, Dipartimento di Fisica Tecnica, Università
  degli Studi di Padova, 2007
 • Univ. dipl. in Mechanical Engineering, Faculty of Mechanical Engineering, University
  of Ljubljana, 2002

Delovne izkušnje

 • Faculty of Mechanical Engineering, University of Ljubljana, 2002/2003
 • Dipartimento di Fisica Tecnica, Università degli Studi di Padova, 2003/2008
 • Self-employed as an Engineer (HVAC-R), 2009/2011
 • Assistant professor at Higher School of Technology and Systems, part time job 2010/2011
 • Research associate at Jozef Stefan Institute, since 2011

Patentno varstvo

 • MATKOVIČ, Marko. Rezidenčna termalno solarna hladilna naprava : patent
  SI23273 (A). Ljubljana: Urad RS za intelektualno lastnino, 29. jul. 2011.
  [COBISS.SI-ID 26480679]; PCT / SI2010 / 000049; WO 2011/028186
 • MATKOVIČ, Marko. Snemljiva miza s pritrdilnim mehanizmom : patent SI23279
  (A). Ljubljana: Urad RS za intelektualno lastnino, 31.avg. 2011.
  [COBISS.SI-ID 26480935]
 • MATKOVIČ, Marko, TISELJ, Iztok, KLJENAK, Ivo, PROŠEK, Andrej, LESKOVAR, Matjaž, FABJAN, Ljubo, CIZELJ, Leon. Metoda in naprava za posredno karakterizacijo poškodbe bazena za izrabljeno gorivo : patent SI 24756 A. Ljubljana: Urad RS za intelektualno lastnino, 31. dec. 2015. [COBISS.SI-ID 28441383] 

Izbrane objave

Celotni spisek objav vzdržuje COBISS. Povezave na objave so pripravljene z uporabo Digital Object Identifier System DOI.

ORCID: 0000-0001-5277-1059;
Scopus Author ID: 10540891400;
Researcher COBISS ID: [23297].

Članki v SCI revijah

KONČAR, Boštjan, MATKOVIČ, Marko, PROŠEK, Andrej. NEPTUNE_CFD analysis of flow field in rectangular boiling channel. J. comput. multiph. flows (Print), 2012, vol. 4, no. 4, str. 399-409. [COBISS.SI-ID 26292775]

KONČAR, Boštjan, MATKOVIČ, Marko. Simulation of turbulent boiling flow in a vertical rectangular channel with one heated wall. Nucl. Eng. Des.. [Print ed.], 2012, vol. 245, no. 1, str. 131-139, doi: 10.1016/j.nucengdes.2012.01.013. [COBISS.SI-ID 25589287]

CAVALLINI, Alberto, BORTOLIN, Stefano, DEL COL, Davide, MATKOVIČ, Marko, ROSSETTO, Luisa. Condensation heat transfer and pressure losses of high- and low-pressure refrigerants flowing in a single circular minichannel. Heat transf. eng., 2011, vol. 32, no. 2, str. 90-98, doi: 10.1080/01457631003769104. [COBISS.SI-ID 25112103]

DEL COL, Davide, BORTOLIN, Stefano, CAVALLINI, Alberto, MATKOVIČ, Marko. Effect of cross sectional shape during condensation in a single square minichannel. Int. j. heat mass transfer. [Print ed.], 2011, vol. 54, no. 17/18, str. 3909-3920. [COBISS.SI-ID 25114663]

CAVALLINI, Alberto, DEL COL, D., MATKOVIČ, Marko, ROSSETTO, L. Frictional pressure drop during vapour-liquid flow in minichannels : modelling and experimental evaluation. Int. j. heat fluid flow. [Print ed.], 2009, vol. 30, no. 1, str. 131-139. http://www.sciencedirect. com/science?_ob= ArticleURL&_udi= B6V3G-4TXDXJR-1&_user= 4769572&_coverDate= 02%2F28%2F2009&_rdoc= 1&_fmt= high&_orig= search&_sort= d&_docanchor= &v iew= c&_acct= C000033658&_version= 1&_urlVersion= 0&_userid= 4769572&md5= 2bedb073515575db0d4045fd74684087, doi: doi:10.1016/j.ijheatfluidflow.2008.09.003. [COBISS.SI-ID 33707269]

