Ta stran uporablja piškotke (za prikaz videoposnetkov, zemljevidov in enostavno deljenje vsebine z drugimi).
Z nadaljevanjem ogleda te strani se strinjate z njihovo uporabo.
Z uporabo piškotkov se strinjam / želim več informacij / ne strinjam

 
logo logo JavnostPartnerjiMediji

Username: Password:

RSS Odseka R4 je na voljo tukaj.

Razširjanje porazdelitev medkristalnih normalnih napetosti z uporabo simetrij v linearno-elastičnih polikristalnih materialih

Razširjanje porazdelitev medkristalnih normalnih napetosti z uporabo simetrij v linearno-elastičnih polikristalnih materialih

Dr. Samir El Shawish z Odseka za reaktorsko tehniko Instituta »Jožef Stefan« je v reviji Acta Mechanica objavil znanstveni članek z naslovom "Razširjanje porazdelitev medkristalnih normalnih napetosti z uporabo simetrij v linearno-elastičnih polikristalnih materialih". Acta Mechanica je mednarodna revija s področja teoretične in uporabne mehanike.

Članek predstavlja nov pristop za modeliranje porazdelitev normalnih napetosti med kristalnimi zrni v linearno-elastičnem polikristalu, ko je izpostavljen zunanji obremenitvi. Z uporabo argumentov, ki temeljijo na simetriji, ta pristop demonstrira, da je mogoče porazdelitev napetosti natančno rekonstruirati samo z uporabo prvih desetih statističnih momentov. Ti momenti so v glavnem funkcija treh napetostnih invariant ter le nekaj materialnih invariant, kar je posledica makroskopske izotropije polikristala in linearnega obnašanja materiala. Ta inovativna tehnika omogoča razširitev znanih porazdelitev napetosti pod določenimi pogoji obremenitve na tiste pod poljubnimi pogoji ter s tem ponuja nove prijeme pri verjetnostnem modeliranju poškodb na kristalnih mejah v konstrukcijskih materialih.

Slika: Porazdelitve medkristalnih normalnih napetosti (PDF) za različne pogoje obremenitve. Prikazana je primerjava med PDF-ji izračunanimi v simulacijah (črno) in PDF-ji napovedanimi z novo metodo (rdeče), ki uporablja N razpoložljivih porazdelitev kot vhodni podatek (krepko črno).

Analiza popolne izgube napajalne vode v tlačnovodnem reaktorju s programom RELAP5

Analiza popolne izgube napajalne vode v tlačnovodnem reaktorju s programom RELAP5

Dr. Andrej Prošek z Odseka za reaktorsko tehniko Instituta »Jožef Stefan« je v reviji »Journal of Nuclear Engineering and Radiation Science« objavil znanstveni članek z naslovom »Total Loss of Feedwater Analysis of PWR using RELAP5« (https://doi.org/10.1115/1.4063009).

Članek obravnava analizo razširjene projektne nesreče v tlačnovodni jedrski elektrarni, do katere bi prišlo ob hipotetični izgubi vse napajalne vode za uparjalnika. Namen študije je bil s programom RELAP5/MOD3.3 za različne scenarije določiti čas, ki je voljo, da je sredica pokrita z vsaj 60 cm vode, kar ustreza približno 60 % nivoja v reaktorski posodi in pokazati, da se da z dodatnim sistemom za razširjene projektne nesreče preprečiti odkrivanje in segrevanje sredice.

Proučevali smo dve skupini scenarijev, brez in z upoštevanjem dodatnih sistemov za razširjene projektne nesreče.

V prvi skupini smo simulirali naslednje štiri scenarije s predpostavljenim: (1) delovanjem sistemov za normalno obratovanje in zaustavitvijo reaktorja od predpisanem času (od 0 do 50 s s korakom 10 s, glej sliko 1), (2) delovanjem sistemov za normalno obratovanje in zaustavitvijo reaktorske črpalke ob predpisanih časih (od 10 min. do 60 min. s korakom 10 min.), (3) delovanjem sistemov za normalno obratovanje (TLOFW_N) in (4) delovanjem varnostnih sistemov (TLOFW_S).

V drugi skupini smo simulirali naslednje štiri scenarije s predpostavljenim: (1) delovanjem varnostnih sistemov in sistema alternativne napajalne vode (TLOFW_S_AAF), (2) delovanjem sistemov za normalno obratovanje in sistema alternativne napajalne vode (TLOFW_N_AAF), (3) delovanjem varnostnih sistemov in alternativnega razbremenilnega ventila na tlačniku (TLOFW_S_APORV), (4) delovanjem sistemov za normalno obratovanje in alternativnim razbremenilnim ventilom na tlačniku (TLOFW_N_APORV).

Slika 1 kaže rezultate simulacije scenarija (1) iz prve skupine, iz katerih se vidi, da ima na odkritje sredice zelo pomemben vpliv čas zaustavitve reaktorja. Prej ko se reaktor zaustavi (glej sliko 1(a)), manj se porabi vode v uparjalniku (glej sliko 1(b)) za ohlajanje reaktorskega hladilnega sistema (opomba: zaradi prenesene zaostale toplote iz reaktorskega hladilnega sistema se voda v uparjalniku uparja in skozi razbremenile ventile sprošča v okolje), zato dlje časa lahko ohranjamo zadosten nivo hladila nad sredico (glej sliko 1(b)) in s tem preprečujemo segrevanje sredice (glej sliko 1(d)). Ko voda v uparjalnikih izpari, se začne uparjati hladilo v reaktorskem hladilnem sistemu, kar vodi do odkrivanja sredice.

Slika 1: Vpliv časa zaustavitve reaktorja na scenarij popolne izgube napajalne vode z delovanjem normalnih sistemov

Slika 2 kaže rezultate simulacije primerjavo scenarijev brez in z upoštevanjem dodatnih sistemov za razširjene projektne nesreče 15 minut po začetku nezgode. Kot se vidi iz rezultatov na sliki 2(b), upoštevanje dodatnega sistema za razširjene projektne nesreče prepreči odkritje sredice, saj nivo v reaktorski posodi ne pade pod merilo sprejemljivosti 60 %, ki zagotavlja, da se sredica ne segreva (glej sliko 2(d)). V primeru upoštevanja delovanja sistema alternativne napajalne vode se uparjalniki napolnijo na normalni nivo (glej sliko 2(c)).

Slika 2: Primerjava scenarijev brez in z upoštevanjem dodatnih sistemov za razširjene projektne nesreče

Zaključimo lahko, da v primeru pravočasnega vklopa enega sistema za razširjene projektne nesreče lahko preprečimo odkrivanje sredice za dogodek, ko nam odpovejo vsi sistemi napajalne vode, katerih funkcija je dodajanje vode uparjalnikoma.

Mihael Boštjan Končar prejemnik Prešernove nagrade Univerze v Ljubljani
Mihael Boštjan Končar je za magistrsko raziskovalno delo prejel Prešernovo nagrado Univerze v Ljubljani. Nagrajeno delo je pripravil na Odsek za reaktorsko tehniko IJS / Reactor Engineering Division JSI, Institut "Jožef Stefan". V delu se je pod mentorstvom prof. dr. Mihaela Sekavčnika (Fakulteta za strojništvo Univerze v Ljubljani), dr. Mitje Uršiča (Odsek za reaktorsko tehniko) ter delovnim mentorstvom dr. Mateja Tekavčiča (Odsek za reaktorsko tehniko) ukvarjal z interakcijo taline s hladilom, ki lahko nastopi ob težki nesreči v jedrskem reaktorju. Razvil je lasten fizikalni model faznega prehoda za simulacije različnih primerov plastnega uparjanja v toku močno podhlajene kapljevine. Predlagane metode je predstavil v prispevkih na dveh mednarodnih konferencah, kjer je prejel tudi nagrado za najboljšega mladega avtorja. Doktorski študij in poklicno pot nadaljuje na Fakulteti za strojništvo Univerze v Ljubljani.
 
Foto: Nebojša Tejić/STA
Raziskovalci iz R4 na konferenci SCOPE prejeli dve nagradi

Prof. dr. Iztok Tiselj, Jan Kren in dr. Blaž Mikuž so na konferenci SCOPE (Saudi International Conference On Nuclear Power Engineering) prejeli nagrado za najboljši prispevek. Prispevek z naslovom “Experimental study of isothermal vertical slug flow” se osredotoča na analizo gibanja Taylorjevih mehurjev v vertikalnem izotermičnem turbulentnem protitokovnem toku, kjer so bili uporabljeni visokohitrostni videoposnetki s 100 do 800 sličicami na sekundo. Za analizo teh posnetkov so razvili algoritem za prepoznavo medfazne površine mehurja. Ugotovili so, da so mehurji asimetrični tudi po dolgem časovnem povprečenju in prav tako so določili dinamiko majhnih valov na površini mehurjev.

Jan Kren in dr. Blaž Mikuž sta bila tudi soavtorja na plakatu, ki je bil izbran za tretji najboljši plakat na isti konferenci. Plakat z naslovom „ Experimental Investigation of Heating a Turbulent Flow in a Square Duct Using a Heated Foil”  in ki je bil ustvarjen v sodelovanju z raziskovalci na univerzi “King Fahd University of Petroleum & Minerals – KFUPM” se ukvarja s turbulentnimi koherentnimi strukturami, ki so bile opazovane na temperaturnem polju na greti foliji. Ugotovili so, da se velikost struktur manjša z višanjem brezdimenzijskega Reynoldsovega števila.

Mladi raziskovalec Aljoša Gajšek prejel EUROfusion Engineering Grant

EUROfusion Engineering Grant (EEG), je prejelo 16 kandidatov iz širokega nabora 55 različnih raziskovalnih področij, zanimivih za nadaljnji razvoj fuzijskih tehnologij.  EEG je prejel tudi mladi raziskovalec Aljoša Gajšek iz Odseka za reaktorsko tehniko, pod mentorstvom dr. Boštjana Končarja (IJS) in dr. Marianne Richou (CEA), na temo raziskovanja vrenja v ekstremnih pogojih, ki jih najdemo v divertorjih fuzijskih reaktorjev. Projekt vključuje tudi nadgradnjo testne sekcije laboratorija za termohidravliko dvofaznih tokov (THELMA) na odseku R4. Cilj projekta je razviti fizikalni model za opis vrenja v divertorskih pogojih.

Tečaj eksperimentalne jedrske tehnike za študente King Fahd University of Petroleum & Minerals

Tečaj eksperimentalne jedrske tehnike za študente King Fahd University of Petroleum & Minerals

V prvi polovici julija smo na Odseku za reaktorsko tehniko R4 in Odseku za reaktorsko fiziko F8 organizirali 14 dnevni tečaj eksperimentalne jedrske tehnike za študente King Fahd University of Petroleum & Minerals iz Saudove Arabije. Dva učitelja in 12 študentov so v dveh skupinah opravljali vaje v laboratoriju THELMA-R4 in na reaktorju TRIGA. 

Saudova Arabija se loteva gradnje jedrskih elektrarn, aktivnosti naših gostov pa so del gradnje novih izobraževalnih institucij in vzgoje kadrov, ki jih takšni načrti zahtevajo.

Delavnica o varnosti majhnih modularnih, naprednih in fuzijskih reaktorjev

Delavnica o varnosti majhnih modularnih, naprednih in fuzijskih reaktorjev, 20. in 21. 6. 2023, Celje

V Celju je 20. in 21. junija v organizaciji Odseka za reaktorsko tehniko, IJS, potekala delavnica o varnosti majhnih modularnih, naprednih in fuzijskih reaktorjev. Delavnica je združila udeležence projektov HARMONISE, ECC-SMART, ELSMOR in McSafer. Udeležilo se je je 45 udeležencev osebno in 30 udeležencev, povezanih na daljavo. Delavnico so obogatili vpogledi povabljenih gostov, aktivnih v mednarodnih organizacijah, ki se ukvarjajo s primeri in predpisi jedrske in nejedrske varnosti.

Inženirska akademija Slovenija sprejela prof. dr. Leona Cizlja med svoje člane

Inženirska akademija Slovenija (IAS) je 5. junija na Brdu pri Kranju slavnostno sprejela med najuglednejše slovenske in tuje strokovnjake s področja inženirstva in tehnologije 18 novih članov, med drugim prof. dr. Leona CIzlja z Odseka za reaktorsko tehniko Instituta "Jožef Stefan", ter prof. dr. Yassina A. Hassana z Univerze Texas A&M, ZDA, ki v teh dneh tudi gostuje na našem odseku.

vir: https://www.ias.si/novice/inenirska-akademija-slovenije-v-svoje-vrste-uradno-sprejela-31-uglednih-strokovnjakov-in-strokovnjakinj

Nagrada za najboljši poster mlademu raziskovalcu Amirhosseinu Lame Jouybariju

Amirhossein Lame Jouybari, mladi raziskovalec na Odseku za reaktorsko tehniko IJS je na konferenci ICONE30 na Japonskem v Kjotu prejel nagrado za najboljši evropski poster za njegov prispevek z naslovom »Crystal plasticity model of Austenitic Stainless Steels Subjected to Hydrogen Concentration and Neutron Irradiation”.

EMUG srečanje

Prejšnji teden, med 12. in 14. aprilom, je v Sloveniji v organizaciji Odseka za reaktorsko tehniko IJS v sodelovanju s Paul Scherrer Institutom iz Švice potekalo srečanje EMUG (European MELCOR and MACCS User Group). Srečanja se je v živo in virtualno udeležilo 66 uporabnikov in razvijalcev računalniških programov MELCOR, ki se uporablja za simulacije težkih nesreč v jedrskih elektrarnah, in MACCS, ki se uporablja za simulacije vpliva teh nesreč na okolje. Oba programa, MELCOR in MACCS, razvijajo v Sandia National Laboratories, ZDA za Upravo za jedrsko varnost v ZDA (US Nuclear Regulatory Commission).

Homogenizacija atmosfere z navpičnimi curki

Homogenizacija atmosfere z navpičnimi curki

Dr. Rok Krpan, doc. dr. Ivo Kljenak in prof. dr. Iztok Tiselj z Odseka za reaktorsko tehniko Instituta »Jožef Stefan« so v reviji »Annals of Nuclear Energy« objavili znanstveni članek z naslovom »Atmosphere homogenization induced by vertical jets in large enclosures«.

Članek obravnava erozijo vodoravne plasti helija z navpičnim curkom zraka v zaprti posodi. Pri obravnavanih poskusih pride do cirkulacije in nastanka strižnega toka, kar lahko vodi do nastanka Kelvin-Helmholtzeve nestabilnosti. Poleg tega prisotnost lažjega plina (helija) v nižjih področjih lahko vodi v nastanek Rayleigh-Taylorjeve nestabilnosti.

Slika: hitrostno polje med simulacijo eksperimenta izvedenega v napravi SPARC.

Pri nastalih pogojih (nestabilna stratifikacija in strižni tok) konvencionalni turbulentni modeli ne uspejo pravilno replicirati fizikalnih pojavov, saj predvidijo nastanek nestabilnosti, čeprav jih med eksperimenti ni bilo zaznati. In sicer v področjih možnega nastanka omenjenih nestabilnosti je turbulentna viskoznost podcenjena, kar vodi v zmanjšanje hitrosti erozije in do zakasnele homogenizacije atmosfere.

V članku je definirano lokalno Froudovo število, s katerim je mogoče karakterizirati obnašanje curka v območju gradienta gostote neposredno med izračuni. Poleg lokalnega Froudovega števila je v članku še predlagan model za dinamično predpisovanje turbulentnega Schmidtovega in turbulentnega Prandtlovega števila. Predlagani model kompenzira podcenjeno turbulentno viskoznost z nižjimi predpisanimi vrednostmi turbulentnih števil, kar privede do boljšega popisa fizikalnih pojavov v izračunih.

Slika: volumski delež helija v različnih merilnih pozicijah. Rdeča krivulja predstavlja vrednosti izmerjene v eksperimentu, modra krivulja predstavlja rezultate simulacij s konstantno vrednostjo turbulentnega Schmidtovega števila, krivulja oker barve so rezultati simulacij z modelom za dinamično predpisovanje turbulentnih števil avtorjev Venayagamoorthy and Stretch (2010), zelena krivulja pa rezultati simulacij z dinamičnim modelom predlaganim v tem članku.

Predlagani model predstavlja razširitev turbulentnih modelov, ki se uporabljajo pri simulacijah homogenizacije atmosfere, in ga je mogoče uporabiti v vsakem primeru, ne glede na začetne in robne pogoje. Model namreč identificira področja z možnim pojavom tokovnih nestabilnosti in temu primerno uporabi nižja turbulentna števila. Če takšnih področij ni, so učinki modela zanemarljivi.

Medkristalne napetosti v elastičnih materialih

Medkristalne napetosti v elastičnih materialih

Dr. Samir El Shawish in dr. Timon Mede z Odseka za reaktorsko tehniko na Institutu »Jožef Stefan« sta objavila znanstveni članek »Grain boundary stresses in elastic materials« v reviji European Journal of Mechanics / A Solids.

V članku je predlagan preprost analitičen model za izračun normalnih komponent napetosti na mejah med kristalnimi zrni v elastičnem polikristalnem materialu, ki se pojavijo kot posledica uniformne zunanje obremenitve. Model je izpeljan na perturbativen način, pri čemer so v vsakem višjem redu upoštevani dodatni prispevki k normalnim napetostim na mejah zrn – od bolj k manj relevantnim. Najpomembnejši učinki izhajajo iz usmerjenosti kristalne meje (glede na zunanjo napetost), tipa meje in okolice bikristalnega para zrn. V najvišjem redu postane kristalna meja del 3D strukture, sestavljene iz petih 1D verig s poljubnim številom zrn, in obdane s homogenim in izotropnim elastičnim medijem. Z uporabo 1D Reussovih in Voigtovih približkov na različnih dolžinskih skalah je mogoče konstitutivne enačbe rešiti v splošnem, tj. za poljubno uniformno obremenitev, tip meje in izbiro elastičnega polikristalnega materiala ter lokalne normalne napetosti na mejah zrn izraziti algebraično kot funkcijo tipa meje, njenega naklona glede na smer obremenitve in parametre elastičnosti materiala.

Primerjava z numeričnimi simulacijami z metodo končnih elementov kaže, da čeprav model na lokalni ravni ni dovolj natančen za napovedovanje mest, na katerih se (mikro)razpoke pojavijo, pa se statistična porazdelitev normalnih napetosti na mejah zrn izbranega tipa zelo dobro ujema s tistimi, ki so dobljene numerično. Takšno statistično poznavanje medkristalnih normalnih napetosti je nujen predpogoj pri katerem koli lokalnem pristopu modeliranja poškodb, npr. za napovedovanje verjetnosti za nastanek medkristalnega napetostno-korozijskega pokanja ali utrujenostnih razpok v strukturnih materialih.

Slika 1: 2D skica perturbativnega modela za napetosti na mejah kristalnih zrn, sestavljenega iz dveh anizotropnih zrn enotske velikosti, ki oklepata mejo, in več izotropnih zrn spremenljive dolžine, ki sestavljajo eno vzdolžno in dve (štiri v 3D) prečni verigi.

Slika 2: Statistične porazdelitve napetosti PDF(σnn) izvrednotene na treh različnih tipih mej v Fe za enoosno natezno obremenitev. Za vse tri primere je prikazano odlično ujemanje med rezultati simulacije (polne črte) in napovedmi modela (črtkane črte).

Podelitev francoske nagrade Étoiles de l’Europe za projekt NARSIS

Podelitev francoske nagrade Étoiles de l’Europe za projekt NARSIS

Projekt NARSIS, v katerem so sodelovali raziskovalci odsekov R4 in E8 na IJS, je prejel francosko nagrado »Trophée des Etoiles de l'Europe« v kategoriji inovacij.

Ministrstvo za visoko šolstvo, raziskave in inovacije je oblikovalo častno nagrado z naslovom Zvezde Evrope ("Étoiles de l’Europe"), katerih prve podelitve so bile konec leta 2013. Deseta podelitev teh trofej je potekala 6. decembra 2022 v "Musée du quai Branly Jacques Chirac", v okviru Foruma Horizon Europe, pod visokim pokroviteljstvom francoske ministrice za izobraževanje, visoko šolstvo in raziskave, ge. Sylvie Retailleau.

Namen te trofeje je promovirati evropske projekte, katerih koordinatorji so bili raziskovalci iz francoskih organizacij. Projekt NARSIS je bil izbran izmed 70 zaključenih projektov kot eden izmed treh prejemnikov nagrade za inovacije (glej https://www.horizon-europe.gouv.fr/le-trophee-des-etoiles-de-l-europe-2022-31723). Slika 1 kaže, kako je koordinatorica projekta dr. Evelyne Foerster iz CEA (French Alternative Energies and Atomic Energy Commission) prevzela nagrado za projekt NARSIS, prikazano na sliki 2.

NARSIS (New Approach to Reactor Safety ImprovementS) je bil štiriletni evropski projekt okvirnega programa Obzorje 2020, ki se je začel septembra 2019 in zaradi podaljšanja trajal do februarja 2022. Glavna cilja projekta sta bila zapolniti identificirane pomanjkljivosti pri varnostnih analizah zunanjih nevarnosti in predlagati priporočila za bodočo zakonodajo. Pri projektu NARSIS je kot partner sodeloval tudi IJS (Odsek za reaktorsko tehniko R4 in Odsek tehnologije znanja E8). Odsek R4 je sodeloval pri karakterizaciji fizičnih groženj zaradi različnih zunanjih nevarnosti in scenarijev, pri oceni glavnih kritičnih komponent jedrske elektrarne, pri skupnih tveganjih in varnostnih analizah ter pri primerjavi različnih varnostnih pristopov za oceno varnosti na primeru dejanskega reaktorja, medtem ko je Odsek E8 sodeloval pri razvoju orodja SEVERA za podporo ravnanju med težkimi nesrečami.

Slika 1: Podelitev nagrade za projekt NARSIS

Slika 2: Nagrada Zvezde Evrope

Seminar ESFR-SMART, Pertuis, Francija, 4. 4. - 9. 4. 2022

V okviru evropskega projekta ESFT-SMART je bil organiziran seminar o težkih nesrečah v z natrijem hlajenih hitrih reaktorjih. Na seminarju, ki je bil namenjen predvsem mlajšim raziskovalcem in študentom, je bil podan pregled preteklih, trenutnih in prihodnjih dejavnosti na področju z natrijem hlajenih reaktorjev ter kratek tečaj osnov teh reaktorjev in računalniških orodij, ki se uporabljajo za analizo težkih nesreč. V okviru seminarja je bil organiziran ogled eksperimentalnih naprav, povezanih s tekočim natrijem ter interakcijami goriva s hladilom. Poleg poglobitve znanj in ekspertize na področju hitrih reaktorjev je bil seminar priložnost za promocijo bodočega sodelovanja.

Seminar ESFR-SMART je med 5. in 8. aprilom v Pertuisu v Franciji organizirala CEA. Seminarja se je udeležil Janez Kokalj z Odseka za reaktorsko tehniko Instituta »Jožef Stefan«.

Joint European Torus (JET) proizvedel rekordnih 59 MJ fuzijske energije

Konzorcij EUROfusion, ki ga sofinancira Evropska komisija, združuje 4800 raziskovalcev iz 30 raziskovalnih organizacij, v njem pa sodeluje tudi več kot 40 raziskovalcev z osmih odsekov Instituta "Jožef Stefan". Raziskovalcem je uspel prebojni dosežek, saj so v napravi Joint European Torus (JET) proizvedli rekordnih 59 MJ fuzijske energije, kar je skoraj trikrat več od prejšnjega rekorda. Rekordni dosežek je rezultat več kot dveh desetletij raziskav in je najbolj nazoren prikaz potenciala fuzijske energije za zagotavljanje varne in trajnostne nizkoogljične energije. Znanstveni podatki iz ključnih eksperimentov so tudi velika spodbuda za Iter, večjo in naprednejšo različico naprave JET. Dr. Boštjan Končar z Odseka za reaktorsko tehniko in vodja Slovenske fuzijske asociacije je ob predstavitva uspeha 9. februarja 2022 povedal: »Dosežek je plod tudi dolgoletnega trdega dela slovenskih raziskovalcev, predvsem na področju izračunov nevtronskega transporta za JET, diagnostike in priprave fuzijskih eksperimentov.«

Turbulent Flow over Confined Backward-Facing Step: PIV vs. DN

Boštjan Zajec, Marko Matkovič, Nejc Kosanič, Jure Oder, Blaž Mikuž, Jan Kren in Iztok Tiselj iz Odseka za Reaktorsko tehniko IJS so objavili članek z naslovom “Turbulent Flow over Confined Backward-Facing Step: PIV vs. DNS” v reviji Applied Sciences.

V članku je predstavljena primerjava direktne numerične simulacije (DNS) toka čez obratno stopnico z novo opravljenimi meritvami z metodo PIV (Particle Image Velocimetry). Simulacija in meritve so bile opravljene v enaki geometriji, v kateri pride do tridimenzionalnega toka. Delo predstavlja prvo eksperimentalno raziskavo s pomočjo metode PIV v naši skupini, med tem ko imamo na področju visko natančnih simulacij že več kot desetletje izkušenj.

Eksperiment in simulacija sta bila opravljena v geometriji obrnjene stopnice z razteznim razmerjem 2.25 in kvadratnim presekom izhodnega kanala. Meritev je bila opravljena na prozorni testni sekcije dolžine 1.2 m in preseka 20 × 45 mm2 pred stopnico ter 45 × 45 mm2 za stopnico. Reynoldsovo število na osnovi hidravličnega premera vtočnega kanala v obeh primerih znaša 7100. Za serijo meritev smo uporabili dvodimenzionalni PIV sistem z eno hitro kamero in pulznim laserjem na različnih ravninah v dveh prečnih smereh. V eksperimentu obravnavamo časovno povprečene hitrosti, RMS vrednosti in dve komponenti Reynoldsovega napetostnega tenzorja. Primerjava podobnosti in razlik med simulacijo in eksperimentom nudi vpogled v negotovosti obeh metod in kaže, kako dobro ujemanje lahko pričakujemo kadar med seboj primerjamo dve zelo natančni metodi.

Slika 1: Levo: Shema eksperimentalnega kroga. Desno zgoraj: Shema testne sekcije, koordinatni sistem in merilni ravnini z = 0 (zelena) in y = 0 (modra) - v oklepajih so podane brezdimenzijske enote. Dolžina merilnih ravnin v X smeri je približno 25 cm. Desno podaj: Neobdelana slika za PIV analizo na ravnini z = 0.

Slika 2: ÄŒasovno povprečeno hitrostno polje na ravnini z: komponenti hitrosti u in v (zgornja dva grafa), uRMS, vRMS, u’v’ (spodnji trije grafi). Rezultate PIV kažejo modre plastnice in barvna skala, rezultate DNS pa črne plastnice.

Prof. dr. Leon Cizelj izvoljen za predsednika združenja evropskih jedrskih strokovnjakov (European Nuclear Society - ENS)

Prof. dr. Leon Cizelj je bil na predlog Društva jedrskih strokovnjakov Slovenije soglasno izvoljen za predsednika združenja evropskih jedrskih strokovnjakov (European Nuclear Society - ENS; www.euronuclear.org) v letih 2022 in 2023. Med najpomembnejše aktivnosti ENS sodijo mednarodno sodelovanje in povezovanje jedrskih strokovnjakov z organizacijo znanstvenih konferenc, strokovnih posvetov in komunikacijo o jedrski znanosti in tehnologijah. ENS združuje več kot 12.000 jedrskih strokovnjakov iz Evropske skupnosti, Velike Britanije in Izraela, ki delujejo v raziskavah, visokošolskem izobraževanju, industriji in upravnem nadzoru. Predsedovanje združenju v času, ko jedrska energija in z njo povezane raziskave postajajo vse bolj pomemben element zagotavljanja nizko-ogljične prihodnosti, je veliko priznanje slovenski jedrskim raziskovalcem, stroki in prof. Cizlju osebno.

Opravljena nova eksperimentalna kampanja: Preučevanje temperaturnih fluktuacij v polno razvitem toku

Opravljena nova eksperimentalna kampanja: Preučevanje temperaturnih fluktuacij v polno razvitem toku

Dr. Mohit Sharma ter sodelavci na Odseku za reaktorsko tehniko so opravili eksperiment turbulentnega prenosa toplote iz tanke grete folije, hlajene s turbulentnim tokom vode v kvadratnem kanalu. Debelina folije je 25 µm. V eksperimentu se je merilo temperaturno polje pri različnih Reynoldsovih številih, temperaturi hladne vode in različnih močeh gretja folije. Slika 1 prikazuje trenutno temperaturno polje na greti foliji, posneto z IR kamero. Pri vsaki meritvi je bilo opravljenih na tisoče posnetkov, iz katerih so bile določene časovno povprečene lastnosti turbulentnega toka pod folijo.

Slika 1: Trenutno temperaturno polje na foliji 200 mm × 20 mm.

Uspešno izvedena že 8. konferenca mladih jedrskih strokovnjakov YGNC

Mreža mlade generacije Društva jedrskih strokovnjakov Slovenije (MMG DJS) je 19. 5. 2021 v sodelovanju z Odsekom za reaktorsko tehniko Instituta »Jožef Stefan« priredila že 8. konferenco mladih jedrskih strokovnjakov YGNC. Konferenca je letos zaradi pandemije koronavirusa potekala virtualno, na njej pa so se predstavili mladi jedrski strokovnjaki iz industrije in raziskovalnih vod. Zbrane so najprej nagovorili Janez Kokalj, predsednik MMG DJS, dr. Tomaž Žagar, predsednik DJS, prof. dr. Leon Cizelj, vodja Odseka za reaktorsko tehniko ter Jadwiga Najder, podpredsednica Evropske mreže mladih jedrskih strokovnjakov (ENS YGN). Na konferenci je svoje delo predstavilo 12 mladih jedrskih strokovnjakov, ki so bili razdeljeni v 5 sekcij, ki so zajemali področja fisije, fuzije, eksperimentalne termohidravlike in težkih nesreč. Kot vabljeni predavatelji so nam svoje delo predstavil dr. Anže Jazbec, operater in vodja izmene na reaktorju TRIGA na IJS ter Alexandra Ovcharenko, glavna poslovna direktorica v podjetju JSC Rusatom Overseas in Alexander Renev , namestnik vodje tehničnega oddelka v podjetju JSC Rusatom Overseas. Za organizacijo in vodenje konference so poskrbeli Boštjan Zajec, Jan Kren in Janez Kokalj (Odsek za reaktorsko tehniko, IJS). Konference se je virtualno udeležilo okrog 40 poslušalcev iz Slovenije in drugod. Mladi jedrski strokovnjaki so v svojih prispevkih prikazali smer razvoja na področju jedrske energije v Sloveniji.

A single grain boundary parameter to characterize normal stress fluctuations in materials with elastic cubic grains

Dr. Samir El Shawish in dr. Timon Mede z Odseka za reaktorsko tehniko na Institutu »Jožef Stefan« sta v sodelovanju z dr. Jeremyjem Hurom z Université Paris-Saclay, CEA (Francija) objavila znanstveni članek »A single grain boundary parameter to characterize normal stress fluctuations in materials with elastic cubic grains« v reviji European Journal of Mechanics / A Solids.

V članku je vzpostavljena statistična povezava med normalnimi komponentami napetosti na mejah zrn v polikristalu in tipom kristalne meje. Za slednjo je bilo pokazano, da jo dobro določa en sam premišljeno izbran makroskopski parameter in sicer lokalni efektivni Youngov modul, ki predstavlja povprečno togost neposredne okolice kristalne meje v smeri normale nanjo in prepleta geometrijski vidik meje s snovnimi lastnostmi materiala. Izkaže se, da vpeljani parameter efektivne trdote para zrn, ki oklepata izbrano mejo, skupaj z Zenerjevim indeksom elastične anizotropije zadostuje za natančno napoved fluktuacij normalnih napetosti na posameznih tipih mej v poljubnem materialu s kubično kristalno strukturo, s tem pa tudi za njihovo klasifikacijo glede na verjetnost pojavitve povečanih napetosti pod zunanjo obremenitvijo. 

Analiza temelji na numeričnem izračunu napetosti z metodo končnih elementov za primer elastičnih zrn s kubično kristalno strukturo. Porazdelitve normalnih napetosti na posameznih tipih mej med zrni so okarakterizirane s prvima dvema statističnima momentoma – povprečno vrednostjo in standardno deviacijo. Največje normalne napetosti se tako najpogosteje pojavljajo na mejah zrn, katerih normale so usmerjene vzdolž smeri največje togosti v obeh okoliških zrnih, s tem pa je na teh mestih tudi povečana verjetnost za nastanek razpok, ki lahko vodijo v mehanske poškodbe in utrujanje materiala.

Slika: (a) Standardna deviacija distribucije normalnih napetosti na mejah zrn 𝑠(𝜎𝑛𝑛∕𝛴) v odvisnosti od tipa kristalne meje, določenega z vrednostjo efektivnega Youngovega modula 𝐸12 za 𝛾-Fe. (b) Gostote verjetnosti (PDF) za 𝜎𝑛𝑛∕𝛴 na posameznih tipih mej – od najmehkejših (001)-(001) mej z vrednostjo 𝐸12 = 0.35, pa do najbolj togih (111)-(111) mej z 𝐸12 = 1.

Modelling of premixed layer formation in stratified fuel-coolant configuration

Janez Kokalj, dr. Mitja Uršič ter dr. Matjaž Leskovar, sodelavci Odseka za reaktorsko tehniko na Institutu »Jožef Stefan«, so objavil znanstveni članek »Modelling of premixed layer formation in stratified fuel–coolant configuration« v reviji Nuclear Engineering and Design.

V pred kratkim opravljenih eksperimentih interakcije taline in hladila v razslojenih razmerah na eksperimentalnih napravah PULiMS in SES (oboje KTH, Švedska) je bila jasno opažena mešalna plast kapljic taline in vode. Temu je sledila močna spontana parna eksplozija.

V članku je predstavljen razvoj modela za popis nastanka mešalne plasti v razslojeni geometriji taline in vode. Model temelji na mehanizmu nastanka in kolapsa mehurčkov. Model je bil implementiran v program MC3D in validiran na eksperimentalnih rezultatih.

Analiza je pokazala ustreznost razvitega modela za popis nastanka mešalne plasti. Rezultati simulacij so bili v kvalitativnem ujemanju z eksperimentalnimi rezultati. Posredna primerjava simulirane mešalne plasti z eksperimentoma PULiMS E6 in SES S1 preko moči parne eksplozije je pokazala podcenjeno moč simulirane parne eksplozije. To nakazuje možna prispevka k parni eksploziji zaradi razbitja curka taline in dodatnega mešanja med samo eksplozijo.

Slika: Primerjava poteka parne eksplozije za dve različni poziciji proženja. Rdeča barva označuje območje tlačnega vala.

Validation of a morphology adaptive multi-field two-fluid model considering counter-current stratified flow with interfacial turbulence damping

Dr. Matej Tekavčič, sodelavec Odseka za reaktorsko tehniko na Institutu »Jožef Stefan«, je v sodelovanju z raziskovalci iz Inštituta za dinamiko tekočin, Helmholtz-Zentrum Dresden-Rossendorf (Nemčija) objavil znanstveni članek »Validation of a morphology adaptive multi-field two-fluid model considering counter-current stratified flow with interfacial turbulence damping« v reviji Nuclear Engineering and Design.

V članku so predstavljene simulacije izotermnega razslojenega proti-toka v kanalu eksperimenta WENKA (Water Entrainment Channel Karlsruhe) z uporabo hibridnega dvo-fluidnega modela z ostrenjem medfazne površine. Uporabljeni model je bil dopolnjen z dušenjem turbulence ob medfazni površini. Raziskave so zajemale dva načina dušenja – simetrično, z dušenjem v obeh fazah, in asimetrično, z dušenjem le v plinasti fazi.

Primerjava je pokazala, da asimetrični pristop izboljša napovedi turbulentne kinetične energije v tekoči fazi, vendar za ceno zmanjšane natančnost napovedi hitrostnih profilov v plinasti fazi.

Sestanek programskega odbora konference NESTet 2020, Bruselj, 7.-10.1.2020

Konferenca NESTet je posvečena izobraževanju in usposabljanju na področju jedrskih tehnologij. Po nekajletnem zatišju (zadnji NESTet je evropsko društvo jedrskih strokovnjakov (ENS) organiziralo v Berlinu leta 2016) smo se v ENS, ENEN in skupnem raziskovalnem središču Evropske Komisije (JRC) dogovorili, da konferenco oživimo.

Programski odbor je razpravljal o ključnih temah konference, o vabljenih predavateljih in morebitnih stranskih dogodkih. Opredelil smo tudi časovnico za sprejem povzetkov in referatov.

Sestanka se je v vlogi predsednika programskega odbora NESTet 2020 in predsednika združenja ENEN v prostorih evropskega društva jedrskih strokovnjakov (ENS)udeležil prof. dr. Leon Cizelj, vodja Odseka za reaktorsko tehniko.

15th Steering Committee Meeting of the TSO Forum (TSOF), Dunaj, Avstrija, 17.-18. 2. 2020

Mednarodna agencija za atomsko energijo (IAEA) je leta 2010 ustanovila zbor pooblaščenih izvedencev za jedrsko in sevalno varnost (TSO) z namenom spodbujanja sodelovanja in izmenjave informacij. Osnovo za delovanje zbora predstavlja dokument TECDOC-1835 (Technical and Scientific Support Organizations Providing Support to Regulatory Functions). Leta 2012 je bil ustanovljen upravni odbor, katerega skrb je izvajanje programa zbora.

Petnajsto srečanje upravnega odbora je potekalo v organizaciji IAEA na Dunaju, Avstrija, od 17. do 18. februarja 2020. Srečanje je imelo osem sekcij: (1) otvoritev, (2) pobuda TSO za podporo tehničnih in raziskovalnih zmogljivosti pri upravnih funkcijah, (3) poročilo o nacionalni delavnici o razvoju in krepitvi pooblaščenstva v Južnoafriški Republiki, (4) podpora zbora pooblaščencev za članice IAEA, (5) promocija zbora, (6) razno, (7) predstavitve dela drugih organizacij, konferenc in plenarnih srečan, in (8) zaključek. Glavni poudarki srečanja odbora so bili:

 • Michel van Haesendonck (Bel V) in Carla Eible-Schwaeger (GRS) sta novi predsedujoči in so-predsedujoča upravnemu odboru,
 • izvedena je bila pilotna delavnica o vzpostavitvi TSO v Južnoafriški republiki,
 • načrtuje se izvedba pilotne delavnice v Belorusiji in Bangladešu,
 • razvija in testira se orodje za samovrednotenje kapacitet TSO, in
 • naslednja konferenca zbora TSO bo leta 2022 v Rusiji.

Srečanja upravnega odbora zbora TSO se je udeležil dr. Mitja Uršič iz Odseka za reaktorsko tehniko Instituta »Jožef Stefan«. Udeležilo se ga je okvirno 20 predstavnikov članic IAEA in predstavnikov IAEA.

 

WPSAE Progress Meeting & PMU meeting, Garching, Nemčija, 27.1.-29.1. 2020

Evropske fuzijske raziskave v okviru Obzorja 2020 združuje ciljno orientiran 7-letni (2014-2020) fuzijski program EUROfusion, ki poteka pod okriljem EURATOM pogodbe. V okviru programa EUROfusion je velik del aktivnosti namenjen razvoju demonstracijske fuzijske elektrarne DEMO. Na tem področju sodeluje Odsek za reaktorsko tehniko, IJS in sicer v okviru delovnih sklopov WPSAE (Nuclear Safety) in WPPMI (Plant Level System Engineering, Design Integration and Physics Integration).

V dneh med 27.1. in 29.1.2020 je v Garching-u, Nemčija potekal sestanek delovnega sklopa WPSAE odgovornega za varnost DEMO reaktorja. Sestanek je bil organiziran na sedežu EUROfusion v Garchingu. Na sestanku so koordinator in posamezni partnerji predstavili status izvajanja programa za delovni sklop WPSAE ter načrt programa za leto 2020. V projektu sodeluje Odsek za reaktorsko tehniko, IJS in sicer na področju priprave generičnega varnostnega poročila za DEMO reaktor. Sestanka sta se udeležila prof. Leon Cizelj in dr. Boštjan Končar z Odseka za reaktorsko tehniko, IJS. Prof.Cizelj je predstavil varnostno poročilo poglavja o zunanjih tveganjih.

Vzporedno se je dr. Končar 28.1.2020 udeležil tudi sestanka projekta WPPMI, katerega namen je bil definiranje aktivnosti in obsega dela v letu 2020. Naslednji dan, 29.1. 2020 je imel tudi sestanek z vodjem programa EUROfusion in vodjem proejkta DEMO v vlogi IJS in pripravi programa za naslednji raziskovalni program 2021 – 2027.

Komunikacijska delavnica projekta ENEN+, Bruselj, Belgija, 13.-14.10.2019

Del projekta ENEN+ (Attract, Retain and Develop New Nuclear Talents Beyond Academic Curricula) je tudi razvoj in izvedba komunikacijske strategije, ki naj jedrske deležnike seznani z izzivi sodobnega jedrskega izobraževanja in usposabljanja. Pomemben del teh izzivov je zmanjševanje zanimanja mladih za študij jedrskih znanosti in tehnologij.

Na delavnici smo se predstavniki akademske sfere s strokovnjaki za komunikacijo, ki delujejo v jedrski industriji, pogovarjali o mogočih poteh za privabljanje večjega števila mladih talentov v študij jedkih znanosti in tehnologij. Pomemben del tega procesa se zdi izboljšanje javne podobe jedrske industrije in s tem tudi vabljivosti delovnih mest v tem sektorju.

Delavnice, ki jo je v svojih prostorih v Bruslju organiziral FORATOM, se je se je udeležil prof. dr. Leon Cizelj, vodja Odseka za reaktorsko tehniko.

Sestanek Upravnega odbora ENEN, Bruselj, Belgija, 23.-25.10.2019

Več kot 75 članic združenja ENEN predstavlja večino evropskih univerz in raziskovalnih inštitutov, ki izobražujejo na področju varne rabe jedrske energije. V več kot desetletju obstoja je združenju uspelo razviti standardne učne načrte, medsebojno priznavanje kreditnih točk, razmeroma obsežne izmenjave študentov in učiteljev ter več pilotnih shem za usposabljanje.

Upravni odbor se je posvetil predvsem kadrovskim zadevam. Imenovali smo novega izvršnega direktorja združenja (prof.dr. Gabriel Lazaro Pavel), ki bo mandat prevzel 8.1.2019, in novega blagajnika združenja (Franciso Suarez Ortiz), ki bo mandat prevzel 4.12.2019. Prav tako smo razpravljali o potencialnih kandidatih za upravni odbor, ki bi kandidirali na volitvah v marcu 2019.

Sestanka upravnega odbora, ki so potekali v prostorih Fondation Universitaire v Bruslju, se je udeležil prof.dr. Leon Cizelj, vodja Odseka za reaktorsko tehniko in predsednik združenja ENEN.

Sestanek EHRO-N Senior Advisory Group, Petten, Nizozemska, 18.-19.11.2019

European Human Resource Observatory – Nuclear (EHRO-N) je v letu 2011 ustanovila Evropska komisija z namenom spremljati in napovedovati potrebe in zmogljivosti za izobraževanje in usposabljanje kadrov za jedrsko energetiko v Evropski Skupnosti in njenih članicah. EHRON-N, ki deluje v okviru evropskega skupnega raziskovalnega središča JRC je v začetku delovanja pripravil odmevno analizo stanja in napovedi za nekaj različnih scenarijev razvoja jedrske energetike v EU v bodoče.

Vloga Senior Advisory Group je svetovati EHRO-N pri strateških usmeritvah. Na sestanku smo podprli načrt dela za naslednjih nekaj let, ki naj vodi v ponovitev skoraj 10 let stare analize in jo dopolni s trendi. Občutek večine prisotnih je namreč bil, da se število jedrskih študentov in diplomantov v zadnjih dveh desetletjih razmeroma hitro zmanjšuje.

Sestanek je organiziral JRC v svojih prostorih v Pettnu na Nizozemskem. Udeležil se ga je prof.dr. Leon Cizelj, vodja Odseka za reaktorsko tehniko in predsednik združenja ENEN.

Pripravljalni sestanek H2020 projekta SCC-SMR, Petten, Nizozemska, 27.-28.8.2019

Razpis za projekte Obzorja 2020 EURATOM v letu 2019 predvideva tudi aktivnosti pri razvoju malih in modularnih reaktorjev.

Projekt SCC-SMR združuje zelo širok mednarodni konzorcij (Kitajska, Kanada, Evropska Skupnost) za pripravo podlag za izdelavo in licenciranje malega modularnega reaktorja, hlajenega s superkritično vodno paro. Na prvem pripravljalnem sestanku, ki ga je sklical koordinator projekta (CVR, ÄŒeška), smo opredelili osnovne parametre predloga projekta in oblikovali osnutke delovnih sklopov ter določili njihove vodje.

Sestanek je organiziral JRC v svojih prostorih v Pettnu na Nizozemskem. Udeležil se ga je prof.dr. Leon Cizelj, vodja Odseka za reaktorsko tehniko

Mednarodno ocenjevanje Tehniške univerze v Harbinu, Harbin, Kitajska, 14.-18.7.2019

Tehniška univerza v Harbinu (Harbin Engineering University, HEU) sodi z več kot 900 študenti v dveh jedrskih programih (jedrska tehnika, radiokemija) med največje na Kitajskem in seveda tudi v svetu. Med kitajskimi univerzami z jedrskim programom pa sodi med najboljše štiri (pred njo so še Tsinghua, Peking, Jiao Tong Shanghai in Jiao Tong Xi'An). Zanimanje študentov za šudij na področju jedrskih tehnologij je v Kitajski zaradi močnega razvoja področja in povpraševanja po strokovnjakih med mladimi zelo veliko: v letu 2019 se je v tovrstne študije na Kitajskem vpisalo več kot 3500 študentov..

Mednarodno skupino za evalvacijo programov jedrske tehnike in radio kemije na tehniški univerzi v Harbinu smo sestavljali 7 profesorjev iz univerz izven Kitajske in 7 profesorjev iz kitajskih univerz, vodil pa nas je Prof Phillip Beeley (Khalifa University, Abu Dhabi, Združeni Arabski Emirati). Kolegi iz univerze v Harbinu so pomagali z informacijami in z vpogledom v laboratorije in arhive. Pregled smo končali z ustnim in pisnim poročilom: s pohvalo dobrih praks in predlogi za izboljšave v prihodnosti.

Ocenjevanja se je s finančno podporo Tehniške univerze v Harbinu (Harbin Engineering University, HEU) in v vlogi predsednika ENEN udeležil prof.dr. Leon Cizelj, vodja Odseka za reaktorsko tehniko.

Delavnica v okviru projekta

Direktorat za energijo pri Evropski komisiji je pri združenju pooblaščenih izvedencev za jedrsko varnost ETSON naročil študijo o implementaciji evropske direktive o jedrski varnosti iz leta 2014 v nacionalne zakonodaje. Poudarek projekta je na implementaciji pofukušimskih varnostnih zahtev in ukrepov. Projekt koordinira nemški GRS, v njem pa poleg ostalih članov ETSON sodeluje tudi IJS.

Namen druge delavnice je bil pregled opravljenega dela in diskusija za naslednje delovne sklope: (1) »Approaches and methodologies set in place at national levels for the implementation of the EU safety directive«, ki ga vodi francoski IRSN, in (2) »Analysis of detailed studies on the safety upgrades in existing reactors performed in selected Member Statees«, ki ga vodi Odsek za reaktorsko tehniko. Prof. dr. Cizelj je predstavil osnutek poročila z naslovom »Report on selected examples of safety upgrades performed in existing nuclear reactors«.

 Delavnice, ki je potekala med 12. in 13. novembrom 2019 v Luksemburgu, sta se iz Odseka za reaktorsko tehniko udeležila prof. dr. Leon Cizelj, vodja odseka, in dr. Mitja Uršič. Srečanja so se udeležili tudi predstavniki Direktorata za energijo pri Evropski komisiji, predstavniki združenja ETSON (IJS, nemški GRS, francoski IRSN, belgijski Bel V, litvanski LEl, češki CV Rez, madžarski MTA-EK, finski VTT), predstavnik ENISS, predstavniki upravnih organov (ÄŒeška, Francija, Madžarska, Nizozemska, Nemčija, Slovenija, Švedska) in predstavnik združenja ENISS.

EUROfusion PPPT Project Management Meeting in DEMO Project Board Meeting, IPP, Garching, Nemčija, 14.-15. 11. 2019

Evropske fuzijske raziskave v okviru Obzorja 2020 združuje ciljno orientiran 5-letni (2014-2018) fuzijski program EUROfusion, ki poteka pod okriljem EURATOM pogodbe. Zaradi 7-letnega obdobja Obzorja 2020 je program podaljšan za dve leti do leta 2020, z enakim letnim obsegom financiranja. Osnovni cilji EU fuzijskih raziskav so povezani z raziskavami v podporo fuzijskemu reaktorju ITER ter dolgoročno realizaciji demonstracijske fuzijske elektrarne DEMO. Program EUROfusion izvaja konzorcij fuzijskih raziskovalnih enot držav članic EU (skupaj 30), kjer Institut »Jožef Stefan« nastopa kot slovenski koordinator in partner v konzorciju. Vodilni partner v konzorciju je Institut za fiziko plazme (Institute for Plasma Physics – IPP), Nemčija.

Dne 14. 11. 2019 je na IPP v Garchingu v Nemčiji potekalo srečanje PPPT (Power Plant Physics & Technology) Project Management Meeting, na katerem so razpravljali o načrtovanih aktivnostih v okviru 9. OP EK v letih 2021-2027, neporabljenih sredstvih v obdobju 2016-2020, ter predlaganem mednarodnem sodelovanju v letu 2020.

Dne 15. 11. 2019 je na isti lokaciji potekalo srečanje projektnega odbora DEMO Project Board. Projektni odbor nadzoruje izvajanje programa PPPT, v okviru katerega potekajo razvoj demonstracijske fuzijske elektrarne DEMO in podporne raziskave. Na srečanju so se člani projektnega odbora seznanili z vsebino sestanka upravnega odbora DEMO Steering Board, s priporočili tehnične svetovalne skupine TAG (Technical Advisory Group), z mednarodnim sodelovanjem, z vsebinskim in finančnim potekom izvajanja projekta ter priporočili pregleda delovnega sklopa WPHCD (Heating and Current Drive systems).

Obeh srečanj se je udeležil dr. Matjaž Leskovar z Odseka za reaktorsko tehniko, IJS, ki je član projektnega odbora DEMO Project Board.

 

Regional Training Course

EUROPAID je projet Evropske komisije, katerega namen je teoretično in praktično usposabljanje strokovnjakov jedrskih upravnih organov in tehniških podpornih organizacij za krepitev njihovih upravnih in tehniških zmožnosti. Projekt se je pričel januarja 2015 in bo trajal do maja 2020. V sklopu tega projekta potekajo tudi t.i. Regionalni tečaji usposabljanja (Regional Training Courses), ki jih organizira italijansko podjetje ITER-Consult (Independent Technical Evaluation and Review).

V Hammametu (Tunizija) je potekal regionalni tečaj, katerega namen je bil seznaniti sodelavce upravnih organov za jedrsko varnost iz držav članic ANNuR (Arab Network of Nuclear Regulators) z osnovami jedrske varnosti in varnostnih analiz. Tečaj je zajemal tako upravni vidik kot aplikacijo varnostnih konceptov pri ocenjevanju varnosti jedrskih elektrarn.

Tečaja se je udeležilo 21 slušateljev: 1 iz Bahraina, 3 iz Egipta, 3 iz Iraka, 3 iz Jordanije, 2 iz Libana, 2 iz Libije, 1 iz Maroka, 3 iz Sudana in 3 iz Tunizije.

Na tečaju “Leadership in Nuclear and Radiation Safety: Basic safety concepts, regulatory functions and licensing management”, ki je potekal od 14. do 18. 10. 2019 v organizaciji ITER-Consult in Arab Network of Nuclear Regulators, je dr. Ivo Kljenak iz Odseka za reaktorsko tehniko imel naslednja tri predavanja iz področja jedrske varnosti:

 • Safety analysis: deterministic and probabilistic
 • Accidents to be considered in the design (Design Basis Accidents, Design Extension Conditions, Severe Accidents)
 • Objective and regulatory use of Probabilistic Safety Assessment
18th International Topical Meeting on Nuclear Reactor Thermal-Hydraulics (NURETH-18), Portland, ZDA, 18. 8. – 22. 8. 2019

NURETH je najpomembnejša konferenca na področju termohidravlike jedrskih reaktorjev in sorodnih tem. Na mednarodni konferenci NURETH-18 je bilo predstavljenih 545 prispevkov, ob tem pa še 3 okrogle mize ter 17 tehničnih predavanj. Glavne obravnavane tematike so bile:

 • Osnove termohidravlike
 • Računska termohidravlika
 • Verifikacija in validacija
 • Varnost obstoječih reaktorjev
 • Težke nesreče
 • Termohidravlika naprednih reaktorjev

Letošnje, že 18. srečanje po vrsti (konferenca poteka vsaki dve leti), sta med 18. in 22. avgustom v Portlandu, ZDA, organizirala Ameriško jedrsko društvo (ANS) ter Univerza v Oregonu (Oregon State University). Konference se je s predstavitvijo »Premixed layer formation modelling in stratified melt-coolant geometry (Janez Kokalj, Matjaž Leskovar, Mitja Uršič)« udeležil Janez Kokalj z Odseka za reaktorsko tehniko Instituta »Jožef Stefan«.

EUROfusion PPPT Project Management Meeting in DEMO Project Board Meeting, IPP, Garching, Nemčija, 11.-12. 7. 2019

Evropske fuzijske raziskave v okviru Obzorja 2020 združuje ciljno orientiran 5-letni (2014-2018) fuzijski program EUROfusion, ki poteka pod okriljem EURATOM pogodbe. Zaradi 7-letnega obdobja Obzorja 2020 je program podaljšan za dve leti do leta 2020, z enakim letnim obsegom financiranja. Osnovni cilji EU fuzijskih raziskav so povezani z raziskavami v podporo fuzijskemu reaktorju ITER ter dolgoročno, realizaciji demonstracijske fuzijske elektrarne DEMO. Program EUROfusion izvaja konzorcij fuzijskih raziskovalnih enot držav članic EU (skupaj 30), kjer Institut »Jožef Stefan« nastopa kot slovenski koordinator in partner v konzorciju. Vodilni partner v konzorciju je Institut za fiziko plazme (Institute for Plasma Physics – IPP), Nemčija.

Dne 11. 7. 2019 je na IPP v Garchingu v Nemčiji potekalo srečanje PPPT (Power Plant Physics & Technology) Project Management Meeting, na katerem so razpravljali a načrtovanih aktivnostih v okviru 9. OP EK v letih 2021-2027. Aktivnosti so podrobneje predstavili nosilci posameznih delovnih sklopov (WP) v okviru programa PPPT: WPPMI (Plant Level System Engineering, Design Integration and Physics Integration), WPBB (Breeding Blanket), WPMAT (Materials), WPMAG (Magnet system), WPTFV (Tritium, fuelling & vacuum systems), WPRM (Remote Maintenance Systems), WPDIV (Divertor), WPHCD (Heating and Current Drive systems), WPPES (Plant Electrical systems), WPBOP (Heat transfer, balance-of-plant and site), WPDC (Diagnostic and control), WPENS (Early Neutron Source Definition and Design), WPSAE (Safety and Environment).

Dne 12. 7. 2019 je na isti lokaciji potekalo srečanje projektnega odbora DEMO Project Board. Projektni odbor nadzoruje izvajanje programa PPPT, v okviru katerega potekajo razvoj demonstracijske fuzijske elektrarne DEMO in podporne raziskave. Na srečanju so se člani projektnega odbora seznanili z vsebino sestanka upravnega odbora DEMO Steering Board, s priporočili tehnične svetovalne skupine TAG (Technical Advisory Group), z mednarodnim sodelovanjem, z vsebinskim in finančnim potekom izvajanja projekta ter s potekom pregleda delovnih sklopov WPBOP, WPCS (Containment structures) in WPHCD.

Obeh srečanj se je udeležil dr. Matjaž Leskovar z Odseka za reaktorsko tehniko, IJS, ki je član projektnega odbora DEMO Project Board.

PIACE Project Kick-Off Meeting, Lago Brasimone, Italija, 3.-5.7.2019

Evropski projekt PIACE (Passive Isolation Condenser) se je pričel 1. 6. 2019 in bo trajal do 31. 5. 2022. Projekt obravnava koncept pasivnega izolacijskega kondenzatorja, ki bi se lahko uporabljal za kondenzacijo vodne pare in posledično odvajanje zaostale toplote tekom nezgode v jedrski elektrarni. Specifičnost obravnavanega sistema je, da bi bila kondenzacija omejena s pasivnim vpihovanjem inertnega plina, če bi tlak v kondenzatorju padel pod določeno vrednost. Sistem bo načrtovan in preverjan za naslednje reaktorje: reaktor hlajen s tekočim svincem (pri katerem bi sistem lahko preprečil strjevanje svinca), lahkovodni tlačni in vrelni reaktor, in težkovodni reaktor.

Prvi dan začetnega sestanka projekta PIACE je bil posvečen splošnim temam: predstavitev projekta, predstavitev koncepta pasivnega izolacijskega kondenzatorja, finančno poslovanje, predstavitev predvidene eksperimentalne naprave SIRIO, in prikaz nekaterih povezanih teoretičnih simulacij.

Drugi dan začetnega sestanka je bil posvečen pregledu dela po posameznih delovnih sklopih (work packages – WP). Vodje posameznih sklopov so predstavili vsebino in terminski plan predvidenih nalog. IJS bo sodeloval v štirih delovnih sklopih:

 • WP1: System analysis behaviour
 • WP2: Test matrix definition for SIRIO facility
 • WP3: Technology demonstration in relevant environment
 • WP4: System prototype design and system analysis behaviour

Po zaključku splošnega sestanka je potekal sestanek izvršilnega odbora (Executive Committee). Ker ta odbor sestavljajo predstavniki koordinatorja in vodje posameznih delovnih sklopov, IJS na tem sestanku ni bil zastopan.

Na koncu je potekal še sestanek upravnega odbora (Governing Board), v katerem je zastopana vsaka od sodelujočih organizacij v projektu. Za predsednika odbora je bil izvoljen Dr. Mariano Tarantino, vodja raziskovalnega centra ENEA-Brasimone. Na sestanku je bil potrjen načrt predvidenih sestankov projekta, ki je bil predlagan na sestanku izvršilnega odbora. Poleg tega je bil načeloma sprejet predlog IJS in GEN energije o prerazporeditvi nalog in pripadajočih sredstev. IJS in GEN energija morata sedaj koordinatorju projekta posredovati formalni predlog.

