Ta stran uporablja piškotke (za prikaz videoposnetkov, zemljevidov in enostavno deljenje vsebine z drugimi).
Z nadaljevanjem ogleda te strani se strinjate z njihovo uporabo.
Z uporabo piškotkov se strinjam / želim več informacij / ne strinjam

 
logo logo JavnostPartnerjiMediji

Username: Password:

Leon Cizelj

Vodja odseka
Znanstveni svetnik

Institut
Jožef Stefan
Jamova cesta 39
1000 Ljubljana
Slovenija

Telefon: (+386 1 5885 330)
Faks: (+386 1 5885 377)
E-pošta: Leon.Cizelj@ijs.si 

 

Raziskovalna področja

 • Varnost jedrskih objektov;
 • Varnost in zanesljivost kompleksnih tehnologij;
 • Celovitost in staranje za varnost pomembnih komponent jedrskih elektrarn;
 • Računalniška mehanika trdnin in tekočin;
 • Računalniška lomna mehanika;
 • Računalniška mikromehanika;
 • Računalniške večnivojske in večfizikalne metode.

Izobrazba

Nagrade

 • Kidričeva nagrada za študente Univerze v Mariboru (sonagrajenec Darko Ogrizek). 1986.
 • Zlati znak Jožefa Stefana za doktorsko delo. 1994.
 • Fellow, ameriško združenje strojnih inženirjev (ASME, American Society of Mechanical Engineers), 2016.

Poučevanje

Profesor za področje jedrske tehnike, Fakulteta za matematiko in fizikoUniverza v Ljubljani. Predmeti:

 • 2. bolonjska stopnja (magisterij):
  • Mehanika konstrukcij v jedrski tehniki (6 ECTS)
  • Lomna mehanika (6 ECTS)
 • 3. bolonjska stopnja (doktorat)
  • Mehanika jedrskih konstrukcij in materialov (10 ECTS)

Posnetki predavanj in oddaj

Delovne izkušnje

 • Razvoj in uporaba večnivojskih metod v mehaniki trdnin in lomni mehaniki;
 • Razvoj in uporaba metod verjetnostne lomne mehanike;
 • Modeliranje in analize kompleksnih geometrij in nelinearnih materialov s končnimi elementi (ABAQUS);
 • Zagotavljanje kakovosti in standardizacija metode končnih elementov (NAFEMS);
 • Gost raziskovalec v Research Center Karlsruhe, Nemčija, Institute for Materials Research, 1.11.1993 - 30.4.1994;
 • Sistemska administracija Unix in Windows delovnih postaj in manjših računalniških mrež
 • Tehniško svetovanje Nuklearni elektrarni Krško;
 • Svetovanje Evropski komisiji (Generalni direktorat za raziskave in inovacije).
 • Svetovanje upravi za jedrsko varnost v ZDA (US NRC).
 • Sodelovanje v strokovnih odborih IAEA.
 • Sodelovanje v strokovnih odborih OECD/NEA.

Izkušnje pri vodenju in upravljanju

 • Predsednik upravnega odbora združenja ENEN (Evropsko združenje za izobraževanje na področju jedrske tehnike, združuje več kot 50 evropskih univerz in glavne jedrske deležnike: industrija, raziskave), 2016-2017, član 2010-2012 in 2015-2017.
 • Strateško in operativno vodenje Odseka za reaktorsko tehniko: raziskovalne skupine 30 raziskovalcev, ki deluje v mednarodnem okolju (2010-2013, 2014-2018).
 • Predstavnik Slovenije v posvetovalnem odboru Evropske komisije za jedrsko fisijo (CCE-FISSION, 2011-2013).
 • Član Znanstvenega sveta Instituta »Jožef Stefan« (2012-2013, 2014-2018).
 • Član znanstvenega sveta za tehniške vede pri ARRS (2006-2011, 2016-2021).
 • Predsednik Upravnega odbora ARAO (2013-2016).
 • Član upravnega odbora Evropske jedrske tehnološke platforme (SNETP, 2013-2015-2017).
 • Član komisije za izobraževanje Evropske jedrske tehnološke platforme (SNETP, 2010-2012-2015-2017).
 • Podpredsednik nadzornega sveta Gen Energija d.o.o. (2012-2013).
 • Podpredsednik nadzornega sveta ELES d.o.o. (2006-2008).
 • Član komisije za industrijsko lastnino Instituta »Jožef Stefan« (patenti, blagovne znamke, tehnične izboljšave…, od 1998 dalje).
 • Organizacija več mednarodnih znanstvenih konferenc.
 • Vodenje več mednarodnih raziskovalnih projektov.