MATKOVIČ, Marko, CAVALLINI, Alberto, DEL COL, D., ROSSETTO, L. Experimental study on condensation heat transfer inside a single circular minichannel. Int. j. heat mass transfer. [Print ed.], 2009, vol. 52, iss. 9/10, str. 2311-2323, ilustr. http://www.sciencedirect. com/science?_ob= ArticleURL&_udi= B6V3H-4VC660R-2&_user= 4769572&_coverDate= 04%2F30%2F2009&_rdoc= 1&_fmt= high&_orig= search&_sort= d&_docanchor= &v iew= c&_acct= C000033658&_version= 1&_urlVersion= 0&_userid= 4769572&md5= 24ad734861148ea74a204af17f0c274d, doi: doi:10.1016/j.ijheatmasstransfer.2008.11.013. [COBISS.SI-ID 33707013]

CAVALLINI, Alberto, DEL COL, Davide, MATKOVIČ, Marko, ROSSETTO, Luisa. Pressure drop during two-phase flow of R134a and R32 in a single minichannel. J. heat transfer, 2009, vol. 131, issue 3, str. 033107-1-033107-8, doi: 10.1115/1.3056556. [COBISS.SI-ID 25114151]

CAVALLINI, Alberto, BORTOLIN, Stefano, DEL COL, D., MATKOVIČ, Marko, ROSSETTO, L. Experiments on dry-out during flow boiling in a round minichannel. Microgravity sci. technol., 2007, vol. 19, no. 3/4, str. 57-59, ilustr., doi: 10.1007/BF02915750. [COBISS.SI-ID 33726981]

CAVALLINI, Alberto, DORETTI, L., MATKOVIČ, Marko, ROSSETTO, L. Update on condensation heat transfer and pressure drop inside minichannels. Heat transf. eng., May 2006, vol. 27, no. 4, str. 74-87, ilustr. [COBISS.SI-ID 29128965]

CAVALLINI, Alberto, DEL COL, D., DORETTI, L., MATKOVIČ, Marko, ROSSETTO, L., ZILIO, C,, CENSI, Giuseppe. Condensation in horizontal smooth tubes: a new heat transfer model for heat exchanger design. Heat transf. eng., Sep. 2006, vol. 27, no. 8, str. 31-38, ilustr. [COBISS.SI-ID 29170437]

CAVALLINI, Alberto, DEL COL, D., DORETTI, L., MATKOVIČ, Marko, ROSSETTO, L., ZILIO, C. Two-phase frictional pressure gradient of R236ea, R134a and R410A inside multi-port mini-channels. Exp. therm. fluid sci., Jul. 2005, vol. 29, no. 7, str. 861-870, ilustr. [COBISS.SI-ID 29126661]

CAVALLINI, Alberto, DEL COL, D., DORETTI, L., MATKOVIČ, Marko, ROSSETTO, L., ZILIO, C. Condensation heat transfer and pressure gradient inside multiport minichannels. Heat transf. eng., April 2005, vol. 26, no. 3, str. 45-55, ilustr. [COBISS.SI-ID 29170693]

...

 