Začetni sestanek projekta PIACE (Passive Isolation Condenser) je potekal v raziskovalnem centru ENEA-Brasimone (Italija) 4. in 5. 7. 2019, v organizaciji koordinatorja projekta ENEA (Agenzia Nazionale per le Nuove Tecnologie, l'Energia e lo Sviluppo Economico Sostenibile, Italija). Udeležil se ga je dr. Ivo Kljenak iz Odseka za reaktorsko tehniko IJS.

ENEN+ poletna šola, Budimpešta, Madžarska , 30.6.-5.7.2019

Med aktivnosti H2020 projekta ENEN+ (Pritegni, zadrži in razvij nove jedrske talente z več kot le akademskim izobraževanjem) sodi tudi priprava in izvedba poletnega znanstvenega kampa za srednješolce in poletne šole za študente nižjih letnikov univerz (B.Sc.). Na enotedenskem znanstvenem kampu oz. poletni šoli naj bi se mladi talenti spoznali z nekaterimi možnostmi uporabe jedrskih tehnologij v medicini in energetiki.

Med enotedenskim bivanjem v Budimpešti so se udeleženci spoznali s teoretičnimi in praktičnimi vidiki jedrskih tehnologij. Dnevu uvodnih predavanj je namreč sledilo nekaj dni praktičnih vaj in obiskov v laboratorijih univerze BME, vključno z vajami na njihovem izobraževalnem reaktorju in obiskom jedrske elektrarne v Paksu. S srednješolci pa smo izpeljali tudi finale tekmovanja za najboljši video. Finalni posnetki so zbrani na YouTube.

Poletne šole in znanstvenega kampa, ki ju je v Budimpešti organizirala univerza BME, se je udeležil prof.dr. Leon Cizelj, predsednik združenja ENEN in vodja Odseka za reaktorsko tehniko.

Mednarodna konferenca

Konferenca je bila del aktivnosti koncerna ROSATOM, s katero so obeležili 65 letnico prve dobave jedrske elektrike v omrežje, ki se je zgodilo v letu 1954 v t.i. znanstvenem mestu ZSSR Obninsk.

Na konferenci sem predstavil vabljeno predavanje z naslovom »Attracting and Developing New Nuclear Talents for Long Term Success of Nuclear Technologies«. Srečanje pa smo izrabili tudi za intenzivne pogovore o nadaljevanju in intenziviranju zglednega in dolgoletnega sodelovanja med združenjem ENEN in ROSATOMTech.

Konference, ki jo je v mestu Obninsk, Ruska Federacija, organiziral ROSATOMTech, se je udeležil prof.dr. Leon Cizelj, predsednik združenja ENEN in vodja Odseka za reaktorsko tehniko.

NEA-IAEA-WANO delavnica o kadrih in 5. konferenca NSREG, Pariz in Bruselj, 5.-7.6.2019

Razprave o izzivih obvladovanja znanj in spretnosti med zamenjavo generacij jedrskih strokovnjakov so v zadnjem času vse pogostejše. Tudi zato so celodnevno razpravo tem izzivom skupaj namenili OECD/NEA (še posebej odbora za jedrsko zakonodajo CNRA in jedrsko varnost CNSI) ter združenje operaterjev jedrskih elektrarn WANO in mednarodna agencija za jedrsko energijo IAEA.

Podobno razpravo je na svoji 5. Konferenci o jedrski varnosti organiziralo tudi združenje evropskih jedrskih upravnih organov ENSREG.

Delavnice, ki je potekala na sedežu OECD/NEA v Parizu, ter konference v prostorih Evropske Komisije se je kot član panela udeležil prof.dr. Leon Cizelj, predsednik združenja ENEN in vodja Odseka za reaktorsko tehniko.

Zaključna delavnica projekta SOTERIA, Miraflores de la Sierra, Å panija, 25.-27.6.2019

Projekt SOTERIA (»Safe long term operation of light water reactors based on improved understanding of radiation effects in nuclear structural materials«) je štiriletni evropski projekt, ki se je pričel 1.9.2015 pod okriljem programa EURATOM v Obzorju 2020. Glavni cilj projekta je izboljšati razumevanje pojavov staranja jekel, ki se uporabljajo za izdelavo tlačnovodnih reaktorskih posod in njenih notranjih komponent. Z raziskavami na področju staranja jekel bodo s tem regulatorjem in operaterjem posredovane ključne informacije, ki so potrebne za varno in dolgoročno obratovanje obstoječih evropskih jedrskih elektrarn. V projektu sodelujejo številni evropski raziskovalni centri (med njimi tudi IJS) kot tudi industrijski partnerji. Koordinator projekta je CEA, Francija.

Na zaključni delavnici so bili predstavljeni rezultati dela zadnjih štiri let v obliki predavanj in plakatov. IJS na projektu sodeluje pri razvoju modela kristalne plastičnosti za mehanski opis nerjavnih jekel obsevanih z nevtroni ter pri modeliranju medkristalnih mej, s katerimi simuliramo nastanek zgodnjih poškodb oz. razpok. Na delavnici je IJS v sodelovanju z IRSN, CNRS in CEA predstavil primerjavo metod kristalne plastičnosti na osnovi končnih elementov in hitre Fouriereve transformacije, ki se uporabljati pri simulcijah obsevanega nerjavnega jekla. Študija je bila predstavljena v obliki plakata z naslovom »Spatial discretization convergence analysis of CP-FEM and CP-FFT models employed for neutron-irradiated austenitic stainless steel«.

Delavnice, ki jo je v Miraflores de la Sierra organiziral TECNATOM, sta se udeležila dr. Oriol Costa in dr. Samir El Shawish z Odseka za reaktorsko tehniko Instituta »Jožef Stefan«.

EAES Combined Meeting, Muenchen, Nemčija,1.-5. 6. 2019

European Atomic Energy Society (EAES) je organizacija, ustanovljena leta 1954, ki združuje evropske raziskovalne organizacije na področju jedrske energije. Sedanja najbolj pomembna funkcija EAES je izmenjava informacij o usmeritvah raziskav na področju jedrske energije v matičnih državah organizacij. EAES sestoji iz Sveta (Council, član iz IJS Leon Cizelj) in Delovne skupine (Working group, član iz IJS Ivo Kljenak). Skupno zasedanje Sveta in Delovne skupine, ki redno poteka enkrat na leto, se imenuje kombinirano zasedanje (combined meeting). Tokratnem kombiniranem zasedanju je predsedoval Leon Cizelj, ki je bil na to funkcijo z enoletnim mandatom izvoljen na prejšnjem zasedanju junija 2018.

Na tokratnem zasedanju so bile obravnavane naslednje teme:

 • pregled stanja na področju jedrske energije v državah članicah EAES v letu 2018;
 • uporaba jedrske tehnologije v medicini;
 • razgradnja raziskovalnih reaktorjev;
 • ohranjanje in izboljševanje znanja na področju jedrske energije v Evropi.

V predstavitvi »Slovenia 2018 National Survey – Highlights« sva predstavila stanje in aktivnosti na področju jedrske energije v Sloveniji v letu 2018. Leon Cizelj je kot predsednik ENEN (European Nuclear Education Network) v okviru sekcije o jedrskem znanju predstavil: »Attracting & developing new nuclear talents: know-why or know-how?«

Na zasedanju je bil za naslednje enoletno mandatno obdobje za predsednika EAES izvoljen dr. Joachim Knebel iz Karlsruhe Institute of Technology (KIT, Nemčija). Potrjena sta bila kraj in datum naslednjega kombiniranega zasedanja junija 2020 na Norveškem. Določen je bil tudi termin naslednjega sestanka Delovne skupine novembra 2019 v Rigi (Latvija).

V okviru zasedanja smo udeleženci obiskali tudi raziskovalni reaktor FRM II v raziskovalnem centru v Garchingu blizu Muenchena.

Zasedanje European Atomic Energy Society, ki je potekalo v Muenchenu (Nemčija) od 1. do 5. 6. 2019, je organiziral nemški Karlsruhe Institute of Technology (KIT). Udeležila sva se ga prof.dr. Leon Cizelj in dr. Ivo Kljenak.

 

 

Sestanek EU programa EURAD in ENEN PhD Event 2019, Pitesti, Romunija

V dneh od 4. do 6. junija 2019 sem se v okviru konference FISA 2019 kot predstavnik IJS in Univerze v Ljubljani udeležil dveh dogodkov, ki so potekali v času konference.

Prvi dan sem se kot predstavnik IJS udeležil sestanka skupnega raziskovalnega programa EU s področja ravnanja z radioktinimi odpadki EURAD, natančneje delovnega sklopa z naslovom "Uncertainty Managemente multi-Actor Network". Program EURAD z delom začenja v 2019, na sestanku pa so bili pojasnjeni načini delovanja, ter predvidene naloge za prvo leto v okviru omenjenega delovnega sklopa.

Drugi dan sem kot predstavnik Univerze v Ljubljani sodeloval v komisiji "ENEN PhD event 2019", ki je ocenjevala prispevke in predstavitve doktorskih študentov. Izmed osmih zelo dobrih kandidatov, povabljenih na konferenco, smo poslušali in ocenili še njihove predstavitve in odgovore na vprašanja, ter podelili tri nagrade, ki jih povezava ENEN (European Nuclear Education Network) vsako leto nameni najboljšim.

Za samo konferenco FISA, mi je tako ostalo zelo malo časa. Prispevki na konferenci, kjer se predstavlja predvsem pregled raziskav, ki jih financira EU v okviru programa H2020 EURATOM, so na voljo v zborniku konference. Sestanka EU programa EURAD in ENEN PhD dogodka 2019 sem se udeležil prof. dr. Iztok Tiselj z Odseka za reaktrorsko tehniko Instituta »Jožef Stefan«.

Srečanje CSARP/MCAP ter delavnica za uporabnike programa MELCOR, Albuquerque, NM, ZDA, 3.-6. 6. 2019

Po težki nesreči v jedrski elektrarni v Fukušimi so se zaostrili standardi jedrske varnosti. Tako tudi analize težkih nesreč postajajo sestavni del varnostnih poročil. Za neodvisno preverjanje analiz težkih nesreč se v svetu uporablja predvsem računalniški program MELCOR, ki ga je moč pridobiti s sodelovanjem v U.S. NRC mednarodnem raziskovalnem programu CSARP (Cooperative Severe Accident Research Program). Slovenija je članica programa CSARP od konca leta 2015, v njem pa je sodelovala že tudi v letih od 1998-2005. V okviru raziskovalnega programa CSARP poteka v ZDA vsako leto srečanje CSARP/MCAP (MELCOR Code Assessment Program), zaradi razširjenosti programa pa poleg tega že nekaj let potekajo tudi regionalna letna srečanja za evropske (EMUG – European MELCOR User Group) in azijske (AMUG – Asian MELCOR User Group) uporabnike programa MELCOR.

Letošnje srečanje CSARP/MCAP je potekalo v Albuquerque, New Mexico, ZDA od 3.-6. junija 2019. Na srečanju, na katerem so sodelovali udeleženci iz 20 držav, so U.S. NRC, ki vodi program CSARP, razvijalci programa MELCOR iz Sandia National Laboratories, Albuquerque, New Mexico, ZDA, in CSARP partnerji predstavili svoje aktivnosti. Srečanje je bilo razdeljeno na sledeče sekcije:

 • Raziskave težkih nesreč - aktivnosti, računalniški programi in eksperimenti,
 • Reaktorske analize in analize bazena za izrabljeno gorivo,
 • Hlajenje razbitkov sredice,
 • ÄŒiščenje cepitvenih produktov in posebne teme,
 • Uporaba in vrednotenje programa MELCOR.

 

Med CSARP in MCAP srečanjem je bila 5. junija popoldne delavnica za uporabnike programa MELCOR.

Srečanja in delavnice se je udeležil dr. Matjaž Leskovar z Odseka za reaktorsko tehniko Instituta »Jožef Stefan«, ki je slovenski koordinator za sodelovanje v okviru raziskovalnega programa CSARP. Imel je predstavitev z naslovom M. Leskovar, M. Uršič »Comparative Analysis of Severe Accident in Krško NPP with MELCOR 2.2 & 1.8.6«.

Udeležba na ERCOFTAC delavnici »Direct and Large Eddy Simulation 12«, Madrid, Å panija, 5.-7. junij 2019

ERCOFTAC (European Research Community On Flow, Turbulence and Combustion) združuje raziskovalce iz univerz, raziskovalnih ustanov in industrije, ki se ukvarjajo z zelo širokimi področji raziskav tokov tekočin, turbulence in zgorevanja. ERCOFTAC vsaki dve leti organizira delavnico o Direktnih simulacijah (DNS, ang. Direct Numerical Simulation) in simulacijah velikih vrtincev (LES, Large Eddy Simulation), ki veljajo za računsko najbolj natančne in zahtevne simulacije tokov tekočin.

Na področju enofaznih tokov tekočin je bilo v preteklosti že veliko narejenega. Kljub temu se razvoj numeričnih kod nadaljuje v smeri večje natančnosti numeričnih metod in računske optimizacije, hkrati pa se z nenehnim večanjem računske moči izboljšuje razumevanje nekaterih pojavov predvsem na področju prenosa toplote (npr. zelo visoka Prandlova števila, konvektivno hlajenje s curki, itd.), hidrodinamske nestabilnosti (npr. Rayleigh-Bénardova konvekcija, von Kármánove vrtinčne steze, Kelvin-Helmoltzove nestabilnosti, itd.), vpliv površinske obdelave sten na tok tekočine, mehanska interakcije tekočine s strukturo, itd. Velik del raziskav je trenutno usmerjen v simuliranje dvofaznih tokov, ki so bolj zahtevne in bodo v prihodnjih desetletjih odigrale pomembno vlogo v razvoju natančnih in zanesljivih numeričnih metod ter boljšem razumevanju pojavov, s katerimi se vsakodnevno srečujemo tako v naravi kot tudi pri različnih industrijskih procesih, npr. od napovedovanje vremena in poplav do izboljšanja učinkovitosti prenosa toplote v jedrskih elektrarnah.

Srečanja in delavnice, ki je potekala na Univerzi Carlos III v Madridu med 5. In 7. junijem 2019, se je udeležil dr. Blaž Mikuž z Odseka za reaktorsko tehniko Instituta »Jožef Stefan«. Na delavnici je bil predstavljen prispevek z naslovom »LES of a Taylor bubble in co-current turbulent pipe flow« v soavtorstvu z dr. E.M.A. Frederix in E.M.J. Komen iz Nuclear Research and Consultancy Group (NRG), Nizozemska.

Spring 2019 CAMP Meeting Valencija, Å panija, 29.-31. 5. 2019

CAMP (Code Applications and Maintenance Program) je največji raziskovalni program, ki poteka pod okriljem ameriške zvezne upravne jedrske komisije U.S. NRC (Nuclear Regulatory Commission) od leta 1993 dalje. V okviru raziskovalnega programa CAMP potekata razvoj in izmenjava izkušenj glede sistemskih računalniških programov RELAP5 in TRACE, programa za nevtroniko PARCS in grafičnega vmesnika SNAP. V CAMP na osnovi sporazuma z U.S. NRC sodelujejo upravni organi, raziskovalne organizacije in predstavniki industrije iz več kot 20 držav. Iz Slovenije je koordinator Institut "Jožef Stefan" (IJS), sodelujeta pa še Nuklearna elektrarna Krško in Uprava Republike Slovenije za jedrsko varnost.

Spomladansko srečanje CAMP je bilo razdeljeno na tehnični in programski del. V tehničnem delu so bila najprej predstavljena poročila nekaterih držav članic CAMP (Belgija, ÄŒeška republika, Koreja, Japonska, Španija, Švica in Tajvan). Sledila so statusna poročila o razvoju programov U.S. NRC: TRACE, PARCS, RELAP5 in SNAP. Na koncu so bila predstavljena še tehnična poročila (skupno 19). IJS je predstavil prispevek:

 • Quantification of input uncertain parameters impact on station blackout in PWR (Andrej Prošek, Andrija Volkanovski).

V okviru programskega dela sestanka CAMP smo obravnavali potrebe po nadaljnjem razvoju sistemskih programov za simulacijo jedrskih naprav in predloge prispevkov v naravi, ki so zahteva za vse sodelujoče v CAMP (za Slovenijo en prispevek letno, za leto 2019 že predlagali na predhodnem sestanku). Nova izdaja programa TRACE se napoveduje za jeseni 2019.

Letošnji jesenski sestanek CAMP, ki je potekal od 29-31. 5. 2019 na Univerzi Valencija v Valenciji, Španija, je gostila Univerza v Valenciji in španski regulatorni organ za jedrsko varnost. Srečanja se je udeležilo 83 predstavnikov iz 15 držav, od tega 44 iz države gostiteljice. Iz IJS, Odseka za reaktorsko tehniko, se je srečanja udeležil dr. Andrej Prošek.

3. Generalna skupščina projekta ATLAS+

ATLAS + je štiriletni evropski projekt (1. junij 2017 - 31. maj 2021), ki ga financira Evropska komisija v okviru Obzorje 2020 (razpis 2017-2018). Projekt je namenjen razvoju naprednih orodij za oceno strukturne celovitosti za varno in dolgoročno obratovanje jedrskih elektrarn. Koordinator projekta je Tehnično raziskovalni center Finske (VTT).

Tretje zasedanje generalne skupščine je zaznamovalo sredino projekta po dveh letih tekočih raziskovalnih dejavnosti. Voditelji in predstavniki (pod)delovnih paketov so predstavili dejavnosti in status rezultatov. Projekt se nadaljuje po urniku brez predvidenih večjih zamud v eksperimentalnem in numeričnem delu ali rezultatih. Maja 2019 je bil dosežen velik mejnik v WP1 (načrtovanje in izvajanje poskusov) v prvem obsežnem testu. Namen preskusa je bil nadzorovana rast razpoke skozi steno v feritni jedrski cevi pod upogibno obremenitvijo. Kot je bilo predvideno, smo uspešno dosegli omejeno rast duktilne razpoke brez katastrofalne okvare cevi. V juniju naj bi dosegli še en mejnik v delovnem paketu 3 (rast razpok zaradi mešanja toka), v katerem IJS dejavno sodeluje. To so končni rezultati končne računske simulacije dinamike tekočin (simulacije velikih vrtincev in konjugiranega prenosa toplote) v mešalniku pretoka. Naslednja generalna skupščina projekta bo 27. in 28. maja 2020 v Miškolcu na Madžarskem.

Tretja generalna skupščina projekta ATLAS + je potekala 22. in 23. maja v Manchestru v Združenem kraljestvu, udeležil pa se ga je dr. Oriol Costa. Institucija gostiteljica je bila Univerza v Manchestru, na srečanju pa so bili prisotni predstavniki večine partnerskih institucij ATLAS +.

Delovni obisk HZDR v okviru projekta CROSSING, 19.5.-24.5.2019, Dresden, Nemčija

Projekt CROSSING (Crossing borders and scales - an interdisciplinary approach) vzpostavlja strateško partnerstvo med Helmholtz-Zentrum Dresden Rossendorf (HZDR) v Nemčiji in Institutom Jožef Stefan (IJS) v Sloveniji. Namen projekta je razširitev obstoječih raziskovalnih dejavnosti na trajnostno in dolgoročno sodelovanje obeh institucij. Poleg znanstvenih tematik projekt vključuje tudi uporabo in razvoj raziskovalne infrastrukture obeh organizacij. Trije znanstveni pod-projekti segajo na področja raziskav žive snovi in materialov, okoljske kemije, mikrobioloških tehnologij in visoko zmogljivih računalniških sistemov ter računalniških simulacij. V okviru projekta se na odseku za reaktorsko tehniko (R4) ukvarjamo predvsem s simulacijami in razvojem modelov prenosa toplote in mase v dvofaznem razslojenem toku plina in kapljevine. Pri tem R4 sodeluje s sorodnim odsekom za računalniško dinamiko tekočin na HZDR, s katerim smo individualno sodelovali že v okviru različnih evropskih projektov v zadnjih desetih letih.

Namen enotedenskega delovnega obiska je bil bolj podrobna seznanitev in začetek dela s simulacijskimi orodji, ki jih uporabljajo na HZDR. Ta med drugim vključujejo lastne programe in razširitve razvite v okviru orodja OpenFOAM, sistem za upravljanje z izvorno kodo GitLab ter sistem za virtualizacijo na nivoju operacijskega sistema Docker. V okviru obiska smo postavili tudi nekaj začetnih primerov simulacij razslojenih tokov, ki bodo služili kot izhodišče za razvoj modelov prenosa toplote in mase v nadaljevanju projekta.

Enotedenskega obiska HZDR med 19. in 24.5. se je kot gostujoči znanstvenik iz Odseka za reaktorsko tehniko, IJS udeležil Matej Tekavčič.

International Congress on Advances in Nuclear Power Plants 2019

Mednarodno konferenco International Congress on Advances in Nuclear Power Plants (ICAPP 2019) je med 12. in 15. majem 2019 v Juan les Pins, Francija, organiziralo Društvo jedrskih strokovnjakov Francije. Glavna tema konference ICAPP 2019 je bila Zagotavljanje ključne vloge za jedrsko energijo. Srečanja se je udeležilo 335 strokovnjakov iz 26 držav.

Udeleženci so med uvodno diskusijo in 2 okroglima mizama prisluhnili razpravi o stanju in prihodnosti jedrske industrije ter pomenu raziskav in jedrske energije za razogljičenje energetskega sektorja. Organizirane so bile 3 plenarne seje, na katerih so razpravljali o novogradnjah, prihodnosti jedrskega energetskega sistema, jedrskem gorivu in zagotavljanj trajnostne izrabe jedrske energije. Dodatno so 3 vabljeni predavatelji predstavili poglede na vrednotenje jedrske energije za razogljičenje energetskega sektorja ter uporabe jedrske energije za pogon v vesolju. V 6 tehničnih sekcijah in 1 poster sekciji je bilo skupno predstavljeno 224 prispevkov iz naslednjih področij: jedrska fizika, termo-hidravlika, obratovanje in jedrska varnost, gorivni cikel, materiali in tehnologije termičnih, hitrih ter modularnih reaktorjev. V okviru konference je 42 društev jedrskih strokovnjakov s celotnega sveta s podpisom deklaracije NICE future med drugim pozvalo k podvojitvi javnih sredstev za raziskave in razvoj v naslednjih 5 letih.

Konference ICAPP 2019, sta se udeležila Rok Krpan in Mitja Uršič iz Odseka za reaktorsko tehniko. Na konferenci sta ustno predstavila prispevka Scaling of experiments on containment atmosphere mixing to nuclear power plant (Krpan, Tislej, Kljenak) ter Investigation of the applicability of the MC3D code to vapour explosion in sodium (Uršič, Leskovar). Dodatno je Mitja Uršič v imenu Društva jedrskih strokovnjakov Slovenije sodeloval pri podpisu deklaracije NICE future.

»Salome_CFD Day @EDF: Code_Saturne & NEPTUNE_CFD user meeting«, 7.5.2019, EDF Lab Pariz-Saclay, Francija

Francosko energetsko podjetje EDF (Électricité de France) letno organizira srečanje uporabnikov programov za računalniško dinamiko tekočin Code_Saturne in NEPTUNE_CFD. Code_Saturne je odprtokodni program predvsem namenjen simulacijam enofaznih tokov tekočin, medtem ko NEPTUNE_CFD ni prosto dostopen in je zasnovan predvsem za simulacije dvofaznih tokov v jedrski tehniki. EDF je eden od glavnih razvijalcev obeh programov. Na odseku R4 trenutno uporabljamo NEPTUNE_CFD za simulacije prenosa toplote in mase v okolici fragmentov staljene sredice.

Srečanja se je udeležilo okrog 200 udeležencev iz 25 organizacij, večina iz samega podjetja EDF. Na srečanju so razvijalci obeh programov predstavili novosti in popravke ter prihodnost razvoja programov. Večji del srečanja je bil namenjen predstavitvam uporabnikov programov iz različnih, predvsem inženirskih področji, od modeliranja pretoka v jedrskem reaktorju, do preučevanja kvalitete zraka v naseljih zaradi onesnaženja ob prometnicah. Poleg ustnih predstavitev so bili na srečanju predstavljeni tudi plakati.

Srečanje, ki je potekalo 7.5.2019 na lokaciji EDF Lab Saclay blizu Pariza, se je udeležil Matej Tekavčič, ki je predstavil plakat z naslovom »NEPTUNE_CFD simulations of heat transfer around cylindrical core fragment in sodium coolant«.

Sestanek EU H2020 projekta

v dneh od 24. do 26. aprila smo se Oriol Costa Garrido (predstavnik IJS), Iztok Tiselj (predstavnik Univerze v Ljubljani) in Leon Cizelj (predsednik ENEN - European Nuclear Education Network in predstavnik IJS), udeležil delovnega sestanka projekta ENEN+. Triletni projekt ENEN+, ki ga kot del programa Obzorje 2020 financira evropska komisija, si je za cilj postavil vzpodbujanje dotoka mladih strokovnjakov na področjih jedrske tehnike, medicinske fizike in varstva pred sevanjem. Večji del sredstev projekta je namenjen skladu, v okviru katerega lahko študentje dobijo finančno podporo za študijske aktivnosti v tujini. Po polovici projekta sta razdeljeni približno dve tretjini sredstev namenjeni gostovanju študentov. V okviru sestanka smo razpravljali o mehanizmih, s katerimi bi jedrsko tehnologijo predstavili čim širšemu krogu srednješolskih in visokošolskih študentov ter o delovnih poročjih, ki jih je potrebno pripraviti po prvih 18 mesecih projekta. ÄŒeprav priprava načrtovanih delovnih poročil nekoliko zaostaja, velja ocena, da dejavnosti v okviru projekta potekajo približno po načrtu.

GA-25 EUROfusion, Frascati, Italija, 16.4.-17.4., 2019

 

Evropske fuzijske raziskave v okviru Obzorja 2020 združuje ciljno orientiran 7-letni (2014-2020) fuzijski program EUROfusion, ki poteka pod okriljem EURATOM pogodbe. Evropskih fuzijski program je namenjen raziskavam v podporo fuzijskemu reaktorju ITER ter dolgoročno, razvoju in realizaciji demonstracijske fuzijske elektrarne. Program EUROfusion, izvaja konzorcij fuzijskih raziskovalnih enot držav članic EU (skupaj 30), kjer Institut »Jožef Stefan« nastopa kot slovenski koordinator in partner v konzorciju. Vodilni partner v konzorciju je Institut za fiziko plazme Max Planck v Garchingu, Nemčija. Odločevalno  telo konzorcija je generalna skupščina.

V dneh 16.4. in 17..2019 je v Frascatiju potekal 25. sestanek generalne skupščine EUROfusion. Sestanek je bil organiziran v raziskovalnem centru ENEA (Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile). Poleg tekočih zadev, namenjenih izvajanju fuzijskega programa (vsebinski in finančni vidik), je bilo na sestanku večino časa namenjenega predstavitvi projekta DTT (Divertor Tokamak Test facility). DTT je nova fuzijska naprava tipa tokamak, ki jo večinsko financira italijanska vlada s pomočjo evropskih strukturnih skladov. DTT naj bi bil zgrajen do leta 2025 v raziskovalnem centru v Frascatiju. Glavni namen naprave bo preizkušanje različnih konfiguracij diverterja in magnetnega omejevanja, zato bo zgrajena zelo fleksibilno. Osnovno poslanstvo je podpora razvoju DEMO elektrarne, glavni cilj pa najti režim obratovanja plazme brez neželenih plazemskih prebojev, ki v DEMO reaktorju niso dopustni. Na sestanku so vodje posameznih sklopov projekta DTT predstavili potek in vodenje projekta, tehnične karakteristike naprave in načrt izvajanja fizikalnih eksperimentov na napravi. DTT je bil načrtovan s pomočjo ekspertov EUROfusion programa, v skladu s potrebami programa razvoja DEMO elektrarne in bo tudi del infrastrukture prihodnjih raziskovalnih programov.

Sestanka generalne skupščine EUROfusion se je udeležil dr. Boštjan Končar z Odseka za reaktorsko tehniko, IJS.

International workshop on hydrogen safety for nuclear power plants, Fontenay-aux-Roses, Francija, 8.-11.4.2019

SAMHYCO-NET je projekt brez financiranja (»in-kind project«), ki je nastal na iniciativo Institut de Radioprotection et de Sûreté Nucléaire (IRSN) iz Francije. Namen projekta je sodelovanje raziskovalnih organizacij na področju tveganja zaradi vodika tekom težke nesreče v jedrski elektrarni. Iniciativa za projekt je nastala po dveh neuspešnih predlogih podobnih projektov na razpis Evropske komisije Obzorje 2020 (v letih 2014 in 2016). Projekt zajema naslednje: uporaba avtokatalitskih sežignih peči za vodik za zmanjševanje količine vodika, zgorevanje vodika v zadrževalnem hramu jedrske elektrarne, in aplikacije (med katere spadajo simulacije težke nesreče v generičnem modelu zadrževalnega hrama). Projekt se je pričel oktobra 2017 in bo trajal do oktobra 2020.

MITHYGENE je francoski nacionalni raziskovalni projekt, ki je obravnaval problematiko vodika v jedrskih elektrarnah tekom težke nesreče. Raziskovalne teme so vključevale porazdelitev vodika v zadrževalnem hramu, zgorevanje vodika, vpliv eksplozije vodika na strukture in razvoj merilne naprave za ugotavljanje sestave plina v zadrževalnem hramu tekom težke nesreče. V projektu, ki je potekal od 2013 do 2018, so poleg raziskovalnih organizacij sodelovali tudi partnerji iz industrije.

Delavnica »International workshop on hydrogen safety for nuclear power plants« je združila pregledni seminar projekta MITHYGENE in sestanek projekta SAMHYCO-NET. Tako smo tudi raziskovalci izven Francije dobili priložnost, da se seznanimo z rezultati projekta MITHYGENE. Tekom dela, ki je zadeval SAMHYCO-NET, pa smo pregledali narejeno v okviru dosedanjega trajanja projekta. Delavnice se je udeležilo 71 udeležencev, od tega nekaj več kot polovica iz Francije, ostali pa iz 15 držav in dveh mednarodnih organizacij.

IJS sodeluje v projektu SAMHYCO-NET s simulacijami v okviru primerjalnega izračuna (»benchmark«) težke nesreče v generičnem modelu zadrževalnega hrama jedrske elektrarne s sistemskimi programi, pri čemer IJS uporablja program ASTEC. Primerjalni izračun koordinira Forschungszentrum Jülich (Nemčija). Na tokratnem sestanku so bili predstavljeni rezultati prve faze simulacije, ki smo jih prispevali udeleženci. Potekala je tudi razprava o definiciji druge faze.

Naslednji sestanek projekta SAMHYCO-NET je predviden decembra 2019 v Institut de Combustion Aérothermique Réactivité et Environnement (ICARE) v Orléansu (Francija), ki spada v francoski Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS).

Delavnice »International workshop on hydrogen safety for nuclear power plants«, ki je potekala od 9. do 11. 4. 2019 v Fontenay-aux-Roses (Francija) v organizaciji Institut de Radioprotection et de Sûreté Nucléaire (Francija), se je udeležil dr. Ivo Kljenak iz Odseka za reaktorsko tehniko IJS.

14th Steering Committee Meeting of the TSO Forum (TSOF), Dunaj, Avstrija, 11.-12.4. 2019

Mednarodna agencija za atomsko energijo (IAEA) je leta 2010 ustanovila zbor pooblaščenih izvedencev za jedrsko in sevalno varnost (TSO) z namenom spodbujanja sodelovanja in izmenjave informacij. Osnovo za delovanje zbora predstavlja dokument TECDOC-1835 (Technical and Scientific Support Organizations Providing Support to Regulatory Functions). Leta 2012 je bil ustanovljen upravni odbor, katerega skrb je izvajanje programa zbora.

Štirinajsto srečanje upravnega odbora je potekalo v organizaciji IAEA na Dunaju, Avstrija, od 11. do 12. aprila 2019. Srečanje je imelo devet sekcij: (1) otvoritev, (2) povratne informacije o konferenci TSO 2018 v Bruslju, (3) delo TSO na Kitajskem, (4) pobuda TSO za podporo tehničnih in raziskovalnih zmogljivosti pri upravnih funkcijah, (5) informacije o mednarodni konferenca »Effective Nuclear and Radiation Safety Regulatory Systems«, (6) predstavitev informacijskega portala IAEA, (7) razno, (8) predstavitev zbora upravnih organov in (9) zaključek. Glavni poudarki srečanja odbora so bili:

 • Zbor pripravlja pilotno delavnico o vzpostavitvi TSO v Južnoafriški republiki.
 • Zbor razvija orodje za samovrednotenje kapacitet TSO.
 • Zbor vsake 4 leta pripravlja konferenco. Na zadnji konferenci leta 2018 je bila izražena tudi potreba po učinkovitem in trajnostnem raziskovanju, izobraževanju in usposabljanju.
 • Predstavil se je NSC, ki je nosilec TSO na Kitajskem. Del centra NSC je tudi obširni center za raziskave in razvoj.
 • IAEA je vzpostavila portal za učinkovitejšo pregledovanje njihovega gradiva (https://nucleus-apps.iaea.org/nss-oui).

Srečanja upravnega odbora zbora TSO se je udeležil dr. Mitja Uršič iz Odseka za reaktorsko tehniko Instituta »Jožef Stefan«. Udeležilo se ga je 27 predstavnikov članic IAEA, evropske unije in predstavnikov IAEA.

11. srečanje evropskih uporabnikov programa MELCOR in MACCS, Brugg-Windisch, Å vica, 3.-4. 4. 2019

Računalniški program MELCOR je eden izmed računalniških programov, ki se uporablja za neodvisno preverjanje analiz težkih nesreč. Program MELCOR je moč pridobiti s sodelovanjem v mednarodnem raziskovalnem programu U.S. NRC CSARP (Cooperative Severe Accident Research Program). Slovenija je članica programa CSARP od leta 2015. V okviru raziskovalnega programa CSARP potekajo že nekaj let tudi regionalna letna srečanja za evropske uporabnike programa MELCOR (EMUG – European MELCOR User Group).

Enajsto srečanje evropskih uporabnikov programov MELCOR in MACCS je potekalo v organizaciji Paul Scherrer Institut (PSI) v Brugg-Windisch, Švica, od 3. do 5. aprila 2019. Prvi dan srečanja je potekala delavnica za uporabnike programa MELCOR. Drugi in del tretjega dne je potekalo srečanje uporabnikov programa MELCOR. Glavnina tretjega dne pa je bila posvečena srečanju uporabnikov programa MACCS.

Srečanje uporabnikov programa MELCOR je bilo letos razdeljeno na tri sekcije: (i) uvodne predstavitve, (ii) aplikacije za lahko vodne reaktorje ter (iii) aplikacije za napredne reaktorje, fuzijske reaktorje in bazene z izrabljenim gorivom. Med sekcijami so razvijalci in uporabniki programa MELCOR predstavili svoje aktivnosti. Dr. Mitja Uršič je prestavil predstavitev:

 • Leskovar, Uršič: Analysis of Severe Accident in Safety Upgraded Krško NPP with MELCOR 2.2.

Srečanja uporabnikov programa MELCOR se je udeležil dr. Mitja Uršič iz Odseka za reaktorsko tehniko Instituta »Jožef Stefan«. Udeležilo se ga je 53 uporabnikov in razvijalcev programa MELCOR/MACCS iz 14-ih evropskih držav in ZDA.

ITER-EUROfusion meeting on ITER-NBTF, Padova, Italija, 25.-26.3. 2019

Evropske fuzijske raziskave v okviru Obzorja 2020 združuje ciljno orientiran fuzijski program EUROfusion, ki poteka pod okriljem EURATOM pogodbe. Osnovni cilji EU fuzijskih raziskav so povezani z raziskavami v podporo fuzijskemu reaktorju ITER ter dolgoročno, realizaciji demonstracijske fuzijske elektrarne DEMO. Program EUROfusion, izvaja konzorcij fuzijskih raziskovalnih enot držav članic EU kjer Institut »Jožef Stefan« nastopa kot slovenski koordinator in partner v konzorciju.

Sistem zunanjega gretja plazme za ITER – sistem vbrizgavanja nevtralnih žarkov – bo moral biti testiran pred začetkom obratovanja Itra na testni napravi NBTF (Neutral Beam Test Facility), ki se nahaja v Padovi, Italija. Eksperimentalna naprava, ki bo popolna replika sistema vbrizga nevtralnih žarkov v Itru bo znanstvenikom omogočala, da raziščejo zahtevne fizikalne in tehnološke probleme ter preizkusijo koncepte delovanja, še preden bo sistem nevtralnih žarkov nameščen na Itru. V vseh pogledih gre za daleč največjo takšno napravo doslej zgrajeno na svetu. NBTF testni center vključuje dve napravi  - SPIDER, izvor negativnih ionov in MITICA, visokonapetostni vbrizg nevtralnih žarkov. SPIDER je že zgrajen, MITICA pa bo dokončana v naslednjih dveh letih. NBTF v Padovi je zgrajen s pomočjo evropske agencije za ITER (F4E), Japonske, Indije in Italije. EUROfusion sodeluje kot partner v okviru zagotavljanja človeških virov pri načrtovanju in obratovanju naprave.

V dneh od 25. do 26.3. 2019 je v Padovi, na institutu Consorzio RFX, potekal delovni sestanek povezan z načrtovanjem in izvajanjem eksperimentov na napravi NBTF v Padovi. Na sestanku je bil predstavljen center NBTF ter dolgoročni cilji obratovanja in izvajanja eksperimentov. Predstavnica Itra je predstavila pomen testne naprave v Padovi za ITER, medtem ko je vodja EUROfusiona je predstavil na kakšen način in v kakšnem obsegu bodo k delovanju NBTF lahko prispevali evropski laboratoriji. Predviden obseg vključevanja med leti 2020 in 2030, ki ga sofinancira EUROfusion je 14 človek let vsako leto. Tu se veliko priložnosti najde tudi za IJS. Sestanka se je udeležil dr. Boštjan Končar z Odseka za reaktorsko tehniko, IJS.

9th Conference on Severe Accident Research ERMSAR 2019, Praga, ÄŒeška, 18. – 20. 3. 2019

Konference ERMSAR (European Review Meeting on Severe Accident Research) so redne konference na temo raziskav težkih nesreč v jedrskih elektrarnah. Serija se je pričela s prvo konferenco leta 2005 v Aix-en-Provenceu (Francija). Prvih pet konferenc je bilo organiziranih v okviru mreže odličnosti SARNET (Severe Accident Research Network of Excellence), ki je potekala v okviru 6. Okvirnega programa Evropske komisije (OP EK) od 2004 do 2008 in v okviru 7. OP EK od 2009 do 2013. Po koncu financiranja mreže SARNET je konferenca sicer organizirana samostojno, vendar je neformalno povezana z asociacijo NUGENIA (Nuclear Generation II & III Association).

Tokratna konferenca ERMSAR 2019, ki je potekala v organizaciji UJV Řež iz ÄŒeške, je bila že deveta po vrsti. Konference se je udeležilo 184 udeležencev, in na njej je bilo predstavljenih šest plenarnih predstavitev in 64 referatov. Na konferenci so bile po sekcijah obravnavane naslednje tematike (številke v oklepajih pomenijo število predstavljenih referatov):

 • In-vessel corium and debris coolability (18)
 • Severe accident scenarios (15)
 • Source term issues (9)
 • Ex-vessel corium and debris coolability (7)
 • Severe accident modelling and code development (6)
 • Containment behaviour, including H2 explosion risk (5)
 • Emergency preparedness and impact on environment (4)

I.Kljenak je na konferenci sodeloval kot član programskega odbora, kot predsedujoči sekcije »Containment behaviour, including H2 explosion risk«, in predstavil referat: Simulation of experiment on light gas layer erosion in small-scale MCTHBF containment experimental facility (R. Krpan, I. Kljenak, Houjun Gong, Ying Wang, Yuanfeng Zan, Pengzhou Li, E. Studer, A. Bentaib, N. Méchitoua), ki je nastal kot rezultat sodelovanja IJS, Nuclear Power Institute of China (Kitajska), Commissariat à l'Energie Atomique et aux Energies Alternatives, Institut de Radioprotection et de Sûreté Nucléaire in Electricité de France (vsi Francija).

M.Leskovar je na konferenci predstavil referat: Analysis of steam explosion duration in stratified configuration (M. Leskovar, V. Centrih, M. Uršič, J. Kokalj).

Naslednja konferenca ERMSAR bo leta 2021 v Karlsruheu (Nemčija) v organizaciji Karlsruhe Institute of Technology, za leto 2023 pa je organizacijo v Sloveniji ponudil IJS.

Konference 9th Conference on Severe Accident Research ERMSAR 2019 (European Review Meeting on Severe Accident Research), ki je potekala od 18. do 20. 3. 2019 v Pragi (ÄŒeška), sta se udeležila dr. Ivo Kljenak in dr. Matjaž Leskovar iz Odseka za reaktorsko tehniko IJS.

Projektni sestanek NARSIS, Delft, Nizozemska, 19-21.3.2019

NARSIS (New Approach to Reactor Safety ImprovementS) je štiriletni evropski projekt okvirnega programa Obzorje 2020, katerega glavna cilja sta zapolniti identificirane pomanjkljivosti pri varnostnih analizah zunanjih nevarnosti in predlagati priporočila za bodočo zakonodajo. Prvi trije delovni sklopi so raziskovalne narave, četrti in peti pa aplikativne narave. Institut "Jožef Stefan", Odsek za reaktorsko tehniko (IJS, R-4) sodeluje v prvih štirih delovnih sklopih in šestem delovnem sklopu. Prvi delovni sklop je namenjen karakterizaciji fizičnih groženj zaradi različnih zunanjih nevarnosti in scenarijev. Drugi delovni sklop je namenjen oceni glavnih kritičnih komponent jedrske elektrarne. Tretji delovni sklop je namenjen skupnemu tveganju in varnostnim analizam, četrti pa primerjavi različnih varnostnih pristopov za oceno varnosti na primeru dejanskega reaktorja. Peti delovni sklop je namenjen orodju za podporo ravnanju med težkimi nesrečami, šesti pa širjenju rezultatov doseženih v projektu.

Sestanek je bil razdeljen na dva dela. Najprej je potekala generalna skupščina, na kateri so predstavniki sodelujočih organizacij po preverjanju sklepčnosti bili informirani s strani koordinatorja glede trenutnega stanja projekta. V drugem delu je potekalo plenarno zasedanje, na katerem so vodje delovnih sklopov predstavili opravljeno delo v posameznih sklopih. Zadnji dan je koordinatorka poročala o bližajočem se finančnem poročanju evropski komisiji. Za mednarodno delavnico NARSIS, ki bo septembra leta 2019 v Varšavi, smo pripravili naslove predavanj, vezane na vsebino projekta. Dogovorili smo se tudi za naslednji plenarni sestanek, ki bo takoj po zaključeni delavnici in ga bo gostila Univerza Varšava.

Sestanek NARSIS, ki je potekal od 19. do 21. marca 2019 v Delft (Nizozemska), je gostila Tehniška univerza v Delftu (Tu Delft). Udeležila sta se ga dr. Andrija Volkanovski in dr. Andrej Prošek.

 

NUGENIA Forum, 13.-15.3.2019, Pariz, Francija

NUGENIA (Nuclear Generation II & III Association) je organizacija, ki združuje (predvsem) evropske deležnike na področju jedrske energije: raziskovalne in tehnično-varnostne organizacije ter upravljalce in proizvajalce jedrskih elektrarn. NUGENIA je bila uradno ustanovljena leta 2011. Osnovni namen organizacije je usmerjanje in koordiniranje raziskav na področju jedrske energije.

 Kot vsako leto od leta 2014 naprej je bil tudi letos organiziran forum NUGENIA. Foruma, ki je priložnost za dogovarjanje o sodelovanju pri raziskavah in predlaganju skupnih Evropskih projektov, se praviloma udeležujejo predstavniki organizacij članic. Na forumu NUGENIA je bilo tokrat več kot 250 registriranih udeležencev, kar priča o pomembnosti tega dogodka.

 

Prvi dan foruma so bile na plenarnih sejah obravnavane teme iz področja jedrske energetike, ki zadevajo širši krog deležnikov:

 • vloga jedrske energije v energijski mešanici in pri podnebnih spremembah,
 • izboljšanje varnosti v jedrskih elektrarnah,
 • obvladovanje potresov v jedrskih elektrarnah,
 • digitalna tranzicija v jedrskih elektrarnah,
 • konkurenčnost jedrske energije in vloga inovacij,
 • modernizacija jedrskih elektrarn ter instrumentacija in krmiljenje,
 • raziskave za razgraditev jedrskih elektrarn.

 Tekom drugega dne je bil forum razdeljen na naslednjih šest ločenih tehničnih sekcij:

 • Improved safety
 • Digital transition
 • Dismantling
 • Hazards & environment
 • Component manufacturing
 • Innovation & competitiveness of nuclear

 Tekom trejega dne foruma so predsedujoči posameznih tehničnih sekcij na plenarni seji podali vsebinski pregled in sintezo predstavitev predhodnega dne. Poleg tega je bilo ponovno nekaj splošnih predstavitev na teme, ki zadevajo širši krog deležnikov:

 • prispevek Mednarodne agencije za atomsko energijo pri inovacijah v naprednih vodno hlajenih reaktorjih,
 • jedrska konkurenčnost,
 • Evropska jedrska politika,
 • raziskovalni programi Euratom.

 Popoldan tretjega dne smo člani tehničnega področja TA2 »Severe accidents« izkoristili za ločeni sestanek, na katerem smo pregledali stanje področja in razpravljali o nadaljevanju raziskav.

 Foruma NUGENIA, ki je potekal od 13. do 15. 3. 2019 v Parizu (Francija), se je udeležil vodja tehničnega podpodročja NUGENIA TA2.3 »Containment« dr. Ivo Kljenak iz Odseka za reaktorsko tehniko IJS.

 

Zaključni sestanek in delavnica H2020 projekta SESAME, Petten, Nizozemska

v dneh od 19. do 21. marca 2019 sva se Jure Oder in Iztok Tiselj udeležila zadnjega sestanka in delavnice projekta SESAME iz programa Euratom Obzorje 2020. Tema projekta SESAME je bila termohidravlika jedrskih reaktorjev hlajenih s tekočimi kovinami.

Delavnice se je udeležili blizu 80 raziskovalcev, ki so v dveh dneh in pol predstavili okoli 50 prispevkov. Na delavnici je Jure Oder predstavil prispevek IJS-R4 k projektu: direktno numerično simulacijo toka tekoče kovine v kanalu s stopnico. V predstavitev je vključil tudi delo ostalih partnerjev, ki so sodelovali pri tej temi: Karlsruhe Institute of Technology z eksperimentom, ter NRG, Petten z dodatnimi simulacijami.

Ključni rezultati projekta so objavljeni v knjigi z naslovom "Thermal Hydraulics Aspects of Liquid Metal Cooled Nuclear Reactors", ki je izšla v decembru 2018. Raziskave IJS-R4 so podrobno predstavljene v končnem poročilu (IJS-DP), predstavljajo pa tudi osnovo doktorske disertacije J. Odra. Na delavnici so bili predstavljeni še 3 prispevki, pri katerih so sodelovali sodelavci IJS-R4: J. Oder, I. Tiselj in B. Mikuž.

Udeleženci delavnice smo srečanje zaključili z upanjem, da bo projekt prispeval k uspešni realizaciji katerega od načrtovanih reaktorjev, ki naj bi jih hladil tekoči svinec, zmes svinca in bizmuta, ali natrij.

DEMO prospective R&D meeting, Espoo, Finska, 27.-28.2. 2019

Evropske fuzijske raziskave v okviru Obzorja 2020 združuje ciljno orientiran 5-letni (2014-2018) fuzijski program EUROfusion, ki poteka pod okriljem EURATOM pogodbe. Zaradi 7-letnega obdobja Obzorij 2020 je program je podaljšan za dve leti do leta 2020, z enakim letnim obsegom financiranja. Osnovni cilji EU fuzijskih raziskav so povezani z raziskavami v podporo fuzijskemu reaktorju ITER ter dolgoročno, realizaciji demonstracijske fuzijske elektrarne DEMO. Program EUROfusion, izvaja konzorcij fuzijskih raziskovalnih enot držav članic EU (skupaj 30), kjer Institut »Jožef Stefan« nastopa kot slovenski koordinator in partner v konzorciju. Vodilni partner v konzorciju je Institut za fiziko plazme (Institut of Plasma Physics – IPP), Nemčija.

V dneh od 27. do 28.2. 2019 je v Espoo-u na Finskem potekal delovni sestanek in delavnica na temo perspektiv razvoja DEMO reaktorja. Na sestanku je bil predstavljen trenutni status razvoja DEMO reaktorja, predvsem pa smo se osredotočili na odprte teme, na katere bo potrebno dati večji poudarek v 9. okvirnem programu evropskih fuzijskih raziskav. Takšno področje je npr. tehnološki in industrijski razvoj fuzijskega gorivnega cikla (od tehnologije proizvodnje prečiščenega litija do procesa proizvodnje tritija v oplodnih oblogah). Diskutirali smo o materialih prve stene reaktorja, predstavljene so bile tehnološke zmožnosti industrijske proizvodnje nizko-aktivacijskega jekla, ki prenese nevtronske poškodbe nad 20 dpa. Drugi dan sestanka so bile predstavljene dobre prakse sinergij raziskav in industrije na področju fuzije. Predstavnik evropske komisije je še posebej izpostavil nekaj področij razvoja novih tehnologij in patentov, ki so izšli iz fuzije in so sedaj prisotni na različnih področjih uporabe (npr. jedrska magnetna resonanca). Posebna sekcija je bila namenja tudi scenarijem in strategiji obvladovanja plazme, saj v fuzijski elektrarni velike nestabilnosti v plazmi ne bodo dovoljene. Sestanka sta se udeležila dr. Boštjan Končar in dr. Matjaž Leskovar z Odseka za reaktorsko tehniko, IJS.

SARENA kick-off meeting, Nantes, Francija

Dne 17.decembra 2018 sem se kot predstavnik Univerze v Ljubljani udeležil prvega sestanka partnerjev skupnega študijskega programa SARENA. Magistrski program SARENA; "MSc in SAfe and REliable Nuclear Applications", koordinira Univerza IMT Atlantique, v programu pa sodelujemo še Lappeenranta Univ. of Technology, Madrid Technical University in Univerza v Ljubljani (Fakulteta za matematiko in fiziko) in ga prek programa Erasmus+ sofinancira EU. V okviru programa bodo 4 generacije po ~15 študentov magistrirale z diplomami dveh od štirih sodelujočih univerz.

Leto 2018/19 je za program SARENA pripravljalno leto. Prva generacija se vpiše v jeseni 2019. V času delovnega sestanka se je odprla spletna stran programa, ki bo do konca marca 2019 zbirala prijave. Sledi izbira študentov, ki bodo sprejeti na študij, ter tistih, ki bodo dobili štipendije EU.

 

prof. dr. Iztok Tiselj

 

GA-24 EUROfusion, Göteborg, Švedska, 16.12.-18.12., 2018

 

Evropske fuzijske raziskave v okviru Obzorja 2020 združuje ciljno orientiran 5-letni (2014-2018) fuzijski program EUROfusion, ki poteka pod okriljem EURATOM pogodbe. Zaradi 7-letnega obdobja Obzorij 2020 je program je podaljšan za dve leti do leta 2020, z enakim letnim obsegom financiranja. Osnovni cilji EU fuzijskih raziskav so povezani z raziskavami v podporo fuzijskemu reaktorju ITER ter dolgoročno, realizaciji demonstracijske fuzijske elektrarne. Program EUROfusion, izvaja konzorcij fuzijskih raziskovalnih enot držav članic EU (skupaj 30), kjer Institut »Jožef Stefan« nastopa kot slovenski koordinator in partner v konzorciju. Vodilni partner v konzorciju je Institut za fiziko plazme (Institut of Plasma Physics – IPP), Nemčija. Odločevalno  telo konzorcija je generalna skupščina.

V dneh 17.12. in 18.12.2018 je v Göteborg, Švedska potekal 24. sestanek generalne skupščine EUROfusion. Sestanek je bil organiziran na tehniški univerzi Chalmers. Na skupščini je koordinator predstavil status izvajanja programa ter vsebinski program za leti 2019 in 2020, ki smo ga na skupščini tudi potrdili. Tudi na tem sestanku je bil bistveni del razprave namenjen pripravi fuzijskega programa za 9. okvirni program EURATOM. Predvsem smo sprejeli poenoten stališča glede novega načina implementacije in vodenja programa, ki bo v prihodnjem okvirnem programu enostavnejši.

Sestanka generalne skupščine EUROfusion se je udeležil dr. Boštjan Končar z Odseka za reaktorsko tehniko, IJS.

Fall 2018 CAMP Meeting, North Bethesda, Maryland, ZDA, 11-13. 12. 2018

CAMP (Code Applications and Maintenance Program) je raziskovalni program, ki poteka pod okriljem ameriške zvezne upravne jedrske komisije U.S. NRC (Nuclear Regulatory Commission) od leta 1993 dalje. V okviru raziskovalnega programa CAMP potekata razvoj in izmenjava izkušenj glede sistemskih računalniških programov RELAP5 in TRACE, programa za nevtroniko PARCS in grafičnega vmesnika SNAP. V CAMP na osnovi sporazuma z U.S. NRC trenutno sodeluje več kot 20 držav. Iz Slovenije je koordinator Institut "Jožef Stefan" (IJS) (poleg IJS sodelujeta še Nuklearna elektrarna Krško in Uprava Republike Slovenije za jedrsko varnost).

Jesensko srečanje CAMP je bilo razdeljeno na dva dela, to je tehnični in programski. V tehničnem delu je najprej U.S. NRC predstavil status razvoja U.S. NRC računalniških programov TRACE, RELAP5, PARCS in SNAP. Sledila so poročila štirih držav članic CAMP (Hrvaška, Južna Koreja, Slovenija in Švedska). IJS je predstavil prispevek:

 • "Status of CAMP Activities in Slovenia" avtorja Andrej Prošek.

Tehničnih poročil je bilo predstavljenih skupno 10. Vezana so bila na uporabo računalniških programov RELAP5, TRACE in PARCS. V okviru programskega dela sestanka CAMP smo obravnavali potrebe po nadaljnjem razvoju sistemskih programov za simulacijo jedrskih naprav in predloge prispevkov v naravi. IJS je predlagal prispevek v naravi za leto 2019 z naslovom "LOCAs with loss of one active emergency cooling system simulated by RELAP5", ki ga je tehnično programski odbor odobril.

Letošnji jesenski sestanek CAMP, ki je potekal od 11-13.12.2018 na sedežu U.S. NRC (Three White Flint North Facility), North Bethesda, Maryland, ZDA, je organizirala U.S. NRC. Srečanja se je udeležilo 47 predstavnikov iz 16 držav, od tega eden na daljavo in 17 iz države gostiteljice. Iz IJS, Odseka za reaktorsko tehniko, se je srečanja udeležil dr. Andrej Prošek.

Zaključni seminar SAFEST, Cadarache, Francija, 10.-12. 12. 2018

Evropska komisija v okviru projekta SAFEST (Severe Accident Facilities for Europe Safety Targets) sofinancira izvajanje izbranih eksperimentov s področja težkih nesreč v jedrskih elektrarnah na različnih napravah v Evropi. V projekt SAFEST je vključena tudi naprava SES (Steam Explosion Stratified), ki se nahaja v Royal Institute of Technology (KTH) na Švedskem in je namenjena raziskovanju parnih eksplozij v razslojenih pogojih. Parna eksplozija se lahko razvije med težko nesrečo v jedrski elektrarni, ko pride staljena sredica v stik s hladilno vodo.

Pod skupnim vodstvom dr. Matjaža Leskovarja z Odseka za reaktorsko tehniko Instituta Jožef Stefan (IJS) in dr. Erika De Malmazeta z Électricité de France (EDF) iz Francije je skupina strokovnjakov iz IJS, EDF, Commissariat à l’Energie Atomique et aux Energies Alternatives (CEA) in Institut de Radioprotection et de Sûreté Nucléaire (IRSN) iz Francije ter Institute for Nuclear Technology and Energy Systems (IKE) iz Nemčije zasnovala eksperiment parne eksplozije na tej napravi SES, ki so ga uspešno izvedli maja 2016.

Ob zaključku projekta SAFEST je CEA organizirala zaključni seminar SAFEST o eksperimentalnih raziskavah na področju težkih nesreč, ki je potekal od 10.-12. 12. 2018 v Cadaracheu v Franciji, na katerem je sodelovalo okoli 40 udeležencev. Seminar je obsegal štiri sekcije: Splošne teme, Problematika taline sredice v reaktorski posodi, Problematika taline sredice zunaj reaktorske posode, Ostale teme. Na seminarju so udeleženci predstavili rezultate projekta in načrte za prihodnost.

Seminarja se je udeležil dr. Matjaž Leskovar z IJS in imel predstavitev z naslovom: E. De Malmazet (EDF), M. Leskovar (IJS) et al., Stratified Steam Explosion Phenomena: SAFEST SES-S1 test results and analysis.

European Atomic Energy Society Working Group Meeting

European Atomic Energy Society Working Group Meeting, Lizbona (Portugalska), 28. 11. - 1. 12. 2018

European Atomic Energy Society (EAES) je organizacija, ki je bila ustanovljena leta 1954, in združuje evropske raziskovalne organizacije na področju jedrske energije. Sedanja najbolj pomembna funkcija EAES je izmenjava informacij o usmeritvah raziskav na področju jedrske energije v matičnih državah organizacij. EAES sestoji iz Sveta (Council, član iz IJS Leon Cizelj) in Delovne skupine (Working group, član iz IJS Ivo Kljenak). Delovna skupina ima vsako leto tudi ločeni dvodnevni sestanek, praviloma novembra ali decembra.

Prvega dne sestanka Delovne skupine smo predvsem pripravljali naslednje Združeno zasedanje (Combined meeting) Sveta in Delovne skupine EAES, ki bo od 1. do 5. 6. 2019 v Muenchnu (Nemčija) v organizaciji Karlsruhe Institute of Technology. Na tem zasedanju bomo obravnavali naslednje teme:

 • izkušnje pri razgradnji raziskovalnih reaktorjev;
 • uporaba jedrske tehnologije v medicini;
 • kako v Evropi ohraniti znanje na področju jedrske energije.