Članstvo v strokovnih združenjih

 • Društvo jedrskih strokovnjakov Slovenije
  • Ustanovni član (1991)
  • Član upravnega odbora (1998-2002, 2006-2010).
  • Član nadzornega odbora (1996-1998).
 • Slovensko akademijsko tehniško in naravoslovno društvo SATENA
  • Član izvršilnega odbora (2009-2010, 2013-2015, 2015-2017).
  • Podpredsednik (2010-2011 in 2012-2013).
  • Predsednik (2011-2012).
 • Evropsko združenje jedrskih strokovnjakov ENS (European Nuclear Society), član »High Scientific Council« (2012-2016).
 • Ameriško združenje strojnih inženirjev ASME (American Society of Mechanical Engineers):

Urejanje

Urednik

Član uredniškega odbora

Izbrane objave

Celotni spisek objav vzdržuje COBISS. Povezave na objave so pripravljene z uporabo Digital Object Identifier System DOI.

ORCID: 0000-0002-8038-722X;
Scopus Author ID: 7004372090;
ResearcherID: A-3537-2008.

Knjige, poglavja v knjigah

CIZELJ, Leon, SIMONOVSKI, Igor. Microstructurally Short Cracks in Polycrystals Described by Crystal Plasticity, (Materials science and technologies). New York: Nova Science Publishers, cop. 2010. XII, 77 str., ilustr. (nekaj barv.). ISBN 978-1-61668-811-0. ISBN 1-61668-811-4.

SIMONOVSKI, Igor, CIZELJ, Leon. Grain-scale modeling approaches for polycrystalline aggregates. V: TODOROV ZACHARIEV, Zachary (ur.). Polycrystalline materials - theoretical and practical aspects. Rijeka: InTech, cop. 2011, str. 49-74.

CIZELJ, Leon, ROUSSEL, Guy. Reliability of degraded steam generator tubes. V: UCHANIN, Valentin (ur.). Steam generator systems : operational reliability and efficiency. Rijeka: In-Tech, cop. 2011, str. 117-142.

Članki v SCI revijah

EL SHAWISH, Samir, CIZELJ, Leon. Numerical investigation of grain misorientations at and close to the free surface of FCC polycrystalline metals. Computational materials science, 2016, vol. 113, pp. 133-142, doi: 10.1016/j.commatsci.2015.11.032.

GARRIDO, Oriol Costa, EL SHAWISH, Samir, CIZELJ, Leon. Uncertainties in the thermal fatigue assessment of pipes under turbulent fluid mixing using an improved spectral loading approach. International journal of fatigue,  2016, vol. 82, no. 3, pp. 550-560, doi: 10.1016/j.ijfatigue.2015.09.010.

CIZELJ, Leon. Research and higher education : a disposable part of fundamental national infrastructure. International journal of contemporary energy, 2015, vol. 1, no. 1, pp. 5-12, doi: 10.14621/ce.20150102.

GARRIDO, Oriol Costa, EL SHAWISH, Samir, CIZELJ, Leon. Stress assessment in piping under synthetic thermal loads emulating turbulent fluid mixing. Nuclear engineering and design, 2015, vol. 283, pp. 114-130, doi: 10.1016/j.nucengdes.2014.10.016.

SIMONOVSKI, Igor, CIZELJ, Leon. Cohesive zone modeling of intergranular cracking in polycrystalline aggregates. Nuclear engineering and design, 2015, vol. 283, pp. 139-147, doi: 10.1016/j.nucengdes.2014.09.041.

MATKOVIČ, Marko, CIZELJ, Leon, PROŠEK, Andrej. Characterization of a spent-fuel-pit rupture based on water-level monitoring. Annals of Nuclear Energy, 2014, vol. 63, pp. 674-679, doi: 10.1016/j.anucene.2013.09.002.

DRAKSLER, Martin, NIČENO, Bojan, KONČAR, Boštjan, CIZELJ, Leon. Large eddy simulation of multiple impinging jets in hexagonal configuration - Mean flow characteristics. International journal of heat and fluid flow, 2014, vol. 46, pp. 147-157, doi: 10.1016/j.ijheatfluidflow.2014.01.00.

