Ta stran uporablja piškotke (za prikaz videoposnetkov, zemljevidov in enostavno deljenje vsebine z drugimi).
Z nadaljevanjem ogleda te strani se strinjate z njihovo uporabo.
Z uporabo piškotkov se strinjam / želim več informacij / ne strinjam

 
logo logo JavnostPartnerjiMediji

Username: Password:

Marko Matkovič

Znanstveni sodelavec
Dr.

Institut
Jožef Stefan
Jamova cesta 39
SI-1000 Ljubljana
Slovenija

Telefon: +386 1 5885 312
Faks: +386 1 5885 377
E-pošta: marko.matkovic@ijs.si

 

 

 

 

 

Raziskovalna področja

 • Experiments on forced convective condensation and flow boiling, dry-out, single-phase flow
  and pressure gradient studies,
 • Heat transfer and multi-phase flow modeling and numerical simulations,
 • Enhanced heat transfer

Izobrazba

 • Ph.D. in Applied Physics, Dipartimento di Fisica Tecnica, Università
  degli Studi di Padova, 2007
 • Univ. dipl. in Mechanical Engineering, Faculty of Mechanical Engineering, University
  of Ljubljana, 2002

Delovne izkušnje

 • Faculty of Mechanical Engineering, University of Ljubljana, 2002/2003
 • Dipartimento di Fisica Tecnica, Università degli Studi di Padova, 2003/2008
 • Self-employed as an Engineer (HVAC-R), 2009/2011
 • Assistant professor at Higher School of Technology and Systems, part time job 2010/2011
 • Research associate at Jozef Stefan Institute, since 2011

Patentno varstvo

 • MATKOVIČ, Marko. Rezidenčna termalno solarna hladilna naprava : patent
  SI23273 (A). Ljubljana: Urad RS za intelektualno lastnino, 29. jul. 2011.
  [COBISS.SI-ID 26480679]; PCT / SI2010 / 000049; WO 2011/028186
 • MATKOVIČ, Marko. Snemljiva miza s pritrdilnim mehanizmom : patent SI23279
  (A). Ljubljana: Urad RS za intelektualno lastnino, 31.avg. 2011.
  [COBISS.SI-ID 26480935]
 • MATKOVIČ, Marko, TISELJ, Iztok, KLJENAK, Ivo, PROŠEK, Andrej, LESKOVAR, Matjaž, FABJAN, Ljubo, CIZELJ, Leon. Metoda in naprava za posredno karakterizacijo poškodbe bazena za izrabljeno gorivo : patent SI 24756 A. Ljubljana: Urad RS za intelektualno lastnino, 31. dec. 2015. [COBISS.SI-ID 28441383] 

Izbrane objave

Celotni spisek objav vzdržuje COBISS. Povezave na objave so pripravljene z uporabo Digital Object Identifier System DOI.

ORCID: 0000-0001-5277-1059;
Scopus Author ID: 10540891400;
Researcher COBISS ID: [23297].

Članki v SCI revijah

KONČAR, Boštjan, MATKOVIČ, Marko, PROŠEK, Andrej. NEPTUNE_CFD analysis of flow field in rectangular boiling channel. J. comput. multiph. flows (Print), 2012, vol. 4, no. 4, str. 399-409. [COBISS.SI-ID 26292775]

KONČAR, Boštjan, MATKOVIČ, Marko. Simulation of turbulent boiling flow in a vertical rectangular channel with one heated wall. Nucl. Eng. Des.. [Print ed.], 2012, vol. 245, no. 1, str. 131-139, doi: 10.1016/j.nucengdes.2012.01.013. [COBISS.SI-ID 25589287]

CAVALLINI, Alberto, BORTOLIN, Stefano, DEL COL, Davide, MATKOVIČ, Marko, ROSSETTO, Luisa. Condensation heat transfer and pressure losses of high- and low-pressure refrigerants flowing in a single circular minichannel. Heat transf. eng., 2011, vol. 32, no. 2, str. 90-98, doi: 10.1080/01457631003769104. [COBISS.SI-ID 25112103]

DEL COL, Davide, BORTOLIN, Stefano, CAVALLINI, Alberto, MATKOVIČ, Marko. Effect of cross sectional shape during condensation in a single square minichannel. Int. j. heat mass transfer. [Print ed.], 2011, vol. 54, no. 17/18, str. 3909-3920. [COBISS.SI-ID 25114663]