Drugega dne sestanka smo si ogledali laboratorija naslednjih enot na institutu IST Tecnico Lisboa, člana Univerze v Lizboni:

 • Institut za sisteme in robotiko
 • Institut za plazmo in jedrsko fuzijo

Na sestanku smo obravnavali tudi vprašanje držav, iz katerih ni organizacij članic EAES. Ugotovili smo, da je predvsem pomembno prepričati predstavnike organizacij, naj se sestanka EAES udeležijo vsaj enkrat. Po prvi udeležbi na sestanku predstavniki organizacij praviloma sami ugotovijo prednosti članstva v EAES in rednega udeleževanja sestankov.

Sestanek European Atomic Energy Society Working Group, ki je potekal v Lizboni (Portugalska) 29. in 30. 11. 2018, je organiziral portugalski institut IST Tecnico Lisboa. Udeležil se ga je dr. Ivo Kljenak iz Odseka za reaktorsko tehniko IJS.

16th Multiphase Flow Conference & Short Course

16. Konferenca in kratek tečaj o večfaznih tokovih: "16th Multiphase Flow Conference & Short Course", 13.-16.11.2018, HZDR, Dresden

Poznavanje večfaznih tokov tekočin je pomembno na različnih področjih, kot so na primer proizvodnja električne energije, tehnologija jedrskih reaktorjev, predelava hrane, ter kemična, avtomobilska in letalska industrija. Namen 16. konference in kratkega tečaja o večfaznem toku je združevati strokovnjake s področja merjenja in modeliranja večfaznih tokov, ter spodbujanje razprave in izmenjave znanja o večfaznem toku. Kratek tečaj, ki je potekal prvi in pol drugega dneva srečanja, je obravnaval tako osnove modeliranja večfaznih tokov, kot tudi splošen pregled eksperimentalnih metod. Organiziran je bil tudi ogled eksperimentalnih laboratorijev za preučevanje večfaznih tokov inštituta HZDR (Helmholtz Zentrum Dresden Rossendorf), kjer je potekalo srečanje.

Konference in kratkega tečaja, ki sta potekala med 13.-16.11.2018 v organizaciji inštituta HZDR v Dresdnu, se je udeležil Matej Tekavčič, ki je na konferenci predstavil prispevek z naslovom »Three-dimensional simulations of liquid waves in isothermal vertical churn flow with interFoam«.

Prof. dr. Iztok Tiselj, prvi slovenski jedrski strokovnjak, ki je imel vabljeno predavanje na srečanju American Nuclear Society

Prof. dr. Iztok Tiselj, prvi slovenski jedrski strokovnjak, ki je imel vabljeno predavanje na srečanju American Nuclear Society, "American Nuclear Society Winter Meeting" 2018, Orlando, Združene države Amerike

Konferenca "American Nuclear Society Winter Meeting 2018" je trajala od 11. do 15. novembra 2018.  V okviru generalne konference so potekale tri specialne konference: "Embedded Topical Meeting: Advances in Thermal Hydraulics",  "Advances in Nuclear Nonproliferation Technology and Policy Conference" in "Technology of Fusion Energy".

Generalni del konference je potekal v znamenju prizadevanj za ponovno oživite ameriške jedrske energetike, kjer večina razpravljavcev kot najboljšo priložnost vidi majhne modularne reaktorje. Na področju jedrske termo hidravlike pa se je večina predstavitev vrtela okoli računsko zahtevnih tridimenzionalnih simulacij enofaznih in dvofaznih tokov, ki se pojavljajo v jedrskih reaktorjih.

Prof.dr. Iztok Tiselj iz Odseka za reaktorsko tehniko Instituta Jožef Stefan in predstojnik katedre za jedrsko tehniko na Fakulteti za matematiko in fiziko Univerze v Ljubljani je 15.11.2018 imel enourno vabljeno predavanje v okviru srečanja "Advances in Thermal Hydraulics".  Predavanje je nosilo naslov »Direct Numerical Simulation and Wall-Resolved Large Eddy Simulation in Nuclear Thermal Hydraulics«. Soavtorja sta dr. Cedric Flageul, sodelavec raziskovalne divizije francoskega energetskega velikana EDF (»Electricite de France«), ki je v Odseku za reaktorsko tehniko opravil podoktorsko usposabljanje in doktorski študent Jure Oder. Tema predavanja so bili najnatančnejši fizikalni modeli in najnatančnejše numerične metode, ki jih danes uporabljamo za simulacije turbulentnih tokov, to je uporaba metod direktne numerične simulacije (DNS) in metode velikih vrtincev (LES) na področju jedrske tehnike. Izjemna natančnost omenjenih modelov/metod pa zahteva tudi veliko računske moči, zato je njihova uporaba v industriji danes še zelo redka. Sta pa zato danes ob eksperimentih to ključni metodi za raziskovanje osnovnih mehanizmov turbulentnega prenosa toplote in snovi.

 Omenjene raziskave spadajo na področje letos začetega raziskovalnega projekta na Odseku za reaktorsko tehniko IJS, kjer bomo z omenjenimi računskimi metodami in eksperimenti natančno napovedali prenos toplote v obročasti geometriji. Tri četrtine sredstev za projekt prispeva ARRS, četrtino pa Nuklearna Elektrarna Krško. Vsem se za omenjeno podporo najlepše zahvaljujemo. Prof. Tiselj je tako prvi slovenski jedrski strokovnjak, ki je imel vabljeno predavanje na srečanju American Nuclear Society.

 

files/news/Iztok Tiselj - ANS.jpg

 

Nov raziskovalni program

Na javnem razpisu Agencije za raziskovalno dejavnost RS (ARRS) je bil sprejet nov raziskovalni program »Fuzijske tehnologije«. Raziskave, ki jih izvajajo raziskovalci, združeni v Slovenski fuzijski asociaciji, s podporo evropskih sredstev že od leta 2005, so usmerjene v razvoj komponent in sistemov fuzijskih reaktorjev, strukturnih materialov, študije interakcij plazme s stenami fuzijskih naprav, študije transporta nevtronov ter modeliranje fuzijsko relevantne plazme. Raziskave so tesno povezane z evropskim programom EUROfusion (Obzorje 2020), katerega cilja sta podpora reaktorju ITER in razvoj demonstracijske fuzijske elektrarne DEMO. Program »Fuzijske tehnologije«, ki ga bo vodil dr. Boštjan Končar z Odseka za reaktorsko tehniko, je izrazito interdisciplinaren in povezuje več odsekov IJS (R4, F2, F4, F8 in K7), Fakulteto za strojništvo in Fakulteto za elektrotehniko Univerze v Ljubljani.

ENEN in OECD/NEA sta podpisala sporazum o sodelovanju pri spodbujanju izobraževanja in usposabljanja za jedrske tehnologije

31. oktobra 2018 sta Evropska mreža za jedrsko izobraževanje (ENEN, www.enen.eu) in Agencija za jedrsko energijo (NEA, www.oecd-nea.org) pri Organizaciji za sodelovanje in razvoj (OECD) podpisala sporazum o sodelovanju na področju izobraževanja, usposabljanja in prenosa znanj o jedrskih tehnologijah.

ENEN in NEA se zavedata, da varna raba jedrskih tehnologij zahteva odlično izobražene in usposobljene kadre. Skupna podpora jedrskemu izobraževanju in usposabljanju bo zato prispevala k zagotavljanju novih generacij strokovnjakov in raziskovalcev, ki bodo za varno raboe jedrskih tehnologij poskrbeli tudi v prihodnosti.

Sporazum sta podpisala g. William D. Magwood IV, generalni direktor NEA in prof. dr Leon Cizelj, predsednik upravnega odbora združenja ENEN (na sliki).

 

files/news/ENEN_NEA.jpg(vir: https://www.oecd-nea.org/)

NEA Steering Commitee Policy Debate on Knowledge Management in the Context of an Ageing Workforce, Pariz, Francija, 31.10.2018

Steering Committee je najvišji odbor, ki svetuje generalnemu direktorju OECD/NEA (nuclear Energy Agency). Sestavljajo ga visoki predstavniki vlad držav članic OECD/NEA, dostikrat kar generalni direktorji jedrskih upravnih organov.

Steering Committe je organiziral razpravo o izzivih in priložnosti pri razvoju kadrov, ki so potrebni za varno upravljanje in razvoj jedrskih tehnologij. Ta tema je na dnevnem redu jedrskih odločevalcev že najmanj dve desetletji. Žal navkljub znatnim naporom v tem času ni bilo zaznati znatnega napredka. Ravno zato je Steering Committee povabil štiri strokovnjake (ENEN, UK, ZDA in Korea), ki smo podali oceno stanja in možne ukrepe za nujne izboljšave v bližnji prihodnosti.

Razprave se je v vlogi predsednika ENEN udeležil prof.dr. Leon Cizelj, vodja Odseka za reaktorsko tehniko.

Ad-hoc sestanek EURATOM programme committee fission configuration, Bruselj, Belgija, 9.10.2018

Programski odbor EURATOM sestavljajo predstavniki vseh držav članic Evropske skupnosti. Odbor svetuje in usmerja strokovne službe Evropske komisije pri pripravi in izvedbi razpisov raziskovalnih projektov na področju jedrske fisije.

Sestanek je bil namenjen predvsem usklajevanju programa dela razpis projektov v letu 2019. Razmeroma živahna razprava članov odbora je prinesla večje število zahtevkov za dopolnitev programa. Strokovne službe bodo pripravile dopolnila programa, ki ga bo nato programski odbor zopet obravnaval in predvidoma tudi sprejel na svoji naslednji seji 5.11.2018.

Sestanka fisijskega dela programskega odbora EURATOM se je udeležil prof.dr. Leon Cizelj, vodja Odseka za reaktorsko tehniko.

 

Sestanek CROSSING projekta, Dresden, Nemčija, 25.10.-26.10., 2018

Združenje 18 nemških raziskovalnih centrov »Helmholtz Association« si prizadeva za krepitev skupnih raziskav v Evropi - zlasti v vzhodni, osrednji in južni Evropi - prek svojega novega programa financiranja "Helmholtz European Partnering" (HEP). Institucionalno partnerstvo s centri Helmholtz na usmerjenih raziskovalnih področjih naj bi pripomoglo k zagonu novih projektov in trajnostnemu razvoju lokalnih raziskovalnih sistemov. V prvem HEP razpisu so bili izmed 12 prijav izbrani trije projekti, med njimi tudi projekt CROSSING (Crossing borders and scales - an interdisciplinary approach), ki vzpostavlja strateško partnerstvo med Helmholtz-Zentrum Dresden Rossendorf (HZDR) v Nemčiji in Institututom Jožef Stefan (IJS) v Sloveniji. Projekt je tri-letni z možnostjo podaljšanja za dve leti, letno bo dodeljenih 250.000 evrov.

Na podlagi individualnih sodelovanj, predvsem v okviru evropskih projektov v zadnjih desetih letih, je namen projekta CROSSING razširitev obstoječih raziskovalnih dejavnosti na trajnostno in dolgoročno strateško partnerstvo obeh institucij. Projekt poleg znanstvenih tematik vključuje tudi uporabo in razvoj raziskovalne infrastrukture obeh organizacij. Trije znanstveni pod-projekti segajo na področja raziskav žive snovi in materialov, okoljske kemije, mikrobioloških tehnologij in visoko zmogljivih računalniških sistemov ter računalniških simulacij: WP1 – korelativna mikroskopija, WP2 – vpliv nanodelcev v zemlji, WP3 – visokozmogljive računske simulacije dvofazih sistemov in strojno učenje. ÄŒetrti podprojekt je infrastrukturni, WP4 – mreženje in razvoj infrastrukture. Projekti so izrazito interdisciplinarno usmerjeni, saj povezujejo različne raziskovalne discipline ter različne velikostne sisteme obravnave, od atomske ravni do makroskopskega sveta.

V dneh 25.10. in 26.10.2018 je v Dresdnu potekal začetni sestanek projekta CROSSING, ki se ga je udeležila širša delegacija IJS, na čelu z direktorjem in predstavniki različnih odsekov IJS, ki sodelujejo v projektu. Na sestanku smo razpravljali in nazadnje tudi definirali finančne, kadrovske in vsebinske okvire projekta, ki se bo začel 1. januarja 2019. Prvi dan srečanja smo si ogledali tudi raziskovalno infrastrukturo HZDR – Ion Beam Center (IBC), TOPFLOW termohidravlični center in računalniški center za visokozmogljivo računanje. Drugi dan sestanka je bil namenjen predstavitvam petih kandidatov za mladega vodjo dveh od treh raziskovalnih podprojektov. Za mladega vodjo podprojekta WP1 je bil izbran dr. Rok Podlipec z IJS, F5, za mladega vodjo podprojekta WP3 pa je bil izbran kandidat HZDR.

Z Odseka za reaktorsko tehniko, IJS se je sestanka CROSSING projekta udeležil dr. Boštjan Končar.

Konferenca International Topical Meeting on Nuclear Reactor Thermal Hydraulics, Operation and Safety (NUTHOS)

 

Konferenca International Topical Meeting on Nuclear Reactor Thermal Hydraulics, Operation and Safety (NUTHOS) redno poteka že več kot 20 let, in to doslej vedno v državah severo-vzhodne Azije: LR Kitajska (vključno s Tajvanom), Japonska in Republika Koreja. Konferenca je predvsem osredotočena na termo-hidravliko, se pravi na tok tekočin in prenos toplote in snovi v sistemih jedrskih elektrarn.

Referati na letošnji konferenci NUTHOS so obravnavali predvsem naslednja področja:

 • termo-hidravlika zadrževalnega hrama,
 • napredni reaktorji,
 • reaktorji s tekočimi kovinami,
 • eksperimentalna termo-hidravlika,
 • računska dinamika tekočin,
 • težke nesreče,
 • dvofazni tokovi in prenos toplote,
 • upravljanje z elektrarnami,
 • pristopi na večih skalah in z različnimi fizikami.

Udeležba na konferenci je bila zanimiva predvsem zaradi množične udeležbe kitajskih raziskovalcev in strokovnjakov. Kitajska je namreč trenutno država, v kateri se najbolj množično gradijo nove jedrske elektrarne, in v kateri je raziskovanje na področju jedrske energetike najbolj intenzivno in zajema široko področje.

Moja splošna ocena vsebine referatov je, da napovedovanje pojavov v eksperimentalnih napravah in v sistemih jedrskih elektrarn, pri katerih so prisotni tok tekočin, prenos toplote in prenos snovi, in ki temelji na numeričnem reševanju osnovnih enačb in dodatnih konstitucijskih relacij, še vedno ni zadovoljivo, čeprav bi bilo zaradi razvoja računalniške tehnike to že za pričakovati. Še posebej je ta cilj oddaljen za jedrske sisteme v pravih elektrarnah. Iz tega razloga je potrebno nadaljevanje tovrstnih raziskav, ki na IJS potekajo v okviru Evropskih projektov in programov in projektov ARRS. Pri tem se ne gre zanašati zgolj na nadaljnji razvoj računalniške tehnike, temveč je potrebno razvijati fizikalne modele, ki bodo temeljili na fenomenološkem razumevanju obravnavanih pojavov.

Na konferenci sem predstavil prispevek: »Experiment on light gas layer erosion in small-scale MCTHBF containment experimental facility«, avtorjev H.Gong, Y.Wang, Y.Zan, P.Li (vsi Nuclear Power Institute of China, Kitajska), I.Kljenak (IJS), E.Studer (CEA, Francija), A.Bentaib (IRSN, Francija) in N.Méchitoua (EdF, Francija).

Zadnji dan konference sem se udeležil strokovne ekskurzije v jedrsko elektrarno Hayiang, v kateri je predvidenih šest enot jedrskih reaktorjev Westinghouse AP1000. Prva enota je že priklopljena na električno omrežje, medtem ko je priklop druge enote predviden v začetku naslednjega leta.

Konference NUTHOS-12 (12th International Topical Meeting on Nuclear Reactor Thermal Hydraulics, Operation and Safety), ki je potekala do 14. do 18. 10. 2018 v Qingdaou (LR Kitajska), se je udeležil dr. Ivo Kljenak iz Odseka za reaktorsko tehniko IJS.

Mednarodna konferenca IAEA za pooblaščene izvedence za jedrsko varnost (TSO)

Mednarodna konferenca IAEA za pooblaščene izvedence za jedrsko varnost (TSO), Bruselj, Belgija, 15.-18. 10. 2018

Mednarodna konferenca za pooblaščene izvedence za jedrsko varnost s polnim imenom »International Conference on Challenges Faced by Technical and Scientific Support Organizations (TSOs) in Enhancing Nuclear Safety and Security: Ensuring Effective and Sustainable Expertise« je bila v svoji četrti (4.) izvedbi organizirana pod okriljem IAEA v soorganizaciji z belgijskim Bel V. Konferenca je namenjena predstavitvi pomena znanstvenih in tehničnih zmogljivosti podpore pri odločitvah regulatorjev, ki prispevajo k izboljšavi jedrske in sevalne varnosti ter inovativnih predlogov za obravnavo razvoja, vzdrževanja in krepitve takšnih zmogljivosti.

V sklopu konference so se vzporedno vrstile tudi številne druge aktivnosti. Med konferenco je tako potekala predstavitev pooblaščenih izvedencev, članov združenja ETSON, kjer je IJS predstavljal Tadej Holler. Tradicionalno je na konferenci potekal tudi dogodek ETSON award, na katerem je s prispevkom z naslovom »Temperature conditions effect on hydrogen-air flame propagation in the ENACCEF2 experimental facility« v soavtorstvu s kolegi iz IRSN, CNRS/IRSN in LEI prav tako sodeloval Tadej Holler. Hkrati pa sta vzporedno zasedali tudi generalna skupščina in upravni odbor združenja ETSON, ki se ju je udeležil prof. dr. Leon Cizelj.

Konferenco, kjer je sodelovalo 290 udeležencev, sta soorganizirali IAEA in Bel V v Bruslju, Belgiji, med 15. in 18. 10. 2018. Iz Odseka za reaktorsko tehniko Instituta »Jožef Stefan« pa sta se je udeležila Tadej Holler in vodja Odseka prof. dr. Leon Cizelj.

Konferenca »2018 International Severe Accident Management Conference«, CNSC/CNL, Ottawa, Kanada, 15.-18. 10. 2018

Kanadska uprava za jedrsko varnost - CNSC (Canadian Nuclear Safety Commission) in Kanadski jedrski laboratoriji – CNL (Canadian Nuclear Laboratories) so skupaj organizirali mednarodno konferenco o obvladovanju težkih nesreč v jedrskih elektrarnah »2018 International Severe Accident Management Conference« na pobudo Delovne skupine za analize in ravnanje v primeru nesreč - WGAMA (Working Group on Analysis and Management of Accidents), ki deluje v okviru Odbora za varnost jedrskih naprav – CSNI (Committee on the Safety of Nuclear Installations) pri Agenciji za jedrsko energijo - NEA (Nuclear Energy Agency) Organizacije za gospodarsko sodelovanje in razvoj - OECD (Organisation for Economic Co-operation and Development). Na konferenci, ki je potekala v Ottawi v Kanadi od 15.-18. 10. 2018 v prostorih stare mestne hiše, je sodelovalo okoli 200 udeležencev iz 22 držav. Na konferenci so bile obravnavane sledeče teme:

 • Post-Fukušimske izboljšave zahtev, načel, strategij in postopkov za obvladovanje težkih nesreč,
 • Oprema za obvladovanje težkih nesreč,
 • ÄŒloveški dejavniki v pogojih nesreč,
 • Uporaba rezultatov raziskav in razvoja za krepitev učinkovitosti obvladovanja nesreč.

 

Glavni zaključek konference je, da človeške napake pomembno prispevajo k razvoju težke nesreče in da je zato potrebno izboljšati sodelovanje jedrskih strokovnjakov in strokovnjakov s področja človeških ved.

Konference se je udeležil dr. Matjaž Leskovar z Odseka za reaktorsko tehniko (R4) in imel predstavitev z naslovom: M. Leskovar, M. Uršič, Analysis of Krško NPP Safety Upgrade Influence on SAMGs with MELCOR, ki je bila sprejeta z zanimanjem.

Začetni sestanek projekta ASCOM in 8. sestanek ASTEC Users Club

Začetni sestanek projekta ASCOM in 8. sestanek ASTEC Users Club

ASTEC je sistemski računalniški program, ki omogoča simulacijo vseh faz potencialne težke nesreče v lahkovodni jedrski elektrarni, od nastopa izlivne nezgode, preko degradacije in taljenja reaktorske sredice, vse do obnašanja vodika in cepitvenih produktov v zadrževalnem hramu. Program razvija Institut de Radioprotection et de Sûreté Nucléaire (IRSN) iz Francije. Na IJS smo s programom ASTEC od leta 2005 naprej izvajali številne simulacije, predvsem v okviru Evropske mreže odličnosti SARNET (Severe Accident Research Network of Excellence, 2004-2008 in 2009-2013) in Evropskega projekta CESAM (Code for European Severe Accident Management, 2013-2017).

Po zaključku projekta CESAM je IRSN organiziral projekt ASCOM, ki bo potekal brez financiranja Evropske komisije, in k sodelovanju povabil uporabnike programa ASTEC iz dosedanjih projektov. Projekt ASCOM se je pričel 1.10.2018 in bo trajal do 30.9.2022. ÄŒeprav projekt ni financiran, je interes IJS za sodelovanje v dostopu do programa ASTEC brez plačila za licenco, kar vključuje tudi uporabniško podporo. V okviru projekta bomo na IJS izvajali predvsem simulacije zgorevanja vodika v eksperimentalnih napravah zadrževalnega hrama. Program bomo prav tako uporabili za udeležbo v primerjalnem izračunu simulacije nesreče v generičnem modelu zadrževalnega hrama, ki poteka v okviru projekta SAMHYCO-NET (prav tako v organizaciji IRSN). In, ne nazadnje, s programom ASTEC bomo nadaljevali simulacije potencialnih nezgod izgub hladila in izgub hlajenja v bazenu za izrabljeno gorivo jedrske elektrarne v Krškem.

IRSN že od leta 2006 občasno (približno na vsake dve leti) organizira tudi sestanek ASTEC Users Club, na katerem uporabniki programa ASTEC predstavimo rezultate simulacij (izvedenih v okviru ali izven Evropskih projektov). Na tokratnem sestanku sem predstavil simulacije zgorevanja vodika v razširjeni eksperimentalni napravi THAI, ki se nahaja v organizaciji Becker Technologies (Nemčija), v predstavitvi: »Simulation of THAI Hydrogen Combustion Experiments«. Izvedene simulacije predstavljajo nadaljevanje raziskav IJS v okviru projekta CESAM.

Začetnega sestanka projekta ASCOM in 8. sestanka ASTEC Users Club, ki jih je od 7. do 11. 10. 2018 v Aix-en-Provenceu (Francija) organiziral Institut de Radioprotection et de Sûreté Nucléaire (IRSN) iz Francije, se je udeležil dr. Ivo Kljenak iz Odseka za reaktorsko tehniko IJS.

3. sestanek generalne skupščine projekta SOTERIA

3. sestanek generalne skupščine projekta SOTERIA, Helsinki, Finska, 9-10.10.2018

Projekt SOTERIA (»Safe long term operation of light water reactors based on improved understanding of radiation effects in nuclear structural materials«) je štiriletni evropski projekt, ki se je pričel 1.9.2015 pod okriljem programa EURATOM v Obzorju 2020. Glavni cilj projekta je izboljšati razumevanje pojavov staranja jekel, ki se uporabljajo za izdelavo tlačnovodnih reaktorskih posod in njenih notranjih komponent. Z raziskavami na področju staranja jekel bodo s tem regulatorjem in operaterjem posredovane ključne informacije, ki so potrebne za varno in dolgoročno obratovanje obstoječih evropskih jedrskih elektrarn. V projektu sodelujejo številni evropski raziskovalni centri (med njimi tudi IJS) kot tudi industrijski partnerji. Koordinator projekta je CEA, Francija.

Na 3. sestanku generalne skupščine smo preverili status projekta po 36 mesecih delovanja glede na začrtane cilje. Identificirali smo nekaj manjših zamud pri izdajanju internih poročil, a bistvenih odstopanj od začrtane poti ni. IJS na projektu sodeluje pri razvoju modela kristalne plastičnosti za mehanski opis obsevanih nerjavnih jekel ter pri modeliranju medkristalnih mej, s katerimi simuliramo nastanek zgodnjih poškodb oz. razpok. IJS je v roku oddal tehnično in finančno poročilo, prispeval pa je tudi poglavja za interno in končno vsebinsko poročilo.

Sestanka, ki ga je v Helsinkih organiziral VTT, se je udeležil dr. Samir El Shawish z Odseka za reaktorsko tehniko Instituta »Jožef Stefan«.

8. delovni sestanek projekta SESAME, TUD, Delft, Nizozemska

8. delovni sestanek projekta SESAME, TUD, Delft, Nizozemska

Projekt SESAME je projekt, ki poteka v okviru evropskega projekta Horizon 2020. Glavni trije cilji projekta so: razvoj in validacija numeričnih metod za razvoj in oceno varnosti reaktorjev, hlajenih s tekočimi kovinami; razširitev baze referenčnih podatkov za validacije; ter vzpostavitev smernic dobre prakse, metod validacije in verifikacije in metod za določevanje nedoločenosti. Rezultati projekta bodo predvidoma uporabljeni pri načrtovanju in izboljšavah reaktorjev četrte generacije. Eksplicitno izpostavljeni so reaktorji ASTRID, MYRRHA, ALFRED ter SEALER. Projekt je razdeljen v 7 delovnih paketov. Na njem sodeluje 23 organizacij iz Evropske Unije in dve organizaciji iz Združenih Držav Amerike.

V prvem, skupnem delu sestanka, so organizacije, ki pripravljajo eksperimentalne naprave in simulacije le-teh, predstavile napredek v izdelavi in poskusih, oziroma pripravi in analizi rezultatov simulacij. Sestanek se je nadaljeval s skupnim in razdeljenim delom po posameznih delovnih paketih.

Sestanek je potekal od 2. do 4. oktobra v prostorih organizacije TUD v kraju Delft na Nizozemskem. Sestanka sem se kot predstavnik Odseka za reaktorsko tehniko udeležil Jure Oder. V prvem delu sestanka sem predstavil rezultate direktne numerične simulacije toka tekočega natrija čez stopnico z grelcem.

 

Sestanek ekspertov glede predloga OECD/NEA projekta ROSAU

Sestanek ekspertov glede predloga OECD/NEA projekta ROSAU, OECD/NEA, Pariz, Francija, 20.-21. 9. 2018

Organizacija za gospodarsko sodelovanje in razvoj - OECD (Organisation for Economic Co-operation and Development) združuje 34 držav članic in velja za organizacijo elitnih gospodarstev. V okviru OECD deluje več specializiranih agencij, med njimi tudi Agencija za jedrsko energijo - NEA (Nuclear Energy Agency). Poslanstvo OECD/NEA je z mednarodnim sodelovanjem podpirati države članice pri vzdrževanju in nadaljnjem razvoju znanstvenih, tehničnih in pravnih temeljev za varno, okolju prijazno in gospodarno uporabo jedrske energije v miroljubne namene. Aktivnosti NEA obsegajo več področij. V okviru področja Jedrska varnost in upravljanje deluje Odbor za varnost jedrskih naprav – CSNI (Committee on the Safety of Nuclear Installations) v okviru katerega deluje več delovnih skupin. Glavna naloga Delovne skupine za analize in ravnanje v primeru nesreč – WGAMA (Working Group on Analysis and Management of Accidents) – je izboljšanje razumevanja fizikalnih procesov in obravnava varnostnih vprašanj obstoječih in naprednih reaktorjev.

ANL (Argonne National Lab) iz ZDA je na sestanku CSNI decembra 2017 predstavil predlog OECD/NEA projekta ROSAU (Reduction of Severe Accident Uncertainties). CSNI je odobril izvedbo sestanka ekspertov v okviru WGAMA, na katerem bi dorekli vsebino projekta in preverili interes posameznih držav za sodelovanje v projektu. Sestanek ekspertov je potekal od 20.-21. 9. 2018 na OECD/NEA v Parizu. Na sestanku je ANL predstavil ozadje predlaganega 5 letnega projekta ROSAU v vrednosti 9,9 mio USD, vsebino projekta, predlagane eksperimente, časovni načrt in stroške po letih. Projekt obsega tematiko razprostiranja in hlajenja taline sredice, ki se v primeru težke nesreče v jedrski elektrarni in odpovedi reaktorske posode izlije v poplavljeno reaktorsko votlino, in je razdeljen v dva eksperimentalna sklopa:

 • Eksperimenti (6) podvodnega razprostiranja taline,
 • Eksperimenti (5) hladljivosti taline in interakcije taline z betonom.

 

Predvidene so tudi spremljajoče analitične aktivnosti. OECD/NEA je predstavila standardna pravila delitve stroškov takšnih skupnih projektov: 50% stroškov krije država izvajalca eksperimentov, preostale stroške pa krijejo sodelujoče države v projektu sorazmerno z bruto domačim proizvodom države, vendar ne manj kot 1,5% in ne več kot 10%. Prispevek Slovenije (1,5%) bi tako bil 150 000 USD. Države se lahko izjemoma dogovorijo tudi za drugačno delitev stroškov in npr. omogočijo sodelovanje državi ob ustreznem prispevku v naravi. Interes za sodelovanje v projektu (s kritjem stroškov projekta) so izrazile sledeče navzoče države: ZDA, Japonska, ÄŒeška, Švedska, Belgija, Kitajska, Francija, Španija, Nemčija, Koreja. Predhodno so morebiten interes izrazile sledeče države, ki pa se srečanja niso udeležile: Združeni arabski emirati, Rusija, Kanada. OECD/NEA bo pripravila pogodbo o sodelovanju in jo bo razposlala državam, ki so pripravljene kriti stroške projekta. Začetni sestanek projekta ROSAU bo predvidoma od 29.-30. 1. 2019 na OECD/NEA v Parizu.

Sestanka ekspertov glede predloga OECD/NEA projekta ROSAU se je udeležil dr. Matjaž Leskovar z Odseka za reaktorsko tehniko (R4) in je na njem aktivno sodeloval v strokovnih razpravah. Razložil je, da je IJS R4 zainteresiran za sodelovanje v projektu, vendar da lahko prispeva le z analitičnimi aktivnostmi.

Projektni sestanek NARSIS

Projektni sestanek NARSIS

Karlsruhe, Nemčija, 18-20.9.2018

NARSIS (New Approach to Reactor Safety ImprovementS) je štiriletni evropski projekt okvirnega programa Obzorje 2020, katerega glavna cilja sta zapolniti identificirane pomanjkljivosti pri varnostnih analizah zunanjih nevarnosti in predlagati priporočila za bodočo zakonodajo. Prvi trije delovni sklopi so raziskovalne narave, četrti in peti pa aplikativne narave. Institut "Jožef Stefan", Odsek za reaktorsko tehniko (IJS, R-4) sodeluje v prvih štirih delovnih sklopih in šestem delovnem sklopu. Prvi delovni sklop je namenjen karakterizaciji fizičnih groženj zaradi različnih zunanjih nevarnosti in scenarijev. Drugi delovni sklop je namenjen oceni glavnih kritičnih komponent jedrske elektrarne. Tretji delovni sklop je namenjen skupnemu tveganju in varnostnim analizam, četrti pa primerjavi različnih varnostnih pristopov za oceno varnosti na primeru dejanskega reaktorja. Peti delovni sklop je namenjen orodju za podporo ravnanju med težkimi nesrečami, šesti pa širjenju rezultatov doseženih v projektu.

Sestanek je bil razdeljen na dva dela. Najprej je potekala generalna skupščina, na kateri so predstavniki sodelujočih organizacij po preverjanju sklepčnosti bili informirani s strani koordinatorja glede trenutnega stanja projekta in o načinu izmenjave dokumentov. Koordinatorka je poročala o bližajočem se finančnem poročanju evropski komisiji in o načrtovanem sestanku in delavnici v letu 2019. V drugem delu je potekalo plenarno zasedanje, na katerem so vodje delovnih sklopov predstavili opravljeno delo v posameznih sklopih. Sledila je razprava o orodjih, ki so načrtovani za uporabo v sklopu projekta NARSIS. Zadnji dan je potekala razprava o odprtih vprašanjih in izmenjavi podatkov med posameznimi delovnimi sklopi.

Sestanek NARSIS, ki ga je od 18-20. septembra 2018 v Karlsruhe gostil Karlsruhe Institute of Technology (KIT), sta se udeležila dr. Andrija Volkanovski in dr. Andrej Prošek.

CFD4NRS - Computational Fluid Dynamics for Nuclear Reactor Safety

Računska dinamika tekočin zavarnost jedrskih reaktorjev - "Computational Fluid Dynamics for Nuclear Reactor Safety (CFD4NRS)", Šanghaj, Kitajska, 4.9.2018 – 6.9.2018

V zadnji dveh desetletjih je z željo po natančnem simuliranju pomembnih termo hidravličnih pojavov v tehnologiji jedrskih reaktorjev v treh dimenzijah narasla uporaba programov računske dinamike tekočin (»Computational Fluid Dynamics – CFD«). Zahteve po validaciji modelov v ti. programih CFD z rezultati primernih eksperimentov so bile pobuda za ustanovitev skupin ekspertov s področja. OECD/NEA ter IAEA organizirata delavnice »Computational Fluid Dynamics for Nuclear Reactor Safety (CFD4NRS)« z namenom:

 1. Izdelave smernic za uporabo (»Best Practice Guidelines – BPG«) CFD tehnik.
 2. Dokumentiranja baze eksperimentov primernih za validacije CFD programov.
 3. Identifikacije potrebnih izboljšav ter razširitev trenutnih CFD programov za pridobivanje zanesljivih rezultatov v več-faznih tokovih.
 4. Pregleda metod za ugotavljanje negotovosti (»Uncertainty Quantification – UQ«)

Tokratna delavnica CFD4NRS je bila že 7 po vrsti. Gostila jo je Univerza Shanghai Jiao Tong na Kitajskem med 4. in 6. septembrom 2018. Eksperimentalisti ter raziskovalci s področja jedrske varnosti, ki uporabljajo programe računske dinamike tekočin v različnih aplikacijah jedrskih elektrarn so izmenjevali svoja mnenja za izboljšavo eksperimentov ter validacijo programov CFD. Različni avtorji so predstavili svoje delo s področij enofaznega in večfaznega prenosa toplote, tokov s prosto površino, kondenzacije ter turbulentnega mešanja. Obravnavane teme se nanašajo na varnostne probleme v jedrskih elektrarnah kot so toplotni tlačni šok, kritični toplotni tok, bazenski izmenjevalci toplote, bazen z izrabljenim gorivom, redčenje borove kisline, porazdelitev vodika v zadrževalnem hramu,..

Sedme izvedbe te delavnice se je udeležil Rok Krpan, sodelavec Odseka za reaktorsko tehniko Instituta Jožef Stefan.

18th UIT Summer School on Advanced experimental techniques in heat and mass transfer

18th UIT Summer School on Advanced experimental techniques in heat and mass transfer

 

»UIT Summer school« je tečaj, ki ga organizira italijansko združenje strokovnjakov iz termodinamike UIT (Unione Italiana Termofluidodinamica) in je namenjen predvsem doktorskim študentom. Zajema področje večfaznih tokov, prenosa toplote in meritev povezanimi z njimi. Tečaj se izvaja v dvoletnih sklopih, pri čemer so bile letos glavna tema tečaja eksperimentalne metode uporabljene za meritve omenjenih pojavov, prihodnje leto pa bo poudarek na numerični obravnavi. Tečaja se je udeležilo približno 20 poslušalcev.

Tečaj je že 18. organiziral UIT in gostil univerzitetni konferenčni center la Certosa di Pontignano v bližini Siene (Italija). Potekal je med 2. in 8. septembrom 2018. Udeležil se ga je Boštjan Zajec.

 

Poletna delavnica sekcije JSP združenja ETSON

Poletna delavnica sekcije JSP združenja ETSON

V okviru združenja pooblaščenih izvedencev za jedrsko varnost (ETSON) deluje tudi sekcija, ki je namenjena mlajšim sodelavcem članic združenja ETSON (JSP). Sekcija JSP redno organizira poletne delavnice z namenom izmenjave izkušenj, prepoznavanju dobre prakse in mreženju.

Letošnjo poletno delavnico je organiziral romunski RATEN ICN. Naslov delavnice je bil »Radioactive waste management, environmental protection and decommissioning«. Poletna delavnica je bila sestavljena iz treh delov. V prvem delu so se predstavile članice združenja ETSON. Predstavitev IJS s poudarkom na vlogi IJS kot pooblaščenca, raziskavah s področja jedrske tehnike in vpetosti v mednarodni prostor je pripravil dr. Mitja Uršič. Drugi del je bil namenjen predstavitvam, diskusijam in delavnicam glede upravljanja z radioaktivnimi odpadki, skladiščenja in odlaganja radioaktivnih odpadkov, praks pri razgradnji objektov in transportu radioaktivnih snovi. Tretji del je bil namenjen tehničnim ogledom dvojnega reaktorja TRIGA, vročih celic in obrata za predelavo radioaktivnih odpadkov.

V sklopu delavnice je potekal tudi sestanek delegatov in predstavnikov združenja JSP. Na sestanku je sodeloval tudi dr. Mitja Uršič, delegat JSP za IJS.

Delavnice, ki je potekala med 3. in 7. septembrom 2018 v RATEN ICN, Mioveni, Romunija, se je iz Odseka za reaktorsko tehniko udeležil dr. Mitja Uršič. Srečanja so se udeležili tudi predstavniki in delegati JSP iz naslednjih članic združenja ETSON: romunski RATEN ICN, francoski IRSN, belgijski BelV, ruski SEC NRS, italijanski ENEA, litvanski LEI, nemški GRS, britanski Wood RSD, češki CV Rez in finski VTT. Na delavnici so sodelovali tudi ter predstavniki romunskega upravnega organa.

Udeležba na tečaju projekta SOTERIA, PUV – Politehniška Univerza Valencia, Å panija, 3.-7.9.2018

Udeležba na tečaju projekta SOTERIA, PUV – Politehniška Univerza Valencia, Španija, 3.-7.9.2018

Projekt SOTERIA (»Safe long term operation of light water reactors based on improved understanding of radiation effects in nuclear structural materials«) je štiriletni evropski projekt, ki se je pričel 1.9.2015 pod okriljem programa EURATOM v Obzorju 2020. Glavni cilj projekta je izboljšati razumevanje pojavov staranja jekel, ki se uporabljajo za izdelavo reaktorskih tlačnih posod in njenih notranjih komponent. Z raziskavami na področju staranja jekel bodo s tem regulatorjem in operaterjem posredovane ključne informacije, ki so potrebne za varno in dolgoročno obratovanje obstoječih evropskih jedrskih elektrarn. V projektu sodelujejo številni evropski raziskovalni centri (med njimi tudi IJS) kot tudi industrijski partnerji. Koordinator projekta je CEA, Francija.

Ker se projekt bliža zadnjemu letu delovanja, je bil v okviru delovnega sklopa WP6 »Dissemination, exploitation, training and end-user assessment« organiziran tečaj z namenom seznaniti javnost, predvsem študente in strokovnjake na začetku karierne poti, o najpomembnejših rezultatih projekta. Hkrati je bil namen tečaja povezati skupini eksperimentalcev in teoretikov, ki se ukvarjajo z modeliranjem. Tečaj je imel tri sekcije, ki so sledile strukturi projekta: reaktorske tlačne posode (»RPV«), notranje strukture reaktorja (»internals«) ter večnivojsko modeliranje. Poleg predavanj je tečaj nudil tudi interaktivne sekcije, kjer smo preizkusili delovanje računalniške platforme, v kateri so integrirana različna orodja, (poenostavljeni) modeli ter baze podatkov, s katerimi uporabnik spoznava osnovne mehanizme ter vplive različnih parametrov na staranje jekel.

Tečaja, ki ga je v Valenciji organiziral TECNATOM, S.A., se je udeležil dr. Samir El Shawish z Odseka za reaktorsko tehniko Instituta »Jožef Stefan«.

Delavnica v okviru projekta »Analysis to Support Implementation in Practice of Articles 8a-8c of Directive 2014/87/Euratom«

Delavnica v okviru projekta »Analysis to Support Implementation in Practice of Articles 8a-8c of Directive 2014/87/Euratom«

Direktorat za energijo pri Evropski komisiji je pri združenju pooblaščenih izvedencev za jedrsko varnost ETSON naročil študijo o implementaciji evropske direktive o jedrski varnosti iz leta 2014 v nacionalne zakonodaje. Poudarek projekta je na implementaciji pofukušimskih varnostnih zahtev in ukrepov. Projekt koordinira nemški GRS, v njem pa poleg ostalih članov ETSON sodeluje tudi IJS.

Namen prve delavnice je bil pregled do sedaj opravljenega dela za naslednje delovne sklope: (1) »Review and assessment of international and European guidance documents«, ki ga vodi nemški GRS, (2) »Assessment of approaches and methodologies set in place at national levels for the implementation of the EU safety directive«, ki ga vodi francoski IRSN, in (3) »Performing a detailed study on the safety upgrades in existing reactors performed in selected Member States«, ki ga vodi Odsek za reaktorsko tehniko. V okviru tretjega delovnega sklopa je prof. dr. Cizelj predstavil osnutek poročila: L. Cizelj, A. Prošek, A. Volkanovski, M. Uršič, Implementation in Practice of Articles 8a-8c of Directive 2014/87/EURATOM – Reactor Safety Upgrades in Slovenia.

Delavnice, ki je potekala med 4. in 5. julijem 2018 v Luksemburgu, sta se iz Odseka za reaktorsko tehniko udeležila prof. dr. Leon Cizelj, vodja odseka, in dr. Mitja Uršič. Srečanja so se udeležili tudi predstavniki Direktorata za energijo pri Evropski komisiji, predstavniki združenja ETSON (IJS, nemški GRS, francoski IRSN, belgijski Bel V, litvanski LEI, slovaški VUJE, češki CV Rez, madžarski MTA-EK, romunski RATEN ICE in finski VTT), predstavnik OECD/NEA, predstavniki upravnih organov (Nizozemska, Nemčija, Belgija, Švedska, Slovaška, Romunija), predstavniki EC JRC in predstavnik industrije (ENISS).

Srečanje CSARP/MCAP ter delavnica za uporabnike programa MELCOR

Srečanje CSARP/MCAP ter delavnica za uporabnike programa MELCOR, Rockville, Maryland, ZDA, 4. – 15. 6. 2018

Po težki nesreči v jedrski elektrarni v Fukušimi so se zaostrili standardi jedrske varnosti. Tako tudi analize težkih nesreč postajajo sestavni del varnostnih poročil. Za neodvisno preverjanje analiz težkih nesreč se v svetu uporablja predvsem računalniški program MELCOR, ki ga je moč pridobiti s sodelovanjem v U.S. NRC mednarodnem raziskovalnem programu CSARP (Cooperative Severe Accident Research Program). Slovenija je članica programa CSARP od konca leta 2015, v njem pa je sodelovala že tudi v letih od 1998-2005. V okviru raziskovalnega programa CSARP poteka v ZDA vsako leto srečanje CSARP/MCAP (MELCOR Code Assessment Program), zaradi razširjenosti programa pa poleg tega že nekaj let potekajo tudi regionalna letna srečanja za evropske (EMUG – European MELCOR User Group) in azijske (AMUG – Asian MELCOR User Group) uporabnike programa MELCOR.

Letošnje srečanje CSARP/MCAP je potekalo v Rockville, Maryland, ZDA od 5.-8. junija 2018. Na srečanju, na katerem so sodelovali udeleženci iz 21 držav, so U.S. NRC, ki vodi program CSARP, razvijalci programa MELCOR iz Sandia National Laboratories, Albuquerque, New Mexico, ZDA, in CSARP partnerji predstavili svoje aktivnosti. Srečanje je bilo razdeljeno na sledeče sekcije:

 • Raziskave težkih nesreč - aktivnosti, računalniški programi in eksperimenti,
 • Reaktorske analize in analize bazena za izrabljeno gorivo,
 • Hlajenje razbitkov sredice,
 • Posebne teme na področju težkih nesreč,
 • Uporaba in vrednotenje programa MELCOR.

 

Po srečanju je bila od 11.-15. junija delavnica za uporabnike programa MELCOR. Delavnica je potekala v obliki predavanj razvijalcev programa MELCOR in vaj udeležencev na svojih računalnikih.

Srečanja in delavnice se je udeležil dr. Matjaž Leskovar z Odseka za reaktorsko tehniko Instituta »Jožef Stefan«, ki je slovenski koordinator za sodelovanje v okviru raziskovalnega programa CSARP. Na srečanju CSARP je predsedoval sekciji »Raziskave težkih nesreč: računalniški programi in eksperimenti«, na srečanju MCAP pa je imel predstavitev z naslovom »Overview of MELCOR Activities in Slovenia«.

SAMHYCO-NET drugi sestanek, Karlsruhe, Nemčija, 3. – 7. 6. 2018

SAMHYCO-NET drugi sestanek, Karlsruhe, Nemčija, 3. – 7. 6. 2018

Projekt SAMHYCO-NET je projekt brez financiranja (»in-kind project«), ki je nastal na iniciativo Institut de Radioprotection et de Sûreté Nucléaire (IRSN) iz Francije. Namen projekta je sodelovanje raziskovalnih organizacij na področju tveganja povzročenega zaradi vodika in ogljikovega monoksida tekom težke nezgode v jedrski elektrarni. Vsebina projekta obsega uporabo pasivnih avtokatalitskih sežignih peči za vodik za zmanjševanje količine vodika, zgorevanje vodika in ogljikovega monoksida v zadrževalnem hramu jedrske elektrarne in simuliranje scenarija težke nezgode v generičnem modelu zadrževalnega hrama, ki vključuje generacijo in zgorevanje vodika ter ogljikovega monoksida.

Na sestanku smo prisotni udeleženci predstavili svoje namere o vrsti in obliki prispevkov, s katerimi imamo namen sodelovati pri projektu. Številne sodelujoče institucije bodo na razpolago dale že obstoječe eksperimentalne rezultate, medtem ko bodo nekatere izvedle nove poskuse zgolj za namene tega projekta. Kot eden od rezultatov sodelovanja na projektu bo tako dostop do kopice novih eksperimentalnih rezultatov iz področja zgorevanja vodika in ogljikovega monoksida. IJS namerava sodelovati v projektu SAMHYCO-NET s sodelovanjem pri simuliranju težke nezgode v generičnem modelu zadrževalnega hrama ter z nadaljevanjem simulacij poskusov zgorevanja vodika v eksperimentalnih napravah zadrževalnega hrama, ki že več let uspešno poteka v sodelovanju z Nuclear Research and Consultancy Group (NRG) iz Nizozemske. Na sestanku je Tadej Holler predstavil trenutne in planirane aktivnosti IJS na področju računalniških simulacij zgorevanja vodika.

Naslednji sestanek projekta je predviden aprila 2019 na sedežu IRSN v Fontenay-aux-Roses v Franciji.

Drugega sestanka SAMHYCO-NET, ki je potekal med 4. in 6. 6. 2018 na Karlsruhe Institute of Technology (Nemčija) v so-organizaciji z IRSN (Francija), se je kot predstavnik IJS udeležil Tadej Holler iz Odseka za reaktorsko tehniko.

12th International Conference of the Croatian nuclear society – Nuclear Option for CO2 Free Energy Generation

12th International Conference of the Croatian nuclear society – Nuclear Option for CO2 Free Energy Generation

Dvoletno mednarodno konferenco »Nuclear Option for CO2 Free Energy Generation« organizira Hrvaško jedrsko društvo (HND). Konferenca pokriva naslednja področja, ki so povezana z uporabo jedrske energije: tehnologija jedrskih reaktorjev, reaktorska fizika, gorivni cikel, jedrska varnost, upravljanje ter odlaganje radioaktivnih odpadkov, obratovalne izkušnje, vpliv na okolje, odnos z javnostjo in zakonodaja.

Na letošnji konferenci je 7 vabljenih predavateljev obravnavalo naslednje teme: načrtovanje novih majhnih modularnih reaktorjev, izboljšava varnosti v obstoječih elektrarnah, odprava napak v elektrarnah, obratovalnih izkušenj, izpolnjevanju pariškega sporazuma, torijevem ciklu in problematiki odlaganja radioaktivnih odpadkov. Na okrogli mizi je potekala razprava o izzivih in priložnostih pri upravljanju z znanjem. Organizirana je bila tudi razprav o napredkih pri razvoju majhnih modularnih reaktorjih s poudarkom na možnostih za Evropo. Na konferenci je bilo predstavljanih 86 prispevkov med drugim tudi dva iz Odseka za reaktorsko tehniko:

 • Prošek, M. Uršič, Review of design extension conditions experiments and analyses for non-degraded core, in
 • Uršič, M. Leskovar, V. Centrih, Study on premixture formation during fuel-sodium interaction.

12. mednarodne konference, ki je potekala med 3. in 6. junijem 2018 v Zadru, Hrvaška, se je udeležil dr. Mitja Uršič iz Odseka za reaktorsko tehniko. Srečanja se je udeležilo okrog 130 strokovnjakov iz celotnega sveta.

Spring 2018 CAMP meeting, Ottawa, Kanada, 28.5. – 30.5.2018

Spring 2018 CAMP meeting, Ottawa, Kanada, 28.5. – 30.5.2018

 

CAMP (Code Applications and Maintenance Program) je največji raziskovalni program, ki poteka pod okriljem ameriške zvezne upravne jedrske komisije U.S. NRC (Nuclear Regulatory Commission) od leta 1993 dalje. V okviru raziskovalnega programa CAMP potekata razvoj in izmenjava izkušenj glede sistemskih računalniških programov RELAP5 in TRACE, programa za nevtroniko PARCS in grafičnega vmesnika SNAP. V CAMP na osnovi sporazuma z U.S. NRC sodelujejo upravni organi, raziskovalne organizacije in predstavniki industrije iz več kot 20 držav. Iz Slovenije je koordinator Institut "Jožef Stefan" (IJS) (poleg IJS sodelujeta še Nuklearna elektrarna Krško in Uprava Republike Slovenije za jedrsko varnost).

Spomladansko srečanje CAMP je bilo razdeljeno na dva dela, to je tehnični in programski. V tehničnem delu je bila najprej predstavljena smer razvoj programov RELAP5 in TRACE . Nato je nekaj držav članic CAMP (Belgija, Kanada, Španija, Južna Koreja, Slovenija) predstavilo poročila. IJS je predstavil prispevek:

 • "Status of CAMP activities in Slovenia" (Andrej Prošek, Janez Kokalj).

Sledila so statusna poročila o programih U.S. NRC: TRACE, PARCS, RELAP5 in SNAP. Na koncu so bila predstavljena še tehnična poročila.

V okviru programskega dela sestanka CAMP smo obravnavali potrebe po nadaljnjem razvoju računalniških programov in orodij za simulacijo jedrskih naprav ter predloge prispevkov v naravi, ki so zahteva za vse sodelujoče v CAMP.

Letošnji spomladanski sestanek CAMP, ki je potekal od 28. - 30. 5. 2018 v Ottawi, Kanada, je organizirala kanadska agencija za jedrsko varnost (CNSC). Srečanja se je udeležilo približno 30 predstavnikov. Iz IJS, Odseka za reaktorsko tehniko, se je srečanja udeležil Janez Kokalj.

Konferenca BEPU 2018, Lucca, Italija, 13.05. do 19.05, 2018

Konferenca BEPU 2018, Lucca, Italija, 13.05. do 19.05, 2018

Tematika mednarodne konference BEPU-2018 (Best Estimate Plus Uncertainty) zajema razvoj, aplikacije in napredek na področju simulacijskih programov in metod za izračun negotovosti na področju jedrske varnosti in tehnologije. Zadnji tovrstni konferenci je že pred leti, v letih 2000 in 2004, organiziralo ameriško jedrsko združenje ANS (American Nuclear Society) v Washingtonu. Prvi dve konferenci sta bili omejeni zgolj na področje termo-hidravlike. Tokratna konferenca je obsegala mnogo širše področje računske negotovosti, med drugim metode negotovosti v CFD (Computational Fluid Dynamics), strukturnih analizah, reaktorski fiziki in negotovosti ostalih kompleksnejših simulacij s področja jedrske tehnologije. Konferenca BEPU-2018 je potekala v italijanskem mestu Lucca, v lokalni organizaciji NINE (Nuclear and Industrial Engineering), ter pod sponzorstvom ANS, IAEA (International Atomic Energy Agency) in NEA (Nuclear Energy Agenvcy).

Program konference je pokrival 6 različnih tehničnih področij. Izvedenih je bilo 5 plenarnih sekcij s 13 vabljenimi predavanji ter okoli 30 paralelnih tehničnih sekcij z več kot 100 ustnimi predstavitvami. V šestih dneh konference je bilo izvedenih tudi 6 različnih panelnih razprav. Pomembna so bila tudi neformalna srečanja in sestanki ob robu konference.

Konference v Lucci se je udeležil dr. Boštjan Končar z Odseka za reaktorsko tehniko, IJS. Na konferenci je predstavil prispevek »BEPU application to CFD benchmark« avtorjev A. Proška, B. Končarja in M. Leskovarja.

Sestanek delovne skupine WP5 projekta SOTERIA, EDF Lab Les Renardières, Francija, 17.-18.5.2018

Sestanek delovne skupine WP5 projekta SOTERIA, EDF Lab Les Renardières, Francija, 17.-18.5.2018

 

Projekt SOTERIA (»Safe long term operation of light water reactors based on improved understanding of radiation effects in nuclear structural materials«) je štiriletni evropski projekt, ki se je pričel 1.9.2015 pod okriljem programa EURATOM v Obzorju 2020. Glavni cilj projekta je izboljšati razumevanje pojavov staranja jekel, ki se uporabljajo za izdelavo tlačnovodnih reaktorskih posod in njenih notranjih komponent. Z raziskavami na področju staranja jekel bodo s tem regulatorjem in operaterjem posredovane ključne informacije, ki so potrebne za varno in dolgoročno obratovanje obstoječih evropskih jedrskih elektrarn. V projektu sodelujejo številni evropski raziskovalni centri (med njimi tudi IJS) kot tudi industrijski partnerji. Koordinator projekta je CEA, Francija.

Na sestanku delovne skupine WP5, ki se ukvarja z modeliranjem in simulacijami, smo predstavili rezultate dela v prvih 30 mesecih projekta. IJS na projektu sodeluje pri (i) razvoju modela kristalne plastičnosti za mehanski opis nerjavnih jekel obsevanih z nevtroni ter pri (ii) modeliranju medkristalnih mej, s katerimi simuliramo nastanek zgodnjih poškodb oz. razpok. Na sestanku je IJS skupaj z IRSN, CNRS in CEA predstavil primerjavo dveh metod – metode končnih elementov ter metode hitre Fourierjeve transformacije – na primeru natezne obremenitve obsevanega polikristalnega skupka. Naslov predstavitve je bil: »Intergranular stress calculation in irradiated stainless steel model using FEM and FFT approaches«.

Sestanka, ki ga je v Les Renardierès-u organiziral EDF, se je udeležil dr. Samir El Shawish z Odseka za reaktorsko tehniko Instituta »Jožef Stefan«.

 

GA-21 EUROfusion, Sofia, Bolgarija, 10.04.-12.04.2018

GA-21 EUROfusion, Sofia, Bolgarija, 10.04.-12.04.2018

Evropske fuzijske raziskave v okviru Obzorja 2020 združuje ciljno orientiran 5-letni (2014-2018) fuzijski program EUROfusion, ki poteka pod okriljem EURATOM pogodbe. Osnovni cilji EU fuzijskih raziskav so povezani z raziskavami v podporo fuzijskemu reaktorju ITER ter dolgoročno, realizaciji demonstracijske fuzijske elektrarne. Program EUROfusion, izvaja konzorcij fuzijskih raziskovalnih enot držav članic EU (skupaj 29), kjer   Institut »Jožef Stefan« nastopa kot slovenski koordinator in partner v konzorciju. Vodilni partner v konzorciju je Institut za fiziko plazme (Institut of Plasma Physics – IPP), Nemčija. Odločevalno  telo konzorcija je generalna skupščina.

V dneh 11.04. in 12.04.2018 je v Sofiji, Bolarija potekal 21. sestanek generalne skupščine EUROfusion. Sestanek je organiziral Institut INRNE, Sofija. Na skupščini smo se seznanili s statusom italijanskega predloga naprave I-DTT, namenjene testiranju alternativnih konfiguracij diverterja. Lokacijo za I-DTT je že izbrana, eksperimentalna naprava bo zgrajena v območju raziskovalnega centra Frascati,v pokrajini Lazio. Italijanski predstavnik je predstavil predvidene parametre in raziskovalne cilje naprave. V kolikor bo načrtovanje in izgradnja I-DTT napredovala po predvidenem planu, bi lahko ta naprava v naslednjem raziskovalnem okvirnem programu FP9 postala del evropskega fuzijskega programa, v ta namen bo rezerviran tudi določen obseg finančnih sredstev. Program EUROfusion se bo podaljšal do konca Obzorja 2020. Formalna odločitev Evropske komisije naj bi bila predvidoma sprejeta še v času bolgarskega predsedovanja evropski uniji. EK je za leti 2019 in 2020 že predvidela 159 Mio EUR oz. 169 Mio EUR, od tega 60 Mio EUR namenjenih DT in TT eksperimentalnim kampanjam na evropskem tokamaku JET. Na skupščini smo tudi potrdili novo vodjo administrativne enote EUROfusion, Emilio Genengeli, ENEA. Glede Brexita je britanski predstavnik skupščino obvestil, da je britanska vlada januarja letos prvič sprejela vladni dokument, ki izkazuje jasno pripravljenost za nadaljevanje aktivnosti v okviru EURATOM pogodbe.Sestanka generalne skupščine EUROfusion se je udeležil dr. Boštjan Končar z Odseka za reaktorsko tehniko, IJS.

22. sestanek upravnega odbora SNETP

22. sestanek upravnega odbora SNETP, Bruselj, 24.1.2018

Evropska tehnološka platforma za trajnostno jedrsko energijo SNETP združuje več kot 117 jedrskih deležnikov iz vseh evropskih jedrskih držav. Med ključne cilje platforme sodi priprava strateških razvojnih dokumentov, še posebej za raziskave in razvoj na področju reaktorjev 2. in 3. generacije, 4. generacije in kogeneracije toplote in elektrike z jedrskimi reaktorji. Evropska komisija v okvirnih raziskovalnih programih sofinancira projekte, ki se nanašajo na strateške razvojne prioritete, ki so jih pripravili in medsebojno uskladili deležniki platforme.