NOVICE
GA-24 EUROfusion, Göteborg, Švedska, 16.12.-18.12., 2018
  Evropske fuzijske raziskave v okviru Obzorja 2020 združuje ciljno orientiran 5-letni (2014-2018) fuzijski program EUROfusion, ki poteka pod okriljem EURATOM pogodbe. Zaradi 7-letnega obdobja Obzorij 2020 je ...
SARENA kick-off meeting, Nantes, Francija
Dne 17.decembra 2018 sem se kot predstavnik Univerze v Ljubljani udeležil prvega sestanka partnerjev skupnega študijskega programa SARENA. Magistrski program SARENA; "MSc in SAfe and REliable Nuclear Applications", ...
Fall 2018 CAMP Meeting, North Bethesda, Maryland, ZDA, 11-13. 12. 2018
CAMP (Code Applications and Maintenance Program) je raziskovalni program, ki poteka pod okriljem ameriške zvezne upravne jedrske komisije U.S. NRC (Nuclear Regulatory Commission) od leta 1993 dalje. V okviru raziskovalnega programa CAMP potekata...
Zaključni seminar SAFEST, Cadarache, Francija, 10.-12. 12. 2018
Evropska komisija v okviru projekta SAFEST (Severe Accident Facilities for Europe Safety Targets) sofinancira izvajanje izbranih eksperimentov s področja težkih nesreč v jedrskih elektrarnah na različnih napravah v Evro...
European Atomic Energy Society Working Group Meeting
European Atomic Energy Society Working Group Meeting, Lizbona (Portugalska), 28. 11. - 1. 12. 2018 European Atomic Energy Society (EAES) je organizacija, ki je bila ustanovljena leta 1954, in združuje evropske raziskovalne organizacije na po...
Prof. dr. Iztok Tiselj, prvi slovenski jedrski strokovnjak, ki je imel vabljeno predavanje na srečanju American Nuclear Society
Prof. dr. Iztok Tiselj, prvi slovenski jedrski strokovnjak, ki je imel vabljeno predavanje na srečanju American Nuclear Society, "American Nuclear Society Winter Meeting" 2018, Orlando, Združene države Amerike ...
16th Multiphase Flow Conference & Short Course
16. Konferenca in kratek tečaj o večfaznih tokovih: "16th Multiphase Flow Conference & Short Course", 13.-16.11.2018, HZDR, Dresden Poznavanje večfaznih tokov tekočin je pomembno na različnih področjih, ...
Nov raziskovalni program
Na javnem razpisu Agencije za raziskovalno dejavnost RS (ARRS) je bil sprejet nov raziskovalni program »Fuzijske tehnologije«. Raziskave, ki jih izvajajo raziskovalci, združeni v ...
ENEN in OECD/NEA sta podpisala sporazum o sodelovanju pri spodbujanju izobraževanja in usposabljanja za jedrske tehnologije
31. oktobra 2018 sta Evropska mreža za jedrsko izobraževanje (ENEN, www.enen.eu) in Agencija za jedrsko energijo (NEA, www.oecd-nea.org) pri Organiz...
NEA Steering Commitee Policy Debate on Knowledge Management in the Context of an Ageing Workforce, Pariz, Francija, 31.10.2018
Steering Committee je najvišji odbor, ki svetuje generalnemu direktorju OECD/NEA (nuclear Energy Agency). Sestavljajo ga visoki predstavniki vlad držav članic OECD/NEA, dostik...
Ad-hoc sestanek EURATOM programme committee fission configuration, Bruselj, Belgija, 9.10.2018
Programski odbor EURATOM sestavljajo predstavniki vseh držav članic Evropske skupnosti. Odbor svetuje in usmerja strokovne službe Evropske komisije pri pripravi in izvedbi razpisov raziskovalnih projektov na področju je...
Sestanek CROSSING projekta, Dresden, Nemčija, 25.10.-26.10., 2018
Združenje 18 nemških raziskovalnih centrov »Helmholtz Association« si prizadeva za krepitev skupnih raziskav v Evropi - zlasti v vzhodni, osrednji in južni Evropi - prek svojega novega programa financiranja "Helmholtz European Part...
Konferenca International Topical Meeting on Nuclear Reactor Thermal Hydraulics, Operation and Safety (NUTHOS)