VOLKANOVSKI, Andrija, CIZELJ, Leon. Nuclear power plant maintenance optimization with heuristic algorithm. Science and Technology of Nuclear Installations, 2014, vol. 2014, pp. 458016-1-458016-13, doi: 10.1155/2014/458016.

SIMONOVSKI, Igor, CIZELJ, Leon. Cohesive element approach to grain level modelling of intergranular cracking. Engineering fracture mechanics, 2013, vol. 110, pp. 364-377, doi: 10.1016/j.engfracmech.2013.05.011.

TISELJ, Iztok, ODER, Jure, CIZELJ, Leon. Double-sided cooling of heated slab : conjugate heat transfer DNS. International journal of heat and mass transfer, 2013, vol. 66, pp. 781-790, doi: 10.1016/j.ijheatmasstransfer.2013.07.076.

SIMONOVSKI, Igor, CIZELJ, Leon, GARRIDO, Oriol Costa. The influence of the grain boundary strength on the macroscopic properties of a polycrystalline aggregate. Nuclear Engineering and Design, 2013, vol. 261, pp. 362-370, doi: 10.1016/j.nucengdes.2012.12.007.

EL SHAWISH, Samir, CIZELJ, Leon, SIMONOVSKI, Igor. Modeling grain boundaries in polycrystals using cohesive elements : modeling grain boundaries in polycrystals using cohesive elements. Nuclear Engineering and Design, 2013, vol. 261, pp. 371-381, doi: 10.1016/j.nucengdes.2013.01.023.

GARRIDO, Oriol Costa, CIZELJ, Leon, EL SHAWISH, Samir. The role of the axial heat fluxes in the thermal fatigue assessment of piping. Nuclear Engineering and Design, 2013, vol. 261, pp. 382-393, doi: 10.1016/j.nucengdes.2013.01.024.

KOSTEVŠEK, Anja, CIZELJ, Leon, PETEK, Janez, PIVEC, Aleksandra. A novel concept for a renewable network within municipal energy systems. Renewable energy, I2013, vol. 60, pp. 79-87, doi: 10.1016/j.renene.2013.04.013. [

PROŠEK, Andrej, CIZELJ, Leon. Long-term station blackout accident analyses of a PWR with RELAP5/MOD3.3. Science and Technology of Nuclear Installations, 2013, vol. 2013, pp. 851987-1- 851987-15, doi: 10.1155/2013/851987.

TISELJ, Iztok, CIZELJ, Leon. DNS of turbulent channel flow with conjugate heat transfer at Prandtl number 0.01. Nucl. Eng. Des., 2012, vol. 253, pp. 153-160, doi: 10.1016/j.nucengdes.2012.08.008.

ORIOL, Costa, TISELJ, Iztok, CIZELJ, Leon. Depressurization of vertical pipe with temperature gradient modeled with WAHA code. Sci. Technol. Nucl. Install. (Print), 2012, vol. 2012, pp. 951923-1-951923-9, doi: 10.1155/2012/951923.

SIMONOVSKI, Igor, CIZELJ, Leon. Automatic parallel generation of finite element meshes for complex spatial structures. Comput. mater. sci., 2011, vol. 50, no. 5, pp. 1606-1618, doi: 10.1016/j.commatsci.2010.12.014.

SIMONOVSKI, Igor, CIZELJ, Leon. Computational multiscale modeling of intergranular cracking. J. nucl. mater., 2011, vol. 414, no. 2, pp. 243-250, doi: 10.1016/j.jnucmat.2011.03.051.

CIZELJ, Leon, SIMONOVSKI, Igor. Fatigue relevance of stratified flows in pipes : a parametric study. Nucl. Eng. Des., 2011, vol. 241, no. 4, pp. 1191-1195, doi: 10.1016/j.nucengdes.2010.03.030.

SIMONOVSKI, Igor, CIZELJ, Leon. Towards modeling intergranular stress corrosion cracks on grain size scales. Nucl. Eng. Des., 2012, vol. 246, pp. 107-114, doi: 10.1016/j.nucengdes.2011.08.032.

GARRIDO, Oriol Costa, CIZELJ, Leon, SIMONOVSKI, Igor. Modular 3-D solid finite element model for fatigue analyses of a PWR coolant system. Nucl. Eng. Des., 2012, vol. 246, pp. 115-122, doi: 10.1016/j.nucengdes.2011.06.038.