Upravni odbor se je seznanil s pripravami za registracijo SNETP v pravni obliki mednarodnega neprofitnega združenja AISBL po belgijski zakonodaji. Ustanovitev in pričetek poslovanja pričakujejo v drugi polovici 2018.

Sestanka, ki ga je gostil belgijski jedrski raziskovalni institut SCK-CEN, se je udeležil prof. dr. Leon Cizelj, vodja Odseka za reaktorsko tehniko.

Generalna skupščina, upravni odbor in 15 letnica združenja ENEN

Generalna skupščina, upravni odbor in 15 letnica združenja ENEN, Bruselj, Belgija, 28.2.-2.3.2018

Več kot 60 članic združenja ENEN predstavlja večino evropskih univerz in raziskovalnih inštitutov, ki izobražujejo na področju varne rabe jedrske energije. V 15 letih obstoja je združenju uspelo razviti standardne učne načrte, medsebojno priznavanje kreditnih točk, razmeroma obsežne izmenjave študentov in učiteljev ter več pilotnih shem za usposabljanje.

Kolokvija ob 15 letnici se je udeležilo več visokih gostov, ki so razpravljali o izzivih in priložnostih za izobraževanje in usposabljanje v jedrskih znanostih in tehnologijah. Strinjali smo se, da se morajo vsi deležniki v prihodnje bolj intenzivno posvetiti privabljanju, razvoju in zadržanju novih talentov v jedrskih poklicih.

Upravni odbor in skupščina sta se seznanila s trenutnim stanjem prenosa dejavnosti iz združenja ENEN, registriranega v Franciji, v ENEN AISBL, ki smo ga registrirali kot mednarodno neprofitno združenje v Belgiji. Trenutno vse poslovanje poteka preko združenja ENEN, prenos v ENEN AISBL pa načrtujemo v juniju 2018.

Združenje ENEN podeljuje diplomantom, ki so pri članicah ENEN zaključili študij jedrske tehnike v obsegu 300 ECTS (5 let), ob tem pa vsaj 20 ECTS pridobili s študijem ali raziskovalnim delom pri drugih članicah ENEN, naziv evropski magister jedrske tehnike. V desetih letih je takšen naziv dobilo že več kot 150 mladih diplomantov.

Skupščine, seje upravnega odbora in praznovanja 15 letnice združenja, ki jih je 1. in 2.3. V Bruslju organiziralo združenje ENEN, se je udeležil prof.dr. Leon Cizelj, vodja odseka za reaktorsko tehniko in predsednik združenja ENEN.

Začetni sestanek projekta ENER/D3/2017-209-2, Luksemburg, Luksemburg

Začetni sestanek projekta ENER/D3/2017-209-2, Luksemburg, Luksemburg, 18.-19.2.2018

Direktorat za energijo pri Evropski komisiji je pri združenju pooblaščenih izvedencev za jedrsko varnost ETSON naročil študijo o implementaciji evropske direktive o jedrski varnosti iz leta 2014 v nacionalne zakonodaje. Poudarek projekta je na implementaciji pofukušimskih varnostnih zahtev in ukrepov.

Projekt koordinira nemški GRS, v njem pa poleg ostalih članov ETSON sodeluje tudi IJS-R4, ki vodi delovni sklop »Performing a detailed study on the safety upgrades in existing reactors performed in selected Member States«. Slovenija je namreč na tem področju trenutno vodilna v Evropi.

Sestanka, ki ga je organiziral direktorat za energijo v Luksemburgu, se je udeležil prof. dr. Leon Cizelj, vodja Odseka za reaktorsko tehniko.

Seminar »Euratom Nuclear Fission Research and Training: What are the new needs?« in generalna skupščina SNETP, Bruselj, Belgija

Seminar »Euratom Nuclear Fission Research and Training: What are the new needs?« in generalna skupščina SNETP, Bruselj, Belgija, 20. - 22. 2. 2018

Evropska komisija je organizirala seminar o potrebah v jedrskih raziskavah in izobraževanju, na katerem je želela predvsem dobiti mnenja in ideje deležnikov o vsebinskih prioritetah za 9. Okvirni program. Prof.dr. Leon Cizelj, vodja Odseka za reaktorsko tehnikoin predsednik združenja ENEN je bil povabljen kot moderator razprave o izobraževanju in usposabljanju.

Skupščina SNETP se je seznanila s pripravami za registracijo SNETP v pravni obliki mednarodnega neprofitnega združenja AISBL po belgijski zakonodaji in potrdila naslednje korake v tem procesu. Ustanovitev in pričetek poslovanja pričakujejo v drugi polovici 2018.

Dogodkov, ki so jih je v Bruslju organizirala Evropska komisija in SNETP, se je udeležil prof. dr. Leon Cizelj, vodja Odseka za reaktorsko tehniko.

GA-20 EUROfusion, Barcelona, Å panija

GA-20 EUROfusion, Barcelona, Španija, 18.12.- 19.12., 2017

Evropske fuzijske raziskave v okviru Obzorja 2020 združuje ciljno orientiran 5-letni (2014-2018) fuzijski program EUROfusion, ki poteka pod okriljem EURATOM pogodbe. Osnovni cilji EU fuzijskih raziskav so povezani z raziskavami v podporo fuzijskemu reaktorju ITER ter dolgoročno, realizaciji demonstracijske fuzijske elektrarne. Program EUROfusion, izvaja konzorcij fuzijskih raziskovalnih enot držav članic EU (skupaj 29), kjer Institut »Jožef Stefan« nastopa kot slovenski koordinator in partner v konzorciju. Vodilni partner v konzorciju je Institut za fiziko plazme (Institut of Plasma Physics – IPP), Nemčija. Odločevalno telo konzorcija je generalna skupščina.

V dneh 18.12. in 19.12.2017 je v Barceloni, Španija potekal 20. sestanek generalne skupščine EUROfusion. Sestanek je bil organiziran na sedežu Evropske agencije za ITER (F4E). Na skupščini smo obravnavali poročilo ekspertne skupine za evropski program oplodnih oblog. Glavni namen ekspertne skupine je bil uskladitev programa testiranja oplodnih oblog TBM (Test Blanket Module) v ITER-ju, ki ga koordinira F4E in projekta razvoja oblog za DEMO reaktor – WPBB (Work Package Breeding Blanket), ki poteka v okviru EUROfusion programa. Skupina je podala več tehničnih in programskih priporočil v smeri usklajenosti programov. Glavni spremembi TBM programa za ITER sta vključitev vodno hlajene obloge v testni program ter finančna in kadrovska participacija EUROfusion v TBM programu. Skupščina je potrdila predlagane spremembe. Del programa EUROfusion so tudi manjše fuzijske naprave v Evropi. Na skupščini sta bila predstavljena napredek projekta nadgradnje tokamaka COMPASS na ÄŒeškem in status testne naprave EDIPO v Švici, namenjene testiranju visokih magnetnih polj, nad 10 T. Sestanka generalne skupščine EUROfusion se je udeležil dr. Boštjan Končar z Odseka za reaktorsko tehniko, IJS.

Zaključni sestanek WPDC (Diagnostic & Control), Garching, Nemčija

Zaključni sestanek WPDC (Diagnostic & Control), Garching, Nemčija, 20.12.2017

 

Projekt WPDC (Diagnostic & Control) je eden od strateških misij asociacije EFDA (European Fusion Development Association) za dosego dolgoročnega cilja izgradnje demonstracijske fuzijske elektrarne DEMO do leta 2050. Cilj projekta WPDC je zagotoviti integriran koncept zasnove diagnostičnih in kontrolnih sistemov v DEMO elektrarni.

Na zaključnem sestanku za leto 2017 smo predstavniki partnerskih organizacij v projektu predstavili rezultate dela v letu 2017 po posameznih področjih. IJS na projektu sodeluje v paketu WP2 »Sistemski inženiring in integracija dizajna«, pri čemer sistemski inženiring opravlja podizvajalec Cosylab d.d., integracijo dizajna in pripadajoče inženirske izračune pa Odsek za reaktorsko tehniko IJS. Na sestanku sta Cosylab d.d. in IJS ločeno predstavila svoje rezultate in prispevke. IJS je predstavil analizo vpliva termo-električnega toka na mehanske napetosti v divertorju. Na sestanku smo se tudi dogovorili, da v naslednjih tednih podrobneje definiramo specifikacijo del za leto 2018.

Sestanka, ki ga je 20.12. v Garchingu organiziral vodja projekta Wolfgang Biel, se je udeležil dr. Samir El Shawish z Odseka za reaktorsko tehniko Instituta »Jožef Stefan«.

Delovni sestanek v okviru H2020 projekta ANNETTE, Halden, Norveška

Delovni sestanek v okviru H2020 projekta ANNETTE, Halden, Norveška, 10.-12.12.2017

 

Projekt ANNETTE (Advanced Networking for Nuclear Education and Training and Transfer of Expertise) je usmerjen v spodbujanje koordiniranega sodelovanja vseh jedrskih deležnikov pri načrtovanju in izvajanju izobraževanja in usposabljanja. Projekt, ki ima 24 partnerjev, sofinancira Evropska Komisija v okviru Obzorja 2020 (EURATOM Fission).

Sestanek je bil namenjen načrtovanju in dokončni delitvi dela med partnerji v delovnem sklopu 5, ki je namenjen izobraževanju na področju jedrske varnostne kulture. Vloga sodelavcev Instituta Jožef Stefan v projektu je koordinacija sodelovanja s tehnološkimi platformami in drugimi stanovskimi združenji v Evropi, pa tudi preko njenih meja.

Sestanka, ki ga je v prostorih norveškega instituta za energetiko IFE organizirala Uppsala University, se je udeležil prof. dr. Leon Cizelj, vodja Odseka za reaktorsko tehniko IJS.

 

Konferenca EUROSAFE Forum, TSO Cafe, upravni odbor in generalna skupščina združenja ETSON, Pariz, Francija

Konferenca EUROSAFE Forum, TSO Cafe, upravni odbor in generalna skupščina združenja ETSON, Pariz, Francija, 5.-8.11.2017

 

Konferenca EUROSAFE Forum –v letu 2017 jo je 6. in 7.11. v Parizu organiziral IRSN – je namenjena predvsem pooblaščenim izvedencem za jedrsko in sevalno varnost. Vodilni partnerji so Bel V (Belgija), GRS (Nemčija) in IRSN (Francija), IJS pa je eden izmed partnerjev. Na konferenci je sodelovalo okoli 300 udeležencev. V prvem plenarnem delu konference je bil poudarek na harmonizaciji jedrskih predpisov v Evropi, izzivom jedrske varnosti v Franciji in odzivu na zdravstveno krizo ob izbruhu virusa ebola v Gvineji. Med konferenco je potekala tudi predstavitev pooblaščenih izvedencev, članov združenja ETSON, kjer je IJS, predstavila ga. Tanja Klopčič. V drugem delu konference so bile glavne teme jedrska varnost in zaščita, upravljanje z radioaktivnimi materiali in sevalna varnost.

8.11. je združenje ETSON v prostorih IRSN (Fontenay aux Roses) organiziralo več sestankov. Prof. dr. Leon Cizelj se je udeležil sestanka upravnega odbora in generalne skupščine. Združenje ETSON je bilo ustanovljeno z namenom strokovnega povezovanja pooblaščenih izvedencev za jedrsko in sevalno varnost. Združenje povezuje izvedence iz držav članic Evropske skupnosti , Japonske, Rusije in Ukrajine.

Konferenca ANS Winter Meeting, Washington, ZDA

Konferenca ANS Winter Meeting, Washington, ZDA, 28.10.-2.11.2017

 

Ameriško združenje jedrskih strokovnjakov vsako leto organizira dve večji konferenci, ki ju imenuje Summer in Winter meeting. Zimsko srečanje v letu 2017 je bilo posvečeno predvsem stanju in perspektivam jedrske energije v ZDA in po svetu in s tem v zvezi tudi s perspektivami in priložnostmi za mlade, ki se šele odločajo za poklicno usmeritev.

Navada je, da med konferenco izvedejo večje število spremljajočih sestankov oziroma posvetov. Za nas zanimiva sta bila sestanka predstojnikov jedrskih kateder na ameriških univerzah (Nuclear Engineering Department Heads Organisation) in Odbora za mednarodno sodelovanje.

Konference in spremljajočih sestankov se je udeležil prof. dr. Leon Cizelj, vodja Odseka za reaktorsko tehniko IJS.

Sestanek projekta ENEN+ za delovna sklopa WP1 in WP2, Budimpešta, Madržarska

Sestanek projekta ENEN+ za delovna sklopa WP1 in WP2                  

Budimpešta, Madržarska, 30. 11.-1. 12. 2017

Projekt ENEN+ z naslovom »Pritegni, razvij in zadrži nove jedrske talente« sodi v portfelj projektov Obzorja 2020 EURATOM. Osnovni namen projekta ENEN+ je prispevati k oživitvi interesa mlajših generacij za poklice v jedrskem sektorju. V ta namen so predvidene naslednje glavne aktivnosti:

 • Pritegniti nove talente za jedrske poklice.
 • Razviti pritegnjene nove talente preko meja akademskih programov.
 • Zadržati več novih talentov v jedrskih poklicih in sicer s pomočjo okrepljenega mentorstva in podporo mobilnosti.
 • Vključiti jedrske deležnike v Evropski skupnosti in širše.
 • Oživljeni interes za jedrske poklice z vzpostavitvijo mobilnostnega sklada in prostovoljne akreditacije jedrskega izobraževanja in usposabljanja.

22 partnerjev projekta ENEN+ se bo usmerilo predvsem v poklice in strokovnjake na področjih jedrske tehnike in varnosti, odlaganja radioaktivnih odpadkov, varstva pred sevanji in jedrskih aplikacij v medicini. Med partnerji so evropske univerze in raziskovalni inštituti, industrija (Westinghouse, Tecnatom, EDF) in mednarodne organizacije (ENS, FORATOM, IAEA, NUGENIA, EFOMP), iz Slovenije pa Institut »Jožef Stefan« in Fakulteta za matematiko in fiziko Univerze v Ljubljani. Projekt koordinira združenje ENEN pod vodstvom prof. dr. Leona Cizlja z Odseka za reaktorsko tehniko Instituta »Jožef Stefan«.

Sestanek projekta ENEN+ za delovna sklopa WP1 »Attract new nuclear talents in secondary schools« in WP2 »Increase attraction and retention of new talents among undergraduate students« je potekal na Budapest University of Technology and Economics, Institute of Nuclear Techniques od 30.11.-1.12.2017. Na sestanku so se sodelujoči v projektu dogovorili, kako bodo izvajali načrtovane aktivnosti in o konkretnih zadolžitvah. Sestanka se je udeležil dr. Matjaž Leskovar z Odseka za reaktorsko tehniko Instituta »Jožef Stefan«.

Fall 2017 CAMP Meeting, University of Michigan, MI, Ann Arbor, ZDA

Fall 2017 CAMP Meeting,                                                                                          

University of Michigan, MI, Ann Arbor, ZDA, 28-30. 11. 2017

CAMP (Code Applications and Maintenance Program) je raziskovalni program, ki poteka pod okriljem ameriške zvezne upravne jedrske komisije U.S. NRC (Nuclear Regulatory Commission) od leta 1993 dalje. V okviru raziskovalnega programa CAMP potekata razvoj in izmenjava izkušenj glede sistemskih računalniških programov RELAP5 in TRACE, programa za nevtroniko PARCS in grafičnega vmesnika SNAP. V CAMP na osnovi sporazuma z U.S. NRC trenutno sodeluje več kot 20 držav. Iz Slovenije je koordinator Institut »Jožef Stefan« (IJS) (poleg IJS sodelujeta še Nuklearna elektrarna Krško in Uprava Republike Slovenije za jedrsko varnost).

Jesensko srečanje CAMP je bilo razdeljeno na dva dela, to je tehnični in programski. V tehničnem delu je najprej U.S. NRC predstavil status razvoja U.S. NRC računalniških programov TRACE, RELAP5, PARCS in SNAP. Sledila so poročila devetih držav članic CAMP (Finska, Hrvaška, Južna Koreja, Kanada, Poljska, Slovenija, Švedska, Švica in Tajvan). IJS je predstavil prispevek:

 • »Status of CAMP Activities in Slovenia« avtorja Andrej Prošek.

Tehničnih poročil je bilo predstavljenih skupno 18. Vezana so bila na uporabo računalniških programov RELAP5, TRACE in PARCS. V okviru programskega dela sestanka CAMP smo obravnavali potrebe po nadaljnjem razvoju sistemskih programov za simulacijo jedrskih naprav in predloge prispevkov v naravi. IJS je predlagal prispevek v naravi za leto 2018 z naslovom »Semiscale S-NC-02 and S-NC-03 natural circulation tests performed by RELAP5/MOD3.3 Patch 5«, ki ga je tehnično programski odbor odobril.

Letošnji jesenski sestanek CAMP, ki je potekal od 28-30.11.2017 na Univerzi Michigan, Ann Arbor, ZDA, je organizirala Univerza Michigan, Oddelek za znanosti o jedrskem inženirstvu in radiološki zaščiti pod pokroviteljstvom U.S. NRC. Srečanja se je udeležilo blizu 50 predstavnikov iz 16 držav, od tega ena tretjina iz države gostiteljice. Iz IJS, Odseka za reaktorsko tehniko, se je srečanja udeležil dr. Andrej Prošek.

Tretji sestanek za MITHYGENE-ETSON hydrogen deflagration benchmark, Pariz, Francija

Tretji sestanek za MITHYGENE-ETSON hydrogen deflagration benchmark,

Pariz, Francija, 22. in 23. 11. 2017

V sklopu francoskega projekta MITHYGENE, aktivnega od leta 2013, ki so se mu priključili tudi člani združenja ETSON, je bila zasnovana in zgrajena eksperimentalna naprava ENACCEF2, ki ponuja unikatne možnosti študija pospeševanja, pojemanja in zadušitve plamena. Nekateri v sklopu projekta izvedeni poizkusi zgorevanja vodika bodo uporabljeni tudi kot merilo (combustion benchmark) za primerjalno študijo računskih kod uporabljenih pri varnostnih analizah zgorevanja vodika v zadrževalnih hramih jedrskih elektrarn. ETSON je evropsko združenje pooblaščenih izvedencev za jedrsko (in sevalno) varnost. V okviru združenja deluje več delovnih skupin in odborov.

Na tretjem sestanku smo sodelujoči partnerji predstavili in analizirali rezultate simulacij drugega dela, kjer rezultati eksperimentov niso bili znani vnaprej. Za IJS sta rezultate prispevala Ivo Kljenak in Tadej Holler. Prvi je rezultate pridobil z uporabo t.i. sistemske kode ASTEC, medtem ko je drugi le-te pridobil z uporabo programa računske dinamike tekočin ANSYS Fluent.

IRSN bo kot koordinator projekta v sodelovanju s partnerji izdal poročilo benchmark študije zgorevanja vodika v eksperimentalni napravi ENACCEF2 predvidoma januarja 2017. Še pred tem pa bodo partnerji prispevali morebitne izboljšane rezultate druge faze upoštevajoč zdaj znane rezultate eksperimentov.

Tretji sestanek za MITHYGENE-ETSON combustion benchmark, ki ga je ponovno gostil IRSN v svojih prostorih v Fontenay-aux-Roses na obrobju Pariza, je potekal 22. in 23. 11. 2017. Kot predstavnik Instituta »Jožef Stefan« se ga je udeležil Tadej Holler iz Odseka za reaktorsko tehniko.

2. sestanek generalne skupščine projekta SOTERIA

2. sestanek generalne skupščine projekta SOTERIA, Madrid, Španija, 6-8.11.2017

Projekt SOTERIA (»Safe long term operation of light water reactors based on improved understanding of radiation effects in nuclear structural materials«) je štiriletni evropski projekt, ki se je pričel 1.9.2015 pod okriljem programa EURATOM v Obzorju 2020. Glavni cilj projekta je izboljšati razumevanje pojavov staranja jekel, ki se uporabljajo za izdelavo tlačnovodnih reaktorskih posod in njenih notranjih komponent. Z raziskavami na področju staranja jekel bodo s tem regulatorjem in operaterjem posredovane ključne informacije, ki so potrebne za varno in dolgoročno obratovanje obstoječih evropskih jedrskih elektrarn. V projektu sodelujejo številni evropski raziskovalni centri (med njimi tudi IJS) kot tudi industrijski partnerji. Koordinator projekta je CEA, Francija.

Na 2. sestanku generalne skupščine smo preverili status projekta po 24 mesecih delovanja glede na začrtane cilje. Identificirali smo nekaj manjših zamud pri izdajanju internih poročil, a bistvenih odstopanj od začrtane poti ni zaznati. Projekt SOTERIA je dobil pozitivno oceno s strani Evropske komisije za prvih 18 mesecev dela. IJS na projektu sodeluje pri razvoju modela kristalne plastičnosti za mehanski opis nerjavnih jekel obsevanih z nevtroni ter pri modeliranju medkristalnih mej, s katerimi simuliramo nastanek zgodnjih poškodb oz. razpok. Na sestanku je IJS predstavil dve študiji: analizo natančnosti kohezivnih končnih elementov v programu Abaqus (z naslovom »Grain boundary modelling with cohesive zone approach«) ter analizo napetostnih polj v velikih, realističnih polikristalnih skupkih (z naslovom: »Stress fields in large polycrystalline aggregates«), ki jo je opravil JRC.

Sestanka, ki ga je v Madridu organiziral CIEMAT, se je udeležil dr. Samir El Shawish z Odseka za reaktorsko tehniko Instituta »Jožef Stefan«.

SAMHYCO-NET Kick-Off Meeting, Fontenay-aux-Roses, Francija, 17. - 20. 10. 2017

SAMHYCO-NET Kick-Off Meeting, Fontenay-aux-Roses, Francija

 

Projekt SAMHYCO-NET je projekt brez financiranja (»in-kind project«), ki je nastal na iniciativo Institut de Radioprotection et de Sûreté Nucléaire (IRSN) iz Francije. Namen projekta je sodelovanje raziskovalnih organizacij na področju tveganja zaradi vodika tekom težke nezgode v jedrski elektrarni. Iniciativa za projekt je nastala po neuspešnem predlogu projekta SAMHYCO na razpis Evropske komisije Obzorje 2020 septembra 2016. Predvidena vsebina projekta je del vsebine, predvidene v projektu SAMHYCO: uporaba pasivnih avtokatalitskih sežignih peči za vodik za zmanjševanje količine vodika, zgorevanje vodika v zadrževalnem hramu jedrske elektrarne, in simulacija zgorevanja vodika v generičnem modelu zadrževalnega hrama.

Začetnega sestanka projekta smo se udeležili predstavniki naslednjih organizacij: NRG (Nizozemska), Forschungszentrum Juelich (Nemčija), Becker Technologies (Nemčija), JAEA (Japonska), Nagaoka University of Technology (Japonska), MRI (Japonska), CIEMAT (Španija), SSTC NRS (Ukrajina), LEI (Litva), University College of Southeast Norway (Norveška), KIT (Nemčija), Shanghai Jiao Tong University (Kitajska), IJS (Slovenija), CNRS (Francija) in EDF (Francija). Na sestanku smo vsi udeleženci potrdili namero, da sodelujemo v projektu, ter predstavili, kaj bodo naši (pričakovani) prispevki. V projektu bosta prav tako sodelovala Warsaw Institute of Technology (Poljska) in PSI (Švica).

IJS namerava sodelovati v projektu SAMHYCO-NET z nadaljevanjem simulacij poskusov zgorevanja vodika v eksperimentalnih napravah zadrževalnega hrama, ki že več let uspešno poteka v sodelovanju z Nuclear Research and Consultancy Group (NRG) iz Nizozemske. Na sestanku je dr. Dirk Visser iz NRG predstavil skupno predstavitev:

Hydrogen Deflagration Modelling (E.M.J. Komen, T. Holler, I. Kljenak, D. Visser)

Naslednji sestanek projekta je predviden junija 2018 v Karlsruhe Institute of Technology (Nemčija).

Sestanka SAMHYCO-NET Kick-Off Meeting, ki je potekal 18. in 19. 10. 2017 v Fontenay-aux-Roses (Francija) v organizaciji Institut de Radioprotection et de Sûreté Nucléaire (Francija), se je udeležil dr. Ivo Kljenak iz Odseka za reaktorsko tehniko IJS.

Začetni sestanek projekta ENEN+ in sestanek upravnega odbora združenja ENEN

Začetni sestanek projekta ENEN+ in sestanek upravnega odbora združenja ENEN Bruselj, Belgija, 2.-4. 10. 2017

Projekt ENEN+ z naslovom »Pritegni, razvij in zadrži nove jedrske talente« sodi v portfelj projektov Obzorja 2020 EURATOM. Osnovni namen ENEN+ je prispevati k oživitvi interesa mlajših generacij za poklice v jedrskem sektorju. V ta namen so predvidene naslednje glavne aktivnosti:

 • Pritegniti nove talente za jedrske poklice.
 • Razviti pritegnjene nove talente preko meja akademskih programov.
 • Zadržati več novih talentov v jedrskih poklicih in sicer s pomočjo okrepljenega mentorstva in podporo mobilnosti.
 • Vključiti jedrske deležnike v Evropski skupnosti in širše.
 • Oživljeni interes za jedrske poklice z vzpostavitvijo mobilnostnega sklada in prostovoljne akreditacije jedrskega izobraževanja in usposabljanja.

22 partnerjev projekta ENEN+ se bo usmerilo predvsem v poklice in strokovnjake na področjih jedrske tehnike in varnosti, odlaganja radioaktivnih odpadkov, varstva pred sevanji in jedrskih aplikacij v medicini. Med partnerji so evropske univerze in raziskovalni inštituti, industrija (Westinghouse, Tecnatom, EDF) in mednarodne organizacije (ENS, FORATOM, IAEA, NUGENIA, EFOMP), iz Slovenije pa Institut »Jožef Stefan« in Fakulteta za matematiko in fiziko Univerze v Ljubljani. Projekt koordinira združenje ENEN pod vodstvom prof. dr. Leona Cizlja.

Začetni sestanek projekta ENEN+ je potekal v prostorih Evropske komisije v Bruslju od 2.-3. 10. 2017. Na sestanku so nosilci posameznih delovnih sklopov in nalog predstavili načrtovane aktivnosti ter jih predebatirali s partnerji. Začetnega sestanka sta se udeležila dr. Matjaž Leskovar in prof. dr. Leon Cizelj z Odseka za reaktorsko tehniko Instituta »Jožef Stefan«.

Naslednji dan je bil sestanek upravnega odbora združenja ENEN, ki mu predseduje prof. dr. Leon Cizelj.

Srečanje CSARP/MCAP ter delavnica za uporabnike programa MELCOR

Srečanje CSARP/MCAP ter delavnica za uporabnike programa MELCOR

Po težki nesreči v jedrski elektrarni v Fukušimi so se zaostrili standardi jedrske varnosti. Tako tudi analize težkih nesreč postajajo sestavni del varnostnih poročil. Za neodvisno preverjanje analiz težkih nesreč se v svetu uporablja predvsem računalniški program MELCOR, ki ga je moč pridobiti s sodelovanjem v U.S. NRC mednarodnem raziskovalnem programu CSARP (Cooperative Severe Accident Research Program). Slovenija je članica programa CSARP od konca leta 2015, v njem pa je sodelovala že tudi v letih od 1998-2005. V okviru raziskovalnega programa CSARP poteka v ZDA vsako leto srečanje CSARP/MCAP (MELCOR Code Assessment Program), zaradi razširjenosti programa pa poleg tega že nekaj let potekajo tudi regionalna letna srečanja za evropske (EMUG – European MELCOR User Group) in azijske (AMUG – Asian MELCOR User Group) uporabnike programa MELCOR.

Letošnje srečanje CSARP/MCAP je potekalo v Bethesdi, Maryland, ZDA od 12.-15. septembra 2017. Pred srečanjem je bila 11. septembra delavnica za uporabnike programa MELCOR. Na delavnici in srečanju je sodelovalo okoli 50 udeležencev iz 22 držav. Delavnica je potekala v obliki predavanj razvijalcev programa MELCOR in vaj udeležencev na svojih računalnikih. Osredotočena je bila na nove modele in zmožnosti programa MELCOR. Na srečanju CSARP/MCAP so U.S. NRC, ki vodi program CSARP, razvijalci programa MELCOR iz Sandia National Laboratories, Albuquerque, New Mexico, ZDA, in CSARP partnerji predstavili svoje aktivnosti. Srečanje je bilo razdeljeno na sledeče sekcije:

 • Raziskave težkih nesreč - aktivnosti, računalniški programi in eksperimenti,
 • Reaktorske analize in analize bazena za izrabljeno gorivo,
 • Fukušima in upravljanje težkih nesreč,
 • Raziskave filtracije fisijskih produktov,
 • Uporaba in vrednotenje programa MELCOR.

 

Srečanja se je udeležil dr. Matjaž Leskovar z Odseka za reaktorsko tehniko Instituta »Jožef Stefan«, ki je slovenski koordinator za sodelovanje v okviru raziskovalnega programa CSARP.

NURETH17

Konferenca NURETH-17, 3. - 8. september 2017, Xi'an, Kitajska,

V dneh od 3. do 8. septembra 2017, sta se prof. dr. Iztok Tiselj in dr. Cedric Flageul udeležila konference "17th International Topical Meeting on Nuclear Reactor Thermal Hydraulics NURETH-17", ki ga je letos organizirala Xi'an Jiaotong Univerza in predstavlja najpomembnejšo svetovno konferenco na področju jedrske termohidravlike.

Na konferenci sta predstavila oziroma bila soavtorja pri treh prispevkih:

 • Quantification of the Discontinuity of the Temperature Variance Dissipation Rate at a Fluid-Solid Interface: Wall-Resolved Large Eddy Simulation of Turbulent Channel Flow with Conjugate Heat Transfer. , Cedric Flageul, Iztok Tiselj, Sofiane Benhamadouche, Martin Ferrand (EDF R&D).
 • Direct Numerical Simulations of Sodium Flow Over a Backward Facing Step, Jure Oder, Iztok Tiselj
 • Design and Pre-Evaluation of a Backward Facing Step Experiment with Liquid Metal Coolant, Wadim Jaeger, Thomas Schaub Hahn, Wolfgang Hering, Ivan Otic (KIT), Afaque Shams (NRG), Jure Oder, Iztok Tiselj

Prvi je nastal v okviru sodelovanja z Electricite de France (EDF), druga dva pa v okviru sodelovanja v EU projektu H2020 SESAME. Iztok Tiselj je poleg tega vodil eno od sekcij na temo računalniške dinamike tekočin. Konferenca je bila tudi priložnost za neformalne sestanke s partnerji pri naših mednarodnih raziskavah in za vključevanje v nove mednarodne projektne pobude.

24. konferenca SMiRT 2017

24. mednarodna konferenca SMiRT, 20. - 25. avgust 2017, Busan, Južna Koreja

Mednarodno konferenco o mehaničnih strukturah v reaktorski tehnologiji (»Structural Mechanics in Reactor Technology – SMiRT«) na vsaki dve leti prireja mednarodno združenje za »SMiRT« (»IASMirt«) že vse od leta 1971. »IASMiRT« je neprofitna organizacija, ki jo je v Berlinu ustanovil profesor Thomas A. Jaeger. Udeleženci konference so z udeležbo postali tudi člani združenja in so imeli pravico se udeležiti in tudi glasovati na skupščini prirejeni med konferenco.

Na 24. konferenco »SMiRT« je bilo predloženih okrog 610 povzetkov. Na 10 tehničnih sejah, 2 »state of the art« sejah in 10 posebnih sejah, organiziranih v 7 vzporednih zasedanjih, je bilo skupno predstavljeno 478 prispevkov. Na konferenci je sodelovalo 506 udeležencev večinoma iz Koreje, Japonske, Kitajske, Velike Britanije, Nemčije in Francije. Med generalno skupščino je bilo dogovorjeno, da bo »IASMiRT« preselil svojo državo registracije iz Nemčije v ZDA. Razlog za to je, da v skladu z nemškim pravom ni več mogoča popolna davčna oprostitev konferenc SMiRT.

24. konferenco SMiRT je od 20. do 25. avgusta 2017 gostioa korejsko jedrsko društvo (»Korean Nuclear Society«) in korejsko združenje za tlačne posode in cevi (»Korean Pressure Vessel and Piping Association«) v Busanu v Južni Koreji. Konference se je udeležil dr. Oriol Costa, asistent Odseka za reaktorsko tehniko Instituta Jožef Stefan. Na tehničnem zasedanju karakterizacija obremenitev je predstavil združeni članek s finskim raziskovalnim inštitutom VTT.

Predstavitev Odseka za reaktorsko tehniko IJS na URSJV

Predstavitev Odseka za reaktorsko tehniko IJS na URSJV

 

V sredo, 23. 8. 2017, so URSJV obiskali sodelavci odseka za reaktorsko tehniko IJS, da bi predstavili svoje delo in okrepili stike z URSJV.

Uvodoma je prof. Leon Cizelj, vodja odseka, opisal poslanstvo odseka, ključna področja dejavnosti in tekoče projekte. Izpostavil je vlogo pooblaščenih organizacij s področja jedrske varnosti glede na njihovo financiranje, neodvisnost, strokovnost, raziskovalno dejavnost, nepristranskost izbire le-teh s strani imetnika dovoljenja in druge parametre, ki so pomembni za kakovostno delo pooblaščenih organizacij. Sodelavci odseka so aktivni pri izobraževanju tako v okviru ENEN (European Nuclear Education Network) kot tudi pri katedri za reaktorsko tehniko na Fakulteti za matematiko in fiziko. Poudaril je mednarodno vpetost odseka in sodelovanje z različni organizacijami ter poskušal iskati primerljivost in razlike z drugimi pooblaščenimi organizacijami v svetu. Svojo predstavitev je zastavil kot izziv za nadaljnjo debato.

Sledile so predstavitve raziskav sodelavcev odseka z naslednjih področij:

- jedrske termohidravlike,

- utrujanja materialov v zvezi s staranjem opreme,

- verjetnostnih varnostnih analiz in njihovimi vhodnimi podatki ter uporabo,

- simulacij težkih nesreč s taljenjem sredice in z njimi povezanih eksperimentov,

- prenosa toplote in mehanskih obremenitev v posameznih komponentah fuzijske elektrarne.

Za marsikatero od omenjenih raziskav in področij je odsek za reaktorsko tehniko IJS edina organizacija v Sloveniji, ki se ukvarja s tem.

V zaključku smo se vsi strinjali, da je znanje, vključno z raziskavami, ki jih opravlja odsek, pomemben faktor za zagotavljanje jedrske varnosti do sedaj in naj tako ostane tudi v prihodnje. Glede strateških usmeritev, kaj raziskovati in kje dobiti denar za to, pa bo potrebno še nadaljnje sodelovanje vseh deležnikov.

 

Vir: spletna stran URSJV http://www.ursjv.gov.si/si/info/novica/article/4597/5976/

Predavanje na regionalnem tečaju za direktorat DEVCO

Predavanje na regionalnem tečaju za direktorat DEVCO

Erevan, Armenija, 26.-28.4.2017

 

V okviru INSC (Instrument for Nuclear Safety Cooperation), ki ga financira Evropska komisija v sklopu direktorata DEVCO, sodelujemo pri izvedbi usposabljanja sodelavcev jedrskih upravnih organov in njihovih pooblaščenih izvedencev v tretjih državah.

Večino tečajev smo izvedli doma v sodelovanju z ICJT. Tokrat pa smo izjemoma pomagali tudi pri izvedbi regionalnega tečaja v Erevanu v Armeniji.

Na tečaju, ki ga je organiziral koordinato projekta Iter Consult v Erevanu v Armeniji, je predaval prof. dr. Leon Cizelj, vodja Odseka za reaktorsko tehniko.

 

 

18 . sestanek generalne skupščine EUROfusion

18 . sestanek generalne skupščine EUROfusion, Culham, Velika Britanija, 13.07.-15.07.2017

 

Evropske fuzijske raziskave v okviru Obzorja 2020 združuje ciljno orientiran 5-letni (2014-2018) fuzijski program EUROfusion, ki poteka pod okriljem EURATOM pogodbe. Osnovni cilji EU fuzijskih raziskav so povezani z raziskavami v podporo fuzijskemu reaktorju ITER ter dolgoročno, realizaciji demonstracijske fuzijske elektrarne. Program EUROfusion, izvaja konzorcij fuzijskih raziskovalnih enot držav članic EU (skupaj 29), kjer Institut »Jožef Stefan« nastopa kot slovenski koordinator in partner v konzorciju. Vodilni partner v konzorciju je Institut za fiziko plazme (Institut of Plasma Physics – IPP), Nemčija. Odločevalno telo konzorcija je generalna skupščina.

 

V dneh 13.07. in 14.07.2017 je v Culhamu, Velika Britanija potekal 18. sestanek generalne skupščine EUROfusion, v lokalni organizaciji Culham Centre for Fusion Energy (CCFE). Prvi dan se je skupščine udeležil direktor evropske agencije za ITER (Fusion for Energy – F4E), ki je predstavil napredek projekta ITER s poudarkom na aktivnostih, ki jih agencija F4E izvaja skupaj s konzorcijem EUROfusion. Največji aktivnosti sta razvoj izvora nevtralnih delcev MITICA v Padovi in testni model oplodne obloge za ITER. Prav tako obe evropski organizaciji skupaj sodelujeta pri razvoju diagnostike za japonski tokamak JT60-SA. Od pomembnejših točk sta bila na skupščini predstavljena še predlog reorganizacije upravljanja projekta DEMO ter strategija komuniciranja z javnostjo v okviru EUROfusion programa. Po sestanku smo si člani GA ogledali tudi fuzijsko napravo Joint European Torus (JET), ki je trenutno v procesu nadgradnje in priprave za najpomembnejše eksperimentalno obratovanje z devterijem in tricijem. Sestanka generalne skupščine EUROfusion se je udeležil dr. Boštjan Končar z Odseka za reaktorsko tehniko, IJS.  

Drugi sestanek za MITHYGENE-ETSON hydrogen deflagration benchmark

Drugi sestanek za MITHYGENE-ETSON hydrogen deflagration benchmark,

Pariz, Francija, 16.6.2017

V sklopu francoskega projekta MITHYGENE, aktivnega od leta 2013, ki so se mu priključili tudi člani združenja ETSON, je bila zasnovana in zgrajena eksperimentalna naprava ENACCEF2, ki ponuja unikatne možnosti študija pospeševanja, pojemanja in zadušitve plamena. Nekateri v sklopu projekta izvedeni poizkusi zgorevanja vodika bodo uporabljeni tudi kot merilo (combustion benchmark) za primerjalno študijo računskih kod uporabljenih pri varnostnih analizah zgorevanja vodika v zadrževalnih hramih jedrskih elektrarn. ETSON je evropsko združenje pooblaščenih izvedencev za jedrsko (in sevalno) varnost. V okviru združenja deluje več delovnih skupin in odborov.

Na drugem sestanku smo sodelujoči partnerji predstavili in analizirali rezultate simulacij odprtega dela. Za IJS sta rezultate prispevala Ivo Kljenak in Tadej Holler. Prvi je rezultate pridobil z uporabo t.i. sistemske kode ASTEC, medtem ko je drugi le-te pridobil z uporabo programa računske dinamike tekočin ANSYS Fluent.

Naslednji in hkrati zadnji sestanek, ki bo ponovno potekal v prostorih IRSN v Parizu, je predviden za 22. in 23. novembra 2017. Na tem sestanku bodo predstavljeni rezultati druge faze, kjer rezultati eksperimentov ne bodo znani vnaprej.

Drugi sestanek za MITHYGENE-ETSON combustion benchmark, ki ga je v gostil IRSN v svojih prostorih v Parizu, je potekal 16.6.2017. Kot predstavnik Instituta »Jožef Stefan« se ga je udeležil Tadej Holler iz Odseka za reaktorsko tehniko.

Delavnica

Delavnica: "Leading a nuclear business. Competence development for academic teachers" Uppsala, Švedska, 29th - 30th May 2017

V dneh 29. in 30. maja 2017, sem se udeležil delavnice, ki jo je za učitelje s področja izobraževanja v jedrski tehniki organiziral INBEx (Institute for Nuclear Business Excellence) v sodelovanju z asociacijo ENEN (European Nuclear Education Network). Tečaj je na Univerzi v Uppsali organiziral bivši profesor te univerze, poznejši sodelavec podjetja Vattenfall (lastnik švedskih jedrskih elektrarn), danes pa direktor inštituta INBEx, dr. Jan Blomgren.

Učitelji (8 udeležencev) smo se za dva dni spremenili v dve neodvisni ekipi upravljalcev jedrske elektrarne. V obdobju šestih let smo morali poskrbeti za učinkovito, varno in družbeno sprejemljivo delovanje elektrarne v negotovih razmerah dereguliranega električnega trga. Ob srečevanju z nepričakovanimi tehničnimi, ekonomskimi in družbenimi izzivi, (vsi temeljijo na dejanskih izkušnjah različnih elektrarn po svetu), smo na lastni koži preizkusili kompleksnost sprejemanja odločitev na osnovi nepopolnih informacij in ob različnih mnenjih strokovnjakov, javnosti, regulatorjev in sodelavcev.

Udeležba na delavnici lahko po mojem mnenju pripomore k sprejemanju boljših odločitev in vpliva na izboljšanje komunikacije med deležniki v jedrski energetiki.

prof. dr. Iztok Tiselj

 

Spring 2017 CAMP Meeting

Spring 2017 CAMP Meeting, Varšava, Poljska, 22.-24. 5. 2017

CAMP (Code Applications and Maintenance Program) je največji raziskovalni program, ki poteka pod okriljem ameriške zvezne upravne jedrske komisije U.S. NRC (Nuclear Regulatory Commission) od leta 1993 dalje. V okviru raziskovalnega programa CAMP potekata razvoj in izmenjava izkušenj glede sistemskih računalniških programov RELAP5 in TRACE, programa za nevtroniko PARCS in grafičnega vmesnika SNAP. V CAMP na osnovi sporazuma z U.S. NRC sodelujejo upravni organi, raziskovalne organizacije in predstavniki industrije iz več kot 20 držav. Iz Slovenije je koordinator Institut "Jožef Stefan" (IJS) (poleg IJS sodelujeta še Nuklearna elektrarna Krško in Uprava Republike Slovenije za jedrsko varnost).

Spomladansko srečanje CAMP je bilo razdeljeno na dva dela, to je tehnični in programski. V tehničnem delu so bila najprej predstavljena poročila nekaterih držav članic CAMP (Belgija, ÄŒeška republika, Hrvaška, Kanada, Poljska in Španija). Sledila so statusna poročila o razvoju programov U.S. NRC: TRACE, PARCS, RELAP5 in SNAP. Na koncu so bila predstavljena še tehnična poročila (skupno 16). IJS je predstavil prispevek:

 • "RELAP5 and TRACE Simulation of Hot Leg Break LOCA Experiment on LSTF" (Andrej Prošek).

V okviru programskega dela sestanka CAMP smo obravnavali potrebe po nadaljnjem razvoju računalniških programov in orodij za simulacijo jedrskih naprav ter predloge prispevkov v naravi, ki so zahteva za vse sodelujoče v CAMP (za Slovenijo en prispevek letno, za leto 2017 prispevek že predlagan na predhodnem sestanku). Nova izdaja programa TRACE se napoveduje za poletje 2017.

Letošnji jesenski sestanek CAMP, ki je potekal od 22-24. 5. 2017 v Varšavi, Poljska, je organizirala poljska agencija za atomsko energijo v sodelovanju z U.S. NRC. Srečanja se je udeležilo približno 60 predstavnikov iz 16 držav, od tega 20 iz države gostiteljice. Iz IJS, Odseka za reaktorsko tehniko, se je srečanja udeležil dr. Andrej Prošek.

OECD NEST Kick-off Workshop, Pariz, Francija, 11.-12.5.2017

V okviru OECD (Organisation for Economic Cooperation and Development) deluje NEA (Nuclear Energy Agency), ki med drugim z različnimi projekti na področju jedrske energije omogoča in spodbuja sodelovanje med raziskovalnimi organizacijami držav članic.

NEA predlaga ustanovitev okvirja NEST (Nuclear Education, Skills and Training), v sklopu katerega bi potekali projekti, ki bi imeli za cilj izobraževanje novih generacij strokovnjakov na področju jedrske energije s pomočjo medsebojnega povezovanja raziskovalnih organizacij. Tako bi v sklopu projektov (predvsem) doktorski študenti iz raziskovalnih organizacij prebili določen čas v drugih organizacijah, prav tako vključenih v projekte. Zato bi članstvo v NEST raziskovalnim organizacijam omogočilo in olajšalo formalne korake pri izmenjavah mladih strokovnjakov. NEST je predvsem zasnovan dolgoročno, in naj bi pričel delovati v drugi polovici leta 2017 ali prvi polovici leta 2018. Letni prispevki držav za članstvo v NEST naj bi bili reda velikosti 40,000 EUR, vendar bi potem določen del stroškov povezovanj bil tudi financiran iz teh sredstev.

Na začetnem sestanku smo se predstavniki Belgije, Kanade, ÄŒeške, Francije, Nemčije, Madžarske, Italije, Japonske, Južne Koreje, Poljske, Ruske Federacije, Slovaške, Slovenije, Španije, Turčije, Združenega Kraljestva in ZDA izrazili o interesu za članstvo v NEST. Večina predstavnikov smo izjavili, da smo za članstvo v principu zainteresirani, vendam moramo pred tem pridobiti mnenja vlad in deležnikov na področju jedrske energije v lastnih državah. Dokončno odločitev je potrebno sporočiti v 60-ih dneh. V tem obdobju bo IJS poizvedel o možnostih za pridobitev sredstev za članstvo v NEST pri slovenskih deležnikih.

Začetnega sestanka okvirja NEST, ki ga je 11. in 12. 5. 2017 v Parizu (Francija) gostila OECD/NEA, sta se udeležila prof.dr. Leon Cizelj kot predsednik ENEN (European Nuclear Education Network) in doc.dr. Ivo Kljenak kot predstavnik IJS in Slovenije.

Sestanek 17. generalne skupščine projekta EUROfusion

Sestanek 17. generalne skupščine projekta EUROfusion, Cadarache, Francija, 10.-12.4.2017

Evropske fuzijske raziskave v okviru Obzorja 2020 združuje ciljno orientiran 5-letni (2014-2018) fuzijski program EUROfusion, ki poteka pod okriljem EURATOM pogodbe. Osnovni cilji EU fuzijskih raziskav so povezani z raziskavami v podporo fuzijskemu reaktorju ITER ter dolgoročno, realizaciji demonstracijske fuzijske elektrarne. Program EUROfusion, izvaja konzorcij fuzijskih raziskovalnih enot držav članic EU (skupaj 29), kjer Institut »Jožef Stefan« nastopa kot slovenski koordinator in partner v konzorciju. Vodilni partner v konzorciju je Institut za fiziko plazme (Institut of Plasma Physics – IPP), Nemčija. Odločevalno telo konzorcija je generalna skupščina.

V dneh med 10.04. in 12.04.2017 je v Cadarachu potekal 17. sestanek generalne skupščine EUROfusion, v lokalni organizaciji CEA (Komisariat za alternativne energije in atomsko energijo). Na skupščini smo obravnavali in potrdili dopolnjen proračun EUROfusion programa za leto 2017, ki tokrat vključuje tudi sredstva za izvedbo eksperimentalnih kampanj na manjših tokamakih, sredstva za izobraževalne in trening programe ter sredstva »Enabling Research« projektov. Na skupščini smo potrdili prvo fazo izvedbe strategije PEX (Plasma EXhaust) programa. Seznanili smo se z vsebino druge faze programa PEX, kjer se razvila polemična razprava glede uvrstitve italijanskega predloga nove fuzijske naprave za testiranje alternativnih konfiguracij divertorja DTT (Divertor Test Tokamak). Drugi dan skupščine je bil namenjen diskusiji z direktorjem ITER-ja g. Bigot-jem, ki je skupščini predstavil trenutni status izgradnje eksperimentalnega reaktorja. Diskusija je bila namenjena predvsem učinkovitejšemu sodelovanju med programom EUROfusion in ITER organizacijo. V ta namen je bil na skupščini predstavljen nov predlog koordinacije in integracije EUROfusion aktivnosti neposredno povezanih z ITER-jem. ÄŒlani GA smo si ogledali tudi gradbišče ITER ter objekta za proizvodnjo poloidnih superprevodnih magnetov in sestavljanje komponent kriostata, kjer je proizvodnja tehnoloških komponent že poteka Sestanka generalne skupščine EUROfusion se je udeležil dr. Boštjan Končar z Odseka za reaktorsko tehniko, IJS.

OECD-NEA PIRT za SFP in LOCA

OECD-NEA PIRT za SFP in LOCA, Pariz (Francija), 03-05.04.2017

NEA (Nuclear Energy Agency), ki deluje v okviru OECD (Organisation for Economic Co-Operation and Development) in danes združuje članstvo 29 držav, je bila ustanovljena 1. Februarja 1958. Osnovno poslanstvo agencije je pomoč njenim članicam pri ohranjanju in razvoju okolja, ki bo preko mednarodnega sodelovanja nudilo znanstveno, tehnološko in pravno podlago za varno, okolju prijazno in ekonomsko opravičeno rabo jedrske energije v miroljubne namene. Druga, pomembna vloga agencije je oblikovanje verodostojnih ocen in odgovorov na ključna vprašanja jedrske energije ter tako nuditi podporo posameznim vladam članic v odločitvah, ki so vezane na jedrsko energetsko politiko.

Na dogodke v Fukušimi, se je CSNI (Committee on the Safety of Nuclear Installations), ki deluje v okviru NEA, odzval z različnimi aktivnostmi v podporo sprejemanju novih odločitev. Rezultat ene od teh aktivnosti je bila priprava poročila »Status Report on Spent Fuel Pools under Loss-of-Cooling and Lossof-Coolant Accident Conditions«, ki povzema aktualno znanje o tovrstnih nesrečah. Omenjeno poročilo priporoča implementacijo metodologije PIRT (Phenomena Identification and Ranking Table) z namenom, da bi sistematično identificirali pojave, ki so velikega pomena za jedrsko varnost in o katerih je razpoložljivo znanje pomanjkljivo. Gre za metodologijo, ki v prvi fazi identificira ključne pojave vezane na določeno tematiko, torej SFP, v drugi fazi pa na osnovi glasovanja skupine ekspertov članic delovne skupine opredeli pomembnost posameznih pojavov in ovrednoti zanesljivost rezultatov glasovanja ter tako omogoči oblikovanje prioritet za nadaljnjo obravnavo. IJS se je delovni skupini pridružil šele v drugi fazi priprave poročila.

Prvi dan sestanka smo se pogovarjali o drugem osnutku poročila PIRT, ki že predstavlja soliden približek končnega poročila. Drugi dan smo se osredotočili na izbor in vrednotenje identificiranih pojavov, ki za primer izrednega dogodka z izgubo hlajenja in/ali izgubo hladila zahtevajo prioritetno pozornost. Tretji dan smo se osredotočili na odprta vprašanja, zaključke in priporočila ter pripravili časovni plan nadaljnjega dela.

ÄŒetrtega/zaključnega sestanka delovne skupine, ki ga je 03.-05.04.2017 v konferenčnem centru OECD v Parizu organiziral IRSN, se je udeležil sodelavec Odseka za reaktorsko tehniko dr. Marko Matkovič. Na sestanku je bilo 23 registriranih in nominiranih predstavnikov različnih organizacij.

 

Srečanje evropskih uporabnikov programa MELCOR

Srečanje evropskih uporabnikov programa MELCOR, Madrid, Španija, 6.-7.4.2017

Po težki nesreči v jedrski elektrarni v Fukušimi so se zaostrili standardi jedrske varnosti. Tako tudi analize težkih nesreč postajajo sestavni del varnostnih poročil. Za neodvisno preverjanje analiz težkih nesreč se v svetu uporablja predvsem računalniški program MELCOR, ki ga je moč pridobiti s sodelovanjem v U.S. NRC mednarodnem raziskovalnem programu CSARP (Cooperative Severe Accident Research Program). Slovenija je članica programa CSARP od konca leta 2015, v njem pa je sodelovala že tudi v letih od 1998-2005. V okviru raziskovalnega programa CSARP poteka v ZDA vsako leto skupno srečanje CSARP/MCAP (MELCOR Code Assessment Program), zaradi razširjenosti programa pa poleg tega že nekaj let potekajo tudi regionalna letna srečanja za evropske (EMUG – European MELCOR User Group) in azijske (AMUG – Asian MELCOR User Group) uporabnike programa MELCOR. Prvo letno srečanje EMUG so organizirali leta 2008 na Paul Scherrer Institut v Švici.

Deveto srečanje EMUG je potekalo na CIEMAT v Madridu od 6.-7. aprila 2017. Udeležilo se ga je 42 uporabnikov in razvijalcev programa MELCOR iz 14-ih evropskih držav in ZDA. Srečanje je bilo razdeljeno na pet sekcij, v katerih so razvijalci in uporabniki programa predstavili svoje aktivnosti:

 • Uvodne predstavitve,
 • Razvoj in uporaba modelov,
 • Eksperimenti in aplikacija za plinsko hlajene hitre reaktorje,
 • Aplikacija za lahko vodne reaktorje,
 • Fuzijske aplikacije.

 

Udeleženci so si ogledali tudi eksperimentalno napravo PECA za raziskovanje obnašanja aerosolov. Srečanja se je udeležil dr. Matjaž Leskovar z Odseka za reaktorsko tehniko Instituta »Jožef Stefan«, ki je slovenski koordinator za sodelovanje v okviru raziskovalnega programa CSARP.

Delavnica projekta NUSHARE o varnostni kulturi

Delavnica projekta NUSHARE o varnostni kulturi, Madrid, Španija, 24.-17.1.2017

Projekt NUSHARE je namenjen ozaveščanju in izobraževanju odločevalcev o jedrski varnostni kulturi. Namenjen je trem kategorijam odločevalcev: politiki in mnenjski voditelji, upravni organi in tehnične podporne organizacije ter upravljalci in dobavitelji elektrarn.

Delavnica je bila namenjena strokovnjakom jedrskih upravnih organov in pooblaščenih izvedencev za sevalno in jedrsko varnost. Najpomembnejše vsebine so zajemale podporo pri razlagah in razumevanju jedrske varnostne kulture za širšo javnost in simulacijo upravljanja jedrske elektrarne. Pri simulaciji upravljanja jedrske elektrarne smo udeleženci delavnice oblikovali več članske uprave in nato z odločanjem o izvedenih in neizvedenih investicijah ter o reakcijah na manjše okvare oz. nepravilnosti v naših objektih preverjali, kašne posledice lahko prinasejo naše strategije vodenja in odločanja po več letih obratovanja.

Ob udeležbi na delavnici sta me sprejela tudi član vodstva CNS (commissioner) prof. dr. Javier Diez in direktor podjetja Tecnatom USA Jose Luis Delgado. Z obema sem se pogovarjal o možnostih za krepitev sodelovanja.

Delavnice, ki jo je organiziralo združenje ENEN v prostorih Consejo de Seguridad Nuclear v Madridu, se je v vlogi predsednika ENEN udeležil prof.dr. Leon Cizelj, vodja Odseka za reaktorsko tehniko.

Programski odbor konference EUROSAFE, razgovor z g. Williamom Magwodom, direktorjem OECD/NEA

Programski odbor konference EUROSAFE, razgovor z g. Williamom Magwodom, direktorjem OECD/NEA, Pariz, Francija, 31.1.-2.2.2017

Konferenco EUROSAFE FORUM vsako leto organizirajo tri največje evropske organizacije za znanstveno in tehniško podporo jedrskim upravnim organom: francoski IRSN, nemški GRS in belgijski BelV. Konferenca bo predvidoma potekala 6. in 7.11. v Parizu.

Sestanek programskega odbora je bil namenjen opredelitvi osnovnih tem programa konference in nekaterim novostim pri obliki in vsebini konference.

Udeležbo na sestanku programskega odbora konference EUROSAFE sem v vlogi predsednika združenja ENEN izkoristil tudi za pogovor z g. Williamom Magwoodom, direktorjem OECD/NEA. Sprejel me je tudi g. Philippe Correa, direktor Institut national des sciences et techniques nucléaires (INSTN), ki deluje v sklopu CEA.

Sestanka programskega odbora konference EUROSAFE FORUM 2017, ki ga je organiziral francoski član združenja ETSON, IRSN, se je udeležil prof.dr. Leon Cizelj, vodja Odseka za reaktorsko tehniko.

Sestanek upravnega odbora in generalna skupščina združenja ENEN

Sestanek upravnega odbora in generalna skupščina združenja ENEN, Manchester, Velika Britanija, 28.2.-4.3.2017

Več kot 60 članic združenja ENEN predstavlja večino evropskih univerz in raziskovalnih inštitutov, ki izobražujejo na področju varne rabe jedrske energije. V več kot desetletju obstoja je združenju uspelo razviti standardne učne načrte, medsebojno priznavanje kreditnih točk, razmeroma obsežne izmenjave študentov in učiteljev ter več pilotnih shem za usposabljanje.

Upravni odbor (2.3.) se je posvetil predvsem pripravam na volilno skupščino združenja, ki je sledila 3.3. Generalna skupščina je sprejela poročila za leto 2016 in načrte za leto 2017. Ponovno sta bila z enoletnim mandatom izvoljena tudi novi predsednik - prof. dr. Leon Cizelj - in podpredsednik - prof. dr. Filip Tuomisto – združenja.

Pred sestankom upravnega odbora smo s pomočjo predstavnikov IAEA izpeljali tudi delovni sestanek s predsedniki regionalnih mrež za jedrsko izobraževanje: dr. Youngmi Nam (ANENT), prof. Aucyone da Silva (LANENT), prof. Andrey Kosilov (STAR-NET) in prof. Kenji Takeshita (JUNET-GNHRD). Po generalni skupščini smo izpeljali tudi delovni sestanek evropskega projekta EUJEP-2.

Sestanka upravnega odbora, generalne skupščine in ostalih spremljajočih dogodkov, ki so potekali v prostorih Univerze v Manchestru, Velika Britanija, se je udeležil prof.dr. Leon Cizelj, vodja Odseka za reaktorsko tehniko.