CAVALLINI, Alberto, DEL COL, D., MATKOVIČ, Marko, ROSSETTO, L. Frictional pressure drop during vapour-liquid flow in minichannels : modelling and experimental evaluation. Int. j. heat fluid flow. [Print ed.], 2009, vol. 30, no. 1, str. 131-139. http://www.sciencedirect. com/science?_ob= ArticleURL&_udi= B6V3G-4TXDXJR-1&_user= 4769572&_coverDate= 02%2F28%2F2009&_rdoc= 1&_fmt= high&_orig= search&_sort= d&_docanchor= &v iew= c&_acct= C000033658&_version= 1&_urlVersion= 0&_userid= 4769572&md5= 2bedb073515575db0d4045fd74684087, doi: doi:10.1016/j.ijheatfluidflow.2008.09.003. [COBISS.SI-ID 33707269]

MATKOVIČ, Marko, CAVALLINI, Alberto, DEL COL, D., ROSSETTO, L. Experimental study on condensation heat transfer inside a single circular minichannel. Int. j. heat mass transfer. [Print ed.], 2009, vol. 52, iss. 9/10, str. 2311-2323, ilustr. http://www.sciencedirect. com/science?_ob= ArticleURL&_udi= B6V3H-4VC660R-2&_user= 4769572&_coverDate= 04%2F30%2F2009&_rdoc= 1&_fmt= high&_orig= search&_sort= d&_docanchor= &v iew= c&_acct= C000033658&_version= 1&_urlVersion= 0&_userid= 4769572&md5= 24ad734861148ea74a204af17f0c274d, doi: doi:10.1016/j.ijheatmasstransfer.2008.11.013. [COBISS.SI-ID 33707013]

CAVALLINI, Alberto, DEL COL, Davide, MATKOVIČ, Marko, ROSSETTO, Luisa. Pressure drop during two-phase flow of R134a and R32 in a single minichannel. J. heat transfer, 2009, vol. 131, issue 3, str. 033107-1-033107-8, doi: 10.1115/1.3056556. [COBISS.SI-ID 25114151]

CAVALLINI, Alberto, BORTOLIN, Stefano, DEL COL, D., MATKOVIČ, Marko, ROSSETTO, L. Experiments on dry-out during flow boiling in a round minichannel. Microgravity sci. technol., 2007, vol. 19, no. 3/4, str. 57-59, ilustr., doi: 10.1007/BF02915750. [COBISS.SI-ID 33726981]

CAVALLINI, Alberto, DORETTI, L., MATKOVIČ, Marko, ROSSETTO, L. Update on condensation heat transfer and pressure drop inside minichannels. Heat transf. eng., May 2006, vol. 27, no. 4, str. 74-87, ilustr. [COBISS.SI-ID 29128965]

CAVALLINI, Alberto, DEL COL, D., DORETTI, L., MATKOVIČ, Marko, ROSSETTO, L., ZILIO, C,, CENSI, Giuseppe. Condensation in horizontal smooth tubes: a new heat transfer model for heat exchanger design. Heat transf. eng., Sep. 2006, vol. 27, no. 8, str. 31-38, ilustr. [COBISS.SI-ID 29170437]

CAVALLINI, Alberto, DEL COL, D., DORETTI, L., MATKOVIČ, Marko, ROSSETTO, L., ZILIO, C. Two-phase frictional pressure gradient of R236ea, R134a and R410A inside multi-port mini-channels. Exp. therm. fluid sci., Jul. 2005, vol. 29, no. 7, str. 861-870, ilustr. [COBISS.SI-ID 29126661]

CAVALLINI, Alberto, DEL COL, D., DORETTI, L., MATKOVIČ, Marko, ROSSETTO, L., ZILIO, C. Condensation heat transfer and pressure gradient inside multiport minichannels. Heat transf. eng., April 2005, vol. 26, no. 3, str. 45-55, ilustr. [COBISS.SI-ID 29170693]

...