SIMONOVSKI, Igor, KONČAR, Boštjan, CIZELJ, Leon. Thermo-mechanical analysis of a DEMO divertor cooling finger under the EFREMOV test conditions. Fusion eng. des., 2010, vol. 85, no. 1, pp. 130-137, doi: 10.1016/j.fusengdes.2009.08.005.

SIMONOVSKI, Igor, CIZELJ, Leon, JAKŠIĆ, Nikola. The influence of finite element meshes on the results of a spatial polycrystalline aggregate model. Nucl. Eng. Des., 2011, vol. 241, no. 4, pp. 1184-1190, doi: 10.1016/j.nucengdes.2010.05.063.

SIMONOVSKI, Igor, NILSSON, Karl-Fredrik, CIZELJ, Leon. The influence of crystallographic orientation on crack tip displacements of microstructurally small, kinked crack crossing the grain boundary. Comput. mater. sci., 2007, vol. 39, no. 4, pp. 817-828, doi: 10.1016/j.commatsci.2006.10.005.

SIMONOVSKI, Igor, NILSSON, Karl-Fredrik, CIZELJ, Leon. Crack tip displacements of microstructurally small cracks in 316L steel and their dependence on crystallographic orientations of grains. Fatigue fract. eng. mater. struct., 2007, vol. 30, no. 6, pp. 463-478, doi: 10.1111/j.1460-2695.2007.01098.x.

SIMONOVSKI, Igor, CIZELJ, Leon. The influence of grains' crystallographic orientations on advancing short crack : [presented at Fatigue Damage of Structural Materials VI, The Sixth International Conference on Fatigue Damage of Structural Materials, 17-22 September 2006, Hyannis, MA, USA]. Int. j. fatigue, 2007, vol. 29, no. 9-11, pp. 2005-2014, doi: 10.1016/j.ijfatigue.2007.01.030.

ROUSSEL, Guy, CIZELJ, Leon. Reliability of sampling inspection schemes applied to replacement steam generators. J. press. vessel technol., 2007, vol. 129, no. 1, pp. 109-117, doi: 10.1115/1.2389027.

ČEPIN, Marko, CIZELJ, Leon, LESKOVAR, Matjaž, MAVKO, Borut. Vulnerability analysis of a nuclear power plant considering detonations of explosive devices. J. Nucl. Sci. Technol., 2006, vol. 43, no. 10, pp. 1258-1269, doi: 10.1080/18811248.2006.9711219.

CIZELJ, Leon, KONČAR, Boštjan, LESKOVAR, Matjaž. Vulnerability of a partially flooded PWR reactor cavity to a steam explosion. Nucl. Eng. Des., 2006, vol. 236, no. 10, pp. 1617-1627, doi: 10.1016/j.nucengdes.2006.04.018.

KOVAČ, Marko, CIZELJ, Leon. Modeling elasto-plastic behavior of polycrystalline grain structure of steels at mesoscopic level. Nucl. Eng. Des., 2005, vol. 235, pp. 1939-1950, doi: 10.1016/j.nucengdes.2005.05.009.

SIMONOVSKI, Igor, KOVAČ, Marko, CIZELJ, Leon. Estimating the correlation length of inhomogeneities in apolycrystalline material. Mater. sci. eng., A Struct. mater. : prop. microstruct. process., 2004, vol. 381, pp. 273-280, doi: 10.1016/j.msea.2004.04.046.

CIZELJ, Leon, ROUSSEL, Guy. Probabilistic evaluation of leak rates through multiple defects : the case of nuclear steam generators. Fatigue fract. eng. mater. struct., 2003, vol. 26, pp. 1069-1079, doi: 10.1046/j.1460-2695.2003.00692.x.

WEYER, Stefan, FROHLICH, Andreas, RIESCH-OPPERMANN, Heinz, CIZELJ, Leon, KOVAČ, Marko. Automatic finite element meshing of planar Voronoi tessellations. Eng. fract. mech., 2002, vol. 69, pp. 945-958, doi: 10.1016/S0013-7944(01)00124-2.

CIZELJ, Leon, RIESCH-OPPERMANN, Heinz. Modelling the early development of secondary side stress corrosion cracks in steam generator tubes using incomplete random tessellation. Nucl. Eng. Des., 2002, vol. 212, pp. 21-29, doi: 10.1016/S0029-5493(01)00474-5.