 

Forum in generalna skupščina združenja NUGENIA

Forum in generalna skupščina združenja NUGENIA, Amsterdam, 27.-29.3.2017

NUGENIA (Nuclear Generation II & III Association) je organizacija, ki združuje (predvsem) evropske deležnike na področju jedrske energije: raziskovalne in tehnično-varnostne organizacije ter upravljalce in proizvajalce jedrskih elektrarn. NUGENIA je bila uradno ustanovljena leta 2011. Osnovni namen organizacije naj bi bilo usmerjanje in koordiniranje raziskav na področju jedrske energije. To sedaj poteka tako, da ožje skupine, ki predlagajo projekt, na spletni strani NUGENIA objavijo kratek prikaz samega projekta. Ostale članice NUGENIA imajo tako priložnost, da izrazijo interes za sodelovanje. Poleg tega naj bi predlogi projektov, ki jih bo NUGENIA potrdila kot primerne, imeli večje možnosti za uspešno prijavo na razpisih Evropske komisije.

Generalna skupščina je formalno zaključila poslovanje združenja v letu 2016 in začrtala glavne točke programa v letu 2017. Izvolili smo tudi nove člane izvršilnega odbora.

Forum, ki se ga je letos udeležili okoli 150, pa je udeležencem v treh paralelnih sekcijah predstavil opravljeno delo v že financiranih projektih iz portfelja združenja NUGENIA in seveda tudi priprave na nove projekte.

Generalne skupščine in Foruma NUGENIA se je udeležil prof.dr. Leon Cizelj, vodja Odseka za reaktorsko tehniko.

Uvodni sestanek za MITHYGENE-ETSON hydrogen deflagration benchmark

Uvodni sestanek za MITHYGENE-ETSON hydrogen deflagration benchmark, Orleans, Francija, 21.3.2017

V sklopu francoskega projekta MITHYGENE, aktivnega od leta 2013, ki so se mu priključili tudi člani združenja ETSON, je bila zasnovana in zgrajena eksperimentalna naprava ENACCEF2, ki ponuja unikatne možnosti študija pospeševanja, pojemanja in zadušitve plamena. Nekateri v sklopu projekta izvedeni poizkusi zgorevanja vodika bodo uporabljeni tudi kot merilo (combustion benchmark) za primerjalno študijo računskih kod uporabljenih pri varnostnih analizah zgorevanja vodika v zadrževalnih hramih jedrskih elektrarn. ETSON je evropsko združenje pooblaščenih izvedencev za jedrsko (in sevalno) varnost. V okviru združenja deluje več delovnih skupin in odborov.

Na uvodnem sestanku smo se sodelujoči partnerji soočili s podrobnostmi predvidenih eksperimentov, od katerih bo eden odprte narave, rezultati dveh pa bodo na voljo šele po dostavljenih rezultatih simulacij, in same eksperimentalne naprave ENACCEF2, ki smo si jo tudi ogledali. Sodelujoči partnerji pa smo predstavili računske kode, ki jih nameravamo uporabiti. Predstavljeni so bili tudi časovni okvirji primerjalne študije, kjer bodo izračunom odprtih eksperimentov, z vnaprej znanimi rezultati, sledili izračuni slepih testov, brez vnaprej znanih rezultatov. Tako je naslednji sestanek, kjer bodo že predstavljeni izračuni in primerjava rezultatov prve faze, predviden za konec meseca maja, oziroma začetek junija 2017.

Uvodni sestanek za MITHYGENE-ETSON combustion benchmark, ki ga je v sodelovanju z IRSN gostil ICARE iz CNRS, je 21.3.2017 potekal v Orleansu. Kot predstavnik Instituta »Jožef Stefan« se ga je udeležil Tadej Holler iz Odseka za reaktorsko tehniko.

4. NUGENIA-SARNET TA2 pregledno srečanje o obnašanju razcepkov taline v in izven posode

4. NUGENIA-SARNET TA2 pregledno srečanje o obnašanju razcepkov taline v in izven posode, Puerto de la Cruz, Španija, 2.3. – 10.3.2017

NUGENIA (»NUclear GENeration II & III Association«) je združenje, posvečeno raziskavam in razvoju tehnologij jedrske fisije s poudarkom na jedrskih elektrarnah II. in III. generacije. Združuje zainteresirane skupine iz industrije, raziskovalnih institucij, varnostnih organizacij ter akademskih krogov, zavezanih za razvoj skupnih projektov za raziskave in razvoj na tem področju. NUGENIA gradi na preteklih uspehih s strani Evropske komisije podprtih mrež SARNET, NULIFE in SNETP. Delo združenja NUGENIA je razdeljeno na sedem tehničnih področjih, znotraj splošnega področja, določenega s strateškim raziskovalnim programom, ki ga je objavil SNETP, Evropski forum interesnih skupin za jedrsko tehnologijo.

Pregledno srečanje NUGENIA je bilo za tehnično področje 2 »težke nesreče« in je bilo namenjeno pod-področjema TA2.1 »Hlajenje razcepkov taline in razbitin znotraj posode« in TA2.2 »Interakcije razcepkov taline izven posode in hlajenje«. Na srečanju so partnerji predstavili stanje tekočih raziskav in prihodnje načrte, predstavljeni in obravnavani so bili tudi predlogi za prihodnje projekte. Posebna sekcija je bila namenjena projektu 7. okvirnega programa EU IVMR (Strategija obvladovanja težkih nesreč v obstoječih in bodočih jedrskih elektrarnah z zadrževanjem taline znotraj posode).

Pregledno srečanje sta organizirala KIT iz Nemčije in CEA iz Francije v Puerto-u de la Cruz-u v Španiji od 2.3.-10.3.2017. Udeležil se ga je dr. Matjaž Leskovar iz Odseka za reaktorsko tehniko Instituta Jožef Stefan (IJS-R4). Imel je predstavitev z naslovom: M. Leskovar, T. Skobe: »Analiza vpliva oksidacije na parne eksplozije s kovinsko talino izven posode + trenutno stanje R&R interakcije taline s hladilom na IJS in teme interakcije taline s hladilom za katere IJS meni da bodo pomembne v prihodnosti« (»Analysis of Oxidation Influence in Ex-Vessel Steam Explosion with Metal Corium + Current status of JSI FCI R&D and FCI topics that JSI considers important in future”).

Sestanek delovne skupine WP5 projekta SOTERIA

Sestanek delovne skupine WP5 projekta SOTERIA, EDF Lab Les Renardières, Francija, 6. - 8. 3. 2017

Projekt SOTERIA (»Safe long term operation of light water reactors based on improved understanding of radiation effects in nuclear structural materials«) je štiriletni evropski projekt, ki se je pričel 1.9.2015 pod okriljem programa EURATOM v Obzorju 2020. Glavni cilj projekta je izboljšati razumevanje pojavov staranja jekel, ki se uporabljajo za izdelavo tlačnovodnih reaktorskih posod in njenih notranjih komponent. Z raziskavami na področju staranja jekel bodo s tem regulatorjem in operaterjem posredovane ključne informacije, ki so potrebne za varno in dolgoročno obratovanje obstoječih evropskih jedrskih elektrarn. V projektu sodelujejo številni evropski raziskovalni centri (med njimi tudi IJS) kot tudi industrijski partnerji. Koordinator projekta je CEA, Francija.

Na sestanku delovne skupine WP5, ki se ukvarja z modeliranjem in simulacijami, smo predstavlili rezultate dela v prvih 18 mesecih projekta. IJS na projektu sodeluje pri (i) razvoju modela kristalne plastičnosti za mehanski opis nerjavnih jekel obsevanih z nevtroni ter pri (ii) modeliranju medkristalnih mej, s katerimi simuliramo nastanek zgodnjih poškodb oz. razpok. Na sestanku je IJS skupaj z IRSN in CNRS predstavil primerjavo dveh metod – metode končnih elementov ter metode hitre Fourierjeve transformacije – na primeru natezne obremenitve obsevanega polikristalnega skupka. Naslov predstavitve je bil: »Polycrystalline simulations of irradiated stainless steel: FEM versus FFT«.

Sestanka, ki ga je v Les Renardierès-u organiziral EDF, se je udeležil dr. Samir El Shawish z Odseka za reaktorsko tehniko Instituta »Jožef Stefan«.

5. delovni sestanek projekta SESAME, NRG, Petten, Nizozemska

Projekt SESAME je projekt, ki poteka v okviru evropskega projekta Horizon 2020. Glavni trije cilji projekta so: razvoj in validacija numeričnih metod za razvoj in oceno varnosti reaktorjev, hlajenih s tekočimi kovinami; razširitev baze referenčnih podatkov za validacije; ter vzpostavitev smernic dobre prakse, metod validacije in verifikacije in metod za določevanje nedoločenosti. Rezultati projekta bodo predvidoma uporabljeni pri načrtovanju in izboljšavah reaktorjev četrte generacije. Eksplicitno izpostavljeni so reaktorji ASTRID, MYRRHA, ALFRED ter SEALER. Projekt je razdeljen v 7 delovnih paketov. Na njem sodeluje 23 organizacij iz Evropske Unije in dve organizaciji iz Združenih Držav Amerike.

V prvem delu sestanka so organizacije, ki pripravljajo eksperimentalne naprave (v okviru kateregakoli delovnega paketa) predstavile napredek v izdelavi in meritvah. Drugi del sestanka se je pričel z naslednjim dnem. Udeleženci smo se razdelili na dva dela po delovnih paketih 1 in 2 ter delovnih paketih 3 in 5. V tretjem delu sestanka, ki se je pričel v tretjem dnevu, smo se udeleženci zopet sestali skupaj na sestankih paketov 6 in 7. Prvi je namenjen pripravi učnih materialov za simulacije mehanike tekočin, drugi pa administraciji projekta. Kasneje sta potekala še upravni odbor projekta (PMB), za njim pa še generalna skupščina projekta (GA). Na slednji so bila dogovorjena plačila, določene spremembe glede financiranja določenih partnerjev in spremembe, ki omogočajo sodelovanje z ameriškimi partnerji.

Sestanek je potekal od 6. do 8. marca v prostorih organizacije NRG v Pettnu na Nizozemskem. Sestanka se je kot predstavnik Odseka za reaktorsko tehniko udeležil Jure Oder. Na sestanku delovnega paketa 1: Fluktuacije in vibracije je predstavil rezultate, dosežene v zadnjih šestih mesecih.

6. mednarodni simpozij in seminar o globalnem razvoju človeških virov za jedrsko varnost

6. mednarodni simpozij in seminar o globalnem razvoju človeških virov za jedrsko varnost

"Tokyo Institute of Technology", Tokio, Japonska

Šesti mednarodni simpozij in seminar o globalnem razvoju človeških virov za jedrsko varnost je že tradicionalni dogodek, ki ga je organiziral »Tokyo Institute of Technology« v okviru projekta "Academy for Global Nuclear Safety and Security Agent" s sodelovanjem Mednarodne agencije za atomsko energijo (»International Atomic Energy Agency« - IAEA), Svetovne jedrske univerze (»World Nuclear University« - WNU), Evropske mreže za jedrsko izobraževanje (»European Nuclear Education Network« - ENEN), A&M Univerze iz Teksasa, Japonske agencije za atomsko energijo (»Japan Atomic Energy Agency« - JAEA) in Inštituta za upravljanje in nadzor jedrskih snovi (»Institute of Nuclear Materials Management« - INMM) Japonska. Dogodek je potekal od 20. februarja do 3. marca 2017 na »Tokyo Institute of Technology« v Tokiu na Japonskem. Upravni odbor "Academy for Global Nuclear Safety and Security Agent" je s seminarjem pričel že 15.2.2017.

Dogodek je namenjen predvsem mreženju mednarodnih študentov "Academy for Global Nuclear Safety and Security Agent" s študenti in profesorji iz priznanih svetovnih univerz ter z odločevalci japonskih nacionalnih in mednarodnih jedrskih organizacij.

Mednarodni simpozij in seminar je bil razdeljen na tri dele. V prvem javnem delu, ki je trajal od 20.2. do 22.2.2017 so potekala plenarna zasedanja s predavanji predstavnikov različnih svetovnih in japonskih institucij, ki delujejo na področju jedrske energije. Drugi del seminarja je obsegal obisk Univerze v Hirošimi, Fundacije za raziskovanje učinkov sevanja (RERF), Mirovnega muzeja v Hirošimi in hitrega reaktorja MONJU. Od 28.2. do 3.3.2017 je potekal za javnost zaprt del seminarja s predavanji predstavnikov japonskih korporacij in profesorjev z univerze v Tokiu.

Teme predavanj so bile poročila o nesreči v jedrski elektrarni Fukušima Daiichi, prihodnost jedrske energije, izobraževanje na področju jedrske energije, težke nesreče v jedrskih elektrarnah, ocene varnosti in odločanje v primeru nesreč ter varnostne izboljšave v bodočih jedrskih elektrarnah.

Simpozija se je udeležilo 27 študentov in mladih raziskovalcev iz različnih držav. Iz Instituta Jožef Stefan se je seminarja udeležil Rok Krpan iz Odseka za reaktorsko tehniko (R4). Prvega dela seminarja se je udeležil tudi prof.dr. Leon Cizelj, vodja Odseka za reaktorsko tehniko v vlogi predsednika ENEN, ki je v dnevih pred seminarjem sodeloval tudi pri delu upravnega odbora "Academy for Global Nuclear Safety and Security Agent".

 

34th Short Courses on Multiphase Flows 2017, ETH, Zurich, Å vica

34th Short Courses on Multiphase Flows 2017, ETH, Zürich, Švica

»Short Courses on Modelling and Computation of Multiphase Flows« oziroma »Short Courses on Multiphase Flows« je tečaj, ki zajema področja večfaznih tokov, prenosa toplote in faznih sprememb. Glavna tema tečaja so računske metode in modeli, ki jih uporabljamo za izračune ter računalniške simulacije.

Tečaj je razdeljen v tri sklope, ki skupno zajemajo 23 predavanj. Prvi sklop zajema uvodna predavanja, ki so namenjena razlagi fizikalnih osnov. Drugi sklop je razdeljen v dva dela med katerimi udeleženci izberejo enega. Prvi del obravnava pojav večfaznih tokov in prenosa toplote v jedrskem reaktorju, drugi del pa je posvečen modelom in računskim metodam v mehaniki večfaznih tekočin. V tretjem sklopu so predstavljene komercialne kode (programski paketi) za simuliranje večfaznih tokov. Na tečaju so podani primeri večfaznih tokov iz različnih industrij, poudarek pa je na primerih dvofaznih tokov v jedrski industriji.

Tečaja se je udeležilo približno 50 poslušalcev. Tečaj je že 34. organiziral in gostil Zvezni inštitut za tehnologijo (ETH) v Zürichu. Potekal je med 13. in 17. februarjem. Udeležil se ga je Janez Kokalj.

 

Sprejet evropski projekt ENEN+

Sprejet evropski projekt ENEN+

Pravkar odobreni projekt ENEN+ z naslovom »Pritegni, razvij in zadrži nove jedrske talente«sodi v portfelj projektov Obzorja 2020 EURATOM. Osnovni namen ENEN+ je prispevati k oživitvi interesa mlajših generacij za poklice v jedrskem sektorju. V ta namen so predvidene naslednje glavne aktivnosti:

 • Pritegniti nove talente za jedrske poklice. Usmerili se bomo na srednješolce, študente prve bolonjske stopnje in mlade strokovnjake z drugih področij.
 • Razviti pritegnjene nove talente preko meja akademskih programov. Zdravo ravnotežje med znanji, spretnostmi on odgovornostjo bomo spodbujali z osebnim poklicnim svetovanjem in finančno podporo mobilnosti.
 • Zadržati več novih talentov v jedrskih poklicih in sicer s pomočjo okrepljenega mentorstva in podporo mobilnosti.
 • Vključiti jedrske deležnike v Evropski skupnosti in širše. Strateško komuniciranje in povezovanje najprej v Evropski skupnostim nato pa še globalno, bo prispevalo k vzdrževanju in nadejanemu razvoju stabilnega in potrebam doraslega sistema izobraževanja in usposabljanja.
 • Ohraniti oživljeni interes za jedrske poklice z vzpostavitvijo mobilnostnega sklada in prostovoljne akreditacije jedrskega izobraževanja in usposabljanja.

22 partnerjev projekta ENEN+ se bo usmerilo predvsem v poklice in strokovnjake na področjih jedrske tehnike in varnosti, odlaganja radioaktivnih odpadkov, varstva pred sevanji in jedrskih aplikacij v medicini. Med partnerji so evropske univerze in raziskovalni inštituti, industrija (Westinghouse, Tecnatom, EDF) in mednarodne organizacije (ENS, FORATOM, IAEA, NUGENIA, EFOMP), iz Slovenije pa Institut »Jožef Stefan« in Fakulteta za matematiko in fiziko Univerze v Ljubljani.

Sodelovanje praktično vseh jedrskih deležnikov je ključno za uspeh projekta. V treh letih bo ENEN+ s podporo Evropske Komisije za mobilnost študentov in mladih strokovnjakov namenil več kot 1 milijon EUR. Projekt bo koordiniralo združenje ENEN pod vodstvom prof.dr. Leona Cizlja.

16. GA sestanek EUROfusion, Madrid, Å panija, 14.-16.12. 2016

Evropske fuzijske raziskave v okviru Obzorja 2020 združuje ciljno orientiran 5-letni (2014-2018) fuzijski program EUROfusion, ki poteka pod okriljem EURATOM pogodbe. Osnovni cilji EU fuzijskih raziskav so povezani z raziskavami v podporo fuzijskemu reaktorju ITER ter dolgoročno, realizaciji demonstracijske fuzijske elektrarne. Program EUROfusion, izvaja konzorcij fuzijskih raziskovalnih enot držav članic EU (skupaj 29), kjer Institut »Jožef Stefan« nastopa kot slovenski koordinator in partner v konzorciju. Vodilni partner v konzorciju je Institut za fiziko plazme (Institut of Plasma Physics – IPP), Nemčija. Odločevalno telo konzorcija je generalna skupščina.

 

V dneh med 15.10. in 16.10.2016 je v Madridu potekal 16. sestanek generalne skupščine EUROfusion, v lokalni organizaciji CIEMAT (Centro de Investigaciones Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas). Na skupščini smo obravnavali vsebinski del programa za leto 2017. V okviru seznanitve s potekom programa EUROfusion je bilo zelo spodbudno poročilo o uspešnem zaključku zadnjih devterijevih eksperimentov na fuzijski napravi JET. Na JET-u so dosegli doslej rekordno število zaporednih dolgih pulzov z močjo okoli 20 MW. Prav tako je bil v začetku decembra izveden uspešen zagon naprave WEST v Cadarachu, ki je sedaj opremljena z wolframovim diverterjem. Razpis za leto 2017 je bil zelo uspešen za IJS – poleg tekočih projektov smo pridobili tudi 3 nove projekte, enega na področju osnovnih raziskav materialov, eksperimentalni projekt v okviru PEX (Plasma EXhaust) programa ter eno štipendijo za mladega raziskovalca na področju inženirskih raziskav.

 

Sestanka generalne skupščine EUROfusion se je udeležil dr. Boštjan Končar z Odseka za reaktorsko tehniko, IJS.

 

Zaključni sestanek WPDC (Diagnostic & Control), Garching, Nemčija, 20.12.2016

Zaključni sestanek WPDC (Diagnostic & Control), Garching, Nemčije, 20. 12. 2016

Projekt WPDC (Diagnostic & Control) je eden od strateških misij asociacije EFDA (European Fusion Development Association) za dosego dolgoročnega cilja izgradnje demonstracijske fuzijske elektrarne DEMO do leta 2050. Cilj projekta WPDC je zagotoviti integriran koncept zasnove diagnostičnih in kontrolnih sistemov v DEMO elektrarni.

Na zaključnem sestanku za leto 2016 smo predstavniki partnerskih organizacij v projektu predstavili rezultate dela v letu 2016 po posameznih področjih. IJS na projektu sodeluje v paketu WP2 »Sistemski inženiring in integracija dizajna«, pri čemer sistemski inženiring opravlja podizvajalec Cosylab d.d., integracijo dizajna in pripadajoče inženirske izračune pa Odsek za reaktorsko tehniko IJS. Na sestanku sta Cosylab d.d. in IJS ločeno predstavila svoje rezultate in prispevke. IJS je predstavil analizo izvedljivosti predlagane diagnostike za merjenje termo-električnega toka na divertorju. Na sestanku smo se tudi dogovorili, da v naslednjih tednih podrobneje definiramo specifikacijo del za leto 2017, medtem ko je rok za izdajo osnutka končnega poročila za leto 2016 predviden za konec meseca februarja 2017.

Sestanka, ki ga je 20.12. v Garchingu organiziral vodja projekta Wolfgang Biel, se je udeležil dr. Samir El Shawish z Odseka za reaktorsko tehniko Instituta »Jožef Stefan«.

Konferenca SET (strategic energy technologies) Plan, Bratislava, Slovaška, 1.12.2016

SET (strategic energy technologies) Plan je okvir, v katerem Evropska komisija razvija in usklajuje strategije in načrte za razvoj in krepitev čistih energetskih tehnologij. Vsako leto organizira tudi konferenco, na kateri si različni deležniki izmenjajo izkušnje in načrte.

Na konferenci so predstavniki evropske komisije (podpredsednik Šefčovič in komisar Moedas) predstavili novi evropski načrt za čiste energije, predstavniki nekaterih držav pa so ga tudi nemudoma komentirali (minister Žiga, Slovaška; minister Mlade, ÄŒeška, in predsednik Vlade Mizzi, Malta). Predstavniki držav članic so pogrešali predvsem bolj izdelano mnenj Evropske komisije o jedrski energiji. Naj omenim tudi to, da sem med udeleženci konference iz Slovenije opazil le dva predstavnika raziskovalnih ustanov, predstavnikov države in industrije pa žal ne.

Konference set plan 2016, ki je pod pokroviteljstvom predsedujoče Evropski Uniji Slovaške potekala v Bratislavi, se je udeležil prof.dr. Leon Cizelj, vodja Odseka za reaktorsko tehniko.

Pripravljalni sestanek konference ICONE25, Å anghai, Kitajska, 5.-10.12.2016

Pripravljalni sestanek konference ICONE25, Šanghaj, Kitajska, 5.-10.12.2016

Mednarodno konferenco ICONE (International Conference on Nuclear Engineering) vsako leto skupaj organizirajo Ameriško (ASME) in Japonsko (JSME) združenje strojnih inženirjev in Kitajsko društvo jedrskih strokovnjakov (CNS). V letu 2017bo konferenca, na kateri tradicionalno sodeluje več kot 800 jedrskih strokovnjakov iz vsega sveta, potekala med 14. in 18. majem 2017 v Šanghaju na Kitajskem.

Na sestanku smo se seznanili z ogromnim odzivom avtorje, ki so ponudili kar 1200 referatov. Dorekli smo pravila recenzije referatov in pripravili osnutek protokolarnega dela konference. Pri tem smo posebno pozornost posvetili vabljenim govorcem, ki bodo sodelovali na otvoritvi konference in seveda tudi panelistom, ki bodo sodelovali v predvidenih 10 panelih.

Obisk v Šanghaju smo izrabili tudi za podroben ogled gradbišča jedrske elektrarne pri kraju Sanmen, kjer Westinghouse gradi dva reaktorja AP1000. Na prvi že izvajajo vroča testiranja. Predvidevajo, da bo pričela s poskusnim obratovanjem prej kot v enem letu. Po načrtih naj bi na tej lokaciji zgradili skupaj 6 enot AP 1000. Preostali čas je bil namenjen sestankom in strateškim razmislekom izvršilnega odbora (Executive Committee) sekcije za jedrsko inženirstvo (Nuclear Energy Division) pri Ameriškem združenju strojnih inženirjev (ASME).

Sestanka, ki ga je v Šanghaju organiziral SNERDI (Shanghai Nuclear Engineering Reseacrh and Design Institute), se udeležil prof.dr. Leon Cizelj, vodja Odseka za reaktorsko tehniko.

Srečanje konzorcija ELINDER, Bratislava, Slovaška, 2.12.2016

V konzorciju ELINDER so se po pokroviteljstvom skupnega raziskovalnega centra JRC Evropske komisije združili partnerji, ki želijo v naslednjih letih okrepiti dejavnosti na področju izobraževanja in usposabljanja za razgradnjo jedrskih objektov. Konzorcij ELINDER je Evropski komisiji v okviru Obzorja 2020 predlagal tudi projekt, ki je še v ocenjevanju,

Na srečanju so člani konzorcija predstavili svoje dejavnosti in načrte ter podpisali tudi memorandum o sodelovanju. Konzorcij torej namerava svoje krepiti svoje sodelovanje ne glede na to, ali ga bo Evropska komisija podprla z raziskovalnimi sredstvi.

Ob tej priložnosti sem z generalnim direktorjem JRC Vladimirjem Šucho podpisal tudi pogodbo o sodelovanju med JRC in združenjem ENEN.

Sestanka, ki ga je organizirala Slovaška tehniška univerza v Bratislavi, se je v vlogi predsednika združenja ENEN udeležil prof.dr. Leon Cizelj, vodja Odseka za reaktorsko tehniko.

Generalna skupščina SNETP, Bratislava, Slovaška, 29.11.2016

Generalna skupščina SNETP, Bratislava, Slovaška, 29. 11. 2016

Evropska tehnološka platforma za trajnostno jedrsko energijo SNETP združuje več kot 100 jedrskih deležnikov iz vseh evropskih jedrskih držav. Med ključne cilje platforme sodi priprava strateških razvojnih dokumentov, še posebej za raziskave in razvoj na področju reaktorjev 2. in 3. generacije, 4. generacije in kogeneracije toplote in elektrike z jedrskimi reaktorji. Evropska komisija v okvirnih raziskovalnih programih sofinancira projekte, ki se nanašajo na strateške razvojne prioritete, ki so jih pripravili in medsebojno uskladili deležniki platforme.

Na generalni skupščini 2016 smo se posvetili predvsem določanju strateških usmeritev platforme v naslednjih letih in določili članarine za leto 2017. Med ključnimi strateškimi usmeritvami je krepitev položaja SNETP v vlogi sogovornika z Evropsko komisijo pri razpravi in odločanju o strateških razvojnih prioritetah evropske energetske unije.

Generalne skupščine, ki je v Bratislavi potekala kot stranski dogodek konference SET Plan (strateške energetske tehnologjie) , se je udeležil prof.dr. Leon Cizelj, vodja Odseka za reaktorsko tehniko.

Delavnica THAI TH-27, Eschborn, Nemčija

Eksperimentalna naprava THAI, ki se nahaja v Eschbornu (Nemčija), je v osnovi posoda valjaste oblike, prostornine 60 m3, višine 9,2 m in premera 3,2 m. Lastnik in upravljalec naprave je podjetje Becker Technologies GmbH. Naprava se uporablja od začetka let 2000 za izvajanje poskusov iz področja pojavov v zadrževalnem hramu jedrske elektrarne tekom težkih nesreč: razporejanje in zgorevanje vodika, delovanje avtokatalitskih sežignih peči za vodik in obnašanje cepitvenih produktov. V Odseku za reaktorsko tehniko smo doslej, okviru Mednarodnega standardnega problema OECD št. 47 (2002-2007), simulirali poskus mešanja atmosfere v posodi, ter, v okviru Evropskega projekta CESAM (2013-2017) in lastnega neodvisnega raziskovalnega dela, poskuse zgorevanja vodika. Večina poskusov v napravi THAI, ki spadajo v sam vrh raziskav na tem področju, poteka v sklopu projektov OECD v katerih IJS ne more sodelovati zaradi pomanjkanja sredstev za financiranje udeležbe.

Leta 2014 je bila naprava THAI razširjena z vzporedno valjasto posodo, podobne višine in prostornine 17,5 m3. Posodi sta medsebojno povezani z vodoravnima cevovodoma pri spodnjem in zgornjem delu obeh posod. Za preizkus posodobljene naprave (sedaj imenovane THAI+) je bil izveden poskus TH-27, kjer je bila prvo ustvarjena cirkulacija atmosfere z vbrizgavanjem vodne pare v osnovno posodo, ter nato, z vbrizgavanjem helija v dodano posodo, opazovano kako bo evoluirala nehomogena (v smislu sestave) atmosfera znotraj celotne naprave. Celotni poskus je trajal 120 ur.

Že pred samo izvedbo poskusa je bil začet primerjalni izračun (»benchmark«), katerega namen je bil simulacija prvih 60 ur poskusa z računalniškimi programi. Izračun je bil odprt tako za programe za računsko dinamiko tekočin kot za sistemske programe, ki temeljijo na nič-razsežnem popisu atmosfere v posodi. Potencialni udeleženci so prejeli specifikacijo, v kateri je bil opisan predvideni poskus, skupaj z načrtovanimi začetnimi in robnimi pogoji, za izvedbo »dvojno slepih« simulacij. Po oddaji zahtevanih rezultatov so udeleženci dobili na voljo dejanske začetne in robne pogoje poskusa (ki je bil v tem času že izveden), vendar ne tudi rezultate samega poskusa. Podatke so udeleženci uporabili za izvedbo »slepih« simulacij. Prispevki vseh udeležencev so bili združeni v skupnem poročilu, v katerem so predstavljeni tudi eksperimentalni rezultati. IJS se je primerjalnega izračuna udeležil s sistemskim programom za simulacijo težkih nesreč ASTEC.

Za zaključek primerjalnega izračuna je bila organizirana delavnica, na kateri so lahko udeleženci predstavili svoje izkušnje in eventuelne »odprte« simulacije, izvedene po prejetju eksperimentalnih rezultatov. Sodelavec IJS z Odseka za reaktorsko tehniko dr. Ivo Kljenak je na delavnici predstavil naslednji prispevek: »From lumped-parameter simulations of THAI ISP-47 to lumped-parameter simulations of THAI TH-27: what has been achieved in 11 years ?«

Delavnice THAI-27, ki jo je organiziral lastnik in upravljalec eksperimentalne naprave THAI+, podjetje Becker Technologies GmbH iz Eschborna (Nemčija), in je potekala dne 24.11.2016, se je udeležil dr. Ivo Kljenak iz Odseka za reaktorsko tehniko IJS.

Konferenca EUROSAFE2016 z vzporednimi srečanji združenja ETSON, München in Garching, Nemčija

7. in 8. novembra 2016 je v Münchenu, Nemčija, potekala konferenca EUROSAFE 2016. Namen pobude EUROSAFE je harmonizirati raziskovalne in tehnične aktivnosti na področju jedrske varnosti. IJS je eden izmed partnerjev EUROSAFE-a. Vodilni partnerji so Bel V (Belgija), GRS (Nemčija) in IRSN (Francija). Na konferenci je sodelovalo okoli 300 udeležencev. V prvem plenarnem delu konference je bil poudarek na potencialnih nevarnostih v jedrskih elektrarnah, IT varnosti, varnostnih raziskavah v civilnem letalstvu in predstavitvi pooblaščenih izvedencev s področja jedrske varnosti. IJS, kot pooblaščenega izvedenca, je predstavila ga. Tanja Klopčič. V drugem delu konference so bile glavne teme jedrska varnost in zaščita, upravljanje z radioaktivnimi materiali in sevalna varnost. V tem delu je prof. dr. Leon Cizelj predsedoval seminarju, ki je bil namenjen raziskavam na področju jedrske varnosti. dr. Mitja Uršič se je predstavil s prispevkom M. Uršič, M. Leskovar, R. Meignen, S. Picchi, J.-A. Zambaux, Fuel coolant interaction modelling in sodium cooled fast reactors.

7. in 9. novembra 2016 je združenje ETSON v Münchenu in Garchingu organiziralo več sestankov. Združenje ETSON je bilo ustanovljeno z namenom strokovnega povezovanja pooblaščenih izvedencev za jedrsko in sevalno varnost. Združenje povezuje izvedence iz držav članic Evropske skupnosti , Japonske, Rusije in Ukrajine. Prof. dr. Leon Cizelj se je udeležil sestanka upravnega odbora in generalne skupščine. Dr. Mitja Uršič se je udeležil sestankov tehničnega odbora in raziskovalne skupine. Na sestankih je bil podan pregled delovanja združenja in njegovih odborov ter skupin v letu 2016. Začrtano je bilo tudi delo za prvo polovico leta 2017.

European Atomic Energy Society Working Group Meeting, Zaandam (Nizozemska)

European Atomic Energy Society (EAES) je organizacija, ki je bila ustanovljena leta 1954, in združuje evropske raziskovalne organizacije na področju jedrske energije. Sedanja najbolj pomembna funkcija EAES je izmenjava informacij o usmeritvah raziskav na področju jedrske energije v matičnih državah organizacij. EAES sestoji iz Sveta (Council, član iz IJS Leon Cizelj) in Delovne skupine (Working group, član iz IJS Ivo Kljenak). Delovna skupina ima vsako leto tudi ločeni dvodnevni sestanek, praviloma novembra ali decembra.

Prvega dne sestanka delovne skupine smo predvsem pripravljali naslednje Združeno zasedanje (Combined meeting) Sveta in Delovne skupine EAES, ki bo od 3. do 7. 6. 2017 v Gentu (Belgija). Na tem zasedanju bomo obravnavali naslednje teme:

 • evolucija programov, zmožnosti in znanj v jedrskih raziskovalnih in razvojnih centrih za ohranitev nacionalnih jedrskih kompetenc,
 • napredek pri postavitvi majhnih modularnih reaktorjev,
 • varnost jedrskih raziskovalnih centrov.

Drugega dne sestanka smo si ogledali kompleks vročih celic v raziskovalnem centru Nuclear Research and Consultancy Group (NRG) v Pettenu.Na koncu sestanka smo obravnavali še tematiko spodbujanja mednarodnega sodelovanja med raziskovalnimi organizacijami, ki bi moralo biti bolj intenzivno. Potrjena je bila »task force«, imenovana na Združenem zasedanju junija 2016 v Varšavi (Poljska), ki bo pripravila mnenjski članek (angl. »position paper«) in ga predložila v obravnavo članicam EAES do naslednjega Združenega zasedanja.

Sestanek European Atomic Energy Society Working Group, ki je potekal v Zaandamu (Nizozemska) 17. In 18. 11. 2016, je organiziral nizozemski Nuclear Research and Consultancy Group (NRG). Udeležil se ga je dr. Ivo Kljenak.iz Odseka za reaktorsko tehniko IJS.

Delavnica o raziskovalnih infrastrukturah v podporo jedrski energiji v Združenih Arabskih Emiratih, Abu Dabi

Jedrski program v Združenih Arabskih emiratih se je pričel leta 2009 z odločitvijo o gradnji 4 korejskih reaktorjev APR 1400 na lokaciji Barakah. Prvi izmed reaktorjev bo predvidoma pričel obratovati v prvi polovici leta 2017.

Nujno državno infrastrukturo za jedrsko varnost so v ZAE postavili s pomočjo korejskih organizacij in s pomočjo tuje delovne sile, ki je v ZAE običajna v praktično vseh gospodarskih panogah. Tako ima danes jedrski upravni organ FANR več kot 200 zaposlenih, jedrske kadre izobražujejo tri univerze (Khalifa, Abu Dhabi Politecnic in Sharjah), za investicijo ter kasneje za obratovanje elektrarn pa skrbi podjetje ENEC.

Manjka le še jedrski raziskovalni inštitut. Načelna odločitev za ustanovitev je že sprejeta, trenutno pa potekajo razprave o optimalni organizaciji inštituta. Namen delavnice je bil prispevati k tem razpravam.

Sestanka, ki ga je v Abu Dabiju s podporo IAEA organiziral upravni organ FANR, se udeležil prof.dr. Leon Cizelj, vodja Odseka za reaktorsko tehniko.

OECD-NEA PIRT za SFP in LOCA-o

NEA (Nuclear Energy Agency), ki deluje v okviru OECD (Organisation for Economic Co-Operation and Development) in danes združuje članstvo 29 držav, je bila ustanovljena 1. Februarja 1958. Osnovno poslanstvo agencije je pomoč njenim članicam pri ohranjanju in razvoju okolja, ki bo preko mednarodnega sodelovanja nudilo znanstveno, tehnološko in pravno podlago za varno, okolju prijazno in ekonomsko opravičeno rabo jedrske energije v miroljubne namene. Druga, pomembna vloga agencije je oblikovanje verodostojnih ocen in odgovorov na ključna vprašana jedrske energije ter tako nuditi podporo posameznim vladam članic v odločitvah, ki so vezane na jedrsko energetsko politiko.

Na dogodke v Fukušimi, se je CSNI (Committee on the Safety of Nuclear Installations), ki deluje v okviru NEA, odzval z različnimi aktivnostmi v podporo sprejemanju novih odločitev. Rezultat ene od teh aktivnosti je bila priprava poročila »Status Report on Spent Fuel Pools under Loss-of-Cooling and Loss-of-Coolant Accident Conditions«, ki povzema aktualno znanje o tovrstnih nesrečah. Omenjeno poročilo priporoča implementacijo metodologije PIRT (Phenomena Identification and Ranking Table) z namenom, da bi sistematično identificirali pojave, ki so velikega pomena za jedrsko varnost in o katerih je razpoložljivo znanje pomanjkljivo. Gre za metodologijo, ki v prvi fazi identificira ključne pojave vezane na določeno tematiko, torej SFP, v drugi fazi pa na osnovi glasovanja skupine ekspertov članic delovne skupine opredeli pomembnost posameznih pojavov in ovrednoti zanesljivost rezultatov glasovanja ter tako omogoči oblikovanje prioritet za nadaljnjo obravnavo.

IJS se je delovni skupini pridružil šele v drugi fazi priprave poročila. Prvi dan sestanka smo se pogovarjali o prvem osnutku poročila PIRT. Bilo je izpostavljenih kar nekaj potreb in predlogov za spremembe. ÄŒas za morebitne pisne dopolnitve in popravke smo omejili na konec novembra. Drugi dan smo se pogovarjali o vrednotenju vpliva izbranih pojavov na varnost bazenov za jedrsko gorivo. Osredotočili smo se na izglasovano pomembnost posameznega pojava in zanesljivost rezultata glasovanja.

Tretjega sestanka delovne skupine, ki ga je 8. In 9.11.2016 na sedežu NEA v Parizu organiziral IRSN, se je udeležil sodelavec Odseka za reaktorsko tehniko dr. Marko Matkovič. Na sestanku je bilo 23 registriranih in nominiranih predstavnikov različnih organizacij.

Jesenski sestanek 2016 CAMP

CAMP (Code Applications and Maintenance Program) je največji raziskovalni program, ki poteka pod okriljem ameriške zvezne upravne jedrske komisije U.S. NRC (Nuclear Regulatory Commission) od leta 1993 dalje. V okviru raziskovalnega programa CAMP potekata razvoj in izmenjava izkušenj glede sistemskih računalniških programov RELAP5 in TRACE, programa za nevtroniko PARCS in grafičnega vmesnika SNAP. V CAMP na osnovi sporazuma z U.S. NRC trenutno sodeluje preko 40 organizacij iz 28 držav. Iz Slovenije je koordinator Institut »Jožef Stefan« (IJS) (poleg IJS sodelujeta še Nuklearna elektrarna Krško in Uprava Republike Slovenije za jedrsko varnost).

Jesensko srečanje CAMP je bilo razdeljeno na dva dela, to je tehnični in programski. V tehničnem delu je najprej U.S. NRC predstavil status razvoja U.S. NRC računalniških programov TRACE, RELAP5, PARCS in SNAP. Sledila so poročila petih držav članic CAMP (Kanada, Mehika, Slovenija, Švedska in Poljska). IJS je predstavil prispevek:

 • »Status of CAMP Activities in Slovenia« avtorja Andrej Prošek.

Tehničnih poročil je bilo predstavljenih skupno 12. Vezane so bile na uporabo računalniških programov TRACE in PARCS. V okviru programskega dela sestanka CAMP smo obravnavali potrebe po nadaljnjem razvoju sistemskih programov za simulacijo jedrskih naprav in predloge prispevkov v naravi, ki so zahteva za vse sodelujoče v CAMP (za Slovenijo en prispevek letno). IJS je predlagal prispevek v naravi za leto 2017 z naslovom »10% Hot Leg Break LOCA Experiment on LSTF calculated by RELAP5 and TRACE«, ki ga je tehnično programski odbor odobril.

Letošnji jesenski sestanek CAMP, ki je potekal od 2-4.11.2016 na sedežu U.S. NRC (Three White Flint North Facility), North Bethesda, Maryland, ZDA, je organizirala U.S. NRC. Srečanja se je udeležilo blizu 50 predstavnikov iz 15 držav, od tega eden na daljavo in 18 iz države gostiteljice. Iz IJS, Odseka za reaktorsko tehniko, se je srečanja udeležil dr. Andrej Prošek.

NUTHOS-11; NUclear reactor Thermal-Hydraulics, Operation and Safety

V dneh od 9. do 13. oktobra, 2016 je v mestu Gyeongju, starodavni prestolnici Koreje, potekala konferenca NUTHOS-11; NUclear reactor Thermal-Hydraulics, Operation and Safety.

Okoli 500 udeležencev je v različnih paralelnih sekcijah predstavilo približno 350 prispevkovs področja jedrske termohidravlike in težkih nesreč. Sam sem v sekciji posvečeni raziskovalnim reaktorjem predstavil prispevek: R. Henry, I. Tiselj, M. Matkovič "Coolant temperature measurements in TRIGA research reactor". Ob tem sem na konferenci sodeloval tudi kot vodja dveh sekcij. Že pred samo konferenco sem sodeloval pri organizaciji kot član programskega odbora in organizator prispevkov s področja multidisciplinarne termohidravlike.

Zadnji dan konference smo zaključili z ogledom Jedrskih elektrarn Shin-Kori 3 in 4. Obe 1400 MW elektrarni tipa sta v veliki meri plod korejskega znanja. Prva bo začela z rednim obratovanjem v naslednjih dneh, druga pa naslednje leto.

Seminar francoskega projekta RSNR ICE (Interaction Corium Eau)

11. in 12. oktobra 2016 je v Pertuis, Francija, potekal seminar francoskega projekta RSNR ICE (Interaction Corium Eau). Petletni projekt ICE, ki se bo zaključil leta 2018, je del programa »Tomorrow's Nuclear Energy« francoske agencije za raziskave in razvoj (ANR). V projektu sodelujejo: IRSN, CEA, EDF, AREVA in Université de Lorraine. Seminar sta organiziral dr. Renaud Meignen, IRSN, in dr. Pascal Piluso, CEA, s katerima že vrsto let sodelujemo pri raziskavah interakcije taline s hladilom. Na seminarju je sodelovalo okoli 30 udeležencev iz partnerskih organizacij, Univerze v Stuttgartu in IJS.

Namen projekta ICE je poglobiti razumevanje procesa razpada taline, mehanizmov eksplozijske faze, vpliva materialnih lastnosti na oksidacijo in strjevanje ter prostorske in časovne porazdelitve taline in pare med mešalno fazo. Dognanja bodo uporabili pri razvoju računalniškega programa MC3D (IRSN), ki je namenjen simulacijam interakcije taline s hladilom. Dodatno je cilj razvoja računalniškega programa MC3D zmanjšati računske čase in zaključiti s prilagoditvijo programa na 3D simulacije. V okviru projekta izvaja CEA nove eksperimente na napravah KROTOS, VITI in ATTILHA. Velik poudarek je tudi na direktni numerični simulaciji procesov fragmentacije taline (Université de Lorraine ) in prenosa toplote med mešalno in eksplozijsko fazo (IRSN).

Na vmesnem seminarju so predstavili rezultate eksperimentalnih in numeričnih raziskav mehanizmov fragmentacije, oksidacije, strjevanja in uparjanja. Prikazali so tudi rezultate simulacij integralnega eksperimenta KROTOS KT1 in reaktorske preračune. Na povabilo koordinatorja projekta dr. Renaud Meignena je na seminarju dr. Mitja Uršič predstavil prispevek M. Uršič, M. Leskovar, Fuel-Sodium interaction modelling: status and comparison with Fuel-Water interaction.

Povabilo na seminar je posledica večletnega sodelovanja sodelavcev Odseka za reaktorsko tehniko z IRSN pri razvoju računalniškega programa MC3D. Dogajanje ob seminarju smo tako izkoristili za dogovore o prihodnjem sodelovanju pri modeliranju interakcije taline z natrijem ter modeliranju plastnih parnih eksplozij.

Sestanek generalne skupščine EUROfusion

Evropske fuzijske raziskave v okviru Obzorja 2020 združuje ciljno orientiran 5-letni (2014-2018) fuzijski program EUROfusion, ki poteka pod okriljem EURATOM pogodbe. Osnovni cilji EU fuzijskih raziskav so povezani z raziskavami v podporo fuzijskemu reaktorju ITER ter dolgoročno, realizaciji demonstracijske fuzijske elektrarne. Program EUROfusion, izvaja konzorcij fuzijskih raziskovalnih enot držav članic EU (skupaj 29), kjer Institut »Jožef Stefan« nastopa kot slovenski koordinator in partner v konzorciju. Vodilni partner v konzorciju je Institut za fiziko plazme (Institut of Plasma Physics – IPP), Nemčija. Odločevalno telo konzorcija je generalna skupščina.

V dneh med 10.10. in 11.10.2016 je v Neaplju potekal 15. sestanek generalne skupščine EUROfusion, v lokalni organizaciji CREATE (Consorzio di Ricerca per l' Energia, l' Automazione e le Tecnologie dell' Elettromagnetismo). Skupščina je za nov dveletni mandat ponovno izvolila predsednika znanstveno tehničnega odbora – STAC (Scientific Technical Advisory Committee), dr. Williama Morrisa (CCFE), ter izvolila tudi novega podpredsednika STAC, dr. Silvana Tostija (ENEA). Z letom 2017 je k projektu EUROfusion pristopila tudi Ukrajina. Evropska komisija (EK) je za vključitev njenih raziskovalcev v evropski fuzijskega program namenila dodatnih 300.000 EUR letno. Skupščina je soglasno odločila, da   predstavnik Ukrajine lahko sodeluje na prihodnjih sestankih GA kot opazovalec. Vodje projektov (WPS1 – W7-X experimental campaigns), WPS2 – Helias theory and modeling based on W7-X results) in WPPMI (Power Plant Physics and Engineering Integration) so na skupščini predstavili status in napredek  projektov. Glavni del razprave na generalni skupščini je bil namenjen predlaganemu programu PEX (Plasma EXhaust), kjer je posebna skupina ocenila 10 predlogov, med njimi tudi predlog IJS.

Sestanka generalne skupščine EUROfusion se je udeležil dr. Boštjan Končar z Odseka za reaktorsko tehniko, IJS.

Sporazum o sodelovanju s francoskim Komisariatom za alternativne energije in atomsko energijo (CEA)

Dne 27. septembra 2016 je Institut »Jožef Stefan« podpisal sporazum o sodelovanju s francoskim Komisariatom za alternativne energije in atomsko energijo (CEA). Predstavnika obeh institucij, direktor Instituta prof. dr. Jadran Lenarčič in direktor Komisariata Daniel Verwaerde sta se za to priložnost srečala na Dunaju na jubilejnem 60. zasedanju Generalne konference Mednarodne agencije za jedrsko energijo (IAEA). Slovenska in francoska delegacija sta se v pogovoru strinjali, da je podpis sporazuma nov pomemben korak v smeri nadaljnje krepitve sodelovanja med državama na znanstvenem področju. Sporazum bo omogočil poglobitev znanja s še tesnejšim sodelovanjem slovenskih in francoskih raziskovalcev ter prispeval h krepitvi raziskav in razvoja na področju jedrske energije. 

Delavnica projekta ASAMPSA_E

ASAMPSA_E (Advanced Safety Assessment: Extended PSA) je triletni evropski projekt 7. okvirnega programa, namenjen identifikaciji dobrih praks pri ocenjevanju posledic kombinacije ekstremnih zunanjih dogodkov na jedrsko varnost elektrarne z uporabo verjetnostnih varnostnih analiz. Prvi delovni sklop je namenjen ugotavljanju potreb končnih uporabnikov, drugi modeliranju začetnih dogodkov in kako jih upoštevati v verjetnostnih varnostnih analizah prvega nivoja (dogodki, ki vodijo do talitve sredice), tretji splošnim problemom razširjene verjetnostne varnostne analize in četrti specifičnim problemom, povezanih z verjetnostno varnostno analizo drugega nivoja (pričakovana pogostost, količina, sestava lokacija, itd. radioaktivnih izpustov v okolje zaradi odpovedi pregrad in sistemov zadrževalnega hrama).

Namen delavnice ASAMPSA_E je bil skupaj s končnimi uporabniki pregledati komentarje, ki so bili dani med procesom pregleda poročil (skupno 17) in ugotoviti, kako je bilo zadoščeno potrebam uporabnikov in kakšne izboljšave poročil so potrebne za dokončanje projekta. V pregled poročil, ki je potekal od julija 2016 do začetka septembra 2016 (projekt je bil podaljšan za 6 mesecev, t.j. do 31.12.2016), so bili vključeni upravni organi za jedrsko varnost, operaterji jedrskih elektrarn ter tehnične in raziskovalne organizacije, ki delajo ali so povezane z verjetnostnimi varnostnimi analizami jedrskih naprav. Skupno je sodelovalo pri pregledu poročil 23 organizacij, med njimi tudi IJS. IJS kot sodelujoči v pripravi delavnice je napravil analizo recenzij za 4 poročila in udeležencem delavnice predstavil rezultate teh analiz.

Delavnice ASAMPSA_E, ki jo je od 12-14. septembra 2016 na Dunaju gostil Oddelek za geodinamiko in sedimentologijo Univerze na Dunaju, se je udeležil dr. Andrej Prošek.

 

ICONE24 - 24th International Conference on Nuclear Engineering

ICONE (International Conference on Nuclear Engineering) je največja svetovna konferenca na področju jedrske tehnike in je tokrat potekala že 24., udeležilo pa se je je okoli 700 udeležencev večinoma iz Severne Amerike, Evrope, Azije in Afrike.

V sklopu konference ICONE24 se je odvijalo vrsto aktivnosti, kot so osrednje, plenarne, panelne, tehnične in poster seje ter seminarji. Na konferenci pa je potekalo tudi tekmovanje med prispevki študentov. Letos je bila v sklopu konference obeležena tudi 60. obletnica ASME (American Society of Mechanical Engineers) Nuclear Engineering Division. Hkrati s konferenco ICONE24 je potekala na isti lokaciji tudi konferenca ASME 2016 Power & Energy Conference & Exhibition, ki so se je prav tako lahko udeležili vsi udeleženci ICONE24. Naslednja konferenca ICONE25 bo organizirana prihodnje leto v Šanghaju.

Konferenco so soorganizirali ASME, JSME (Japanese Society of Mechanical Engineers) in CNS (Chinese Nuclear Society) potekala pa je od 25. do 30. junija v Charlotte, Severni Karolini, ZDA. Iz Odseka za reaktorsko tehniko Instituta »Jožef Stefan« so se konference udeležili vodja Odseka prof. dr. Leon Cizelj kot član organizacijskega odbora konference ter sodelavca Odseka Oriol Costa Garrido in Tadej Holler, ki sta s prispevkoma in plakatoma prisostvovala tudi na študentskemu tekmovanju konference.

Sodelovanje v projektu iz serije NEAMS, ki jih finacira ministrstvo za energijo v ZDA

Ministrstvo za energijo v ZDA (Department of energy) je pred dnevi objavilo listo 48 sprejetih projektov na področju naprednega modeliranja in simulacij v jedrski energiji (NEAMS, Nuclear Enegry Advanced Modeling and Simulation) v skupni vrednosti 35,5 milijonov dolarjev. Med izbranimi je tudi projekt »Experimetal and Computational Studies of NEAMS Pebble Bed Reactors).

Cilj projeka je izmeriti in simulirati turbulentne tokove plina okoli jedrskega goriva v obliki kroglic premera nekaj cm. Za eksperimetalni del projekta bo poskrbel koordinator Texas A & M University , numerične simulacije pa bosta razvila Argonne National Laboratory in Odsek reaktorsko tehniko. V Sloveniji bo projekt vodil dr. Boštjan Končar. Med 48 izbranimi projekti so le trije z mednarodno udeležbo.

Več podatkov o projektu je na voljo na spletnih streneh DOE: https://neup.inl.gov/FY16%20Abstracts/Research%20and%20Development/CFA-16-10603_TechnicalAbstract_2016CFATechnicalAbstractCFA-16-10603.pdf 

Obisk prof. Osamu Motojima

V petek, 24. junija 2016 je Reaktorski center Instituta »Jožef Stefan« v Podgorici obiskal prof. Osamu Motojima, med leti 2010 in 2015 generalni direktor organizacije ITER in aktualni predsednik Future Energy Research Association. Visokemu gostu sta direktor Instituta prof. Jadran Lenarčič in vodja Slovenske Fuzijske Asociacije, dr. Boštjan Končar predstavila delovanje Instituta in aktivnosti na področju jedrske fuzije. V zanimivem pogovoru z raziskovalci Instituta se je prof. Motojima seznanil tako z mednarodne vpetostjo in uspehi slovenskih raziskovalcev na področju fuzije kot z izzivi, ki jih prinaša oslabljeno financiranje raziskav iz domačih javnih virov. Ob obisku si je prof. Motojima ogledal ionski pospeševalnik, kjer se med drugim izvajajo tudi fuzijske raziskave.

IVR Workshop in OECD TOP EVSTE srečanje

Jedrske elektrarne so projektirane tako, da so radioaktivni izpusti med normalnim obratovanjem daleč pod dopustnimi mejami in ne predstavljajo tveganja za okolje in prebivalstvo. Tudi za primere odmikov od normalnega obratovanja ali okvar, ki vodijo do nezgodnih stanj, je poskrbljeno, da ostanejo pregrade za preprečevanje radioaktivnih izpustov celovite, oziroma čim manj poškodovane, in da je sevanje v okolici elektrarne nizko in pod predpisanimi vrednostmi. Za obvladovanje težkih nesreč obstajata dve osnovni strategiji: zadrževanje staljene sredice v reaktorski posodi z zunanjim hlajenjem posode s poplavljanjem reaktorske votline ter zadrževanje staljene sredice izven reaktorske posode v za to namenjenem lovilcu staljene reaktorske sredice.

Delavnica »In-Vessel Retention Workshop«, ki sta jo organizirala IRSN iz Francije in Evropska komisija, je bila osredotočena na prvo strategijo obvladovanja težkih nesreč, t.j. zadrževanje staljene sredice v reaktorski posodi z zunanjim hlajenjem posode. Potekala je od 6.-7. 6. 2016 v Aix-en-Provence v Franciji in je bila organizirana v obliki uvodne sekcije, tehničnih sekcij ter panelnih diskusij. Obravnavane so bile sledeče teme: pregled stališč upravnih organov glede obvladovanja težkih nesreč, nove zasnove reaktorjev in izvajanje strategije zadrževanja staljene sredice v reaktorski posodi, pregled rezultatov v zadnjem desetletju, varnostna ocena strategije in računska orodja, ter praktična uporaba in možnosti za izboljšave strategije. Na delavnici, ki se je udeležil dr. Matjaž Leskovar z Odseka za reaktorsko tehniko, je sodelovalo okoli 120 udeležencev iz 21 držav.

Organizacija za gospodarsko sodelovanje in razvoj - OECD (Organisation for Economic Co-operation and Development) združuje 34 držav članic in velja za organizacijo elitnih gospodarstev. V okviru OECD deluje več specializiranih agencij, med njimi tudi Agencija za jedrsko energijo - NEA (Nuclear Energy Agency). Poslanstvo OECD/NEA je z mednarodnim sodelovanjem podpirati države članice pri vzdrževanju in nadaljnjem razvoju znanstvenih, tehničnih in pravnih temeljev za varno, okolju prijazno in gospodarno uporabo jedrske energije v miroljubne namene. Aktivnosti NEA obsegajo več področij. V okviru področja Jedrska varnost in upravljanje deluje Odbor za varnost jedrskih naprav – CSNI (Committee on the Safety of Nuclear Installations), v okviru katerega deluje več delovnih skupin. Glavna naloga Delovne skupine za analize in ravnanje v primeru nesreč – WGAMA (Working Group on Analysis and Management of Accidents) – je izboljšanje razumevanja fizikalnih procesov in obravnava varnostnih vprašanj obstoječih in naprednih reaktorjev.

V okviru delovne skupine WGAMA pripravlja skupina mednarodnih strokovnjakov strokovno mnenje o pojavih med parno eksplozijo izven reaktorske posode, kjer bo predstavljeno stanje na področju parnih eksplozij in bo služilo kot vodilo za nadaljnje raziskovalne aktivnosti na področju parnih eksplozij. Tretjega srečanja OECD/NEA delovne skupine WGAMA za pripravo tega strokovnega mnenja, ki ga je 8. 6. 2016 v Aix-en-Provence gostila CEA, se je udeležil dr. Matjaž Leskovar z Odseka za reaktorsko tehniko. Na srečanju so pregledali osnutek strokovnega mnenja ter določili roke in zadolžitve za finalizacijo poročila, ki bo decembra 2016 predstavljeno na rednem sestanku Odbora za varnost jedrskih naprav - CSNI.

Sestanek SET plan Steering Commitee,Bruselj, Belgija, 24.5.2016

SET Plan (Strategic Energy Technologies Plan) je eden najpomembnejših strateških dokumentov Evropske Skupnosti na področju razvoja in raziskav v energetiki. Pripravlja ga Evropska Komisija, potrjuje pa usmerjevalni odbor (Steering Committee), ki ga sestavljajo predstavniki držav članic.

Evropska komisija se je v letu 2016 lotila prenove SET Plan. V ta namen je pripravila izhodišča (position paper), ki jih je dala v široko javno razpravo vsem članicam in deležnikom. V tej razpravi je sodelovalo in prispevalo predloge za spremembe dokumenta tudi združenje ENEN. Na sestanku usmerjevalnega odbora so predstavniki komisije članom usmerjevalnega odbora in predstavnikom deležnikov predstavili prenovljena izhodišča in se dogovorili o nadaljnjih korakih pri pripravi izhodišč.

Sestanka, ki ga je organiziral sekretariat SET Plan v Bruslju, se je v vlogi predsednika ENEN udeležil prof.dr. Leon Cizelj, vodja Odseka za reaktorsko tehniko.

Udeležba na konferenci ICMF 2016

Konferenca ICMF (International Conference on Multiphase Flow) je ena največjih na področju večfaznih tokov. Začetki konference segajo v leto 1991, Tsukuba, Japonska. Od druge v Koyoto-u leta 1995 konferenca poteka vsake tri leta na različnih lokacijah kot so Koreja, ZDA, Nemčija, Japonska in Francija.