 

NOVICE
Opravljena nova eksperimentalna kampanja: Preučevanje temperaturnih fluktuacij v polno razvitem toku
Opravljena nova eksperimentalna kampanja: Preučevanje temperaturnih fluktuacij v polno razvitem toku Dr. Mohit Sharma ter sodelavci na Odseku za reaktorsko tehniko so opravili eksperiment turbulentnega prenosa...
Uspešno izvedena že 8. konferenca mladih jedrskih strokovnjakov YGNC
Mreža mlade generacije Društva jedrskih strokovnjakov Slovenije (MMG DJS) je 19. 5. 2021 v sodelovanju z Odsekom za reaktorsko tehniko Instituta »Jožef Stefan« priredila že 8. konferenco mladih jedrskih strokovnjakov YGNC. Konfere...
A single grain boundary parameter to characterize normal stress fluctuations in materials with elastic cubic grains
Dr. Samir El Shawish in dr. Timon Mede z Odseka za reaktorsko tehniko na Institutu »Jožef Stefan« sta v sodelovanju z dr. Jeremyjem Hurom z Université Paris-Saclay, CEA (Francija) objavila znanstven...
Modelling of premixed layer formation in stratified fuel–coolant configuration
Janez Kokalj, dr. Mitja Uršič ter dr. Matjaž Leskovar, sodelavci Odseka za reaktorsko tehniko na Institutu »Jožef Stefan«, so objavil znanstveni članek »...
Validation of a morphology adaptive multi-field two-fluid model considering counter-current stratified flow with interfacial turbulence damping
Dr. Matej Tekavčič, sodelavec Odseka za reaktorsko tehniko na Institutu »Jožef Stefan«, je v sodelovanju z raziskovalci iz Inštituta za dinamiko tekočin, Helmholtz-Zentrum Dresden-Rossendorf (Nemčija) objavil zn...
Sestanek programskega odbora konference NESTet 2020, Bruselj, 7.-10.1.2020
Konferenca NESTet je posvečena izobraževanju in usposabljanju na področju jedrskih tehnologij. Po nekajletnem zatišju (zadnji NESTet je evropsko društvo jedrskih strokovnjakov (...
15th Steering Committee Meeting of the TSO Forum (TSOF), Dunaj, Avstrija, 17.-18. 2. 2020
Mednarodna agencija za atomsko energijo (IAEA) je leta 2010 ustanovila zbor pooblaščenih izvedencev za jedrsko in sevalno varnost (TSO) z namenom spodbujanja sodelovanja in izmenjave informacij. Osnovo za delovanje zbora predstavlja dokument TE...
Komunikacijska delavnica projekta ENEN+, Bruselj, Belgija, 13.-14.10.2019
Del projekta ENEN+ (Attract, Retain and Develop New Nuclear Talents Beyond Academic Curricula) je tudi razvoj in izvedba komunikacijske strategije, ki naj jedrske deležnike seznani z izz...
WPSAE Progress Meeting & PMU meeting, Garching, Nemčija, 27.1.-29.1. 2020
Evropske fuzijske raziskave v okviru Obzorja 2020 združuje ciljno orientiran 7-letni (2014-2020) fuzijski program EUROfusion, ki poteka pod okriljem EURATOM pogodbe. V okviru programa EUROfusion je velik del aktivnosti nam...
Sestanek Upravnega odbora ENEN, Bruselj, Belgija, 23.-25.10.2019
Več kot 75 članic združenja ENEN predstavlja večino evropskih univerz in raziskovalnih inštitutov, ki izobražujejo na področju varne rabe jedrske energije. V več kot desetletju obstoja je združenju uspel...
Sestanek EHRO-N Senior Advisory Group, Petten, Nizozemska, 18.-19.11.2019
European Human Resource Observatory – Nuclear (EHRO-N) je v letu 2011 ustanovila Evropska komisija z namenom sp...
Pripravljalni sestanek H2020 projekta SCC-SMR, Petten, Nizozemska, 27.-28.8.2019
Razpis za projekte Obzorja 2020 EURATOM v letu 2019 predvideva tudi aktivnosti pri razvoju malih in modularnih reaktorjev. Projekt SCC-SMR združuje zelo širok mednarodni konzorci...
Mednarodno ocenjevanje Tehniške univerze v Harbinu, Harbin, Kitajska, 14.-18.7.2019
Tehniška univerza v Harbinu (Harbin Engineering University, HEU) sodi z več kot 900 študenti v dveh jedrskih programih (jedrska tehnika, radiokemija) med največje na Ki...
mobile view