DVORŠEK, Tomaž, CIZELJ, Leon, MAVKO, Borut. Safety and availability of steam generator tubes affected by secondary side corrosion. Nucl. Eng. Des., vol. 185, pp. 11-21, doi: 10.1016/S0029-5493(98)00228-3.

CIZELJ, Leon, HAUER, Irena, ROUSSEL, G., CUVELLIEZ, C. Probabilistic assessment of excessive leakage through steam generator tubes degraded by secondary side corrosion. Nucl. Eng. Des., 1998, vol. 185, pp. 347-359, doi: 10.1016/S0029-5493(98)00229-5.

CIZELJ, Leon, RIESCH-OPPERMANN, Heinz. Stresses in the first wall of a dual-coolant liquid-metal breeder blanket during electron-beam welding. Fus. technol., 1997, vol. 32, pp. 14-22.

CIZELJ, Leon, MAVKO, Borut, VENCELJ, P. Reliability of steam generator tubes with axial cracks. J. press. vessel technol., 1996, vol. 118, pp. 441-446, doi: 10.1115/1.2842211.

CIZELJ, Leon, MAVKO, Borut, RIESCH-OPPERMANN, H., BRÜCKNER-FOIT, A. Propagation of stress corrosion cracks in steam generator tubes. Int. j. press. vessels piping, 1995, vol. 63, pp. 35-43, doi: 10.1016/0308-0161(94)00046-L.

CIZELJ, Leon, MAVKO, Borut. On the risk-based steam generator lifetime optimisation. Theor. appl. fract. mech., 1995, vol. 23, pp. 129-137, doi: 10.1016/0167-8442(95)00013-5.

CIZELJ, Leon, MAVKO, Borut, RIESCH-OPPERMANN, H. Application of first and second order reliability methods in the safety assessment of cracked steam generator tubing. Nucl. Eng. Des., 1994, vol. 147, pp. 359-368, doi: 10.1016/0029-5493(94)90218-6.

MAVKO, Borut, CIZELJ, Leon. Failure probability of axially cracked steam generator tubes : A probabilistic fracture mechanics model. Nucl. technol., 1992, vol. 98, pp. 171-177.

 