Na konferenci je bilo prisotnih okrog 1200 strokovnjakov in raziskovalcem s celega sveta, ki so predstavili rezultate svojega dela in nedaven napredek na širokem področju raziskav večfaznih tokov. V petih dneh je bilo predstavljenih pet plenarnih predavanj, deset keynote predavanj ter skupno 18 sekcij s tudi do 14 vzporednimi predavanji. Konferenca omogoča izmenjavo in promocijo idej, rezultatov in znanja, ter je priložnost za druženje.

Devete konference ICMF, ki je potekala med 22. in 27. 5. 2016 v Firencah, sta se udeležila Matej Tekavčič in prof. dr. Iztok Tiselj. Matej Tekavčič je na sekciji 4 »Multiphase Pipe Flows« predstavil prispevek »Impact of gas velocity profile on simulated wave frequencies in vertical air-water churn flow«. Iztok Tiselj je v okviru posebne spominske seje posvečene Prof. Gad Hetsroni-ju predstavil predavanje »Penetration of turbulent temperature fluctuations into the heated wall«.

Sestanek WP5 projekta SOTERIA

Projekt SOTERIA (»Safe long term operation of light water reactors based on improved understanding of radiation effects in nuclear structural materials«) je štiriletni evropski projekt pod okriljem programa EURATOM v Obzorju 2020. Glavni cilj projekta je izboljšati razumevanje pojavov staranja jekel, ki se uporabljajo za izdelavo tlačnovodnih reaktorskih posod in njenih notranjih komponent. Z raziskavami na področju staranja jekel bodo s tem regulatorjem in operaterjem posredovane ključne informacije, ki so potrebne za varno in dolgoročno obratovanje obstoječih evropskih jedrskih elektrarn. V projektu sodelujejo številni evropski raziskovalni centri (med njimi tudi IJS) kot tudi industrijski partnerji. Koordinator projekta je CEA, Francija.

Na tehničnem sestanku paketa WP5 (modeliranje in simulacije), v katerem sodeluje tudi IJS, smo pregledali dosedanje delo od začetka projekta (1.9.2015) ter dogovorili delovni plan za prihodnje. IJS na projektu pomaga kalibrirati ter verificirati model kristalne plastičnosti za opis mehanskih lastnosti avstenitnih nerjavnih jekel pod vplivom nevtronskega sevanja. V sodelovanju z JRC (Peten, Nizozemska) pomaga tudi pri razvoju modela medkristalnih mej v obsevanem jeklu za napoved nastanka medkristalnih razpok. Na sestanku je IJS predstavil natezne simulacije končnih elementov na realističnem agregatu nerjavne žice. Poleg ujemanja z eksperimenti na makroskopskem nivoju so bili predstavljeni tudi izračuni medkristalnih napetosti in deformacij, s katerimi bomo v prihodnje modelirali nastanek razpok.

Sestanka, ki ga je v Parizu organiziral CEA, se je udeležil dr. Samir El Shawish z Odseka za reaktorsko tehniko Instituta »Jožef Stefan«.

Izvedba eksperimenta SAFEST SES

Evropska komisija v okviru projekta SAFEST (Severe Accident Facilities for Europe Safety Targets) sofinancira izvajanje izbranih eksperimentov s področja težkih nesreč v jedrskih elektrarnah na različnih napravah v Evropi. V projekt SAFEST je vključena tudi naprava SES (Steam Explosion Stratified), ki se nahaja v Royal Institute of Technology (KTH) na Švedskem in je namenjena raziskovanju parnih eksplozij v razslojenih pogojih. Parna eksplozija se lahko razvije med težko nesrečo v jedrski elektrarni, ko pride staljena sredica v stik s hladilno vodo.

Pod vodstvom dr. Matjaža Leskovarja z Odseka za reaktorsko tehniko Instituta Jožef Stefan je skupina strokovnjakov iz Électricité de France (EDF), Commissariat à l’Energie Atomique et aux Energies Alternatives (CEA) in Institut de Radioprotection et de Sûreté Nucléaire (IRSN) iz Francije ter Institute for Nuclear Technology and Energy Systems (IKE) iz Nemčije zasnovala eksperiment parne eksplozije na tej napravi. Eksperiment naj bi izvedli 20. 4. 2016, vendar je med segrevanjem taline prišlo do puščanja hladilnega sistema induktorja peči, kar je povzročilo motnje v električnem sistemu, zaradi česar so morali prekinit izvajanje eksperimenta. Eksperiment bodo lahko izvedli šele po izdelavi novega induktorja, za kar bodo potrebovali približno dva tedna.    

Izvajanja eksperimenta se je skupaj z Leskovarjem udeležil dr. Erik de Malmazet iz EDF. Kolegi s KTH so jima poleg naprave SES predstavili tudi napravo MISTEE za raziskovanje parne eksplozije na kapljici taline in napravo TALL za raziskovanje termo-hidravlike in prenosa toplote v jedrskih elektrarnah 4. generacije, hlajenih s tekočo kovino.  

Delovni obisk na Institut de Radioprotection et de Sûreté Nucléaire

Med 6. in 19. marcem 2016 sem bil na delovnem obisku na Institut de Radioprotection et de Sûreté Nucléaire (IRSN), Cadarache, Francija. Obiskal sem dr. Renaud Meignen, vodjo laboratorija IRSN/PSN-RES/SAG/LEPC. Obisk je potekal v okviru programa NUGENIA+ »Mobility grants for visiting NUGENIA community infrastructures.

Namen obiska je bil utrditi in poglobiti sodelovanje med Odsekom za reaktorsko tehniko in laboratorijem IRSN/PSN-RES/SAG/LEPC. Že desetletje namreč z vodjo laboratorija sodelujemo pri uporabi in razvoju računalniškega programa MC3D, ki je predvsem namenjen simuliranju interakcije taline s hladilom. V zadnjih letih je njihov računalniški program MC3D postal mednarodno priznan kot referenčni program za simulacije pojava parnih eksplozij.

Med obiskom smo se posvetili analizi prenosa toplote med parno eksplozijo. Predvideno je, da bomo dobljene rezultate predstavili v skupnem članku. Dodatno smo z obiskom uskladili nadaljnje aktivnosti na področju uporabe in razvoja računalniškega programa MC3D. Pogovarjali smo se tudi glede našega sodelovanja v projektu, ki bo namenjen razvoju in preverjanju računalniških programov za simuliranje nesreč v jedrskih reaktorjih 4. generacije. Projekt naj bi se izvajal v okviru programa H2020.

Letno srečanje nemškega Združenja za uporabno matematiko in mehaniko ter Društva matematikov Nemčije

Letno srečanje nemškega Združenja za uporabno matematiko in mehaniko (GAMM) ter Društva matematikov Nemčije (DMV) je večdnevno strokovno srečanje raziskovalcev s področja uporabne matematike in inženirskih ved.

Združenje GAMM sta leta 1922 ustanovila Ludwig Prandtl in Richard von Mises, raziskovalca in pionirja raziskav s področja mehanike tekočin, mehanike trdnin, aeronavtike itd. GAMM spodbuja znanstveni napredek na področju uporabne matematike in mehanike, kot tudi v različnih panogah fizike, v povezavi z inženirskimi tehnologijami. Sedeminosemdesetega letnega srečanja, ki ga je gostila Tehniška univerza   Braunschweig, se je udeležilo več kot 1000 slušateljev, predvsem iz Nemčije in bližnjih zahodnoevropskih držav. Obsežen program je vseboval deset vabljenih predavanj ter več kot 200 znanstvenih predstavitev, ki so potekale v vzporednih sekcijah. Na kongresu je sodelavec dr. Martin Draksler predstavil referat z naslovom »Heat Transfer Characteristics of Multiple Impinging Jets«, ki je plod uspešnega sodelovanja med IJS ter švicarskim institutom PSI.

Sedeminosemdesetega letnega srečanja nemškega Združenja za uporabno matematiko in mehaniko (GAMM) ter Društva matematikov Nemčije (DMV), ki ga je med 7. in 11. marcem 2016 gostila Tehnična univerza Braunschweig, se je udeležil dr. Martin Draksler, sodelavec Odseka za reaktorsko tehniko Instituta »Jožef Stefan«.

Prof.dr. Leon Cizelj predseduje Evropskemu združenje za jedrsko izobraževanje ENEN

Upravni odbor združenja ENEN (European Nuclear Education Network, www.enen-assoc.org) je 4.3.2016 za predsednika izvolil prof.dr. Leona Cizlja, vodjo odseka za reaktorsko tehniko Instituta »Jožef Stefan«.

Združenje ENEN je bilo z veliko podporo prof.dr. Boruta Mavka z Instituta »Jožef Stefan« ustanovljeno v letu 2003 kot odgovor na usihanje podpore visokošolskemu izobraževanju in raziskavam na področju jedrske energije v Evropski skupnosti in njenih članicah. Med osnovne cilje združenja ENEN sodijo ohranjanje in razvoj z raziskavami podprtega visokošolskega izobraževanja, vseživljenjskega učenja in prenosa znanj in izkušenj na mlajše generacije jedrskih strokovnjakov. ENEN s podporo Evropske komisije med drugim organizira zelo uspešne izmenjave študentov, ki po kombiniranem študiju na več članicah ENEN dobijo naslov evropski magister jedrske tehnike. V letu 2016 bo ta naziv prvič dobil tudi magister jedrske tehnike Matic Kunšek, ki je študij na fakulteti za matematiko in fiziko Univerze v Ljubljani dopolnil s petmesečnim gostovanjem na univerzi v Kyotu, Japonska.

Danes ENEN združuje več kot 60 evropskih univerz, raziskovalnih inštitutov ter podjetij, ki delujejo na področju jedrske energije. Kot pridruženi člani sodelujejo japonske, ruske, ukrajinske, kanadske in južnoafriške univerze, vzpostavljamo pa tudi sodelovanje z ZDA. Slovenska člana združenja sta Fakulteta za matematiko in fiziko Univerze v Ljubljani in Institut »Jožef Stefan«.

V upravnem odboru so še podpredsednik prof.dr. Filip Tuomisto (Univerza Aalto, Finska) ter člani g. Keith Allen (Westinghouse Europe, Belgija), prof.dr. Martin Kropik (ÄŒeška tehniška univerza), dr. Michèle Coeck (Belgijski jedrski inštitut SCK-CEN), prof.dr. Pascal Anzeieu (CEA-INSTN, Francija), prof.dr. Matthew Eaton (Imperial College, Velika Britanija), prof.dr. Guillem Cortes (Politehnika Barcelona, Španija) in prof. drBehrooz Bazargan Sabet (Ecole de Mines de Nancy, Francija).

Predsedovanje združenju ENEN je ponovna potrditev odličnosti in uveljavljenosti raziskovalcev Instituta »Jožef Stefan« in slovenskih raziskovalcev na področju jedrske energije v evropskem in širšem mednarodnem prostoru.

Prvi sestanek projekta ANNETTE

Projekt ANNETTE (Advanced Networking for Nuclear Education and Training and Transfer of Expertise) je usmerjen v spodbujanje koordiniranega sodelovanja vseh jedrskih deležnikov pri načrtovanju in izvajanju izobraževanja in usposabljanja. Projekt, ki ima 24 partnerjev, sofinancira Evropska Komisija v okviru Obzorja 2020 (EURATOM Fission).

Prvi sestanek je bil namenjen načrtovanju in dokončni delitvi dela med partnerji. Vloga sodelavcev Instituta Jožef Stefan v projektu je koordinacija sodelovanja s tehnološkimi platformami in drugimi stanovskimi združenji v Evropi, pa tudi preko njenih meja.

Sestanka, ki ga je v prostorih Univerze v Pisi organiziralo italijansko združenje za raziskave in izobraževanje v jedrski tehniki CIRTEN, se je udeležil prof. dr. Leon Cizelj, vodja Odseka za reaktorsko tehniko.

Sestanek projekta JOPRAD

Projekt JOPRAD (Towards a Joint Programming on Radioactive Waste Disposal), ki ga v okviru Obzorja 2020 sofinancira Evropska komisija, pripravlja podlage za skupno načrtovanje, izvajanje in sofinanciranje raziskav na področju varnega odlaganja radioaktivnih odpadkov.

Na področju varnega odlaganja radioaktivnih odpadkov je skupno programiranje predvideno z direktivo Evropskega Sveta 2011/79/EURATOM. ÄŒe bo projekt JOPRAD uspel začrtati pravila delovanja, bo skupno programiranje raziskav mogoče uveljaviti že proti koncu Obzorja 2020.

Delovni sestanek je bil namenjen seznanjanju z nacionalnimi raziskovalnimi programi, nacionalnimi prioritetami in organizacijo raziskovalnega dela v mlajših jedrskih članicah Evropske skupnosti (Slovaška, Slovenija, Madžarska, Poljska, ÄŒeška, Romunija, Bolgarija). Žal v Sloveniji nimamo nacionalnega raziskovalnega programa na področju varnega odlaganja radioaktivnih odpadkov. To predstavlja enega večjih izzivov za naše bodoče sodelovanje v evropskih raziskovalnih projektih.

Sestanka, ki ga je v Bukarešti organiziral romunski Institut za jedrske raziskave, se je udeležil prof. dr. Leon Cizelj, vodja Odseka za reaktorsko tehniko. Institut Jožef Stefan v projektu JOPRAD nastopa v vlogi pooblaščenega izvedenca.

Sestanek programskega odbora konference EUROSAFE 2016

Konferenco EUROSAFE FORUM vsako leto organizirajo tri največje evropske organizacije za znanstveno in tehniško podporo jedrskim upravnim organom: francoski IRSN, nemški GRS in belgijski BelV. Konferenca bo predvidoma potekala 7. in 8.11. v Muenchnu.

Prvi sestanek programskega odbora je bil namenjen opredelitvi osnovnih tem programa konference in nekaterim novostim pri obliki in vsebini konference. V letu 2016 bomo na konferenci bistveno več pozornosti posvetili razvoju in delu mlajših strokovnjakov.

Sestanka programskega odbora konference EUROSAFE FORUM 2016, ki ga je organizirala nemška članica združenja ETSON, GRS, se je udeležil prof.dr. Leon Cizelj, vodja Odseka za reaktorsko tehniko.

Sestanek upravnega odbora ENEN

Več kot 60 članic združenja ENEN predstavlja večino evropskih univerz in raziskovalnih inštitutov, ki izobražujejo na področju varne rabe jedrske energije. V več kot desetletju obstoja je združenju uspelo razviti standardne učne načrte, medsebojno priznavanje kreditnih točk, razmeroma obsežne izmenjave študentov in učiteljev ter več pilotnih shem za usposabljanje.

Upravni odbor se je posvetil predvsem pripravam na volilno skupščino združenja, ki bo potekala v začetku marca, na kateri predvidevamo zamenjavo ožjega vodstva združenja. Ob tem smo pregledali in preliminarno potrdili tudi poročila o delu za leto 2015 in zastavili načrtovanje za leto 2016.

Sestanka upravnega odbora, ki je poteka v prostorih CEA, se je udeležil prof.dr. Leon Cizelj, vodja Odseka za reaktorsko tehniko.

Sodelavci odseka načrtujejo nov eksperiment na Å vedskem

Pod vodstvom dr. Matjaža Leskovarja z Odseka za reaktorsko tehniko je skupina strokovnjakov iz Commissariat à l’Energie Atomique et aux Energies Alternatives (CEA) in Institut de Radioprotection et de Sûreté Nucléaire (IRSN) iz Francije ter Institute for Nuclear Technology and Energy Systems (IKE) iz Nemčije zasnovala poskus parne eksplozije, ki ga bodo izvedli na napravi SES v Royal Institute of Technology (KTH) na Švedskem. Poskus bo sofinancirala Evropska komisija v okviru projekta SAFEST. Parna eksplozija se lahko razvije med težko nesrečo v jedrski elektrarni, ko pride staljena reaktorska sredica v stik z vodo.

Prvi poskus z vodikovo plazmo v stelaratorju W7-X

Eksperimentalna naprava W7-X na Institutu Max Planck (Institut of Plasma Physics – IPP, Nemčija) v Greifswaldu   je največji doslej zgrajeni stelarator na svetu, ki je namenjen raziskavam fuzijske energije. Za razliko od preproste obročaste plazme v tokamakih (takšna fuzijska naprava bo tudi ITER) v stelaratorju s pomočju zunanjih magnetov komplicirane oblike ustvarijo heliodalno obliko plazme, ki omogoča stacionarno delovanje naprave. Stelarator W7-X so po 10 letih gradnje dokončali lani. Komplicirano magnetno polje, ki zadržuje plazmo znotraj vakuumske posode je v celoti plod računalniške optimizacije in načrtovanja. Projekt se je začel pred 20 leti in je doslej skupaj z raziskavami stal več kot milijardo EUR. Poleg Nemčije, ki v 80% deležu financira projekt stelaratorja, preostali del v okviru evropskega fuzijskega programa sofinancira Evropska unija, raziskovalno pa v njem sodelujejo še ameriški raziskovalni instituti in univerze. Glavni cilj naprave v Greifswaldu je demonstracija stacionarnega obratovanja (30 min) in doseganje takšnih moči kot jo dosegajo primerljivi tokamaki v pulznem načinu delovanja (največ nekaj sekund).

Dne 3. februarja 2016 je bila v stelaratorju W7-X v Greifswaldu prvič uspešno izvedena fuzijska reakcija z vodikovo plazmo. Poskus je zaradi neščitenih sten reaktorja trajal četrtniko sekunde, dosežena temperatura plazme pa je bila nepredstavljivih 80 milijonov stopinj Celzija. Nemški kanclerki Angeli Merkel je pripadla čast, da je s pritiskom na gumb zagnala eksperiment. Dogodka se je kot vodja Slovenske fuzijske asociacije udeležil dr. Boštjan Končar z Odseka za reaktorsko tehniko IJS, ki se je predhodno na ločenem srečanju sestal tudi z raziskovalci IPP.

Sestanek predloga projekta NARSIS

NARSIS (New Approach to Reactor Safety ImprovementS) predlog projekta je bil leta 2014 predlagan v okviru razpisa za Obzorje 2020, vendar zaradi finančnih omejitev Evropske komisije kljub dobri oceni ni bil izbran za financiranje. Glavni cilj predloga projekta je bil znanstveno izboljšati posamezne elemente, potrebne za verjetnostno varnostno analizo, s poudarkom na zunanjih naravnih dogodkih (t.j. potres, cunami, obalne in rečne poplave in močni vetrovi).

Tokratni sestanek NARSIS je bil namenjen pripravi posodobljenega predloga za razpis Obzorje 2020 v letu 2016. Najprej smo identificirali nove udeležence v predlogu projekta. Potem smo pogledali splošno strukturo predloga projekta, ki mu je sledil pregled znanstvene vsebine posameznega delovnega sklopa ter povezave med delovnimi sklopi. Potem je razprava potekala o novih možnih prispevkih k predlogu projekta ter o finančnih vidikih. Ker so k predlogu projekta NARSIS pristopile trije nove organizacije (prvotno sedemnajst), ena pa je odstopila in ker je gornji znesek financiranja omejen, bo potrebno na novo oceniti, kaj bo posamezna organizacija prispevala in koliko mož-mesecev bi za to potrebovala ter koliko znašajo ostali stroški (bivanja in potovanja ter za širjenje znanja) in kakšno naj bo sofinanciranje evropske skupnosti.

Sestanka NARSIS, ki ga je 25. januarja 2016 v Clamartu gostila EdF (Électricité de France), organizirala pa CEA (Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives), ki je koordinator, se je udeležilo 14 predstavnikov iz 12 organizacij, dva predstavnika dveh organizacij pa sta srečanje spremljala preko telekonference. Iz IJS, Odseka za reaktorsko tehniko, se je srečanja udeležil dr. Andrej Prošek.

Sestanek projekta JOPRAD

Projekt JOPRAD (Towards a Joint Programming on Radioactive Waste Disposal), ki ga v okviru Obzorja 2020 sofinancira Evropska komisija, pripravlja podlage za skupno načrtovanje, izvajanje in sofinanciranje raziskav na področju varnega odlaganja radioaktivnih odpadkov.

Na področju varnega odlaganja radioaktivnih odpadkov je skupno programiranje predvideno z direktivo Evropskega Sveta 2011/79/EURATOM. ÄŒe bo projekt JOPRAD uspel začrtati pravila delovanja, bo skupno programiranje raziskav mogoče uveljaviti že proti koncu Obzorja 2020.

Sestanka, ki je potekal v organizaciji belgijskega pooblaščenega izvedenca za jedrsko varnost BelV, se je udeležil prof. dr. Leon Cizelj, vodja Odseka za reaktorsko tehniko. Institut Jožef Stefan v projektu JOPRAD nastopa v vlogi pooblaščenega izvedenca.

Pripravljalni sestanek konference ICONE24

V združenju ameriških strojnih inženirjev (American Society of Mechanical Engineers, ASME) deluje sekcija jedrskih inženirjev (Nuclear Engineering Division, NED), ki jo vodi osemčlanski upravni odbor.

Upravni odbor se je na sestanku posvetil predvsem pripravam na Mednarodno konferenco ICONE (International Conference on Nuclear Engineering), ki jo vsako leto skupaj organizirajo Ameriško (ASME) in Japonsko (JSME) združenje strojnih inženirjev, in Kitajsko društvo jedrskih strokovnjakov (CNS). V letu 2016 bo konferenca, na kateri tradicionalno sodeluje več kot 800 jedrskih strokovnjakov iz vsega sveta, potekala med 26. in 30. junijem 2016 v Charlotte, North Carolina, ZDA. Poleg priprav na konferenco ICONE 24 je upravni odbor razpravljal tudi o dejavnost sekcije jedrskih inženirjev med velikimi organizacijskimi spremembami združenja ASME, ki potekajo v obdobju 2014-2016.

Sestanka upravnega odbora jedrske sekcije ASME, ki je potekal v konferenčnem centru v mestu Charlotte, se je udeležil prof. dr. Leon Cizelj, vodja Odseka za reaktorsko tehniko.

2. skupščina združenja AFRA-NEST

AFRA-NEST je združenje afriških univerz, ki raziskovalno ali izobraževalno delujejo na področju miroljubne rabe jedrskih tehnologij oz. jedrske energije. Že druge skupščine združenja se je udeležilo okoli 40 predstavnikov univerz iz večine afriških držav, kar nakazuje razmeroma veliko živahnost na jedrskem področju. Edina delujoča jedrska elektrarna na afriškem kontinentu je Koeberg v Južnoafriški republiki.

Med pomembnejše cilje srečanja je sodila tudi razpravo o možnostih sodelovanja in izmenjava izkušenj s sorodnimi združenji iz Evrope (združenje ENEN) in ZDA (Nuclear Power Institute-Systems Engineering Inititative). Odlične možnosti se s podporo IAEA ponujajo za izmenjavo študentov in tudi učiteljev.

2. skupščino AFRA-NEST je s podporo IAEA organiziral Zambijski National Institute for Scientific and Industrial Research. Kot predstavnik združenja evropskih jedrskih univerz ENEN je na skupščini sodeloval prof.dr. Leon Cizelj, vodja Odseka za reaktorsko tehniko.

12. EUROfusion GA sestanek

Evropske fuzijske raziskave v okviru Obzorja 2020 združuje ciljno orientiran 5-letni (2014-2018) fuzijski program EUROfusion, ki poteka pod okriljem EURATOM pogodbe. Osnovni cilji EU fuzijskih raziskav so povezani z raziskavami v podporo fuzijskemu reaktorju ITER ter dolgoročno, realizaciji demonstracijske fuzijske elektrarne. Program EUROfusion izvaja konzorcij fuzijskih raziskovalnih enot držav članic EU (skupaj 29), kjer  Institut »Jožef Stefan« nastopa kot slovenski koordinator in partner v konzorciju. Vodilni partner v konzorciju je Institut za fiziko plazme (Institut of Plasma Physics – IPP), Nemčija. Odločevalno telo konzorcija je generalna skupščina.

V dneh med 17.12. in 18.12.2015 je v Milanu potekal 12. sestanek generalne skupščine. ÄŒlani skupščine smo razpravljali o strategiji in nekaterih programskih točkah programa EUROfusion. Pomembnejše teme, ki smo jih obravnavali so zajemale revizijo dokumenta »Fusion roadmap«, ki podaja glavne strateške usmeritve razvoja fuzijske tehnologije do leta 2020, poročilo o posodobitvi injektorja nevtralnih delcev na JET-u, poročilo o statusu nekaterih EUROfusion projektov ter strategijo razvoja DEMO reaktorja. Skupščina je potrdila tudi finančni plan za leto 2016. Sestanka generalne skupščine EUROfusion se je udeležil dr. Boštjan Končar z Odseka za reaktorsko tehniko, IJS.

EFPW2015 delavnica

Ekstremne razmere v fuzijskem reaktorju zahtevajo uporabo posebnih materialov in komponent, njihovo natančno ter zanesljivo testiranje in presojo njihovih lastnosti. Tem temam je bila posvečena letošnja delavnica European Fusion Programme Workshop - EFPW 2015, ki je od 30. novembra do 2. decembra 2015 potekala na Bledu v organizaciji Slovenske fuzijske asociacije (SFA) in Instituta "Jožef Stefan" v sklopu programa EUROFusion (največji sofinancirani program v Obzorju 2020). Slovenska fuzijska asociacija, ki jo koordinira dr. Boštjan Končar iz Odseka za reaktorsko tehniko IJS, v programu sodeluje s projekti v skupni vrednosti približno 1 milijon evrov letno. Na delavnici so vabljeni vodilni evropski raziskovalci z različnih vidikov razpravljali o lastnostih in uporabi predvidenih materialov in začrtali smernice za nadaljnji razvoj.

Sestanek projekta ASAMPSA_E

ASAMPSA_E (Advanced Safety Assessment: Extended PSA) je triletni evropski projekt 7. okvirnega programa, namenjen identifikaciji dobrih praks pri ocenjevanju posledic kombinacije ekstremnih zunanjih dogodkov na jedrsko varnost elektrarne z uporabo verjetnostnih varnostnih analiz. Prvi delovni sklop je namenjen ugotavljanju potreb končnih uporabnikov, drugi modeliranju začetnih dogodkov in kako jih upoštevati v verjetnostnih varnostnih analizah prvega nivoja (dogodki, ki vodijo do talitve sredice), tretji splošnim problemom razširjene verjetnostne varnostne analize in četrti specifičnim problemom, povezanih z verjetnostno varnostno analizo drugega nivoja (pričakovana pogostost, količina, sestava, lokacija, itd. radioaktivnih izpustov v okolje zaradi odpovedi pregrad in sistemov zadrževalnega hrama).

Namen sestanka ASAMPSA_E je bil pregledati status poročil za zgoraj omenjene delovne sklope. Skupno je bil predstavljen status 20 poročil s potrebnimi koraki za dokončanje teh poročil. IJS še posebno aktivno sodeluje pri poročilih D30.4 »The Link between the Defence-in-Depth Concept and Extended PSA«, D30.5 »Risk Metrics and Measures for an Extended PSA«, D40.4 »External Events in PSA Level 2«, D40.5 »Guidance on the verification and improvement of SAM strategies with L2 PSA«. Na koncu je še bilo povedano, da bo koordinator projekta zaprosil za šestmesečno podaljšanje projekta, to pomeni do 31.12.2015.

Sestanka ASAMPSA_E za vse štiri delovne sklope, ki ga je od 23.-27. novembra 2015 v Fontenay-aux-Roses gostil Institut de Radioprotection et de Sûreté Nucléaire (IRSN) (nuklearni inštitut za sevalno in jedrsko varnost), se je udeležil dr. Andrej Prošek.

Sestanek vodstva EAES

European Atomic Energy Society (EAES) je neformalno združenje vodilnih raziskovalcev in direktorjev evropskih raziskovalnih inštitutov, ki raziskujejo tudi jedrsko energijo. Med člani poleg sodelavcev IJS najdemo tudi sodelavce finskega VTT, belgijskega SCK-CEN, francoske CEA, nemškega KIT, madžarskega MTA AEK in drugih.

ÄŒlani vodstva EAES so se 20.11. sestali na delovnem srečanju v Odseku za reaktorsko tehniko. Osrednja tema srečanja so bili izzivi in priložnosti za krepitev bilateralnih in multilateralnih sodelovanj med člani združenja. Posebne pozornosti so bili deležni izzivi, ki jih prinašajo krčenja nacionalnih in evropskih virov financiranja raziskav. O možnih ukrepih bomo razpravljali na naslednjem sestanku, ki bo v maju 2016 na poljskem nacionalnem inštitutu za jedrsko energijo NCBJ.

Projektni sestanek ARCADIA (H2020)

ARCADIA je projekt iz 7. Okvirnega programa Evropske komisije, ki je namenjen podpori pri pripravljalnih delih za gradnjo demonstracijskega s svincem hlajenega reaktorja 4. generacije. Reaktor nameravajo po načrtih Ansaldo Nucleare in ENEA (Italija) zgraditi v neposredni bližini romunskega jedrskega inštituta INR pri mestu Pitesti.

V okviru projektnega sestanka smo se posvetili predvsem predpisom in zahtevam za gradnjo novih reaktorjev in dostopnostjo potrebnega znanja, izkušenj in raziskovalne ter industrijske opreme, ki bodo nepogrešljive pri gradnji demonstracijskega reaktorja.

Sestanka, ki ga je organiziral poljski inštitut za jedrsko kemijo in tehniko, se je udeležil prof.dr. Leon Cizelj, vodja Odseka za reaktorsko tehniko.

Sestanek upravnega odbora SNETP

Evropska tehnološka platforma za trajnostno jedrsko energijo SNETP združuje več kot 210 jedrskih deležnikov iz vseh evropskih jedrskih držav. Med ključne cilje platforme sodi priprava strateških razvojnih dokumentov, še posebej za raziskave in razvoj na področju reaktorjev 2. in 3. generacije, 4. generacije in kogeneracije toplote in elektrike z jedrskimi reaktorji. Evropska komisija v okvirnih raziskovalnih programih sofinancira projekte, ki se nanašajo na strateške razvojne prioritete, ki so jih pripravili in medsebojno uskladili deležniki platforme.

Upravni odbor je razpravljal o prihodnji organizaciji sekretariata platforme, sprejel dva nova člana, in sprožil opravila za skupščino platforme, ki bo predvidoma v marcu 2016.

Sestanka, ki ga je organiziral belgijski nacionalni inštitut za jedrske raziskave SCK-CEN, se je udeležil prof.dr. Leon Cizelj, vodja Odseka za reaktorsko tehniko.

Vabljeno predavanje na konferenci REMOO 2015

Konferenca REMOO že peto leto združuje tiste predstavnike industrije, raziskovalnih in izobraževalnih ustanov in upravnih organov s področja (jedrske) energetike, ki delujejo ali pa imajo interes delovati v Sloveniji in njeni neposredni okolici. Po dogodkih v Zagrebu (2011) in Ljubljani (2012), Beogradu (2013) in Ljubljani (2014) smo se tokrat zbrali v Budvi v ÄŒrni gori. Vodilni temi konference sta bili tehnološki dosežki v energetiki ter tehnološki razvoj s pomočjo eksperimentov in računalniških simulacij..

Konference se je udeležil prof.dr. Leon Cizelj, vodja Odseka za reaktorsko tehniko, ki je predstavil vabljeno predavanje z naslovom »Experimental support for safer and more reliable power generation«.

Konferenca EUROCORR 2015

Evropska federacija za korozijo vsako leto organizira konferenco EUROCORR. Del konference je posvečen tudi koroziji v jedrskih sistemih, ki poteka v organizaciji delovne skupine za jedrsko korozijo. V letu 2015 je organizacijo konference prevzela avstrijsko metalurško društvo.

Konference se je na vabilo predsednika delovne skupine za jedrsko korozijo prof.dr. Damiena Ferona (CEA, Francija) udeležil prof.dr. Leon Cizelj, vodja Odseka za reaktorsko tehniko, ki je tudi predsedoval sekciji za jedrsko korozijo.

Projektni sestanek BRIDGE+ (ERASMUS+)

Cilj projekta Bridge+ je zmanjšati oz. premostiti razlike med akademskim izobraževanjem v jedrski tehniki in usposabljanjem po principu SAT (systematic approach to training), ki ga praviloma izvajajo zaposlovalci. Projekt sofinancira Evropska Unija v sklopu projektov ERASMUS+, koordinira ga Politehnika iz Bukarešte, sodelujemo pa podjetji Technatom iz Madrida in Energonuclear iz Bukarešte ter Institut »Jožef Stefan«.

Na sestanku smo pregledali že dokončane projektne dokumente. Hkrati pa smo dorekli tudi delitev in način dela za še nedokončane dele projekta.

Sestanka, ki ga je organiziralo podjetje Technatom, se je udeležil prof.dr. Leon Cizelj, vodja Odseka za reaktorsko tehniko.

Sestanek Znanstvenega sveta Evropskega združenja jedrskih strokovnjakov (HSC ENS)

Znanstveni svet (High Scientific Council) je posvetovalni organ evropskega združenja jedrskih strokovnjakov (ENS, European Nuclear Society). Med osnovne naloge sveta sodi razprava o stanju in strateških prioritetah varne rabe jedrske energije. Znanstveni svet svetuje vodstvu združenja ENS, svoja pisna stališča pa redno, nekajkrat letno, javno objavi. Svoje poglede na pomembnejše teme občasno posreduje tudi Evropski Komisiji.

Na sestanku je potekala poglobljena razprava o današnji in prihodnji vlogi znanosti v jedrski energetiki. Vse bolj namreč prevladuje spoznanje, da je bila znanost na tem področju v zadnjem času nekoliko zapostavljena in da lahko v bodoče pomembno prispeva tako pri izboljševanju varnosti jedrskih elektrarn kot tudi pri javnih razpravah o sprejemljivosti jedrske energije. Dogovorili smo se, da ob 40 obletnici ENS, ki bo spomladi 2016, pripravimo posebno izjavo o potrebnosti večjega vložka v znanost. Izjava se bo v veliki meri naslonila na članek L. Cizelj, »Research and Higher Education: A Disposable Part of Fundamental National Infrastructure, Contemporary Energy 1(2015).

Sestanka na sedežu Evropska združenja jedrskih strokovnjakov (ENS) v Bruslju se je udeležil prof.dr. Leon Cizelj, vodja Odseka za reaktorsko tehniko.

Konferenca EUROSAFE Forum 2015 ter sestanek upravnega odbora in generalna skupščina ETSON

Konferenco EUROSAFE FORUM vsako leto organizirajo tri največje evropske organizacije za znanstveno in tehniško podporo jedrskim upravnim organom: francoski IRSN, nemški GRS in belgijski BelV.

Na konferenci smo se poleg že utečenih tem, povezanih z raziskavami na temo jedrske varnosti in varnega odlaganja radioaktivnih odpadkov , posvetili tudi izzivom, ki jih prinaša nova evropska direktiva o jedrski varnosti (Council Directive 2014/87/Euratom of 8 July 2014).

V povezavi s konferenco EUROSAFE Forum so potekali tudi redni sestanki združenja ETSON: svet za jedrsko varnost (TBRS) je sprejel nov dokument, ki dokumentira po-Fukušimske zahteve za povečanje jedrske varnosti v evropskih državah, Upravni odbor in Generalna skupščina združenja ETSON pa sta začrtala delo združenja v letu 2016.

Konference EUROSAFE FORUM 2015 in spremljevalnih sestankov združenja ETSON, ki jih je organizirala belgijska članica združenja ETSON, BelV, se je udeležil prof.dr. Leon Cizelj, vodja Odseka za reaktorsko tehniko.

 

Jesensko srečanje CAMP

CAMP (Code Applications and Maintenance Program) je največji raziskovalni program, ki poteka pod okriljem ameriške zvezne upravne jedrske komisije U.S. NRC (Nuclear Regulatory Commission) od leta 1993 dalje. V okviru raziskovalnega programa CAMP potekata razvoj in izmenjava izkušenj glede sistemskih računalniških programov RELAP5 in TRACE, programa za nevtroniko PARCS in grafičnega vmesnika SNAP. V programu CAMP na osnovi sporazuma z U.S. NRC trenutno sodeluje preko 40 organizacij iz 28 držav. Iz Slovenije je koordinator Institut »Jožef Stefan« (IJS) (poleg IJS sodelujeta še Nuklearna elektrarna Krško in Uprava Republike Slovenije za jedrsko varnost).

Jesensko srečanje CAMP je bilo razdeljeno na dva dela, to je tehnični in programski. V tehničnem delu je uvodoma predstavnik U.S. NRC predstavil status razvoja U.S. NRC računalniških programov RELAP5, TRACE, PARCS in SNAP. Sledilo je sedem poročil držav članic CAMP (Finska, Mehika, Poljska, Slovenija, Švedska, Švica in Ukrajina) in 15 tehničnih prispevkov. IJS je predstavila poročilo »Status of CAMP Activities in Slovenia« avtorjev Andrej Prošek in Ovidiu Adrian Berar. V okviru programskega dela sestanka CAMP smo obravnavali potrebe po nadaljnjem razvoju sistemskih programov za simulacijo jedrskih naprav in predloge prispevkov v naravi, ki so zahteva za vse sodelujoče v CAMP (za Slovenijo en prispevek letno). IJS je predlagal prispevek v naravi za leto 2016 z naslovom »RELAP5 and TRACE calculations of LOCA in PWR«, ki ga je tehnično programski odbor potrdil.

Letošnji jesenski sestanek CAMP, ki je potekal od 4.-6.11.2015 v Gettysburgu, ZDA, je organizirala U.S. NRC. Srečanja se je udeležilo 53 predstavnikov iz 14 držav, od tega dva na daljavo, 21 iz države gostiteljice in 15 iz Koreje. Iz IJS, Odseka za reaktorsko tehniko, se je srečanja udeležil dr. Andrej Prošek.

Mednarodna delavnica MINOS

Center odličnosti za jedrske materiale - MINOS je bil ustanovljen leta 2011 s strani Divizije za jedrsko energijo, CEA Francija. V okviru centra se izvajajo osnovne in aplikativne raziskave na področju jedrskih materialov in struktur. Glavni cilj teh raziskav je izboljšati varnost in podaljšati življenjsko dobo trenutno delujočih reaktorjev, optimizirati upravljanje z jedrskimi odpadki ter razvijati nove materiale za reaktorje 4. generacije. MINOS zaobjema 3 francoske raziskovalne centre: Saclay, Cadarache in Marcoule.

MINOS promovira raziskave na področju jedrskih materialov tudi z organizacijo mednarodnih delavnic in šol. Vsebina letošnje delavnice MINOS, druge po vrsti, z naslovom »Irradiation of Nuclear Material: Flux and Dose Effects« je bila povezana z raziskavami vplivov sevanja na materialih, ki se uporabljajo v obstoječih reaktorjih, in na materialih, ki so predvideni v prihodnjih fisijskih in fuzijskih sistemih. Poudarek je bil na strukturnih materialih (v glavnem kovinskih zlitinah) in materialih povezanimi z jedrskim gorivom. Efekti fluksa in doze pri obsevanju z nevtroni, ioni ali elektroni so bili obravnavani na nanometrski (primarne poškodbe), mikrometrski (evolucija poškodb) in centimetrski ali večji skali (vpliv na fizikalne, kemijske in mehanske lastnosti). V štirih sekcijah, vsaka je bila odprta z vabljenim predavanjem, so bila predstavljena tako eksperimentalna orodja in naprave kot tudi teoretični modeli ter simulacije.

Delavnice MINOS, ki sta jo v Cadarache-u organizirala CEA in INSTN, se je udeležil dr. Samir El Shawish z Odseka za reaktorsko tehniko Instituta »Jožef Stefan«.

Zgorevanje vodika na eksperimentalni napravi

Odsek za reaktorsko tehniko je v letu 2012 s finančno podporo Evropske Komisije zasnoval in izvedel poskus zgorevanja vodika na eksperimentalni napravi HYKA A2 v Karlsruhe Institute of Technology (KIT). Najpomembnejši rezultat poskusa, ki danes že predstavlja enega izmed najpomembnejših eksperimentalnih virov za validacijo teoretičnih modelov, so bile hitrosti širjenja plamena. Z zasnovo in izvedbo podobnih poskusov bomo v letu 2016 nadaljevali na eksperimentalni napravi HYMIT na univerzi Jiao Tong v Šanghaju. Zasnovo in izvedbo poskusa, ki ga bo sofinanciral evropsko-kitajski projekt ALISA, bo vodil dr. Ivo Kljenak iz R4, sodelovali pa bodo strokovnjaki Nuclear Research and Consultancy Group (NRG) iz Nizozemske in KIT iz Nemčije.

SESAME delovni sestanek

Projekt SESAME je projekt, ki poteka v okviru evropskega projekta Horizon 2020. Glavni trije cilji projekta so: razvoj in validacija numeričnih metod za razvoj in oceno varnosti reaktorjev, hlajenih s tekočimi kovinami; razširitev baze referenčnih podatkov za validacije; ter vzpostavitev smernic dobre prakse, metod validacije in verifikacije in metod za določevanje nedoločenosti. Rezultati projekta bodo predvidoma uporabljeni pri načrtovanju in izboljšavah reaktorjev četrte generacije. Eksplicitno izpostavljeni so reaktorji ASTRID, MYRRHA, ALFRED ter SEALER. Projekt je razdeljen v 7 delovnih paketov. Na njem sodeluje 23 organizacij iz Evropske Unije in dve organizaciji iz Združenih Držav Amerike.

V prvem delu sestanka so bile predstavljene administrativne spremembe projekta, skupaj z razlogi za le-te. Glavna sprememba je sprememba koordinatorja projekta. Koordinator, zaradi pravil Evropske komisije, oziroma finančnih težav, ni več organizacija NRG, temveč ENEA. Spremenil se je tudi način sodelovanja partnerjev iz ZDA. Slednji zaradi pravil ZDA ne morejo in ne sodelujejo več neposredno. Po uvodnem sestanku in sestanku paketa 6, so sestanki ostalih delovnih paketov potekali vzporedno v naslednjih dneh. Sestanek se je zaključil z ogledom dveh raziskovalnih laboratorijev organizacije CEA v raziskovalnem centru v Cadarachu.

Sestanek je potekal od 11. do 14. oktobra v Château de Cadarache v bližini raziskovalnega centra organizacije CEA v Cadarachu. Sestanka se je kot predstavnik Odseka za reaktorsko tehniko udeležil Jure Oder. Na sestanku delovnega paketa 1: Fluktuacije in vibracije je predstavil rezultate, dosežene v zadnjih šestih mesecih.

11. sestanek generalne skupščine EUROfusion

Evropske fuzijske raziskave v okviru Obzorja 2020 združujejo ciljno orientiran 5-letni (2014-2018) fuzijski program EUROfusion, ki poteka pod okriljem EURATOM pogodbe. Osnovni cilji EU fuzijskih raziskav so povezani z raziskavami v podporo fuzijskemu reaktorju ITER ter dolgoročno, realizaciji demonstracijske fuzijske elektrarne. Program EUROfusion, izvaja konzorcij fuzijskih raziskovalnih enot držav članic EU (skupaj 29), kjer Institut »Jožef Stefan« nastopa kot slovenski koordinator in partner v konzorciju. Vodilni partner v konzorciju je Institut za fiziko plazme (Institut of Plasma Physics – IPP), Nemčija. Odločevalno telo konzorcija je generalna skupščina.

V dneh od 30.9. do 1.10. 2015 je v Budimpešti potekal 11. sestanek generalne skupščine. Na skupščini so bile predstavljene nekatere vsebine poteka programa Eurofusion:

 • Evropska komisija je sprejela program podaljšanega obratovanja JET-a do leta 2020. Nova eksperimentalna kampanja na fuzijskem reaktorju JET v Culhamu se bo začela izvajati v novembru 2015.
 • Konzorcij EUROfusion je tudi formalno vključen v program razvoja japonskega tokamaka JT-60SA
 • Vodje treh delovnih projektov (konfiguracija izpusta plazme, zasnova diverterja in razvoj superprevodnih magnetov) so generalni skupščini predstavili opravljeno delo v letu 2014.

Predstavljen je bil osnutek programskega in finančnega načrta za leto 2016 ter prihodnji razpisi programa EUROfusion. Na dnevnem redu skupščine je bil tudi program in organizacija konference programa EUROfusion, ki jo letos novembra organizira Slovenska fuzijska asociacija in Insitut Jožef Stefan.

Sestanka generalne skupščine EUROfusion se je udeležil dr. Boštjan Končar z Odseka za reaktorsko tehniko, IJS.

Prof. dr. Leon Cizelj predseduje programskemu odboru globalne jedrske konference ICONE24

International Conference on Nuclear Energy (ICONE) sodi med najbolj ugledne globalne konference jedrskih strokovnjakov, ki delujejo v industriji, znanosti, izobraževanju in v upravnih organih. Konferenco, na kateri se vsako leto zbere preko 1000 udeležencev iz vsega sveta, skupaj organizirajo ameriško in japonsko združenje stojnih inženirjev (ASME in JSME) ter kitajsko društvo jedrskih strokovnjakov. Programskemu odboru ICONE24, ki bo med 26-30 junijem 2016 v Charlotte (Severna Karolina, ZDA), predseduje prof. dr. Leon Cizelj, vodja Odseka za reaktorsko tehniko.

Generalna skupščina Evropskega združenja pooblaščenih izvedencev za jedrsko in sevalno varnost (ETSON)

Združenje ETSON je bilo pred skoraj desetimi leti ustanovljeno z namenom strokovnega povezovanja pooblaščenih izvedencev za jedrsko in sevalno varnost, ki delujejo v državah članicah Evropske skupnosti. V tem času so se nam pridružili tudi kolegi iz Japonske, Rusije in Ukrajine. ÄŒlani združenja ETSON morajo biti pooblaščeni izvedenci v državi, v kateri so registrirani, morajo izvajati dolgoročni raziskovalni program na področju jedrske varnosti in morajo poslovati kot neprofitna organizacija.

Med najpomembnejše aktivnosti združenja ETSON sodijo skupni raziskovalni projekti, izmenjava izkušenj, sodelovanje pri skrbi za razvoj kadrov, pomoč nacionalnim upravnim organom pri harmonizaciji zahtev za jedrsko varnost in pomoč pri vzpostavljanju infrastrukture za jedrsko varnost v državah, ki se za jedrsko energijo šele odločajo.

Tokratna generalna skupščina je potrdila poročila o delu v preteklem letu, sprejela načrte za bližnjo prihodnost in izvolila novi upravni odbor združenja ETSON, ki ga sestavljajo predsednik Benoît De Boeck (BelV), podpredsednika Frank-Peter Weiss (GRS) in Aleksander Khamazov (SEC-NRS), tajnik Jacques Repussard (IRSN) in blagajnik Leon Cizelj (IJS).

Generalne skupščine združenja ETSON in skupine ERG, ki sta potekala na sedežu GRS v Garhingu (Nemčija), se je udeležil prof. dr. Leon Cizelj, vodja Odseka za reaktorsko tehniko.

Delavnica OECD/NEA o razvoju jedrskih tehnologij do leta 2050 (Nuclear Innovation 2050

Nove visoke tehnologije, v veliki meri pa tudi varnostne, tehnične in ekonomske izboljšave obstoječih, so posledica sistematičnega in dolgoročnega vlaganja v raziskave in razvoj. To velja za vse visoke tehnologije, ki vključujejo tudi jedrske elektrarne. Še posebej pomembna je vloga javnih sredstev, ki odločilno pripomorejo k raziskavam in razvoju visokih tehnologij v obdobju, ko te še niso zrele za komercialno uporabo. Pri raziskavah varnosti obstoječih jedrskih elektrarn pa so ravno javna sredstva tista, ki jedrskim državam omogočajo od proizvajalcev elektrike neodvisno razumeti in nadzorovati jedrsko varnost.

Ključno vodilo strokovnjakov Agencije za jedrsko energijo pri Organizaciji za ekonomsko sodelovanje in razvoj (OECD/NEA), ki so delavnico o razvoju jedrskih tehnologij do leta 2050 organizirali, je bil razmislek, da bo za dolgoročno varno rabo nizkoogljične jedrske energije potrebno okrepiti predvsem javna vlaganja v raziskave in razvoj. V ta namen smo na delavnici najprej pregledali javne raziskovalne prioritete in sredstva, ki so v državah članica OECD/NEA namenjene raziskavam in razvoju novih jedrskih tehnologij in seveda tudi varnosti obstoječih. V naslednjih korakih pa bomo te podatke verificirali in izdelali skupno vizijo članic OECD/NEA skupaj s priporočili, za katera področja bi bilo za zanesljivo doseganje razvojnih ciljev potrebno okrepiti sredstva in prioritetno obravnavo.

Med nekoliko presenetljive zaključke delavnice zagotovo sodi dejstvo, da je Slovenija edina izmed članic OECD/NEA, ki nima dolgoročnega raziskovalnega programa na področji jedrske energije in varnosti. Raziskave, ki pri nas potekajo na tem področju, so namreč financirane projektno in za javno financiranje tekmujejo s predlogi raziskav iz vseh področij znanosti in tehnike. Takšno stanje pa seveda ni dolgoročno stabilno in vzdržno in lahko vodi v beg možganov na druga področja ali pa celo iz Slovenije.

Delavnice NI 2050, ki je potekala na sedežu OECD v Parizu, se je kot predstavnik Slovenije udeležil prof. dr. Leon Cizelj, vodja Odseka za reaktorsko tehniko.

Tečaj ENSTTI

Z iniciativo štirih članic evropskega združenja pooblaščencev za jedrsko in sevalno varnost ETSON je bil leta 2011 ustanovljen institut ENSTTI (European Nuclear Safety Training & Tutoring Institute), čigar glavno poslanstvo je organizacija izobraževanj, predvsem za mlajše eksperte iz Evropske unije, s katerimi želijo izboljšati varnostno kulturo v jedrski stroki. S pripravo različnih tečajev in delavnic, si ENSTTI med drugim prizadeva tudi za okrepitev sodelovanja med glavnimi akterji na jedrskem področju, npr. med nadzornimi službami in pooblaščenimi izvedenci.

Na tritedenskem izobraževanju v Munchnu, ki ga je gostil nemški institut GRS, smo se slušatelji seznanili s širokim spektrom tem iz področja jedrske in sevalne varnosti. Tematika predavanj je obsegala zelo specifične teme, kjer smo se npr. seznanili s principi delovanja jedrskih reaktorjev,  kot tudi nekoliko splošnejše teme, s katerimi smo pridobili »nekoliko širšo sliko« o jedrski varnosti in zaščiti pred ionizirajočim sevanjem.

Tritedenskega izobraževanja organizacije ENSTTI z naslovom »TECHNICAL CONCEPTS, TECHNIQUES, METHODS AND TOOLS FOR THE ASSESSMENT OF NUCLEAR SAFETY AND RADIATION PROTECTION«, ki ga je med 8. in 26. 6. 2015 v Munchnu gostil nemški institut GRS, se je udeležil sodelavec dr. Martin Draksler.

 

Konferenca ICONE23, obisk Kyoto University in Institute for Nuclear Safety System

International Conference on Nuclear Engineering (ICONE) sodi med največje konference, posvečene jedrski tehniki, jedrski energiji in jedrski varnosti. Že 24 leto jo skupaj organizirajo Ameriško združenje strojnih inženirjev (ASME), Japonsko združenje strojnih inženirjev (JSME) in Kitajsko združenje jedrskih strokovnjakov (CNS). ICONE23 je v organizaciji JSME potekala med 16. in 20.5.2015 v Makuhariju na Japonskem.

Konferenca je pritegnila več kot 900 udeležencev iz celega sveta. Med pomembnejše teme konference uvrščam tudi predstavitev stanja in načrtov pri sanaciji nesreče v jedrski elektrarni Fukušima Daiči ter vse večjo skrb za izobraževanje kadrov in izzive komuniciranja z javnostmi. Pri organizaciji ICONE23 sta sodelovala prof.dr. Leon Cizelj kot Assisstant Technical Program Chair in doc.dr. Ivo Kljenak kot Track Chair Radioprotection and Nuclear Technology Applications. Konference se je udeležil prof.dr. Leon Cizelj.

Po zaključeni konferenci ICONE 23 je prof. dr. Leon Cizelj 22.5.2015 obiskal Research reactor institute Univerze v Kyotu, kjer je na izmenjavi naš študent Matic Kunšek. V laboratoriju za prenos toplote, ki ga vodi prof. Yasushi Saito, se ukvarja z meritvami parne faze v dvofaznih tokovih. Izmenjavo sofinancira evropska komisija s projektom EUJEP-2.

Na vabilo Dr Masayuki Kamaya je prof. dr. Leon Cizelj 25.5.2015 obiskal Institue for nuclear safety system (INSS) v Tsurugi, ki ga je ustanovil in ga večinsko financira japonski lastnik in upravitelj jedrskih elektrarn Kansai Electric Power Co (KEPCO). Dr Kamaya se med drugim ukvarja tudi z eksperimentalnimi in numeričnimi raziskavami toplotnega utrujanja. Izmenjali so izkušnje in se tudi dogovorili za okrepitev sodelovanja na področju raziskav toplotnega utrujanja.

Delavnica o regionalnem sodelovanju IAEA MAK2006

V organizaciji IAEA in Makedonskih elektrarn (ELEM d.d.) je med 4. in 8. 5. 2015 v Skopju potekala delavnica o možnostih regionalnega sodelovanja Slovenije, Hrvaške in Makedonije na področju jedrske energije. Poleg sodelavcev ELEM smo na delavnici sodelovali predstavniki Gen energije d.o.o., NEK d.o.o. in Instituta »Jožef Stefan« iz Slovenije ter HEP d.d. in Fakultete za elektrotehniko Univerze v Zagrebu iz Hrvaške.

Predstavniki Makedonije so predstavili svoje dolgoročne razvojne načrte, predstavniki Slovenije in Hrvaške pa smo prikazali stanje in razvojne izzive jedrske energetike v Sloveniji in Hrvaški, vključno s priložnostmi in izzivi, ki jih prinašata solastništvo jedrske elektrarne v Krškem in članstvo v Evropski uniji.

Delavnice, ki je potekala v prostorih Makedonskih elektrarn (ELEM d.d.) se je udeležil prof. dr. Leon Cizelj, vodja Odseka za reaktorsko tehniko.

 

Skupni sestanek fisijskega in fuzijskega dela programskega odbora EURATOM

Programski odbor EURATOM sestavljajo predstavniki vseh držav članic Evropske skupnosti. Odbor svetuje in usmerja strokovne službe Evropske komisije pri pripravi in izvedbi razpisov raziskovalnih projektov na področju jedrske fuzije in fisije.

Tokratni sestanek je bil namenjen predvsem pripravam programa za jesenski razpis projektov, ki bo že drugi razpis v Obzorju 2020. Razmeroma živahna razprava članov odbora je prinesla večje število zahtevkov za dopolnitev programa. Strokovne službe bodo pripravile dopolnila programa, ki ga bo nato programski odbor zopet obravnaval in predvidoma tudi sprejel na svoji naslednji seji.

Skupnega sestanka fisijskega in fuzijskega dela programskega odbora EURATOM se je udeležil prof.dr. Leon Cizelj, vodja Odseka za reaktorsko tehniko.

Sestanek projekta NURESAFE (7. okvirni program EU)

Projekt NURESAFE (NUclear REactor SAFEty simulation platform) poteka v okviru 7. Evropskega programa. V konzorciju tega triletnega projekta (2013-2015) sodeluje 23 evropskih organizacij, med njimi tudi Odsek za reaktorsko tehniko, IJS. Namen projekta je vzpostavitev skupne simulacijske platforme ter demonstracija njene uporabe za simulacije kompleksnih tridimenzionalnih pojavov in nezgodnih scenarijev s področja termohidravlike in reaktorske fizike. Poseben poudarek v okviru projekta je namenjen razvoju modelov in numeričnih metod za simulacije več-nivojskih (»multi-scale«) dvo-faznih pojavov, kjer ima pomembno vlogo Odsek za reaktorsko tehniko, IJS.

Podprojekt SP3: Multiscale and multiphysics applications of thermal-hydraulics je eden od šestih osnovnih sklopov ter predstavlja približno tretjino celotnega projekta NURESAFE. Odsek za reaktorsko tehniko (R4) IJS sodeluje pri podprojektu SP3 v okviru dveh delovnih paketov WP3.1: Multiscale and Multiphysics simulation of LOCA in WP3.2: Multiscale and Multiphysics simulation PTS.

Na šestem delovnem sestanku podprojekta SP3 so predstavniki sodelujočih organizacij poročali o napredku in rezultatih svojih delovnih paketov. Odsek za reaktorsko tehniko, IJS je predstavil uporabo metode OSE za analizo negotovosti rezultatov CFD simulacij nezgod v tlačnovodnih reaktorjih, kjer pride do visokotlačnega toplotnega šoka (PTS).

Sestanka, ki je v organizaciji LUT potekal dne 11. in 12. 16. 2015 v Lappeenranti, Finska, se je udeležil Matej Tekavčič.

NURESAFE 6. sestanek podprojekta SP2

NURESAFE (NUclear REactor SAFEty simulation platform) je projekt, ki poteka pod okriljem 7. okvirnega programa EU EURATOM. V okviru projekta, 23 partnerjev, po večini iz raziskovalnih inštitutov in univerz po Evropi, razvija orodja za simulacije vodno hlajenih jedrskih reaktorjev.

Podprojekta SP2 “Multiscale analysis of core thermal-hydraulics from DNS to subchannel modelling” in SP3 “Multiscale and multiphysics applications of thermal-hydraulics,” sta dva izmed šestih sklopov projekta in sta nadalje razdeljena na štiri in tri področja. Del odseka sodeluje v okviru prvega področja podprojekta SP2, ki nosi naslov “ITM coupling with phase-average models” in okviru področij SP3.1 (“Multiscale and multiphysics simulation of LOCA”) ter SP3.2 (“Multiscale and multiphsyics simulation of PTS”) podprojekta SP3. V podprojektu SP2 se ukvarjamo z razvojem metod za simuliranje nekaterih bolj splošnih pojavov termohidravlike. Podprojekt SP3 pa je namenjen razvoju modelov in metod za simuliranje specifičnih pojavov v jedrski termohidravliki.

Sestanek podprojekta SP2 je univerza LUT organizirala 10.6.2015 v svojih prostorih v Lappeenranti, Finska. Za IJS se je sestanka tega podprojekta udeležil Jure Oder.