  Konferenca International Topical Meeting on Nuclear Reactor Thermal Hydraulics, Operation and Safety (NUTHOS) redno poteka že več kot 20 let, in to doslej vedno v državah severo-vzhodne Azije: LR Kitajska ...
Sestanek ekspertov glede predloga OECD/NEA projekta ROSAU
Sestanek ekspertov glede predloga OECD/NEA projekta ROSAU, OECD/NEA, Pariz, Francija, 20.-21. 9. 2018 Organizacija za gospodarsko sodelovanje in razvoj - OECD (Organisation for Economic Co-operation...
Konferenca »2018 International Severe Accident Management Conference«, CNSC/CNL, Ottawa, Kanada, 15.-18. 10. 2018
Kanadska uprava za jedrsko varnost - CNSC (Canadian Nuclear Safety Commission) in Kanadski jedrski laboratoriji – CNL (Canadian Nuclear Laboratories) so skupaj organizirali mednarodno konferenco o obvladovanju težkih...
Mednarodna konferenca IAEA za pooblaščene izvedence za jedrsko varnost (TSO)
Mednarodna konferenca IAEA za pooblaščene izvedence za jedrsko varnost (TSO), Bruselj, Belgija, 15.-18. 10. 2018 Mednarodna konferenca za pooblaščene izvedence za jedrs...
Začetni sestanek projekta ASCOM in 8. sestanek ASTEC Users Club
Začetni sestanek projekta ASCOM in 8. sestanek ASTEC Users Club ASTEC je sistemski računalniški program, ki omogoča simulacijo vseh faz potencialne težke nesreče v lahkovodni jedrski elektrarni, od nastopa izlivne nezgode, preko d...
3. sestanek generalne skupščine projekta SOTERIA
3. sestanek generalne skupščine projekta SOTERIA, Helsinki, Finska, 9-10.10.2018 Projekt SOTERIA (»Safe long term operation of light water reactors based on improved understanding of r...
8. delovni sestanek projekta SESAME, TUD, Delft, Nizozemska
8. delovni sestanek projekta SESAME, TUD, Delft, Nizozemska Projekt SESAME je projekt, ki poteka v okviru evropskega projekta Horizon 2020. Glavni trije cilji projekta ...
Projektni sestanek NARSIS
Projektni sestanek NARSIS Karlsruhe, Nemčija, 18-20.9.2018 NARSIS (New Approach to Reactor Safety ImprovementS) je štiriletni evropski projekt okvirnega programa Obzorje 2020, katerega glavna cil...
Poletna delavnica sekcije JSP združenja ETSON
Poletna delavnica sekcije JSP združenja ETSON V okviru združenja pooblaščenih izvedencev za jedrsko varnost (ETSON) deluje tudi sekcija, ki je namenjena mlajšim sodelavcem članic z...
CFD4NRS - Computational Fluid Dynamics for Nuclear Reactor Safety
Računska dinamika tekočin zavarnost jedrskih reaktorjev - "Computational Fluid Dynamics for Nuclear Reactor Safety (CFD4NRS)", Šanghaj, Kitajska, 4.9.2018 – 6.9.2018 V z...
18th UIT Summer School on Advanced experimental techniques in heat and mass transfer
18th UIT Summer School on Advanced experimental techniques in heat and mass transfer   »UIT Summer school« je tečaj, ki ga organizira italijansko združenje strokovnjakov iz termodinamike UIT (Unione I...
Udeležba na tečaju projekta SOTERIA, PUV – Politehniška Univerza Valencia, Španija, 3.-7.9.2018
Udeležba na tečaju projekta SOTERIA, PUV – Politehniška Univerza Valencia, Španija, 3.-7.9.2018 Projekt SOTERIA (»Safe long term operation of light water reactors based o...
Delavnica v okviru projekta »Analysis to Support Implementation in Practice of Articles 8a-8c of Directive 2014/87/Euratom«
Delavnica v okviru projekta »Analysis to Support Implementation in Practice of Articles 8a-8c of Directive 2014/87/Euratom« Direktorat za energijo pri Evropski komisiji je pri združen...
Srečanje CSARP/MCAP ter delavnica za uporabnike programa MELCOR
Srečanje CSARP/MCAP ter delavnica za uporabnike programa MELCOR, Rockville, Maryland, ZDA, 4. – 15. 6. 2018 Po težki nesreči v jedrski elektrarni v Fukušimi so se zaostrili standardi...
mobile view