NOVICE
Delavnica v okviru projekta "Analysis to Support Implementation in Practice of Articles 8a-8c of Directive 2014/87/Euratom", Luksemburg, Luksemburg, 12.-13.11.2019
Direktorat za energijo pri Evropski komisiji je pri združenju pooblaščenih izvedencev za jedrsko varnost ETSON naročil študijo o implementaciji evropske direktive o jedrski varnosti iz leta 2014 v nacionaln...
EUROfusion PPPT Project Management Meeting in DEMO Project Board Meeting, IPP, Garching, Nemčija, 14.-15. 11. 2019
Evropske fuzijske raziskave v okviru Obzorja 2020 združuje ciljno orientiran 5-letni (2014-2018) fuzijski program EUROfusion, ki poteka pod okriljem EURATOM pogodbe. Zaradi 7-letnega obdobja Obzorja 2020 je program podalj&...
Regional Training Course "Leadership in Nuclear and Radiation Safety", Hammamet, Tunizija, 16.-18.10.2019
EUROPAID je projet Evropske komisije, katerega namen je teoretično in praktično usposabljanje strokovnjakov jedrskih upravnih organov in tehniških podpornih organizacij za krepitev njihovih upravnih in tehni&scaron...
18th International Topical Meeting on Nuclear Reactor Thermal-Hydraulics (NURETH-18), Portland, ZDA, 18. 8. – 22. 8. 2019
NURETH je najpomembnejša konferenca na področju termohidravlike jedrskih reaktorjev in sorodnih tem. Na mednarodni konferenci NURETH-18 je bilo predstavljenih 545 prispevkov, ob tem pa še 3 okrogle mize ter 1...
EUROfusion PPPT Project Management Meeting in DEMO Project Board Meeting, IPP, Garching, Nemčija, 11.-12. 7. 2019
Evropske fuzijske raziskave v okviru Obzorja 2020 združuje ciljno orientiran 5-letni (2014-2018) fuzijski program EUROfusion, ki poteka pod okriljem EURATOM pogodbe. Zaradi 7-letnega obdobja Obzorja 2020 je program podalj&...
Zaključna delavnica projekta SOTERIA, Miraflores de la Sierra, Španija, 25.-27.6.2019
Projekt SOTERIA (»Safe long term operation of light water reactors based on improved understanding of radiation effects in nuclear structural materials«) je štiriletni evropski projekt, ki se je pričel 1...
ENEN+ poletna šola, Budimpešta, Madžarska , 30.6.-5.7.2019
Med aktivnosti H2020 projekta ENEN+ (Pritegni, zadrži in razvij nove jedrske talente z več kot le akademskim izobraževanjem) sodi tudi priprava in izvedba poletnega znanstvenega kampa za srednješolce in pole...
PIACE Project Kick-Off Meeting, Lago Brasimone, Italija, 3.-5.7.2019
Evropski projekt PIACE (Passive Isolation Condenser) se je pričel 1. 6. 2019 in bo trajal do 31. 5. 2022. Projekt obravnava koncept pasivnega izolacijskega kondenzatorja, ki bi se lahko uporabljal za kondenzacijo vodne par...
Mednarodna konferenca "Capacity Building for Nuclear Industry: Education, Research, Safety", Obninsk, Rusija, 25.-28.6.2019
Konferenca je bila del aktivnosti koncerna ROSATOM, s katero so obeležili 65 letnico prve dobave jedrske elektrike v omrežje, ki se je zgodilo v letu 1954 v t.i. znanstvenem mestu ZSSR Obninsk. Na konferenci sem predstavil vabljeno predavanje...
NEA-IAEA-WANO delavnica o kadrih in 5. konferenca NSREG, Pariz in Bruselj, 5.-7.6.2019
Razprave o izzivih obvladovanja znanj in spretnosti med zamenjavo generacij jedrskih strokovnjakov so v zadnjem času vse pogostejše. Tudi zato so celodnevno razpravo tem izzivom skupaj namenili ...
EAES Combined Meeting, Muenchen, Nemčija,1.-5. 6. 2019
European Atomic Energy Society (EAES) je organizacija, ustanovljena leta 1954, ki združuje evropske raziskovalne organizacije na področju jedrske energije. Sedanja najbolj pomembna funkcija EAES je izmenjava informacij o ...
Srečanje CSARP/MCAP ter delavnica za uporabnike programa MELCOR, Albuquerque, NM, ZDA, 3.-6. 6. 2019
Po težki nesreči v jedrski elektrarni v Fukušimi so se zaostrili standardi jedrske varnosti. Tako tudi analize težkih nesreč postajajo sestavni del varnostnih poročil. Za neodvisno preverjanje analiz težkih nes...
Udeležba na ERCOFTAC delavnici »Direct and Large Eddy Simulation 12«, Madrid, Španija, 5.-7. junij 2019
ERCOFTAC (European Research Community On Flow, Turbulence and Combustion) združuje raziskovalce iz univerz, raziskovalnih ustanov in industrije, ki se ukvarjajo z zelo širokimi področji raziskav tokov tekočin, tur...