 

Spomladansko srečanje CAMP

CAMP (Code Applications and Maintenance Program) je največji raziskovalni program, ki poteka pod okriljem ameriške zvezne upravne jedrske komisije U.S. NRC (Nuclear Regulatory Commission) od leta 1993 dalje. V okviru raziskovalnega programa CAMP potekata razvoj in izmenjava izkušenj glede sistemskih računalniških programov RELAP5 in TRACE, programa za nevtroniko PARCS in grafičnega vmesnika SNAP. V CAMP na osnovi sporazuma z U.S. NRC trenutno sodeluje preko 40 organizacij iz 28 držav. Iz Slovenije je koordinator Institut »Jožef Stefan« (IJS) (poleg IJS sodelujeta še Nuklearna elektrarna Krško in Uprava Republike Slovenije za jedrsko varnost).

Spomladansko srečanje CAMP je bilo razdeljeno na dva dela, to je tehnični in programski. V tehničnem delu je uvodoma predstavnik U.S. NRC predstavil status razvoja U.S. NRC računalniških programov RELAP5, TRACE, PARCS in SNAP. Sledili sta dve poročili držav članic CAMP (Kanade in Hrvaške). V tehničnem delu je bilo predstavljenih skupno 21 prispevkov, od tega eden iz IJS:

 • »Uncertainty Evaluation of GEMIX Test Calculation by Optimal Statistical Estimator« avtorjev Andrej Prošek, Boštjan Končar, Matjaž Leskovar, Samo Košmrlj.

V programskem delu so se sprejele odločitve o strategiji nadaljnjega programa CAMP.

Letošnji spomladanski sestanek CAMP je v času 27.-29.5.2015 v Pragi je gostil CVRež (tehnična podporna organizacija upravnemu organu za jedrsko varnost) pod pokroviteljstvom U.S. NRC. Srečanja se je udeležilo 58 predstavnikov iz 15 držav, od tega pet na daljavo in 14 iz države gostiteljice. Iz IJS, Odseka za reaktorsko tehniko, se je srečanja udeležil dr. Andrej Prošek.

Sestanek projekta ASAMPSA_E za delovni sklop WP40

ASAMPSA_E (Advanced Safety Assessment: Extended PSA) je triletni evropski projekt 7. okvirnega programa, namenjen ocenjevanju posledic kombinacije ekstremnih zunanjih dogodkov na jedrsko varnost elektrarne. V četrtem delovnem sklopu (WP40) se obravnavajo specifični problemi povezani z verjetnostno varnostno analizo, nivo 2 (pričakovana pogostost, količina, sestava lokacija, itd. radioaktivnih izpustov v okolje zaradi odpovedi pregrad in sistemov zadrževalnega hrama). To so posledice zaradi zunanjih nevarnosti, nezgod v bazenih za izrabljeno gorivo in nezgod jedrske elektrarne v stanju zaustavitve ter vključitev nezgodnih obratovalnih navodil v verjetnostne varnostne analize, nivo 2.

Namen tretjega sestanka ASAMPSA_E za delovni sklop WP40 je bil pregledati status osnutka poročila D40.3 »Report proposing the content of future L2 PSA guidance to be established within ASAMPSA_E« ter status poročil oz. kazal za poročila D40.4 »Draft ASAMPSA_E guidance. Implementation of external events modeling in extended L2 PSA«, D40.5 »Draft ASAMPSA_E guidance - Validation of SAMG strategy by L2 PSA« in D40.6 »Complement of existing ASAMPSA2 guidance for shutdown states of reactors, SFP and recent R&D results - Draft ASAMPSA_E guidance« Osnutki teh poročil bodo morali biti pripravljeni do naslednjega sestanka WP40, ki bo 26. novembra 2015 v Parizu.

Sestanka ASAMPSA_E WP 40, ki ga 26. maja 2015 v Kölnu, Nemčija gostil GRS, se je udeležil dr. Andrej Prošek.

Zacetni sestanek projekta AIR-SFP

Združenje NUGENIA, ki izhaja iz evropskega združenja NULIFE, združuje delovno skupino SNETP (Sustainable Nuclear Energy Technology Platform) ter išče sinergijo z mrežo SARNET. Osredotoča se na raziskave in razvoj tehnologije vezane na fisijo s poudarkom na jedrskih elektrarnah II. in III. generacije. Gre za združenje akterjev iz industrije, raziskovanja, uprav za jedrsko varnost in akademije, ki ga povezujejo skupne prijave razvojno-raziskovalnih projektov. Delo v združenju NUGENIA je organizirano in razdeljeno na 7 tehničnih področji.

Projekt AIR-SFP se odvija v okviru NUGENIA+. Gre za projekt, ki se v luči spleta dogodkov v Fukushimi osredotoča na dogajanje v bazenu za rabljeno gorivo (SFP). Projekt bo za primere izgube hlajenja in/ali izgube hladila v SFP ovrednotil računske zmožnosti in omejitve termohidravličnih računalniških programov ASTEC, MELCORE, ATHLET-CD, RELAP/SCDAPSIM ter ICARE/CATHARE. Na sestanku je bilo prisotnih 22 udeležencev - predstavnikov vseh 14 sodelujočih organizacij (IRSN, CIEMAT, ENEA, GRS, IJS, IVS, KIT, LEI, NRG, NUBIKI, PSI, REL, SSTC-NRS, UJV). Opredelili smo primerjalne izračune in robne pogoje, ki bodo predstavljali referenčne vrednosti za vrednotenje navedenih programov ter izpostavili nekatere težave in znane omejitve posameznih kod. Uporaba omenjenih programov med sodelujočimi organizacijami je bila določena že v fazi prijave projekta; IJS bo izvajal primerjalne izračune s programom ASTEC. Predstavljen je bil tudi plan priprave periodičnih poročil. Rezultati projekta bodo omogočili pripravo predloga potrebnih raziskovalno-razvojnih del, ki se nanašajo na izpopolnitev fenomenologije in širitve uporabnosti omenjenih programov na SFP. V tem kontekstu projekt predvideva tudi uporabo CFD programov in sistemskih kod ter njihovo sklapljanje s SA programi.

Sestanka AIR-SFP, ki ga je 18.05.2015 v Aix-en-Provencu gostil IRSN, se je udeležil dr. Marko Matkovič, znanstveni sodelavec Odseka za reaktorsko tehniko Instituta »Jožef Stefan«.

Predavanje Simulacije razvoja medkristalnih razpok v nerjavnih jeklih

Posnetek predavanja prof. dr. Leona Cizlja z naslopvom Simulacije razvoja medkristalnih razpok v nerjavnih jeklih je dosegljiv na spletnem naslovu http://videolectures.net/kolokviji_cizelj_simulacije_razvoja/

Povzetek predavanja:

Medkristalne napetostno-korozijske razpoke so najpogostejši vzrok za zamenjavo različne opreme v jedrskih elektrarnah po vsem svetu. Prizadele so predvsem nerjavna jekla in nikljeve zlitine z avstenitno strukturo. V zadnjih letih pa se vse pogosteje srečujemo tudi z napetostno korozijo, ki jo pospešujejo poškodbe zaradi obsevanja z nevtroni. Ta proces prizadene predvsem strukture v notranjosti reaktorja. Predstavili in osvetlili bomo večnivojske računalniške simulacije nastanka in razvoja medkristalnih poškodb, ki smo jih razvili v Odseku za reaktorsko tehniko IJS. Temeljijo na eksplicitnem modeliranju naključno oblikovanih in usmerjenih kristalnih zrn. Za popis sevalnih poškodb pa je potreben tudi pogled še nivo nižje, v samo dinamiko dislokacij. Tovrstne raziskave dobivajo nov zagon s pričetkom evropskega projekta SOTERIA, ki bo v okviru Obzorja 2020 potekal do leta 2018.

Skupno načrtovanje evropskih raziskav za odlaganje radioaktivnih odpadkov

Dne 26.maja, 2015 se je prof. dr. Iztok Tiselj na Inštitutu za jedrske raziskave ICN Pitesti udeležil delavnice PLANDIS (PLANning geological DISposal of radioactive waste in Europe). Delavnico je organizirala platforma IGD-TP (Implementing Geological Disposal of Radioactive Waste Technology Platform), ki jo v okviru projekta 7. okvirnega programa SecIGD2 podpira tudi Evropska komisija.

Okoli 40 udeležencem iz evropskih agencij za radioaktivne odpadke, organizacij za tehnično podporo (TSO) ter raziskovalnih institucij je 9 predavateljev predstavilo aktivnosti na področju raziskav odlaganja radioaktivnih odpadkov, ki jih sofinancira EU.

Med tehničnimi predstavitvami je izstopala predstavitev J. Delaya (ANDRA, Francoska agencija za radioaktivne odpadke), ki je koordinator EU projekta JOPRAD - Towards a Joint Programming on Radioactive Waste Disposal. Osnovna ideja "Joint Programming" projekta je povezati in uskladiti raziskave povezane z geološkim odlaganjem visoko radioaktivnih odpadkov in jih izvajajo:

- organizacije zadolžene za ravnanje z odpadki (WMO - Waste Management Organisations),
- organizacije za tehnično podporo (TSO), ter
- raziskovalni inštituti in univerze.

Projekt JOPRAD naj bi:
- Preveril pripravljenost članic EU, da financirajo raziskave v vseh treh raziskovalnih vejah.
- Pripravil pregled obstoječih raziskovalnih projektov s področja geološkega odlaganja v EU.
- Pripravil predlog za vzpostavitev "Joint Programming on radioactive waste disposal".

V projektu so zastopane nekatere institucije iz vseh treh naštetih raziskovalnih vej. Slovenskih organizacij ni med njimi. Želja partnerjev projekta JOPRAD je urediti formalno podporo za financiranje raziskav s področja odlaganja odpadkov s strani članic EU, in sicer za vse tri raziskovalne veje.

Ena od zanimivejših pripomb v razpravi o projektu JOPRAD je bila omejitev na geološko odlaganje radioaktivnih odpadkov. Današnja družba je namreč pogosto skeptična do rešitev, ki obljubljajo reševanje težav "za zmeraj". Družbeno lažje sprejemljiva in predvsem cenejša rešitev, kot je dolgoročno skladiščenje, s katerim bi problem radioaktivnih odpadkov rešili "le" za nekaj stoletij, namreč ne spada v področje aktivnosti IGD-TP in JOPRAD.

Morebiten uspeh projekta JOPRAD bi bil lahko tudi vzorec za druge tehnološke platforme na področju jedrske tehnike, največja med njimi je na primer SNETP - The Sustainable Nuclear Energy Technology Platform.

 

Jedrske inovacije za nizko-ogljično prihodnost

Mednarodno konferenco International Congress on Advances in Nuclear Power Plants (ICAPP 2015) je med 3. in 6. majem 2015 v Nici, Francija, organiziralo Društvo jedrskih strokovnjakov Francije v sodelovanju z IAEA in OECD/NEA. Namen konference, ki je bila prvič organizirana leta 2002, je združiti glavne deležnike s področja jedrske energije, da razpravljajo o rezultatih raziskav, analizirajo trenutno stanje ter razpravljajo o smereh razvoja v prihodnosti. Konferenca je organizirana vsako leto in sicer izmenično v Aziji, Evropi in ZDA.

Glavna tema konference ICAPP 2015 je bila Jedrske inovacije za nizko-ogljično prihodnost. Organizirane so bile 3 okrogle mize na katerih so razpravljali o trenutnem stanju izrabe jedrske energije, o hitreje se  razvijajočih in novih jedrskih državah ter o sprejemljivosti jedrske energije v družbi. Organiziranih je bilo 5 plenarnih sej. Na plenarnih sejah so v 23 predstavitvah razpravljali o: reaktorjih v izgradnji, malih modularnih reaktorjih, reaktorjih 4. generacije, izrabi jedrskega goriva ter uporabi jedrske energije v vesolju. V 5 tehničnih sekcijah je bilo v do 17 paralelnih sejah predstavljenih skoraj 400 prispevkov, ki so obravnavali teme s področij: tehnologija hitrih in termičnih reaktorjev, obratovanje jedrskih elektrarn, reaktorska fizika, termo-hidravlika, gorivni cikel, jedrski odpadki, materiali, licenciranje… Poseben poudarek je bil med konferenco posvečen tudi pobudi Nuclear for Climate, ki so jo sprožila društva jedrskih strokovnjakov Francije (SFEN), ZDA (ANS) in Evrope (ENS). Namen pobude je sporočiti, da je jedrska energija pomemben partner pri boju proti klimatskim spremembam. Skupno se je pobudi pridružilo 39 društev jedrskih strokovnjakov iz celotnega sveta, tudi iz Slovenije.

Mednarodne konference ICAPP 2015, se je udeležil Mitja Uršič iz Odseka za reaktorsko tehniko. Na konferenci je predstavil delo z naslovom Fuel-sodium interaction modeling with the MC3D code (Uršič, Leskovar, Meignen). Dodatno je v imenu Društva jedrskih strokovnjakov Slovenije sodeloval pri podpisu deklaracije Nuclear for climate. Srečanja se je udeležilo preko 500 strokovnjakov iz vseh celin.

NUGENIA Forum 2015

Med 13. in 15. aprilom je v Ljubljani potekal mednarodni posvet o raziskavah in razvoju na področju varne rabe jedrske energije NUGENIA Forum.

 Posvet je bil namenjen predvsem spodbujanju in krepitvi sodelovanja vseh, ki sodelujejo pri raziskovalnih in razvojnih izzivih 2. in 3. generacije jedrskih elektrarn (torej tistih, ki so danes v obratovanju in gradnji) ter zametkom inovativnih novih projektov.

Raziskave in razvoj so nepogrešljive za ohranjanje in stalno izboljševanje varnega, zanesljivega in konkurenčnega delovanja jedrskih elektrarn. Krepitev sodelovanja različnih jedrskih deležnikov pa je izjemno pomembna za dolgoročno stabilnost in varnost jedrske energije v Evropi in v svetu.

Najpomembnejši izzivi združenja NUGENIA so:

 • Spodbujanje in krepitev sodelovanja med industrijo, malimi in srednje velikimi podjetji (SME), raziskovalnimi ter izobraževalnimi organizacijami in organizacijami za znanstveno in tehniško podporo pri odločanju jedrskim upravnim organom;
 • ohranjanje in kreiranje novega znanja;
 • priprava in izvedba projektov za neposredne uporabnike;
 • zagotavljanje dolgoročne vzdržnosti raziskav in razvoja na področju jedrske varnosti.Dogodka, ki ga je združenje NUGENIA organiziralo v sodelovanju z Odsekom za reaktorsko tehniko Instituta “Jožef Stefan”, se je udeležilo več kot 150 raziskovalcev iz EU in Severne Amerike.

NUGENIA (http://www.nugenia.org/) je evropsko združenje za raziskave in razvoj 2. in 3. generacije jedrskih elektrarn. Med več kot 100 člani najdemo vse jedrske deležnike: proizvajalce opreme, upravljavce elektrarn, raziskovalne inštitute, univerze, pooblaščene izvedence in upravne organe. ÄŒlana iz Slovenije sta Institut Jožef Stefan in Zavod za gradbeništvo (ZAG). V dobrih treh letih obstoja so člani združenja NUGENIA že pognali več kot 30 raziskovalnih in razvojnih projektov, ki so financirani iz javnih in privatnih sredstev.

Sporočilo za javnost: NUGENIA Forum 2015

Med 13. in 15.4.2015 bo v Hotelu Union v Ljubljani znanstveni posvet o raziskavah, razvoju in novostih na področju varne rabe jedrske energije z naslovom NUGENIA Forum 2015. Vljudno vabljeni na otvoritev, ki bo:

v ponedeljek, 13.5.2015 od 13:00 do 14:30, Hotel Union (Unionska dvorana) v Ljubljani

Ostala zasedanja bodo odprta le za udeležence posveta, z veseljem pa pomagamo pridobiti zanimive sogovornike za morebitne intervjuje. Pričakujemo namreč udeležbo več kot 150 znanstvenikov in strokovnjakov iz celotne Evrope.

NUGENIA Forum 2015 usmerja razprave o razvojnih in raziskovalnih izzivih 2. in 3. generacije jedrskih elektrarn, torej tistih, ki so danes v obratovanju in gradnji. Raziskave in razvoj namreč ves čas pomembno prispevajo k povečani varnosti jedrskih elektrarn (odgovornost upravljavca jedrske elektrarne) in k izboljšanemu nadzoru nad varnim obratovanjem (odgovornost jedrskega upravnega organa). Med ključne cilje članov združenja NUGENIA sodi zagotoviti dolgoročno stabilno financiranje raziskav in razvoja na področju jedrske varnosti.

Program srečanja, je na voljo na spletni strani http://www.djs.si/nugenia/.

NUGENIA (http://www.nugenia.org/) je evropsko združenje za raziskave in razvoj 2. in 3. generacije jedrskih elektrarn. Med več kot 100 člani najdemo vse jedrske deležnike: proizvajalce opreme, upravljavce elektrarn, raziskovalne inštitute, univerze, pooblaščene izvedence in upravne organe. Slovenska člana sta Institut Jožef Stefan in Zavod za gradbeništvo (ZAG). NUGENIA deluje predvsem kot forum za razpravo vseh deležnikov o skupnih evropskih razvojnih prioritetah in kot projektni inkubator.

Sestanek upravnega odbora jedrske sekcije ASME

V združenju ameriških strojnih inženirjev (American Society of Mechanical Engineers, ASME) uspešno deluje sekcija jedrskih inženirjev (Nulcear Engineering Division), ki jo vodi osemčlanski upravni odbor.

Upravni odbor se je na sestanku posvetil predvsem pripravam na Mednarodno konferenco ICONE (International Conference on Nuclear Engineering), ki jo vsako leto skupaj organizirajo Ameriško (ASME) in Japonsko (JSME) združenje strojnih inženirjev, in Kitajsko društvo jedrskih strokovnjakov (CNS). V letu 2015 bo konferenca, na kateri tradicionalno sodeluje več kot 800 jedrskih strokovnjakov iz vsega sveta, potekala med 17. in 21. majem 2015 v Chibi na Japonskem.

Poleg priprav na konferenco ICONE 23 je upravni odbor razpravljal tudi o načrtih za prihodnost, ki jih v veliki meri zaznamujejo tudi velike organizacijske spremembe združenja ASME, ki potekajo v obdobju 2014-2016.

Sestanka upravnega odbora jedrske sekcije ASME, ki je potekal na sedežu združenja ASME v New Yorku, se je udeležil prof. dr. Leon Cizelj, vodja Odseka za reaktorsko tehniko.

Skupščina združenja ENEN

Več kot 60 članic združenja ENEN predstavlja večino evropskih univerz in raziskovalnih inštitutov, ki izobražujejo na področju varne rabe jedrske energije. V desetletju obstoja je združenju uspelo razviti standardne učne načrte, medsebojno priznavanje kreditnih točk, razmeroma obsežne izmenjave študentov in učiteljev ter več pilotnih shem za usposabljanje.

Skupščina je izvolila polovico novega upravnega odbora združenja. Predsednik združenja še eno leto ostaja prof. dr. Walter Ambrosini iz Univerze v Pisi, Italija, podpredsednik pa prof.dr. Xavier Dies iz Politehnike v Barceloni, Španija. V upravni odbor je bil izvoljen tudi prof.dr. Leon Cizelj, vodja odseka za reaktorsko tehniko.

Združenje ENEN podeljuje diplomantom, ki so pri članicah ENEN zaključili študij jedrske tehnike v obsegu 300 ECTS (5 let), ob tem pa vsaj 20 ECTS pridobili s študijem ali raziskovalnim delom pri drugih članicah ENEN, naziv evropski magister jedrske tehnike. V desetih letih je takšen naziv dobilo že več kot 150 mladih diplomantov.

Skupščine združenja, ki jo je 4.3. in 5.3.2015 organizirala Univerza Aalto v Espoo, Finska, se je udeležil prof.dr. Leon Cizelj, vodja odseka za reaktorsko tehniko.

European Nuclear Gen II, III, and IV days

V organizaciji združenja NUGENIA in evropske jedrske tehnološke platforme SNETP je v Bruslju pod skupnim naslovom »European Nuclear Gen II, III and IV Days« potekalo več dogodkov, pomembnih za razvoj evropske jedrske energetike.

Osrednja dogodka sta zagotovo bili skupščini jedrske platforme SNETP in združenja NUGENIA, ki sta opredelili vodstvo in izvedbene prioritete za leto 2015. Med ključne aktivnosti sodijo zaključne redakcije in sprejem dokumentov v podporo izvajanju evropske jedrske raziskovalno razvojne strategije. Sestal se je tudi upravni odbor platforme SNETP (član je tudi prof.dr. Leon Cizelj), ki bo izvedbene aktivnosti tudi vodil. V neformalnih pogovorih in v nekaj organiziranih okroglih mizah pa smo tudi v dobršni meri uskladili svoje poglede na prioritete v bližnji prihodnosti. Med ključne izzive bo zagotovo sodilo zagotavljanje zadostnih raziskovalnih in razvojnih sredstev.

Dogodkov s skupnim naslovom »European Nuclear Gen II, III and IV Days« se je v Bruslju udeležil prof. dr. Leon Cizelj, vodja Odseka za reaktorsko tehniko.

Sestanek upravnega odbora tehnološke platforme SNETP

Evropska tehnološka platforma za trajnostno jedrsko energijo SNETP združuje več kot 210 jedrskih deležnikov iz vseh evropskih jedrskih držav. Med ključne cilje platforme sodi priprava strateških razvojnih dokumentov, še posebej za raziskave in razvoj na področju reaktorjev 2. in 3. generacije, 4. generacije in kogeneracije toplote in elektrike z jedrskimi reaktorji. Evropska komisija v okvirnih raziskovalnih programih sofinancira projekte, ki se nanašajo na strateške razvojne prioritete, ki so jih pripravili in medsebojno uskladili deležniki platforme.

Upravni odbor je potrdil sestavo upravnega odbora v naslednjem mandatu (2015-2016), v katerega je bil ponovno imenovan tudi prof.dr. Leon Cizelj. Pripravili smo večino predlogov za skupščino platforme, ki bo v Bruslju 17. in 18.3.2015. Med drugim smo se seznanili tudi z odločitvijo združenja NUGENIA, da svoj redni letni forum v letu 2015 organizira v hotelu Union v Ljubljani (13.-15.4.2015).

Sestanka, ki ga je organiziral belgijski nacionalni inštitut za jedrske raziskave SCK-CEN, se je udeležil prof.dr. Leon Cizelj, vodja Odseka za reaktorsko tehniko.

 

Sestanek programskega odbora konference EUROSAFE FORUM 2015, (ETSON EPC)

Konferenco EUROSAFE FORUM vsako leto organizirajo tri največje evropske organizacije za znanstveno in tehniško podporo jedrskim upravnim organom: francoski IRSN, nemški GRS in belgijski BelV. Teme so vedno povezane z raziskovalnim in tehniškimi izzivi varnosti jedrskih elektrarn.

EUROSAFE FORUM 2015, ki bo med 2. in 3.11.2015 v Bruslju, pripravlja BelV, pri tem pa jim pomaga programski odbor konference, ki je organiziran kot odbor EPC pri združenju ETSON. Pripravili smo prvi predlog programa konference.

Sestanka, ki ga je organizirala belgijska članica združenja ETSON BelV, se je udeležil prof.dr. Leon Cizelj, vodja Odseka za reaktorsko tehniko.

Prvi sestanek projekta BRIDGE (ERASMUS+)

Cilj projekta Bridge+ je zmanjšati oz. premostiti razlike med akademskim izobraževanjem v jedrski tehniki in usposabljanjem po principu SAT (systematic approach to training), ki ga praviloma izvajajo zaposlovalci. Projekt sofinancira Evropska Unija v sklopu projektov ERASMUS+, koordinira ga Politehnika iz Bukarešte, sodelujemo pa podjetji Technatom iz Madrida in Energonuclear iz Bukarešte ter Institut »Jožef Stefan«.

Na prvem sestanku smo se dogovorili predvsem o načinu in delitvi dela med partnerji. Politehnika v Bukarešti želi s pomočjo projekta oplemenititi svoje izobraževalne programe tako, da bodo diplomanti lahko kar najhitreje poprijeli za delov podjetju Energonuclear, ki v Romuniji gradi nove jedrske elektrarne. Technatom in Institut »Jožef Stefan pri projektu sodelujeta kot svetovalca-specialista za usposabljanje in akademsko izobraževanja.

Sestanka, ki ga je organizirala Politehnika v Bukarešti, se je udeležil prof.dr. Leon Cizelj, vodja Odseka za reaktorsko tehniko.

Sestanek projekta NURESAFE (7. okvirni program EU)

Projekt NURESAFE(NUclear REactor SAFEty simulation platform) poteka v okviru 7. Evropskega programa. V konzorciju tega triletnega projekta (2013-2015) sodeluje 23 evropskih organizacij, med njimi tudi Odsek za reaktorsko tehniko, IJS. Namen projekta je vzpostavitev skupne simulacijske platforme ter demonstracija njene uporabe za simulacije kompleksnih tridimenzionalnih pojavov in nezgodnih scenarijev s področja termohidravlike in reaktorske fizike. Poseben poudarek v okviru projekta je namenjen razvoju modelov in numeričnih metod za simulacije več-nivojskih (»multi-scale«) dvo-faznih pojavov, kjer ima pomembno vlogo Odsek za reaktorsko tehniko, IJS.

Podprojekt SP3: Multiscale and multiphysics applications of thermal-hydraulics je eden od šestih osnovnih sklopov ter predstavlja približno tretjino celotnega projekta NURESAFE. Odsek za reaktorsko tehniko (R4) IJS sodeluje pri podprojektu SP3 v okviru dveh delovnih paketov WP3.1: Multiscale and Multiphysics simulation of LOCA in WP3.2: Multiscale and Multiphysics simulation PTS.

Na petem delovnem sestanku podprojekta SP3 so predstavniki sodelujočih organizacij poročali o napredku in rezultatih svojih delovnih paketov. Odsek za reaktorsko tehniko, IJS je predstavil nove rezultate simulacij v okviru delovnega sklopa CFD analiz v podporo izlivnim nezgodam v tlačnovodnih reaktorjih.

Sestanka, ki je v organizaciji CEA potekal dne 9. in 10. 12. 2014 v Parizu, Francija, se je udeležil Matej Tekavčič.

 

Sestanek generalne skupščine konzorcija EUROFUSION

Evropske fuzijske raziskave v okviru Obzorja 2020 združuje ciljno orientiran fuzijski program EUROFUSION, ki poteka pod okriljem EURATOM pogodbe. Osnovni cilji EU fuzijskih raziskav so povezani z raziskavami v podporo fuzijskemu reaktorju ITER ter dolgoročno realizaciji demonstracijske fuzijske elektrarne do leta 2050. Program EUROFUSION izvaja konzorcij fuzijskih raziskovalnih enot držav članic EU (skupaj 29), kjer Institut »Jožef Stefan« nastopa kot slovenski koordinator in partner v konzorciju. Vodilni partner v konzorciju je Institut za fiziko plazme (Institut of Plasma Physics – IPP), odločevalno telo pa generalna skupščina konzorcija.

V dneh 13. in 14.11.2014 je v Padovi, v lokalni organizaciji Consorzion RFX potekal 7.  sestanek generalne skupščine konzorcija EUROFUSION. Na sestanku smo tokrat obravnavali in sprejeli proračun za projekt stelaratorja v Garchuingu. Generalna skupščina je sprejela tudi 18 projektov s področja osnovnih fuzijskih raziskav (»Enabling research«) za naslednje triletno obdobje 2015-2017. Med sprejetimi projekti je bil tudi eden iz IJS. Na skupščini smo predlagali tudi ustanovitev posebne skupine, ki bo ocenila nivo znanstvene in tehnološke pripravljenosti za devterij-tritij eksperimente na JET-u, ki naj bi se začeli izvajati v letu 2017. 

Sestanka generalne skupščine EUROfusion programa se je udeležil dr. Boštjan Končar z Odseka za reaktorsko tehniko, IJS.

Konferenca organizacij za znanstveno in tehniš ko podporo (IAEA TSO)

Konferenco z naslovom »International Conference on Challenges Faced by Technical and Scientific Support Organizations (TSOs) in Enhancing Nuclear Safety and Security« je že tretjič po vrsti organizirala Mednarodna agencija za atomsko energijo (IAEA). Razprave več kot 300 delegatov so bile namenjene predvsem predstavitvi zelo raznolike organizacije in delovanja TSO v jedrskih državah po svetu. Posebno pozornost smo posvetili dolgoročnemu in vzdržnemu zagotavljanju finančne in kadrovske podpore za raziskovalno delovanje TSO, ki morajo biti v svojem delovanju neodvisne od proizvajalcev jedrske elektrike. Njihovo delo in podpora sta namreč namenjena predvsem podpori pri nadzoru jedrske varnosti, ki ga v skladu s konvencijo o jedrski varnosti IAEA izvajajo nacionalni upravni organi.

Eden osrednjih dogodkov konference je bila 30 letnica kitajske uprave za jedrsko varnost (China National Nuclear Safety Administration). Pomemben je bil tudi prispevek tudi evropskega združenja TSO (ETSON). Vsi člani smo se predstavili s posterji, med konferenco pa smo izpeljali tudi sestanek upravnega odbora in delovne skupine za projektno sodelovanje (PING).

Konference, ki je potekala v Pekingu (Kitajska) med 25.10. in 30.10.2014, se je udeležil prof.dr. Leon Cizelj, vodja Odseka za reaktorsko tehniko.

Delovni sestanek evropsk ega projekta ARCADIA

ARCADIA je projekt iz 7. Okvirnega programa Evropske komisije, ki je namenjen podpori pri pripravljalnih delih za gradnjo demonstracijskega s svincem hlajenega reaktorja 4. generacije. Reaktor nameravajo po načrtih Ansaldo Nucleare in ENEA (Italija) zgraditi v neposredni bližini romunskega jedrskega inštituta INR pri mestu Pitesti.

V okviru projektnega sestanka smo se posvetili predvsem predpisom in zahtevam za gradnjo novih reaktorjev in dostopnostjo potrebnega znanja, izkušenj in raziskovalne ter industrijske opreme, ki bodo nepogrešljive pri gradnji demonstracijskega reaktorja.

Sestanka, ki ga je organiziral Nuclear Research Centre Řež (ÄŒeška), 17.10.2014, se je udeležil prof.dr. Leon Cizelj, vodja Odseka za reaktorsko tehniko.

Sestanek Znanstvenega sveta Evropskega združenja je drskih strokovnjakov (HSC ENS)

Znanstveni svet (High Scientific Council) je posvetovalni organ evropskega združenja jedrskih strokovnjakov (ENS, European Nuclear Society). Med osnovne naloge sveta sodi razprava o stanju in strateških prioritetah varne rabe jedrske energije. Znanstveni svet svetuje vodstvu združenja ENS, svoja pisna stališča pa redno, nekajkrat letno, javno objavi. Svoje poglede na pomembnejše teme  občasno posreduje tudi Evropski Komisiji.

Na sestanku je potekala poglobljena razprava o današnji in prihodnji vlogi znanosti v jedrski energetiki. Vse bolj namreč prevladuje spoznanje, da je bila znanost na tem področju v zadnjem času nekoliko zapostavljena in da lahko v bodoče pomembno prispeva tako pri izboljševanju varnosti jedrskih elektrarn kot tudi pri javnih razpravah o sprejemljivosti jedrske energije. Dogovorili smo se tudi o programu dela za leto 2015.

Sestanka na sedežu Evropska združenja jedrskih strokovnjakov (ENS) v Bruslju se je dne 16.10.2014 udeležil prof.dr. Leon Cizelj, vodja Odseka za reaktorsko tehniko.

Sestanek programskega odbora konference EUROSAFE FORUM 2015

Konferenco EUROSAFE FORUM vsako leto organizirajo tri največje evropske organizacije za znanstveno in tehniško podporo jedrskim upravnim organom: francoski IRSN, nemški GRS in belgijski BelV. Teme so vedno povezane z raziskovalnim in tehniškimi izzivi varnosti jedrskih elektrarn.

EUROSAFE FORUM 2015, ki bo v Bruslju, pripravlja BelV, pri tem pa jim pomaga programski odbor konference, ki je organiziran kot odbor EPC pri združenju ETSON. Pripravili smo prvi predlog vodilnih tem in programa konference. Naloga organizatorja pa je, da preveri razpoložljivost predavateljev.

Sestanka, ki ga je organizirala belgijska članica združenja ETSON BelV, se je v Bruslju (Belgija), dne 14.10.2014, udeležil prof.dr. Leon Cizelj, vodja Odseka za reaktorsko tehniko.

Sestanek upravnega odbora tehnološke platforme SNETP

Evropska tehnološka platforma za trajnostno jedrsko energijo SNETP združuje več kot 210 jedrskih deležnikov iz vseh evropskih jedrskih držav. Med ključne cilje platforme sodi priprava strateških razvojnih dokumentov, še posebej za raziskave in razvoj na področju reaktorjev 2. in 3. generacije, 4. generacije in kogeneracije toplote in elektrike z jedrskimi reaktorji. Evropska komisija v okvirnih raziskovalnih programih sofinancira projekte, ki se nanašajo na strateške razvojne prioritete, ki so jih pripravili in medsebojno uskladili deležniki platforme.

Upravni odbor je razpravljal o prihodnji organizaciji sekretariata platforme, sprejel tri nove člane, in sprožil opravila za skupščino platforme, ki bo predvidoma v marcu 2015.

Sestanka, ki ga je organiziral francoski upravljavec jedrskih elektrarn EDF, se je udeležil prof.dr. Leon Cizelj, vodja Odseka za reaktorsko tehniko.

Sestanek tehničnega odbora za varnost reaktorjev ETSON

Evropska mreža organizacij za tehniško varnost (European Technical Safety Organisation Network, ETSON) združuje predvsem organizacije, ki bi jim v Sloveniji rekli pooblaščeni izvedenci za jedrsko in sevalno varnost. Jedro ETSON sestavljajo organizacije iz Evropske skupnosti, pridružili pa so se že tudi kolegi iz Rusije, Ukrajine in Japonske. Institut »Jožef Stefan« je bil kot edini izmed 20 slovenskih pooblaščenih izvedencev v članstvo sprejet na generalni skupščini ETSON 2013 v St. Peterburgu v Rusiji.

Dejavnost članic ETSON temelji na načelu najboljše dostopne znanosti (Best Available Science). Izvajanje dolgoročnega in od komercialne rabe jedrske energije neodvisnega raziskovalnega programa zato sodi med najpomembnejše gradnike visoke kvalitete članic ETSON. Raziskovalna skupina ETSON skrbi tudi za usklajevanje raziskovalnih programov in skupen nastop mreže na mednarodnih razpisih za raziskovalne projekte (n. pr. Obzorje 2020) in za svetovanje upravnim organom držav, ki se pripravljajo za komercialno rabo jedrske energije.

Osnovna naloga odbora za varnost reaktorjev (TBRS, Technical Board for Reactor Safety) je koordinirati in usmerjati delo petnajstih ekspertnih skupin, ki skupaj pokrivajo prav vsa strokovna področja delovanja združenja ETSON. Na sestanku smo potrdili Smernice za pregledovanje termohidravličnih varnostnih analiz in priporočili usmeritve za nadaljnje delo na Smernicah za pregled verjetnostnih varnostnih analiz.

Sestanka Odbora za varnost reaktorjev (TBRS) združenja ETSON, ki ga je organizirala Geselschaft für Anlagen und Reaktorsichercheit (Köln, Nemčija),  se je udeležil prof. dr. Leon Cizelj, vodja Odseka za reaktorsko tehniko.

 

Konferenca CFD4NRS

Namen delavnic CFD4NRS (Computational Fluid Dynamics For Nuclear Reactor Safety) je izmenjava znanja ter izkušenj med uporabniki računalniške dinamike tekočin (CFD) na področju varnosti jedrskih reaktorjev (NRS). Obseg delavnice so tako uporaba in razvoj najnovejših metod v enofaznem in večfaznem CFD, kot tudi predstavitev novih eksperimentalnih metod in rezultatov, ki so predvsem namenjeni potrjevanju fizikalnih modelov uporabljenih v CFD.

Na konferenci je bilo predstavljenih 5 vabljenih predavanj, vključno z objavo ter analizo rezultatov slepega primerjalnega testa OECD-PSI: »Erosion of a stratified layer by a buoyant jet in a large volume«. Okrog 46 prispevkov je bilo predstavljenih na 16 tehničnih sejah, ki so potekale po dve vzporedno. Na seji 5 Two-Phase Flow 1 sem predstavil prispevek »Simulation of Flooding Waves in Vertical Churn Flow«. Konferenca se je zaključila z obiskom inštituta PSI, kjer smo si lahko ogledali eksperimentalne postavitve GEMIX, HOMER in PANDA.

Konference CFD4NRS-5, ki je potekala od 9. do 11. 9. 2014 na ETH Zürich v Švici, se je udeležil Matej Tekavčič.

Generalna skupščina ETSON

Evropska mreža strokovnih organizacij za jedrsko varnost (European Technical Safety Organisation Network, ETSON) združuje predvsem organizacije, ki jih v Sloveniji poimenujem pooblaščeni izvedenci za jedrsko in sevalno varnost. Jedro ETSON sestavljajo organizacije iz Evropske skupnosti, pridruženi člani pa so tudi kolegi iz Rusije, Ukrajine in Japonske.
Institut »Jožef Stefan«je bil v članstvo sprejet na povabilo leta 2013, kot edini izmed 18 slovenskih pooblaščenih izvedencev. ÄŒlani mreže ETSON svetujejo državnim upravnim organom pri odločitvah povezanih z jedrsko varnostjo. Svojo strokovnost temeljijo na svojem razvoju v skladu z načeli najboljše dostopne znanosti. Izvajanje dolgoročnega in od komercialne rabe jedrske energije neodvisnega raziskovalnega programa zato sodi med prioritete vseh članic ETSON. Institut »Jožef Stefan« je edini izmed slovenskih pooblaščenih izvedencev, ki s svojo odličnostjo zagotavlja enakopravno sodelovanje v mreži ETSON. Ključna razloga zato sta neprofitnost ter dolgoročni in mednarodno priznani raziskovalni program na področjih jedrske varnosti. 
Naslednja Genaralna skupščina ETSON bo v Beijingu, kjer bo med konferenco  MAEE z naslovom  »International Conference on Challenges Faced By Technical and Scientific Support Organizations (TSOs) in Enhancing Nuclear Safety and Security: Strengthening Cooperation and Improving Capabilities”, potekal tudi strateški forum ETSON.

Generalne skupščine, ki je potekala v organizaciji IRSN med 09. in 11. Julijem 2014 v Cadarachu,Francija se je udeležil prof. dr. Borut Mavko.

Sestanek projekta ARCADIA

ARCADIA je projekt iz 7. Okvirnega programa Evropske komisije, ki je namenjen podpori pri pripravljalnih delih za gradnjo demonstracijskega s svincem hlajenega reaktorja 4. generacije. Reaktor nameravajo po načrtih Ansaldo Nucleare in ENEA (Italija) zgraditi v neposredni bližini romunskega jedrskega inštituta INR pri mestu Pitesti.

V okviru projektnega sestanka smo se posvetili predvsem predpisom in zahtevam za gradnjo novih reaktorjev in dostopnostjo potrebnega znanja, izkušenj in raziskovalne ter industrijske opreme, ki bodo nepogrešljive pri gradnji demonstracijskega reaktorja.

Projektnega sestanka se je udeležil prof.dr. Leon Cizelj, vodja Odseka za reaktorsko tehniko Instituta »Jožef Stefan«.

Sestanek programskega odbora EURATOM Fission

Programski odbor EURATOM Fission svetuje Evropski komisiji pri vprašanjih, povezanih z raziskavami na področju jedrske energije (fisijski reaktorji). Odbor je sestavljen iz članov in ekspertov-opazovalcev, ki jih v odbor imenujejo države članice Evropske skupnosti in se pravilo vsakih nekaj mesecev sestane v Bruslju.

Programski odbor se je na seji konstituiral v novi sestavi. Nato smo pregledali potek prvega razpisa raziskovalnih projektov v okviru Obzorja 2020 in razpravljali o morebitnih spremembah in dopolnitvah delovnega programa v letu 2014 in v kasnejših letih.

ÄŒlan programskega odbora EURATOM Fission iz Sloveniji je mag. Igor Grlicarev (URSJV).
Sestanka se je udeležil  prof.dr. Leon Cizelj, vodja Odseka za reaktorsko tehniko Instituta »Jožef Stefan«, ki je v odboru ekspert-opazovalec iz Slovenije.

European Nuclear Conference ENC2104

European Nuclear Conference je največja evropska jedrska konferenca, ki jo vsaki dve leti organizira evropsko združenje jedrskih strokovnjakov ENS. V letu 2014 se je konference, ki je med 11. in 15.5.2014 potekala v mestu Marseille v Franciji, udeležilo več kot 400 udeležencev iz industrije, raziskovalnih in izobraževalnih institucije ter jedrskih upravnih organov.

Med ključne poudarke razprav na ENC2014 zagotovo sodijo izzivi vladam, ki so se odločile podpreti izgradnjo novih jedrskih elektrarn, izzivi novogradenj na tujem, dolgoročno vzdržno obratovanje jedrskih elektrarn ter uporaba sevanj v medicinske namene. Posebno pozornost so poslušalci namerili vabljenemu predavanju mag. Božidarja Krajnca iz NE Krško o vlaganjih v povečano varnosti in oceni izpostavljenosti sevanja prebivalcev iz okolice Fukušime, ki jo je predstavil predsedujoči odboru Organizacije združenih narodov za učinke sevanja UNSCEAR prof.dr. Wolfgang Weiss.

Konference ENC 2014 se je udeležil prof.dr. Leon Cizelj, vodja Odseka za reaktorsko tehniko Instituta »Jožef Stefan« in član programskega odbora konference.

NURESAFE Open seminar, GB sestanek, SP3 sestanek

Projekt NURESAFE (Nuclear Reactor Safety Simulation) poteka v okviru 7. Evropskega programa. V konzorciju tega triletnega projekta (2013-2015) sodeluje 23 evropskih organizacij, med njimi tudi Odsek za reaktorsko tehniko, IJS. Namen projekta je vzpostavitev skupne simulacijske platforme ter demonstracija njene uporabe za simulacije kompleksnih tridimenzionalnih pojavov in nezgodnih scenarijev s področja termohidravlike in reaktorske fizike. Poseben poudarek v okviru projekta je namenjen razvoju modelov in numeričnih metod za simulacije več-nivojskih (»multi-scale«) dvo-faznih pojavov, kjer ima pomembno vlogo Odsek za reaktorsko tehniko, IJS.

Dne, 16. In 17.6 . je v Budimpešti potekal odprti seminar projekta NURESAFE. Na seminarju so bili vmesni rezultati vseh delovnih sklopov projekta NURESAFE predstavljeni tudi zainteresirani strokovni javnosti. S strani IJS so se sestanka udeležili Boštjan Končar, Matej Tekavčič in Jure Oder.

Dne 18.6.2014 je potekal sestanek Upravnega Odbora projekta NURESAFE. Na sestanku je bil obravnavan predvsem napredek, status poročil in finančno poročanje na polovici trajanja projekta. Sestanka se je kot predstavnik in IJS koordinator projekta udeležil B. Končar.

Na isti dan (18.6.) je potekal tudi delovni sestanek projekta SP2 – »Multiscale analysis of core thermal-hydraulics«. J. Oder je v okviru sklopa »ITM coupling with phase-average models« predstavil implementirane modele ter prve rezultate združevanja in razdruževanja površin v in iz mehurčkov in kapljic pod-mrežnih velikosti. 

Zadnja dva dneva sta bila posvečena delovnemu sestanku projekta SP3 – »Multiscale and multiphysics applications of thermal-hydraulics«. M. Tekavčič je predstavil rezultate dela v okviru delovnega sklopa CFD analiz v podporo izlivnim nezgodam v tlačnovodnih reaktorjih:

-          M. Tekavčič, B.Končar: NEPTUNE_CFD analysis of the annular two-phase flow

B. Končar pa rezultate v okviru analiz negotovosti CFD programov:

-          B. Končar, A.Prošek, S.Košmrlj: Uncertainty of NEPTUNE_CFD simulation of the GEMIX experiment using OSE method

European Atomic Energy Society Combined Meeting

European Atomic Energy Society (EAES) je organizacija, ki je bila ustanovljena leta 1954, in združuje Evropske raziskovalne organizacije na področju jedrske energije. Sedanja najbolj pomembna funkcija EAES je izmenjava informacij o usmeritvah raziskav na področju jedrske energije v matičnih državah organizacij. EAES sestoji iz Sveta (Council, član iz IJS Leon Cizelj) in Delovne skupine (Working group, član iz IJS Ivo Kljenak). Skupno zasedanje Sveta in Delovne skupine, ki redno poteka enkrat na leto, se   imenuje kombinirano zasedanje (combined meeting).

Na tokratnem zasedanju so bile obravnavane naslednje teme:

-       pregled stanja na področju jedrske energije v državah članicah v letu 2013,

-       gorivo in sredice reaktorjev 4. generacije,

-       ravnanje z jedrskimi odpadki v luči najnovejše direktive Evropske komisije,

-       dostop do jedrske raziskovalne infrastrukture.

Stanje v Sloveniji v letu 2013 je bilo predstavljeno v predstavitvi »Slovenia 2013 National Survey – Highlights« (L.Cizelj), medtem ko so bile izkušnje IJS pri dostopu do raziskovalne infrastrukture predstavljene v predstavitvi »Access to nuclear research infrastructures: UFPE experiment on hydrogen combustion«.

Na zasedanju je bil za naslednje enoletno mandatno obdobje za predsednika izvoljen g. Hervé Bernard iz Francije. Potrjena sta bila tudi kraj in datum naslednjega kombiniranega zasedanja junija 2015 na Finskem. Določen je bil tudi točni termin naslednjega sestanka Delovne skupine novembra 2014 v Berlinu (Nemčija).

Zasedanje European Atomic Energy Society, ki je potekalo v Bordeauxu (Francija) od 24. do 28. 5. 2014, je organiziral francoski Commissariat à l'Energie Atomique (CEA). Udeležila sta se ga prof.dr. Leon Cizelj in doc.dr. Ivo Kljenak.

 

10th International Conference on Nuclear option in countries with small and medium electricity grids

Dvoletno mednarodno konferenco »Nuclear option in countries with small and medium electricity grids« organizira Hrvaško jedrsko društvo (HND). Konferenca pokriva naslednja področja, ki so povezana z uporabo jedrske energije: tehnologija jedrskih reaktorjev, reaktorska fizika, gorivni cikel, jedrska varnost, upravljanje ter odlaganje radioaktivnih odpadkov, obratovalne izkušnje, vpliv na okolje, odnos z javnostjo in zakonodaja.

Na letošnji konferenci je 12 vabljenih predavateljev obravnavalo naslednje teme: načrtovanje novih reaktorjev, gradnja novih elektrarn, zakonodaja, termohidravlične analize, odlaganje odpadkov in trajnostni gorivni cikel. Na okrogli mizi je potekala razprava o izpolnjevanju EURATOM direktive o odgovornem upravljanju z radioaktivni odpadki in izrabljenim gorivom. Med 35 ustnimi predstavitvami in 22 posterji sta bila predstavljena tudi prispevka:

 • A. Prošek, Sensitivity analysis of LOFT L2-5 test calculations,
 • M. Uršič, M. Leskovar, R. Meignen, Analysis of sodium thermo-dynamical properties effect on fuel-coolant interaction.

10. mednarodne konference, ki je potekala med 1. in 4. junijem 2014 v Zadru, Hrvaška, sta se udeležila dr. Andrej Prošek in dr. Mitja Uršič iz Odseka za reaktorsko tehniko. Srečanja se je udeležilo 98 strokovnjakov iz 14 držav in organizacij.

Srečanje OECD/NEA delovne skupine WGAMA za pripravo strokovnega mnenja o pojavih med parno eksplozijo izven reaktorske posode

Organizacija za gospodarsko sodelovanje in razvoj - OECD (Organisation for Economic Co-operation and Development) združuje 34 držav članic in velja za organizacijo elitnih gospodarstev. V okviru OECD deluje več specializiranih agencij, med njimi tudi Agencija za jedrsko energijo - NEA (Nuclear Energy Agency). Poslanstvo OECD/NEA je z mednarodnim sodelovanjem podpirati države članice pri vzdrževanju in nadaljnjem razvoju znanstvenih, tehničnih in pravnih temeljev za varno, okolju prijazno in gospodarno uporabo jedrske energije v miroljubne namene. Aktivnosti NEA obsegajo več področij. V okviru področja Jedrska varnost in upravljanje deluje Odbor za varnost jedrskih naprav – CSNI (Committee on the Safety of Nuclear Installations) v okviru katerega deluje več delovnih skupin. Glavna naloga Delovne skupine za analize in ravnanje v primeru nesreč – WGAMA (Working Group on Analysis and Management of Accidents) – je izboljšanje razumevanja fizikalnih procesov in obravnava varnostnih vprašanj obstoječih in naprednih reaktorjev.

Glavni cilji strokovnega mnenja o pojavih med parno eksplozijo izven reaktorske posode, ki ga bo pripravila delovna skupina WGAMA, so sledeči:

 • Povzetek stanja razvoja in validacije obstoječih računalniških programov za simulacijo parne eksplozije in stanja eksperimentalnih podatkovnih baz pojavov med parno eksplozijo.
 • Povzetek stanja obstoječega znanja za oceno spremenljivih mejnih tlačnih obremenitev v reaktorjih.
 • Identifikacija ključnih pojavov in parametrov, ki pomembno vplivajo na jakost parne eksplozije, za različne scenarije težke nesreče.
 • Identifikacija potreb za izboljšavo programov za simulacijo parne eksplozije s stališča obvladovanja težkih nesreč.
 • Identifikacija potrebnih eksperimentov za izboljšavo in validacijo programov.
 • Opis obravnave parnih eksplozij v okviru nacionalnih varnostnih analiz ter identifikacija morebitnih sprememb po nesreči v Fukušimi.

Strokovno mnenje bo služilo kot vodilo za nadaljnje raziskovalne aktivnosti na področju parnih eksplozij.

Prvega srečanja OECD/NEA delovne skupine WGAMA za pripravo strokovnega mnenja o pojavih med parno eksplozijo izven reaktorske posode, ki ga je 19.5.2014 v Aix-en-Provence gostila CEA, se je udeležil dr. Matjaž Leskovar z Odseka za reaktorsko tehniko.

Mednarodni seminar PLINIUS 2

Obstoječa platforma PLINIUS (Platform for Improvements in Nuclear Industry and Utility Safety) omogoča izvajaje eksperimentov, ki so posvečeni študiju interakcije staljene reaktorske sredice z vodo in betonom. Z nadgrajeno platformo PLINIUS 2 želi CEA, Francija, izboljšati eksperimente povezane z vodo in betonom, ter omogočiti izvedbo eksperimentov z natrijem.

Cilja platforme PLINIUS 2 bosta omogočiti ovrednotenje tehnologij za blaženje nesreč in modeliranje interakcije staljene sredice s snovjo v reaktorjih 2., 3. in 4. generacije. Z opravljenimi eksperimenti naj bi pokrili scenarije za težke nesreče v reaktorjih, hlajenih z vodo ali natrijem. Pri tem bodo uporabili do 500 kg korija. Zanimala jih bo interakcija korija z žrtvenimi materiali v lovilcu sredice, interakcija korija z vodo in interakcija korija z natrijem. Predvsem slednja je zanimiva s stališča varnostnih študij za francoski demonstracijski reaktor 4. generacije ASTRID (Advanced Sodium Technological Reactor for Industrial Demonstration). Raziskave na platformi naj bi se pričele leta 2019. Dostop do eksperimentalnih naprav na platformi bo omogočen tudi za mednarodne inštitucije. V preteklosti je pri načrtovanju in izvedbi eksperimentov na platformi PLINIUS sodeloval tudi IJS.

Mednarodnega seminarja PLINIUS 2, ki ga je 16.5.2014 v Marseillu gostila CEA, sta se udeležila dr. Matjaž Leskovar in dr. Mitja Uršič z Odseka za reaktorsko tehniko.

Spring 2014 CAMP Meeting

CAMP (Code Applications and Maintenance Program) je največji raziskovalni program, ki poteka pod okriljem ameriške zvezne upravne jedrske komisije U.S. NRC (Nuclear Regulatory Commission) od leta 1993 dalje. V okviru raziskovalnega programa CAMP potekata razvoj in izmenjava izkušenj glede sistemskih računalniških programov RELAP5 in TRACE, programa za nevtroniko PARCS   in grafičnega vmesnika SNAP. V CAMP na osnovi sporazuma z U.S. NRC trenutno sodeluje preko 40 organizacij iz 28 držav. Iz Slovenije je koordinator Institut »Jožef Stefan« (IJS) (poleg IJS sodelujeta še Nuklearna elektrarna Krško in Uprava Republike Slovenije za jedrsko varnost).

Spomladansko srečanje CAMP je bilo razdeljeno na dva dela, to je tehnični in programski. V tehničnem delu je uvodoma predstavnik U.S. NRC predstavil status razvoja U.S. NRC računalniških programov. Najpomembnejša informacija je bila, da je izšla nova verzija računalniškega programa TRACE V5.0 Patch 4. Sledila so tri poročila držav članic CAMP (Švedska, Hrvaška in Španija). V tehničnem   delu je bilo predstavljenih skupno 18 prispevkov, od tega dva iz IJS:

•        »Sensitivity analysis using FFTBM and   FFTBM-SM« avtorjev A. Prošek, M. Leskovar, O.-A. Berar;

•        »TRACE input model development for   Krško NPP« avtorjev O.-A. Berar, A. Prošek, B. Mavko.

V programskem delu so se sprejele odločitve o strategiji nadaljnjega programa CAMP. IJS je poročal o napakah, odkritih v   programu TRACE in grafičnem vmesniku SNAP.

Letošnji   spomladanski sestanek CAMP je v času 14.-16.5.2014 v Zagrebu organizirala Fakulteta za elektrotehniko in računalništvo (FER) v Zagrebu pod pokroviteljstvom U.S. NRC. Srečanja se je udeležilo 48 predstavnikov iz 15 držav, od tega štirje na daljavo in devet iz države gostiteljice. Iz IJS, Odseka za reaktorsko tehniko, sta se srečanja udeležila dr. Andrej Prošek in Ovidiu-Adrian Berar.

 

Sestanek Odbora za varnost reaktorjev (TBRS) združenja ETSON

Evropska mreža organizacij za tehniško varnost (European Technical Safety Organisation Network, ETSON) združuje predvsem organizacije, ki bi jim v Sloveniji rekli pooblaščeni izvedenci za jedrsko in sevalno varnost. Jedro ETSON sestavljajo organizacije iz Evropske skupnosti, pridružili pa so se že tudi kolegi iz Rusije, Ukrajine in Japonske. Institut »Jožef Stefan« je bil kot edini izmed 20 slovenskih pooblaščenih izvedencev v članstvo sprejet na generalni skupščini ETSON 2. in 3. 7. 2013 v St. Peterburgu v Rusiji.

Dejavnost članic ETSON temelji na načelu najboljše dostopne znanosti (Best Available Science). Izvajanje dolgoročnega in od komercialne rabe jedrske energije neodvisnega raziskovalnega programa zato sodi med najpomembnejše gradnike visoke kvalitete članic ETSON. Raziskovalna skupina ETSON skrbi tudi za usklajevanje raziskovalnih programov in skupen nastop mreže na mednarodnih razpisih za raziskovalne projekte (n. pr. Obzorje 2020) in za svetovanje upravnim organom držav, ki se pripravljajo za komercialno rabo jedrske energije.

Osnovna naloga odbora za varnost reaktorjev (TBRS, Technical Board for Reactor Safety) je koordinirati in usmerjati delo petnajstih ekspertnih skupin, ki skupaj pokrivajo prav vsa strokovna področja delovanja združenja ETSON. Na sestanku smo potrdili Smernice za pregledovanje termohidravličnih varnostnih analiz in priporočili usmeritve za nadaljnje delo na Smernicah za pregled verjetnostnih varnostnih analiz.

Sestanka Odbora za varnost reaktorjev (TBRS) združenja ETSON, ki ga je gostil Inštitut Paul Scherrer (Villingen, Švica),  se je udeležil prof. dr. Leon Cizelj, vodja Odseka za reaktorsko tehniko.

Sestanek programskega odbora mednarodne konference ICONE 22

Mednarodno konferenco ICONE (International Conference on Nuclear Engineering) vsako leto skupaj organizirajo Ameriško (ASME) in Japonsko (JSME) združenje strojnih inženirjev in Kitajsko društvo jedrskih strokovnjakov (CNS). V letu 2014 bo konferenca, na kateri tradicionalno sodeluje več kot 800 jedrskih strokovnjakov iz vsega sveta, potekala med 7. in 11. julijem 2014 v Pragi.

Ožji programski odbor konference se je 26.4. sestal v prostorih Texas A & M University v mestu College Station v Teksasu (ZDA). Na celodnevnem sestanku smo uredili program konference in dorekli še zadnje izvedbene podrobnosti. Posebno pozornost smo posvetili vabljenim govorcem, ki bodo sodelovali na otvoritvi konference in seveda tudi panelistom, ki bodo sodelovali v vsaj 14 panelih.

Dan pred sestankom programskega odbora smo izrabili za ogled raziskovalnih programov in naprav, ki jih upravljajo sodelavci oddelka za jedrsko inženirstvo, ki ga vodi prof. Yassin. A. Hassan. Med celo paleto eksperimentov z enofaznimi in dvofaznimi turbulentnimi tokovi v značilnih konfiguracijah je še posebno pozornost vzbudila raziskava turbulentnih tokov v gorivnih svežnjih, ki jo je naročil eden izmed svetovno znanih proizvajalcev jedrskega goriva.

Sestanka programskega odbora konference ICONE 22 se je udeležil prof. dr. Leon Cizelj, vodja Odseka za reaktorsko tehniko.

ASME Journal of Nuclear Engineering and Radiation Science

Z delom je pričela nova znanstvena revija z naslovom

Journal of Nuclear Engineering and Radiation Science

 

Revijo izdaja sekcija za jedrsko inženirstvo (Nuclear Engineering Division) pri ameriškem združenju strojnih inženirjev (American Society of Mechanical Engineers), med 28 pridruženimi uredniki pa je tudi prof. dr. Leon Cizelj, vodja oOseka za reaktorsko tehniko.

 

Prispevke je že mogoče oddati na spletu na naslovu http://journaltool.asme.org/Content/JournalDescriptions.cfm?journalId=28&Journal=NERS.

 

ETSON Workshop on Post-Fukushima Research and proposals for the EU Framework Programme for research and innovation HORIZON 2020

ETSON (European Technical Safety Organisation Network) je evropsko združenje pooblaščenih izvedencev za jedrsko (in sevalno) varnost. Združenje je organizirano v ekspertske skupine, ki zadevajo različna področja. V okviru združenja deluje tudi skupina za raziskave (ETSON Research Group – ERG), ki povezuje raziskave članic.