Sestanek EU programa EURAD in ENEN PhD Event 2019, Pitesti, Romunija
V dneh od 4. do 6. junija 2019 sem se v okviru konference FISA 2019 kot predstavnik IJS in Univerze v Ljubljani udeležil dveh dogodkov, ki so potekali v času konference. Prvi dan ...
»Salome_CFD Day @EDF: Code_Saturne & NEPTUNE_CFD user meeting«, 7.5.2019, EDF Lab Pariz-Saclay, Francija
Francosko energetsko podjetje EDF (Électricité de France) letno organizira srečanje uporabnikov programov za računalniško dinamiko tekočin Code_Saturne in NEPTUNE_CFD. Code_Saturne je odprtokodni pro...
International Congress on Advances in Nuclear Power Plants 2019
Mednarodno konferenco International Congress on Advances in Nuclear Power Plants (ICAPP 2019) je med 12. in 15. majem 2019 v Juan les Pins, Francija, organiziralo Društvo jedrskih strokovnjakov Francije. Glavna tema ...
Delovni obisk HZDR v okviru projekta CROSSING, 19.5.-24.5.2019, Dresden, Nemčija
Projekt CROSSING (Crossing borders and scales - an interdisciplinary approach) vzpostavlja strateško partnerstvo med Helmholtz-Zentrum Dresden Rossendorf (HZDR) v Nemčiji in Institutom Jožef Stefan (IJS) v Slovenij...
3. Generalna skupščina projekta ATLAS+
ATLAS + je štiriletni evropski projekt (1. junij 2017 - 31. maj 2021), ki ga financira Evropska komisija v okviru Obzorje 2020 (razpis 2017-2018). Projekt je namenjen razvoju naprednih orodij za oceno strukturne celo...
Spring 2019 CAMP Meeting Valencija, Španija, 29.-31. 5. 2019
CAMP (Code Applications and Maintenance Program) je največji raziskovalni program, ki poteka pod okriljem ameriške zvezne upravne jedrske komisije U.S. NRC (Nuclear Regulatory Commission) od leta 1993 dalje. V okvir...
Sestanek EU H2020 projekta
v dneh od 24. do 26. aprila smo se Oriol Costa Garrido (predstavnik IJS), Iztok Tiselj (predstavnik Univerze v Ljubljani) in Leon Cizelj (predsednik ENEN - European Nuclear Education Network in predstavnik IJS), udeležil d...
14th Steering Committee Meeting of the TSO Forum (TSOF), Dunaj, Avstrija, 11.-12.4. 2019
Mednarodna agencija za atomsko energijo (IAEA) je leta 2010 ustanovila zbor pooblaščenih izvedencev za jedrsko in sevalno varnost (TSO) z namenom spodbujanja sodelovanja in izmenjave informacij. Osnovo za delovanje ...
11. srečanje evropskih uporabnikov programa MELCOR in MACCS, Brugg-Windisch, Švica, 3.-4. 4. 2019
Računalniški program MELCOR je eden izmed računalniških programov, ki se uporablja za neodvisno preverjanje analiz težkih nesreč. Program MELCOR je moč pridobiti s sodelovanjem v mednarodnem raziskovalnem...
GA-25 EUROfusion, Frascati, Italija, 16.4.-17.4., 2019
  Evropske fuzijske raziskave v okviru Obzorja 2020 združuje ciljno orientiran 7-letni (2014-2020) fuzijski program EUROfusion, ki poteka pod okriljem EURATOM pogodbe. Evropskih fuzijski program je namenjen ra...
International workshop on hydrogen safety for nuclear power plants, Fontenay-aux-Roses, Francija, 8.-11.4.2019
SAMHYCO-NET je projekt brez financiranja (»in-kind project«), ki je nastal na iniciativo Institut de Radioprotection et de Sûreté Nucléaire (IRSN) iz Francije. Namen projekta je sodelovanje r...
NUGENIA Forum, 13.-15.3.2019, Pariz, Francija
NUGENIA (Nuclear Generation II & III Association) je organizacija, ki združuje (predvsem) evropske deležnike na področju jedrske energije: raziskovalne in tehnično-varnostne organizacije ter upravljalce in proizvaja...
Projektni sestanek NARSIS, Delft, Nizozemska, 19-21.3.2019
NARSIS (New Approach to Reactor Safety ImprovementS) je štiriletni evropski projekt okvirnega programa Obzorje 2020, katerega glavna cilja sta zapolniti identificirane pomanjkljivosti pri varnostnih analizah zunanjih...
9th Conference on Severe Accident Research ERMSAR 2019, Praga, Češka, 18. – 20. 3. 2019
Konference ERMSAR (European Review Meeting on Severe Accident Research) so redne konference na temo raziskav težkih nesreč v jedrskih elektrarnah. Serija se je pričela s prvo konferenco leta 2005 v Aix-en-Provenceu (Fran...
ITER-EUROfusion meeting on ITER-NBTF, Padova, Italija, 25.-26.3. 2019
Evropske fuzijske raziskave v okviru Obzorja 2020 združuje ciljno orientiran fuzijski program EUROfusion, ki poteka pod okriljem EURATOM pogodbe. Osnovni cilji EU fuzijskih raziskav so povezani z raziskavami v podporo fuzi...
Zaključni sestanek in delavnica H2020 projekta SESAME, Petten, Nizozemska
v dneh od 19. do 21. marca 2019 sva se Jure Oder in Iztok Tiselj udeležila zadnjega sestanka in delavnice projekta SESAME iz programa Euratom Obzorje 2020. Tema projekta SESAME je bila termohidravlika jedrskih reaktorjev h...
DEMO prospective R&D meeting, Espoo, Finska, 27.-28.2. 2019
Evropske fuzijske raziskave v okviru Obzorja 2020 združuje ciljno orientiran 5-letni (2014-2018) fuzijski program EUROfusion, ki poteka pod okriljem EURATOM pogodbe. Zaradi 7-letnega obdobja Obzorij 2020 je program je poda...
SARENA kick-off meeting, Nantes, Francija
Dne 17.decembra 2018 sem se kot predstavnik Univerze v Ljubljani udeležil prvega sestanka partnerjev skupnega študijskega programa SARENA. Magistrski program SARENA; "MSc in SAfe and REliable Nuclear Applications", ...
GA-24 EUROfusion, Göteborg, Švedska, 16.12.-18.12., 2018
  Evropske fuzijske raziskave v okviru Obzorja 2020 združuje ciljno orientiran 5-letni (2014-2018) fuzijski program EUROfusion, ki poteka pod okriljem EURATOM pogodbe. Zaradi 7-letnega obdobja Obzorij 2020 je ...
Fall 2018 CAMP Meeting, North Bethesda, Maryland, ZDA, 11-13. 12. 2018
CAMP (Code Applications and Maintenance Program) je raziskovalni program, ki poteka pod okriljem ameriške zvezne upravne jedrske komisije U.S. NRC (Nuclear Regulatory Commission) od leta 1993 dalje. V okviru raziskovalnega programa CAMP potekata...
Zaključni seminar SAFEST, Cadarache, Francija, 10.-12. 12. 2018
Evropska komisija v okviru projekta SAFEST (Severe Accident Facilities for Europe Safety Targets) sofinancira izvajanje izbranih eksperimentov s področja težkih nesreč v jedrskih elektrarnah na različnih napravah v Evro...
European Atomic Energy Society Working Group Meeting
European Atomic Energy Society Working Group Meeting, Lizbona (Portugalska), 28. 11. - 1. 12. 2018 European Atomic Energy Society (EAES) je organizacija, ki je bila ustanovljena leta 1954, in združuje evropske raziskovalne organizacije na po...
Prof. dr. Iztok Tiselj, prvi slovenski jedrski strokovnjak, ki je imel vabljeno predavanje na srečanju American Nuclear Society
Prof. dr. Iztok Tiselj, prvi slovenski jedrski strokovnjak, ki je imel vabljeno predavanje na srečanju American Nuclear Society, "American Nuclear Society Winter Meeting" 2018, Orlando, Združene države Amerike ...
16th Multiphase Flow Conference & Short Course
16. Konferenca in kratek tečaj o večfaznih tokovih: "16th Multiphase Flow Conference & Short Course", 13.-16.11.2018, HZDR, Dresden Poznavanje večfaznih tokov tekočin je pomembno na različnih področjih, ...
Nov raziskovalni program
Na javnem razpisu Agencije za raziskovalno dejavnost RS (ARRS) je bil sprejet nov raziskovalni program »Fuzijske tehnologije«. Raziskave, ki jih izvajajo raziskovalci, združeni v ...
ENEN in OECD/NEA sta podpisala sporazum o sodelovanju pri spodbujanju izobraževanja in usposabljanja za jedrske tehnologije
31. oktobra 2018 sta Evropska mreža za jedrsko izobraževanje (ENEN, www.enen.eu) in Agencija za jedrsko energijo (NEA, www.oecd-nea.org) pri Organiz...
NEA Steering Commitee Policy Debate on Knowledge Management in the Context of an Ageing Workforce, Pariz, Francija, 31.10.2018
Steering Committee je najvišji odbor, ki svetuje generalnemu direktorju OECD/NEA (nuclear Energy Agency). Sestavljajo ga visoki predstavniki vlad držav članic OECD/NEA, dostik...
Ad-hoc sestanek EURATOM programme committee fission configuration, Bruselj, Belgija, 9.10.2018
Programski odbor EURATOM sestavljajo predstavniki vseh držav članic Evropske skupnosti. Odbor svetuje in usmerja strokovne službe Evropske komisije pri pripravi in izvedbi razpisov raziskovalnih projektov na področju je...
Sestanek CROSSING projekta, Dresden, Nemčija, 25.10.-26.10., 2018
Združenje 18 nemških raziskovalnih centrov »Helmholtz Association« si prizadeva za krepitev skupnih raziskav v Evropi - zlasti v vzhodni, osrednji in južni Evropi - prek svojega novega programa financiranja "Helmholtz European Part...
mobile view