Po jedrski nesreči v Fukušimi na Japonskem leta 2011 so se raziskave v varnostno-tehničnih organizacijah usmerile tudi v pojave, za katere se je tekom same nesreče izkazalo, da je njihovo poznavanje pomanjkljivo. Raziskave zajemajo tako pojave razgradnje in taljenja reaktorske sredice, kot pojave v zadrževalnem hramu elektrarne. Med drugim se izvajajo simulacije s sistemskimi računalniškimi programi, ki so tudi sicer namenjeni za simulacije nezgod v pravih elektrarnah.

Septembra 2014 bo zadnji rok za oddajo predlogov Evropskih projektov v okviru razpisa HORIZON 2020 (OBZORJE 2020). Varnostno-tehnične organizacije bodo večinoma udeležene kot članice oblikovanih konzorcijev za prijavo, ali celo kot glavne koordinatorke. Za uspešno prijavo je zato dobrodošlo medsebojno obveščanje o pripravah projektov, s ciljem oblikovati primerne skupine, ki bodo pripravile predloge s kar največjimi možnostmi za sprejetje.

Delavnico »ETSON Workshop on Post-Fukushima Research and proposals for the EU Framework Programme for research and innovation HORIZON 2020«, ki je potekala 4. in 5. 3. 2014,  je organizirala nemška tehnično-varnostna organizacija Gesellschaft fur Anlagen- und Reaktorsicherheit (GRS) v Garchingu (Nemčija). Udeležil se je je dr. Ivo Kljenak, ki je predstavil primerjalni izračun »Benchmark exercise on hydrogen combustion experiment in large-scale facility with lumped-parameter codes«. Zgorevanje vodika, ki ga primerjalni izračun obravnava, spada med tematike, ki so po jedrski nesreči v Fukušimi še posebej aktualne.

Generalna skupščina konzorcija EUROFUSION

Evropske fuzijske raziskave v okviru Obzorja 2020 združujejo ciljno orientiran fuzijski program EUROFUSION, ki poteka pod okriljem EURATOM pogodbe. Osnovni cilji EU fuzijskih raziskav so povezani z raziskavami v podporo fuzijskemu reaktorju ITER ter dolgoročno realizaciji demonstracijske fuzijske elektrarne do leta 2050. Program EUROFUSION izvaja konzorcij fuzijskih raziskovalnih enot držav članic EU (skupaj 29), kjer Institut »Jožef Stefan« nastopa kot slovenski koordinator in partner v konzorciju. Slovenske fuzijske raziskovalne skupine so v konzorciju zastopane z 8 projekti (7 z IJS in 1 z Univerze v Ljubljani, FS) v skupni vrednosti pribl. 1,5 Mio EUR za 5-letno obdobje trajanja programa. Vodilni partner v konzorciju je Institut za fiziko plazme (Institut of Plasma Physics – IPP), odločevalno telo pa generalna skupščina konzorcija.

V dneh 12.3. in 13.3.2014 je v Lausanni, v lokalni organizaciji École polytechnique fédérale de Lausanne (EPFL) potekal drugi sestanek generalne skupščine konzorcija EUROFUSION. Na sestanku je izvršni odbor konzorcija generalni skupščini poročal o evalvaciji programa Eurofusion, ki jo je panel zunanjih recenzentov EC opravil v začetku marca 2014. Panel je program ocenil kot zelo dober po vseh ocenjevalnih kriterijih, kar pomeni, da je upravičen do financiranja EC. Recenzenti so podali več priporočil za izboljšanje programa predvsem na področju vodenja, izvajanja in zmajševanja tveganj posameznih ključnih projektov. Program sedaj vstopa v fazo pogajanj, kjer bo konzorcij poskušal v čim večji meri upoštevati in realizirati EC priporočila. Na sestanku je bil obravnavan prvi osnutek konzorcijske pogodbe in procedura imenovanja članov znanstvenega posvetovalnega telesa, ki bo štel 15 ekspertov. Generalna skupščina je obravnavala in potrdila tudi financiranje misij povezanih z mednarodnim sodelovanjem in eksperimentov na tokamakih izven EU.

Sestanka generalne skupščine se je udeležil dr. Boštjan Končar z Odseka za reaktorsko tehniko, IJS. Dr. Končar koordinira fuzijske raziskave v Sloveniji in na generalni skupščini zastopa IJS.

Dokumentarni film Pandorina obljuba 19.3. v Ljubljani

V sklopu  16. festivala dokumentarnega filma, bo v sredo, 19. marca 2014 ob 21. uri v Slovenski Kinoteki projekcija filma Pandorina obljuba.

 

Po ogledu filma Pandorina obljuba vas vljudno vabimo, da ostanete v dvorani na pogovoru s strokovnjaki. Na vprašanja, ki se vam bodo utrnila ob ogledu filma, bodo odgovarjali:

 

O filmu:

 

Pandorina obljuba; Robert Stone, ZDA, 2013, video, barvni, 87

 

Kako upravičen je kolektivni strah pred jedrsko energijo, se sprašuje režiser v dokumentarcu, ki bo zaradi kontroverznih trditev in ugotovitev gotovo sprožal polemike. Film namreč zavzame pozitivno stališče do miroljubne in nadzorovane uporabe jedrske energije, ker da je, prvič, čista in zelo učinkovita, drugič, najmanj onesnažuje okolje, in tretjič, najmanj smrtonosna, sploh v odnosu do tradicionalnih energetskih oblik, ki na leto zaradi onesnaženosti zraka ubijejo na milijone ljudi. Argumente med drugim podajajo nekdanji ekoaktivisti, zdaj spreobrnjeni zagovorniki atomske energije, ki ugotavljajo, da so bile nuklearke zgodovinsko pretirano demonizirane predvsem zavoljo jedrskega oboroževanja. Jasno kot beli dan je zgolj eno: energetsko vse bolj potratnega sveta ne bodo zadovoljile ne sončna energija ne vetrnice ne drugi alternativni energetski viri.

"Že od začetka sem vedel, da bom moral film osnovati na čvrsti osebni pripovedi, če naj bi naredil kakršenkoli vtis na množično občinstvo. Že zgodaj sem se odločil film osrediniti na peščico ključnih posameznikov, ki so doživeli dramatičen mišljenjski preobrat v zvezi z vprašanjem jedrske energije, kot se je zgodilo meni. Razvoj njihovega odpadništva – pot od neomajnih nasprotnikov jedrske energije do njenih strastnih zagovornikov – tvori osrednji dramski lok filma." (Robert Stone)

 

 

 

 

Zaradi sevanja v fukušimi ni url nihče, zdravstvene posledice so minimalne

Vabimo k ogledu intervjuja s prof. dr. Leonom Cizljem, vodjem Odseka za reaktorsko tehniko, v oddaji Odmevi 11.3.2014 http://4d.rtvslo.si/arhiv/prispevki-in-izjave-odmevi/174265327.

 

Skupščina združenja ENEN,

Več kot 60 članic združenja ENEN predstavlja večino evropskih univerz in raziskovalnih inštitutov, ki izobražujejo na področju varne rabe jedrske energije. V desetletju obstoja je združenju uspelo razviti standardne učne načrte, medsebojno priznavanje kreditnih točk, razmeroma obsežne izmenjave študentov in učiteljev ter več pilotnih shem za usposabljanje.

Skupščina je izvolila polovico novega upravnega odbora združenja. Predsednik združenja še eno leto ostaja prof. dr. Walter Ambrosini iz Univerze v Pisi, Italija, podpredsednik pa prof.dr. Xavier Dies iz Politehnike v Barceloni, Španija. V letu 2013 se je praktično v celoti zamenjal tudi sekretariat združenja. Skupščina je zato potrdila načrte vodstva za konsolidacijo poslovanja v letu 2014.

Združenje ENEN podeljuje diplomantom, ki so pri članicah ENEN zaključili študij jedrske tehnike  v obsegu 300 ECTS (5 let), ob tem pa vsaj 20 ECTS pridobili s študijem ali raziskovalnim delom pri drugih članicah ENEN, naziv evropski magister jedrske tehnike. V desetih letih je takšen naziv dobilo že 138 mladih diplomantov.

Skupščine združenja, ki jo je 6.3. in 7.3. v prostorih Gesellschaft fuer Simulatorforschung v Essnu organizirala Areva, se je udeležil prof.dr. Leon Cizelj, vodja odseka za reaktorsko tehniko.

Sestanek upravnega odbora SNETP

Evropska tehnološka platforma za trajnostno jedrsko energijo SNETP združuje več kot 117 jedrskih deležnikov iz vseh evropskih jedrskih držav. Med ključne cilje platforme sodi priprava strateških razvojnih dokumentov, še posebej za raziskave in razvoj na področju reaktorjev 2. in 3. generacije, 4. generacije in kogeneracije toplote in elektrike z jedrskimi reaktorji. Evropska komisija v okvirnih raziskovalnih programih sofinancira projekte, ki se nanašajo na strateške razvojne prioritete, ki so jih pripravili in medsebojno uskladili deležniki platforme.

Upravni odbor je razpravljal o strateških izzivih in priložnostih platforme. Med drugim je bilo na dnevnem redu tudi financiranje delovanja platforme: v Obzorju 2020 je namreč ugasnila finančna podpora Evropske komisije. Predvideni izpad sredstev bomo nadomestili s članarino.

Sestanka, ki ga je 12.02.2014 gostil Generalni direktorat za raziskave Evropske komisije se je udeležil prof.dr. Leon Cizelj, vodja odseka za reaktorsko tehniko.

Sestanek generalne skupščine EUROFUSION programa

Evropske fuzijske raziskave v okviru Obzorja 2020 združuje ciljno orientiran fuzijski program EUROFUSION, ki poteka pod okriljem EURATOM pogodbe. Osnovni cilji EU fuzijskih raziskv so povezani z raziskavami v podporo fuzijskemu reaktorju ITER ter dolgoročno realizaciji demonstracijske fuzijske elektrarne do leta 2050. Program EUROFUSION izvaja konzorcij fuzijskih raziskovalnih enot držav članic EU (skupaj 29), kjer  Institut »Jožef Stefan« nastopa kot slovenski koordinator in partner v konzorciju. Slovenske fuzijske raziskovalne skupine so v konzorciju zastopane z 8 projekti (7 z IJS in 1 z Univerze v Ljubljani, FS) v skupni vrednosti pribl. 1,5 Mio EUR za 5-letno obdobje trajanja programa. Vodilni partner v konzorciju je Institut za fiziko plazme (Institut of Plasma Physics – IPP), odločevalno telo pa generalna skupščina konzorcija.

V dneh 18. In 19. februarja je na Nizozemskem, v kraju Alphen aan den Rijn potekal ustanovni sestanek generalne skupščine konzorcija EUROFUSION. Glavni namen sestanka je bil vzpostavitev upravljanja konzorcija. Vzpostavljen je bil izvršilni odbor konzorcija, izvedene so bile tudi volitve predsednika generalne skupščine. Za leto 2014 je bila za predsednico generalne skupščine soglasno potrjena dr. Sibylle Guenther (IPP). Na skupščini smo prav tako potrdili razpisne pogoje za programskega vodjo konzorcija, proceduro za imenovanje članov znanstvenega sveta konzorcija, ter več dokumentov, ki se nanašajo na izvajanje posameznih projektov ter razpisov znotraj programa.

Sestanka generalne skupščine se je udeležil dr. Boštjan Končar z Odseka za reaktorsko tehniko, IJS. Dr. Končar je koordinira fuzijske raziskave v Sloveniji in na generalni skupščini zastopa IJS.

O izzivih znanstvene in strokovne podpore odločanju v jedrski varnosti

V sredo 26.2.2014 smo sodelavci Odseka za reaktorsko tehniko Instituta »Jožef Stefan« sodelovali na celodnevnem delovnem srečanju o izzivih jedrske varnosti (SLORIC 2014). Tema srečanja so bili izzivi, s katerimi se v Sloveniji srečujemo pri zagotavljanju znanstvene in strokovne podpore odločanju v jedrski varnosti.

Predstavitve sodelavcev Odseka za reaktorsko tehniko IJS so na objavljene na portalu www.slideshare.net:

Med najpomembnejše izzive odločanja v jedrski varnosti zagotovo sodi odsotnost dolgoročno stabilnega financiranja raziskav na tem področju. Žal je ta velik izziv z nami že dalj časa in bo z nami ostal tudi v bodoče.

Srečanje je v Izobraževalnem centru Milana ÄŒopiča (Institut »Jožef Stefan«) organizirala Uprava za jedrsko varnost RS.

Srečanje programskega odbora mednarodne konference

Mednarodno konferenco z naslovom "Nuclear Option in Countries with Small and Medium Electricity Grids" organizira Hrvaško društvo jedrskih strokovnjakov na vsaki dve leti. Letošnja konferenca je deseta zaporedna. Najpomembnejša naloga mednarodnega programskega odbora konference je pregled prispelih prispevkov in sestava programa konference.

Konferenca bo izpeljana v Zadru na Hrvaškem med 1. in 4. junijem 2014. Za konferenco je bilo razpisanih 15 tem vezanih na jedrsko opcijo za pridobivanje električne energije z vidika nacionalnih energetskih strategij, virov, stroškov, tehnologije, izobraževanja in okolja, kot tudi jedrske varnosti, gorivnih ciklov, radioaktivnih odpadkov in razgradnje jedrskih elektrarn. Prejetih je bilo 62 povzetkov, od tega ena polovica iz tujine. Prispele povzetke smo razvrstili v osem sekcij tako, da smo določene sorodne teme združili v eno sekcijo. Poleg referatov je na konferenci predvidenih še 11 vabljenih predavanj in okrogla miza. Večina vabljenih predavateljev je potrdila svojo prisotnost.

Sestanka programskega odbora zgoraj omenjene konference, ki ga je organiziralo Hrvaško društvo jedrskih strokovnjakov 18.2.2014 v Zagrebu, se je kot član programskega odbora udeležil dr. Andrej Prošek.

31st Short Courses on Multiphase Flows 2014

»Short Courses on Modelling and Computation of Multiphase Flows« oziroma »Short Courses on Multiphase Flows« je tečaj, ki zajema področja večfaznih tokov, prenosa toplote in faznih sprememb. Glavna tema tečaja so računske metode in modeli, ki jih uporabljamo za izračune ter računalniške simulacije.
  
Tečaj je razdeljen v tri sklope, ki skupno zajemajo 30 predavanj. Prvi sklop zajema uvodna predavanja, ki so namenjena razlagi fizikalnih osnov. Drugi sklop je razdeljen v dva dela med katerimi udeleženci izberejo enega. Prvi del obravnava pojav večfaznih tokov in prenosa toplote v jedrskem reaktorju, drugi del pa je posvečen modelom in računskim metodam v mehaniki večfaznih tekočin. V tretjem sklopu so predstavljene komercialne kode (programski paketi) za simuliranje večfaznih tokov. Na tečaju so podani primeri večfaznih tokov iz različnih industrij, poudarek pa je na primerih dvofaznih tokov v jedrski industriji. Slednje je kot področje raziskovanja navedla približno polovica udeležencev. Tečaja se je udeležilo 69 poslušalcev iz 13-ih držav.
   
Tečaj je že 31. organiziral in gostil Zvezni inštitut za tehnologijo (ETH) v Zürichu. Potekal je med 10. in 14. februarjem. Udeležila sta se ga Matej Tekavčič in Jure Oder.

 

Sestanek odbora ETSON EPC

ETSON je evropsko združenje pooblaščenih izvedencev za jedrsko (in sevalno) varnost. V okviru združenja deluje več delovnih skupin in odborov. Najpomembnejša naloga odbora EPC je priprava letne konference združenja z imenom Eurosafe Forum.

V letu 2014 bomo Eurosafe Forum izpeljali v okviru foruma pooblaščencev (IAEA TSO Forum), ki ga bo med 27. in 31. oktobrom v Pekingu izvedla IAEA. Med najpomembnejše teme, ki se jim bomo posvetili na IAEA TSO Forumu nedvomno sodi razmislek o bodoči organizaciji in financiranju raziskav na področju jedrske varnosti. ÄŒlani združenja ETSON namreč v zadnjem času opažamo pomembno zmanjševanje nacionalnih in evropskih javnih sredstev. Zaskrbljujoče trende bi lahko preusmerili tudi z večjo podporo nacionalnih upravnih organov za jedrsko varnost. Ti so namreč pri svojih odločitvah zavezani odločitvam po načelu najboljše dostopne znanosti in zato tudi zainteresirani za razvoj in dostop do novega znanja.

Sestanka odbora EPC Forum, ki ga je 30.1.2014 v Parizu gostil IRSN, se je udeležil prof.dr. Leon Cizelj, vodja Odseka za reaktorsko tehniko Instituta »Jožef Stefan«.

Delavnica v okviru evropskega projekta THINS

Na Univerzi v Modeni je potekala delavnica, organizirana v okviru evropskega projekta 7. okvirnega programa THINS, ki se je začel 1.2.2010 in se bo končal konec letošnjega leta.

Tema projekta THINS (Thermal Hydraulics of Innovative Nuclear System) so termohidravlične raziskave procesov v bodočih jedrskih reaktorjih 4. generacije. Gre za reaktorje, ki bodo hlajeni z vročim plinom, tekočimi kovinami ali s superkritično vodo.

Delavnica je bila odprta tudi za raziskovalce z institucij, ki v projektu THINS ne sodelujejo.

Okoli 70 udeležencev je poslušalo 6 vabljenih in 44 kratkih predavanj. Prof. dr. Iztok Tiselj je predstavil vabljeno predavanje v katerem je podal pregled raziskav v okviru sorodnega EU projekta NURESAFE, ki se ukvarja s termohidravliko vodno hlajenih jedrskih reaktorjev.

Prispevki z delavnice in nekatere predstavitve so dostopni na odprti spletni strani: http://www.thins2014.unimore.it/site/home.htm.

Delavnice, ki je potekala v dneh od 20.01. do 22.01. se je udeležil prof. dr. Iztok Tiselj.

TRASNUSAFE Generalna skupščina in WP3/WP4 sestanek

 

Namen projekta 7. okvirnega programa TRASNUSAFE (Training schemes on nuclear safety culture) je razviti in preizkusiti učne sheme za jedrsko varnostno kulturo za potrebe jedrske industrije in medicinskega sektorja. V projektu sodeluje 19 partnerjev iz Evrope, od tega jih 10 sodeluje pri pripravi izobraževalnih shem, ostali pa so skupina uporabnikov, ki bomo pomagali pri preizkusu shem. Institut Jožef Stefan (IJS) je sodeloval pri pripravi modula »Setting up a Management System«.

Na generalni skupščini smo potrdili predlagani dnevni red in zapisnik predhodne generalne skupščine. Sledile so finančne zadeve, vključno z drugim finančnim poročanjem. IJS je v zvezi s tem že opravil vse obveznosti. V nadaljevanju je bil predstavljen predlog o ustanovitvi konzorcija TRASNUSAFE v okviru združenja ENEN, kar bi dalo možnost izvajanje tečajev nadaljnjih pet let. Na koncu je razprava tekla še o organizaciji preostalih štirih poskusnih tečajev (imenovanih EUROCOURSE), medtem ko je prvi že bil izveden v Mančestru, Velika Britanija.

Na sestanku delovnih sklopov WP3 in WP4 smo pregledali pripravljene materiale in načrt izvedbe evrotečajev. Tečaj EUROCOURSE 2, na katerem se bo preizkusil modul “Setting up a management system" in pri katerem sodeluje IJS, bo predvidoma od 31. marca do 2. aprila v Bruslju.

Sestanka Generalne skupščine TRASNUSAFE, ki je potekala v Bruslju (Belgija) med 14.01. in 15.01.2014, se je udeležil dr. Andrej Prošek.

30 let odseka za reaktorsko tehniko Instituta Jožef Stefan

30 let odseka za reaktorsko tehniko Instituta Jožef Stefan

Ustanovitev Odseka za reaktorsko tehniko v letu 1984 časovno sovpada s pričetkom komercialnega obratovanja jedrske elektrarne ter ustanovitvijo in konsolidacijo Uprave za jedrsko varnost. Strokovni in kadrovski zametki odseka sicer segajo v 70 leta prejšnjega stoletja, torej v čas gradnje in poskusnega obratovanja jedrske elektrarne v Krškem. Raziskovalci in strokovnjaki Instituta Jožef Stefan so v tem obdobju zagotavljali ključno znanstveno in strokovno podporo državi pri ocenjevanju in licenciranju varnostnih rešitev v jedrski elektrarni.

Mednarodna skupina 29 sodelavk in sodelavcev Odseka za reaktorsko tehniko je danes edina raziskovalna skupina v Sloveniji, ki se raziskovalno in strokovno ukvarja z vprašanji jedrske tehnike in jedrske varnosti. Težišče dejavnosti predstavljajo mednarodno vpete in izjemno odmevne raziskave. Raziskovalno jedro odseka je hkrati tudi pedagoško jedro mednarodno priznane Katedre za jedrsko tehniko na Fakulteti za matematiko in fiziko Univerze v Ljubljani. Sodelavci odseka smo pomemben del strokovnega jedra dejavnosti pooblaščenega izvedenca za jedrsko in sevalno varnost, ki jo opravlja Institut Jožef Stefan.

Znanstvena in strokovna podpora odločanju v zvezi z jedrsko energijo, ki ni neposredno odvisna od proizvajalcev jedrske energije, sodi danes med najpomembnejša zagotovila varne rabe jedrske energije v razvitem svetu. To zagotovilo dajejo izobraženi, radovedni, delovni in etični raziskovalci, ki imajo na voljo dovolj sredstev za raziskovanje. Izobražene, radovedne, delovne in etične raziskovalke in raziskovalce v Odseku za reaktorsko tehniko imamo. Delamo z najboljšimi.

Odsek je z odlično vizijo, osebnim zgledom in veliko mero vztrajnosti celih 25 vodil njegov ustanovitelj, zaslužni znanstvenik Instituta »Jožef Stefan« prof.dr. Borut Mavko. Že peto leto Odsek za reaktorsko tehniko vodi prof. dr. Leon Cizelj.

30 let dela Odseka za reaktorsko tehniko bomo obeležili v veliki predavalnici Instituta »Jožef Stefan« (Jamova cesta 39, Ljubljana) 16.01.2014 ob 17:00.

Sodelovanje z IRSN

V IRSN novicah je predstavljen prispevek o njihovih aktivnostih na področju modeliranja parnih eksplozij, kjer je omenjeno sodelovanje z IJS. Na Odseku za reaktorsko tehniko sodelujemo pri razvoju računalniškega programa MC3D za simulacijo parne eksplozije. Parna eksplozija je pojav, do katerega lahko pride med interakcijo staljene reaktorske sredice in hladilne vode. Dovolj močna parna eksplozija v jedrski elektrarni bi lahko ogrozila primarni sistem in celovitost zadrževalnega hrama.

Simulacija parne eksplozije

Slika: Simulacija interakcije taline s hladilom v 3-D z evropskim programom MC3D. Prikazani so pogoji v mešanici ob času proženja eksplozije.

Jesensko srečanje uporabnikov in administratorjev SLING

13. novembra 2013 je Odsek za reaktorsko tehniko R-4 skupaj s Slovensko iniciativo za nacionalni grid – SLING (ki ga vodi Arnes), soorganiziral

Jesensko srečanje uporabnikov in administratorjev SLING

Ob priložnosti vključitve računske gruče Krn v omrežje SLING smo organizirali poldnevno srečanje. S skupno udeležbo preko 40 posameznikov, od tega 8 administratorjev slovenskih računskih gruč in dve predstavnici z ministrstev, ocenjujemo delavnico za zelo uspešno.

V uvodnem delu smo uporabnike seznanili s trenutnim stanjem slovenskega omrežja ter možnostmi, ki so jim na voljo. Predstavljeni so bili povzetki načrtov za razvoj omrežja EGI in načrtov za širitev in razvoj omrežja SLING. V nadaljevanju so se uporabniki seznanili z vmesno programsko opremo NorduGrid ARC, podprto z večine gruč slovenskega omrežja grid. V zaključnem delu pa se je odvijala delavnica, kjer so uporabniki z ustvarjanjem računskih nalog preizkušali programsko opremo ARC na Arnesovi testni gruči.

Predstavnika Odseka za reaktorsko tehniko R-4 sta opisala sestavo gruče Krn, njeno uporabo na odseku, in delila izkušnje vključevanja gruče v grid.

Po zaključenem delu predstavitev in delavnice, so administratorji izvedli neformalno srečanje, na katerem so navezovali stike in izmenjevali izkušnje.

Teme predstavitev na srečanju:

Vsebina delavnice

 • Delavnica za začetnike: od certifikata do prve naloge

Sestanki in generalna skupščina združenja ETSON

Združenje ETSON združuje evropske organizacije, ki delujejo kot znanstvena in strokovna podpora upravnim organom za jedrsko varnost.

Generalne skupščine (6.11.2013) in sestanka delovne skupine za raziskave (ERG, 4.11.2013), ki ju je gostila Geselschaft für Anlagen- und ReaktorSicherheit (GRS) v Kölnu v Nemčiji se je udeležil prof. dr. Leon Cizelj, vodja Odseka za reaktorsko tehniko.

EUROSAFE Forum 2013

EUROSAFE Forum 2013

EUROSAFE Forum vsako leto organizirajo tri največje evropske organizacije za znanstveno in tehniško podporo jedrskim upravnim organom: francoski IRSN, nemški GRS in belgijski BelV . Teme so vedno povezane z raziskovalnimi in tehniškimi izzivi varnosti jedrskih elektrarn. Vodilni temi letošnje konference sta bili varnost odlagališč jedrskih odpadkov in krizno komuniciranje. Drugi dan konference pa so zaznamovale paralelne razprave na teme varnosti jedrskih objektov, razgradnje in odlaganja odpadkov, zaščite pred sevanji in fizičnim varovanjem jedrskih materialov.

Foruma EUROSAFE 2013, ki ga je 4. in 5.11.2013 gostil nemški GRS, se je udeležil prof.dr. Leon Cizelj, Vodja Odseka za reaktorsko tehniko.

Generalna skupščina SNETP

Evropska tehnološka platforma za trajnostno jedrsko energijo (SNETP, Sustainable Nuclear Energy Technology Platform) združuje preko sto evropskih deležnikov na področju jedrske energije. Osnovni cilj platforme je oblikovanje usklajene razvojne strategije. Delovanje platforme pa je usmerjeno v tri osnovne stebre: reaktorji 2. in 3. Generacije (NUGENIA), reaktorji 4. generacije(ESNII) in jedrska kogeneracija toplote (NC2I).

Zdi se, da tehnološka platforma SNETP po drugi izdaji usklajene raziskovalne strategije in uspešni ustanovitvi združenja za raziskave in razvoj na področju reaktorjev 2. in 3. Generacije (NUGENIA) nekoliko izgublja začetni zagon. Zato so najpomembnejše teme tokratne generalne skupščine  obsegale razmislek o koordiniranem delovanju vseh treh stebrov platforme v okviru Obzorja 2020.

Generalne skupščine SNETP, ki je potekala 18.10.2013 v Vilniusu v Litvi, se je udeležil prof.dr. Leon Cizelj, vodja odseka za reaktorsko tehniko, ki je tudi član upravnega odbora SNETP.

Konferenca FISA 2013

Konferenco FISA vsakih nekaj let organizira Generalni direktorat za raziskave pri Evropski komisiji. Cilj konference je pregled raziskovalnega dela, opravljenega v okviru okvirnih programov evropskih projektov na področju jedrske fisije (EURATOM Fission). Na letošnji konferenci FISA smo posebno pozornost namenili tudi pripravam na nekoliko spremenjen način evropskega financiranja raziskav v okviru Obzorja 2020. Ključni vsebinski poudarki Obzorja 2020 bodo na jedrski varnosti, upravljanju z jedrskimi odpadki, zdravstvenimi posledicami nizkih doz sevanja in še posebej na sinergijah z nacionalnimi raziskovalnimi programi v državah članicah.

Paralelno s konferenco FISA 2013 je potekala tudi konferenca EURADWASTE 2013, ki pa se je slovenski strokovnjaki niso udeležili. Obe konferenci sta se zaključili z obiskom jedrske elektrarne Ignalina. Tam sta dva reaktorja RBMK sovjetske proizvodnje, ki ju je morala Litva ob vstopu v Evropsko skupnost zaustaviti. Danes sta oba reaktorja v razgradnji, rabljeno jedrsko gorivo pa je večinoma že v zabojnikih za suho skladiščenje na lokaciji elektrarne.

Konference FISA 2013, ki je potekala v Vilniusu v Litvi med 14. in 17.10.2013, se je udeležil prof. dr. Leon Cizelj, vodja Odseka za reaktorsko tehniko.

Strokovna ekskurzija - ÄŒeška

Učitelji in študentje na doktorskem študiju jedrske tehnike, zaposleni na Odseku za reaktorsko tehniko Instituta "Jožef Stefan", smo se v začetku oktobra odpravili na strokovni obisk ÄŒeške, kjer smo si ogledali tri pomembne igralce v češkem jedrskem programu. Najprej smo obiskali raziskovalni center Řež, ki se nahaja severozahodno od glavnega mesta Prage in zaposluje okrog 1000 ljudi. Od blizu smo si lahko ogledali oba njihova raziskovalna reaktorja LR-0 in LVR-15. Reaktor LR-0 je lahkovodni reaktor nizke moči (1kW), ki pa ima dimenzije pravega VVER reaktorja in je med drugim zanimiv za različne eksperimente s področja reaktorske fizike.  Reaktor LVR-15 je 10 MW  lahkovodni reaktor, ki se pohvali s povprečnim faktorjem izkoriščenosti nad 50%, saj ga uporabljajo za pripravo različnih izotopov za medicinsko in drugo uporabo. Posebno zanimiv je bil silicijev monokristal velikosti litrske steklenice, ki ga s pomočjo nevtronov dopirajo za potrebe elektronske industrije. Predstavili so nam svoje zelo ambiciozen načrt za prihodnost, v katerem nameravajo do leta 2015 razširiti svoje raziskovalne kapacitete v okviru evropskega projekta Sustainable Energy (SUSEN), ki bo izdatno podprt s sredstvi strukturnih skladov EU. Predstavniki centra so zelo poudarili pomembno sodelovanje z univerzami (npr. v Pragi in Plznu) in z industrijo, predvsem s podjetjem ŠKODA JS (ŠKODA Jaderné Strojírenství), ki smo ga obiskali naslednji dan.

Podjetje ŠKODA JS ima  1200 zaposlenih in predstavlja češki jedrski proizvodnji program, ki se je začel leta 1974. Reference podjetja ŠKODA JS so impresivne. V svojih obratih so izdelali kar 25 reaktorskih posod za tlačnovodne reaktorje ruskega tipa (VVER). Poleg tega so uspešno podaljšali življenjsko dobo trem rabljenim reaktorskim posodam s postopkom pregrevanja in ohlajevanja (ang. annealing). Med tem postopkom je bilo potrebno vzdrževati temperaturo kontaminirane reaktorske posode na 820°C kar 100 ur. Podjetje proizvaja tudi druge komponente za jedrske elektrarne npr. mehanizme regulacijskih palic za VVER reaktorje, svoje produkte pa prodaja tako na domačem kot tujem trgu (Finska, Švedska, Litva, Slovaška, Ukrajina, Kitajska, Tajvan,…).

Zadnji dan smo obiskali še največjo češko Jedrsko elektrarno Temelín, ki ima dva VVER reaktorja  z po 1060 MW moči. Elektrarna ima štiri 150-metrske hladilne stolpe, skozi katere vsako sekundo izhlapi skoraj 2 m3 vode. Elektrarna namreč nima v neposredni bližini niti reke niti jezera, iz katerega bi lahko zajemala vodo za hlajenje in jo vanj nazaj izpuščala. Sprva se zdi izbira take lokacije čudna, vendar je bil s tem zadoščen njihov najpomembnejši kriterij, da mora elektrarna stati na seizmološko in geološko zelo stabilni podlagi. Tako so elektrarno postavili na granitnih temeljih, vodo za hlajenje pa so speljali po ceveh iz 6 km oddaljene reke. Zanimivo je tudi njihovo ravnanje z izrabljenim gorivom, katerega ne obravnavajo kot odpadek, pač pa kot surovino za reaktorje nove generacije. Prav zato so na lokaciji elektrarne zgradili tudi objekt za suho skladiščenje izrabljenega goriva, v katerem se v posebnih neprepustnih masivnih zabojnikih skladiščijo že ohlajeni izrabljeni gorivni elementi. Gre za posode, ki jih izdeluje ŠKODA JS in katerih cena je poslovna skrivnost.

ÄŒeška energetska politika rešuje naraščajoče potrebe po električni energiji z razumno mešanico različnih virov energije in z varčevanjem. Pri tem se zavedajo, da varčevanje pomeni najprej investicije v zmanjšanje porabe. Uvažanje energije zanje ni rešitev, saj to pomeni le prelaganje energetskih težav na prihodnje generacije.

Sestanek HoRU in SC EFDA

V Frascatiju, Italija, v raziskovalnem centru ENEA (Italian National Agency for New Technologies) sta potekala sestanek vodij nacionalnih fuzijskih asociacij (Head of Research Units, HRU) ter sestanek koordinacijskega odbora EFDA (European Fusion Development Agreement). Sestanka sta potekala v Sporazumu EFDA, ki združuje in usmerja vse evropske fuzijske raziskave. Vključuje predvsem raziskave in eksperimente na JET-u (Joint European Torus) ter raziskave povezane z bodočo demonstracijsko fuzijsko elektrarno DEMO. Fuzijske raziskave znotraj posameznih evropskih držav, članic EFDA, koordinirajo nacionalne fuzijske asociacije.  

Na sestanku vodij fuzijskih asociacij so obravnavali načrt dela za obdobje 2014-2018 in program za leto 2014, ki bosta realizirana v novem raziskovalnem okviru EU Horizon 2020. Predlagani in sprejeti so bili osnutki dokumentacije projektnih razpisov za posamezna področja ter termini razpisnih rokov in pripravljalnih sestankov. Namen in vsebina vsakega projektnega razpisa sta bila posebej predstavljena, prav tako tudi metode izbora in struktura financiranja. Pomembnejša točka dnevnega reda je bila potrditev vodij posameznih projektov. Te je na podlagi intervjujev z več kandidati izbrala in predlagala posebej v ta namen ustanovljena strokovna komisija.

Potekal  je tudi zaključni sestanek koordinacijskega odbora EFDA, saj bo sporazum EFDA potekel z 31.12.2013. Vodja EFDA, Francesco Romanelli je udeležence seznanil s potekom aktivnosti EFDA v letu 2013, s poudarkom na aktivnostih JET-a do in po zaustavitvi, med drugim tudi z oceno trenutne količine radioaktivnih odpadkov v JET-u. Sprejete so bile dopolnitve k delovnemu programu EFDA za 2013. 

Sestanka, ki je potekal od 07.10. do 08.10.2013, se je udeležil dr. Boštjan Končar.

 

Sestanek upravnega odbora SNETP

Evropska tehnološka platforma za trajnostno jedrsko energijo SNETP združuje več kot 117 jedrskih deležnikov iz vseh evropskih jedrskih držav. Med ključne cilje platforme sodi priprava strateških razvojnih dokumentov, še posebej za raziskave in razvoj na področju reaktorjev 2. in 3. generacije, 4. generacije in kogeneracije toplote in elektrike z jedrskimi reaktorji. Evropska komisija v okvirnih raziskovalnih programih sofinancira projekte, ki se nanašajo na strateške razvojne prioritete, ki so jih pripravili in   medsebojno uskladili deležniki platforme.

Upravni odbor je pripravil vse potrebno za skupščino platforme, ki bo v oktobru v Litvi. Dalj časa pa smo razpravljali tudi o položaju in razvoju SNETP v predvidenih okoliščinah in pogojih Obzorja 2020, ki ne predvidevajo več evropske finančne pomoči za delovanje tovrstnih združenj.                                    

Sestanka, ki ga je gostil evropski inštitut za transuranske elemente (ITU) se je udeležil prof.dr. Leon Cizelj.

Mednarodna konferenca REMOO 2013

Konferenca REMOO že tretje leto združuje tiste predstavnike industrije, raziskovalnih in izobraževalnih ustanov in upravnih organov s področja (jedrske) energetike, ki delujejo ali pa imajo interes delovati v Sloveniji in njeni neposredni okolici. Po dogodkih v Zagrebu (2011) in Ljubljani (2012) smo se tokrat zbrali v Beogradu. Vodilna tema konference je bila varnostna kultura pri upravljanju z različnimi viri energije.

Konference se je udeležil prof.dr. Leon Cizelj, ki je predstavil vabljeno predavanje z naslovom »Research,education and promotion: essential pillars of excellent safety culture«.

Zaključni sestanek projekta NEWLANCER

Evropski projekt NEWLANCER (7. okvirni program EURATOM evropske komisije) raziskuje možnosti za večjo udeležbo ustanov iz mlajših članic Evropske skupnosti v okvirnih raziskovalnih   programih.

Na zaključnem sestanku v Bukarešti, ki ga je organiziral koordinator projekta Institute for Nuclear Research Pitesti, smo pregledali dveletno delo in najpomembnejše rezultate projekta. Med pomembnejše rezultate projekta štejem podrobno analizo sodelovanja v projektih 6. in 7. okvirnega programa EURATOM ter vzpostavitev nacionalnih in regionalnih omrežij, ki se posvečajo strateškim vprašanjem organizacije in financiranja raziskav ter visokega izobraževanja s področij, ki so neposredno povezana z jedrsko energijo in jedrsko varnostjo.

Zaključnega sestanka sta se udeležila prof.dr. Leon Cizelj in prof.dr. Iztok Tiselj.

Mednarodna konferenca ICONE 21

ICONE (International Conference on Nuclear Engineering) je največja globalna konferenca, ki se posveča industrijskim izzivom jedrske tehnike. Soorganizirajo jo ameriško združenje strojnih inženirjev (ASME), japonsko združenje strojnih inženirjev (JSME) in kitajsko društvo jedrskih strokovnjakov (CNS). Društvo jedrskih strokovnjakov Slovenije (DJS) sodi med združenja, ki konferenco podpirajo.

Udeležba na letošnji konferenci je bila rekordna in je presegla 1200 udeležencev. V veliki meri je to posledica živahnega razvoja jedrske energije na Kitajskem, ki se z domačimi močmi loteva tudi gradnje in razvoja lastnih jedrskih elektrarn.

Konference v mestu ÄŒengdu na Kitajskem se je udeležil prof.dr. Leon Cizelj, ki je predstavil referat, sodeloval v dveh okroglih mizah (izobraževanje, resne nezgode) in predsedoval trem sekcijam s predstavitvami udeležencev konference.

Mednarodna konferenca Jedrska energija za novo Evropo 2013

Konferenca je za tri dni in pol združila 213 vrhunskih jedrskih znanstvenikov in strokovnjakov iz 29 držav (vsi kontinenti severne poloble). Razpravljali smo predvsem o izzivih, ki spremljajo razvoj kadrov, znanja in novih tehnologij v jedrski energetiki. Konferenca predstavlja enega izmed redkih forumov v Evropi, kjer se srečajo strokovnjaki vseh jedrskih deležnikov (proizvajalci in upravljavci elektrarn, upravni organi, raziskovalne in izobraževalne inštitucije). Programskemu odboru konference je predsedoval prof.dr. Leon Cizelj, vodja Odseka za reaktorsko tehniko Instituta »Jožef Stefan«.

Najpomembnejše sporočilo konference je, da so za varno rabo jedrske energije ključni odlično izobraženi, visoko motivirani in etični strokovnjaki. Bistveno je, da so v vsaki jedrski državi na voljo odlični kadri, ki niso neposredno odvisni od proizvajalcev in upravljavcev elektrarn. V večini sodelujočih držav so to predvsem raziskovalci in univerzitetni profesorji. Ti lahko močno prispevajo k nadzoru jedrske varnosti in s tem tudi h krepitvi zaupanja v javnosti. Seveda pa morajo imeti na voljo dostop do odličnih mladih kadrov in dovolj finančnih sredstev.

Na tekmovanju 17 mladih avtorjev sta zmagala Anton Pshenichnikov iz Karlsruhe Institute of Technology, Nemčija in Aljaž Kolšek iz Instituta »Jožef Stefan«.

Konferenca COMPLAS XII

Konferenca »XII International Conference on Computational Plasticity (COMPLAS XII)« je že 12. v
seriji konferenc na temo računalniške plastičnosti. Njen glavni cilj je
obravnava teoretičnih vidikov reševanja problemov plastičnosti kot tudi
numeričnih algoritmov, ki so potrebni za efektivno in robustno implementacijo
v računalniško kodo. Sodi pod okrilje ECCOMAS (European Community on
Computational Methods in Applied Sciences) in IACM (International Association
for Computational Mechanics). Pred samo konferenco je potekal tečaj »12th
Short Course on Computational Techniques for Plasticity«.                                                                                                                                  

Na dvodnevnem tečaju smo poslušali 8 predavanj s področja osnovnih principov in
teorije računalniške plastičnosti. Na konferenci je bilo predstavljenih skupno
14 osrednjih predavanj povabljenih avtorjev. Na 18 strokovnih zasedanjih so
strokovnjaki predstavili trenutno najzanimivejše tematike s področja
industrijskega procesnega oblikovanja, geomehanike, biomehanike ter jeklenih
in betonskih konstrukcij. Okoli 330 prispevkov avtorjev iz celega sveta je
bilo razdeljenih med 58 stez. Sam sem na seji »Advanced Material Models IV« predstavil
prispevek »Crystal plasticity model calibration for 316L stainless steel
single crystals during deformation«.                                                                                   

Tečaja, ki je potekal od 2.9. do 3.9. in konference, ki je potekala od 3.9. do 5.9. v Barceloni, Španija, se je udeležil dr.Samir El Shawish.

Minister za kmetijstvo in okolje mag. Židan obiskal Odsek za reaktorsko tehniko Instituta Jožef Stefan in raziskovalni reaktor TRIGA

Minister za kmetijstvo in okolje mag. Dejan Židan s sodelavci si je na povabilo vodje odseka za Reaktorsko tehniko na Institutu »Jožef Stefan« prof. dr. Leona Cizlja 13. avgusta 2013 ogledal raziskovalno delo v Odseku in raziskovalni reaktor TRIGA Mark II z vročo celico. Ministra je sprejel direktor Instituta prof. dr. Jadran Lenarčič, ogled reaktorja pa je vodil vodja Reaktorskega infrastrukturnega centra prof. dr. Borut Smodiš.

Odsek za reaktorsko tehniko je edina mednarodno uveljavljena znanstveno-raziskovalna skupina na področju jedrske tehnike in jedrske varnosti v Sloveniji. Odlično raziskovalno delo predstavlja osnovo za kvalitetno znanstveno in tehniško podporo strateškemu in upravnemu odločanju Ministrstva za kmetijstvo in okolje in Uprave RS za jedrsko varnost, ki je organ v sestavi ministrstva. Reaktor TRIGA Mark II je namenjen raziskovalnim in izobraževalnim dejavnostim ter usposabljanju bodočih operaterjev Nuklearne elektrarne Krško.

 »Odličnost Instituta »Jožef Stefan« in Odseka za reaktorsko tehniko na področju jedrske varnosti potrjuje tudi nedavni sprejem v članstvo evropskega združenja ETSON, ki povezuje najpomembnejše evropske organizacije za znanstveno in tehniško podporo pri odločanju o jedrski varnosti,« je poudaril vodja odseka prof. dr. Leon Cizelj. »Veseli nas obojestransko izražen interes, da znanstveno in tehniško podporo strateškemu in upravnemu odločanju v bodoče še okrepimo.«

Objava novice na spletnih straneh Ministrstva za kmetijstvo in prostor: http://www.mko.gov.si/nc/si/medijsko_sredisce/novica/article/1328/6656/

Obisk ministra za kmetijstvo in okolje mag. Židana 13.8.2013

Minister za kmetijstvo in okolje mag. Dejan Židan, si bo na povabilo vodje odseka za Reaktorsko tehniko na Inštitutu Jožefa Štefana, prof. dr. Leona Cizlja, ogledal raziskovalno delo v Odseku in raziskovalni reaktor TRIGA Mark II z vročo celico. Misnistra bo sprejel direktor Instituta "Jožef Stefan" prof.dr. Jadran Lenarčič, ogled reaktorja pa bo vodil vodja Reaktorskega infrastrukturnega centra prof.dr. Borut Smodiš.

Odsek za reaktorsko tehniko je edina mednarodno uveljavljena znanstveno-raziskovalna skupina na področju jedrske tehnike in jedrske varnosti v Sloveniji. Odlično raziskovalno delo predstavlja osnovo za kvalitetno znanstveno in tehniško podporo strateškemu in upravnemu odločanju Ministrstva za kmetijstvo in okolje in Uprave RS za jedrsko varnost, ki je organ v sestavi ministrstva. Odličnost Instituta na tem področju potrjuje tudi nedavni sprejem v članstvo evropskega združenja ETSON, ki povezuje najpomembnejše evropske organizacije za znanstveno in tehniško podporo pri odločanju o jedrski varnosti.

Reaktor TRIGA Mark II je namenjen za raziskovalne in izobraževalne dejavnosti ter usposabljanje bodočih operaterjev NE Krško.

Napoved obiska na spletnih straneh Ministrstva za kmetijstvo in prostor: http://www.mko.gov.si/si/medijsko_sredisce/novica/article/12448/6654/1ae2fdcab8c6ba0f8d24b4592d533ef2/

Konferenca ASME HT2013

Konferenco ASME 2013 Summer Heat Transfer Conference je organizirala sekcija Heat Transfer Division združenja ameriških strojnih inženirjev ASME (American Society of Mechanical Engineers). Srečanje je potekalo v znamenju 75 letnice delovanja sekcije. Poleg tega sta sočasno potekali še srečanji ASME 7th International Conference on Energy Sustainability in ASME 11th Fuel Cell Science, Engineering, and Technology Conference

Na konferenci je bilo predstavljenih skupno 15 osrednjih predavanj povabljenih avtorjev. Na 11 strokovnih zasedanjih so strokovnjaki predstavili trenutno najzanimivejše tematike s področja prenosa toplote. Okrog 120 prispevkov avtorjev iz celega sveta je bilo razdeljeni med 23 stez.

Matej Tekavčič je na seji 7-3-2 Two-phase flows predstavil prispevek »Simulation of Counter-Current Gas-Liquid Churn Flow« ter somoderiral eno od sej (19-1) s področja jedrske tehnike. Poleg tega se je 14. 7. udeležil delavnice Emergent Trends in Heat Transfer Engineering, Research and Education, ki sta jo organizirala National Science Foundation in Heat Transfer Division.

Konference, ki je potekala od 14. 7. do 19. 7. v Minneapolisu, Minnesota, Združene Države Amerike, se je udeležil Matej Tekavčič.

Konferenca ASME-FEDSM 2013

ASME- American Society of Mechanical Engineers je aktivno društvo strojnih inženirjev, ki izdaja okoli 25 revij in vsako leto (pretežno v ZDA, pa tudi drugje po svetu) organizira številne konference z različnih področij strojništva.

Na eni od osrednjih konferenc sekcije ASME - Fluids Engineering Division Summer Meeting s področja mehanike tekočin so avtorji iz 34 držav predstavili okoli 350 prispevkov. 
Na konferenci  je prof. dr. Iztok Tiselj predstavil prispevek "Temperature Fluctuations Inside The Infinite Heated Slab Cooled With Turbulent Flow From Both Sides" - teoretično študijo penetracije turbulentnih temperaturnih fluktuacij v vročo steno.  ÄŒlanek s sorodno vsebino bo v naslednjih mesecih predvidoma objavljen v reviji International Journal of Heat and Mass Transfer.

Konference, ki je od 07.07.2012 do 11.07.2013 potekala v Incline Village, Nevada, ZDA, se je udeležil prof dr. Iztok Tiselj.

Institut »Jožef Stefan« sprejet v evropsko mreže organizacij za tehniško varnost (ETSON)

Evropska mreža organizacij za tehniško varnost (European Technical Safety Organisation Network, ETSON) združuje predvsem organizacije, ki bi jim v Sloveniji rekli pooblaščeni izvedenci za jedrsko in sevalno varnost. Jedro ETSON sestavljajo organizacije iz Evropske skupnosti, pridruženi člani pa so tudi kolegi iz Rusije, Ukrajine in Japonske.

Institut »Jožef Stefan« je bil k članstvu povabljen kot edini izmed 18 slovenskih pooblaščenih izvedencev. ÄŒlani mreže ETSON svetujejo državnim upravnim organom glede odločitev, povezanih z jedrsko varnostjo. To svojo dejavnost gradijo in razvijajo v skladu z načelom najboljše dostopne znanosti (Best Available Science). Izvajanje dolgoročnega in od komercialne rabe jedrske energije neodvisnega raziskovalnega programa zato sodi med najpomembnejše gradnike visoke kvalitete članic ETSON. Institut »Jožef Stefan« je edini izmed slovenskih pooblaščenih izvedencev, ki s svojo odličnostjo zagotavlja enakopravno sodelovanje v mreži ETSON. Ključna razloga zato sta neprofitnost ter dolgoročni in mednarodno priznani raziskovalni program na področjih jedrske varnosti.

Sprejem v članstvo je potrdila generalna skupščini ETSON 2.7. 2013.

Generalne skupščine ETSON, ki jo je 2. in 3.7.2013 v St Petersburgu organiziral Institut za rudarstvo, sta se udeležila prof.dr. Borut Mavko in prof.dr. Leon Cizelj.

Delovni sestanek raziskovalne skupine ETSON

Evropska mreža organizacij za tehniško varnost (European Technical Safety Organisation Network, ETSON) združuje predvsem organizacije, ki bi jim v Sloveniji rekli pooblaščeni izvedenci za jedrsko in sevalno varnost. Jedro ETSON sestavljajo organizacije iz Evropske skupnosti , pridružili pa so se že tudi kolegi iz Rusije, Ukrajine in Japonske. Institut Jožef Stefan bo kot edini izmed 18 slovsnkih pooblaščenih izvedencev v članstvo predvidoma sprejet na generalni skupščini ETSON, ki bo 2. in 3. 7. 2013 v St Petersburgu v Rusiji.

Dejavnost članic ETSON temelji na načelu najboljše dostopne znanosti (Best Available Science). Izvajanje dolgoročnega in od komercialne rabe jedrske energije neodvisnega raziskovalnega programa zato sodi med najpomembnejše gradnike visoke kvalitete članic ETSON. Raziskovalna skupina ETSON zato skrbi za usklajevanje raziskovalnih programov in skupen nastop mreže na mednarodnih razpisih za raziskovalne projekte (n. pr. Obzorje 2020) in za svetovanje upravnim organom držav, ki se pripravljajo za komercialno rabo jedrske energije. Rezultat usklajevalnega sestanka je predlog več raziskovalnih projektov, ki bi jih člani ETSON želeli udejanjiti v bližnji prihodnosti.

Sestanka, ki ga je17. In 18.6. v Garchingu, Nemčija, organiziral Geselschaft für Reaktorsicherheit, se je udeležil prof.dr. Leon Cizelj.

Delovni sestanek evropskega projekta NURESAFE

Evropski projekt 7. okvirnega programa NURESAFE(NUclear REactor SAFEty simulation platform) obravnava varnost lahkovodnih jedrskih reaktorjev. Ti predstavljajo večino reaktorske flote, ki bo obratovala po svetu v 21. stoletju. Glavni cilj projekta je zagotoviti zanesljive računalniške kapacitete uporabne za potrebe varnostnih analiz ter razviti visoko raven strokovnega znanja pri uporabi najnovejših orodij za simulacije.

Podprojekt SP3: Multiscale and multiphysics applications of thermal-hydraulics je eden od šestih osnovnih sklopov ter predstavlja približno tretjino celotnega projekta NURESAFE. Cilj podprojekta SP3 je izboljšati znanje na področju termo-hidravličnih pojavov v primeru nesreče v jedrskem reaktorju. Raziskave so razdeljene na tri delovna področja in temeljijo na razvoju in preverjanju orodij za modeliranje pojavov pomembnih pri varnostnih analizah lahkovodnih jedrskih reaktorjev.

Odsek za reaktorsko tehniko (R4) IJS sodeluje pri podprojektu SP3 v okviru dveh delovnih paketov WP3.1: Multiscale and Multiphysics simulation of LOCA in WP3.2: Multiscale and Multiphysics simulation PTS.

Na drugem delovnem sestanku podprojekta SP3 so predstavniki sodelujočih organizacij predstavili podroben načrt dela posameznih delovnih nalog ter poročali o napredku in rezultatih.

Sestanka, ki je 19. 6. in 20. 6. 2013 potekal na sedežu Švicarskega podjetja ASCOMP v Zürichu, se je udeležil Matej Tekavčič.

Zaslužni znanstveniki Instituta Jožef Stefan

21. junija 2013 je Institut »Jožef Stefan« podelil priznanja Zaslužni znanstvenik Instituta »Jožef Stefan« trem nekdanjim sodelavcem Instituta za pomembne zasluge na področju raziskovalnega in izobraževalnega dela ter za prenašanje znanja na mlajše rodove raziskovalcev. Po sklepih Znanstvenega sveta Instituta bodo to priznanje prejeli ustanovitelj in dolgoletni vodja Odseka prof. dr. Borut Mavko ter prof. dr. Boris Žemva in prof. dr. Raša Pirc.

Sestanek programskega odbora mednarodne konference NENE2013

Programski odbor mednarodne konference Nuclear Energy for New Europe 2013, ki bo med 9. In 12.9. v Hotelu Golf na Bledu, je na sestanku pregledal ponujene prispevke in določil program konference.

Najpomembnejši poudarki s sestanka so:

 • Predsednik Republike Slovenije g. Borut Pahor je sprejel častno pokroviteljstvo konference;
 • V okviru bomo organizirali okroglo mizo z naslovom “New Generation(s) for Better Future?”, ki bo odprta tudi za javnost (v angleščini, podrobnosti na http://www.nss.si/nene2013/roundtable.html);
 • Sprejetih je bilo 176 povzetkov referatov, ki so jih prispevali strkovnjaki iz 34 držav (Slovenija 68, Italija 18, Koreja 17, ÄŒeška 8, Hrvaška 6…);
 • Na tekmovanje mladih avtorjev (32 let in manj) se je prijavilo rekordnih 35 kandidatov;
 • 8 izjemno zanimivih in eminenthih vabljenih predavateljev bo predstavilo zelo aktualne teme (podrobnosti na http://www.nss.si/nene2013/invited.html )

Sestanek je v organizaciji Odseka za reaktorsko tehniko IJS potekal 7.6.2013 v Hotelu Central v Ljubljani.

Delovni sestanek evropskega projekta THINS

Evropski projekt 7. okvirnega programa THINS (Thermal Hydraulics of Innovative Nuclear System) raziskuje termohidravlične procese v bodočih jedrskih reaktorjih 4. generacije. Gre za reaktorje, ki bodo hlajeni z vročim plinom, tekočimi kovinami ali z vodo pri nadkritičnih pogojih. Projekt se je začel 1.2.2010 in bo predvidoma trajal 4 leta.

Večji del sestanka je bil namenjen odprtim problemom s področja prenosa toplote v tekočih kovinah, ki jih v okviru projekta THINS ne bomo razrešili. Del teh problemov želimo v letu 2014 ponuditi Evropski komisiji kot predloga novega raziskovalnega projekta v okviru Obzorja 2020 (Horizon 2020).

Sestanka, ki je 11. In 12.6. potekal v organizaciji nizozemskega podjetja NRG - Nuclear Research & consultancy Group v Amsterdamu, se je udeležil prof. dr. Iztok Tiselj.

Zasedanje EAES (European Atomic Energy Society)

European Atomic Energy Society združuje vodilne evropske raziskovalce s področja jedrske energije. Dejavnosti združenja potekajo v Delovni skupini in Svetu EAES. Delovna skupina združenja se vsako leto sestane in pripravi skupno zasedanje delovne skupine in sveta.

Na letošnjem skupnem zasedanju smo se seznanili z najnovejšim stanjem razvoja in uporabe jedrske energije v državah članicah EAES. Še posebej pa smo se posvetili naslednjim aktualnim temam:

 • kako narediti jedrsko energijo privlačno za mlade ljudi,
 • razvoj reaktorjev  majhne in srednje velikosti in
 • tehnologije in inovacije pri razgradnji jedrskih elektrarn.

V izjavi za javnost po srečanju se je EAES zavzel za krepitev povezav med raziskavami in izobraževanjem.

Zadnji dan zasedanja smo obiskali center za usposabljanje madžarske jedrske elektrarne Paks. Obisk je bil izjemno zanimiv, saj so v centru razstavljeni nekateri odprti sestavni deli jedrskih elektrarn tipa VVER (med drugim reaktorska posoda, uparjalnik in reaktorska sredica), ki zaradi različnih vzrokov (odpoved naročila elektrarne in podobno) niso bili nikoli uporabljeni. V Odseku za reaktorsko tehniko smo namreč v določenem obdobju tudi sami modelirali reaktorje tega tipa in s programom RELAP5 simulirali prehodne pojave tekom predpostavljenih nezgod.

Zasedanja, ki ga je tokrat med 25. In 29.5. 2013 v Budimpešti organiziral madžarski inštitut za jedrsko energijo MTA EK so se udeležili prof. dr. Borut Mavko, prof.dr. Leon Cizelj in doc.dr. Ivo Kljenak.

 

Stran ureja: Sandi Cimerman

NOVICE
Razširjanje porazdelitev medkristalnih normalnih napetosti z uporabo simetrij v linearno-elastičnih polikristalnih materialih
Razširjanje porazdelitev medkristalnih normalnih napetosti z uporabo simetrij v linearno-elastičnih polikristalnih materialih Dr. Samir El Shawish z Odseka za reaktorsko tehniko Instituta »Jožef Stefan« je ...
Analiza popolne izgube napajalne vode v tlačnovodnem reaktorju s programom RELAP5
Analiza popolne izgube napajalne vode v tlačnovodnem reaktorju s programom RELAP5 Dr. Andrej Prošek z Odseka za reaktorsko tehniko Instituta »Jožef Stefan« je v reviji »Journal of Nuclear Engineering ...
Mihael Boštjan Končar prejemnik Prešernove nagrade Univerze v Ljubljani
Mihael Boštjan Končar je za magistrsko raziskovalno delo prejel Prešernovo nagrado Univerze v Ljubljani. Nagrajeno delo je pripra...
Raziskovalci iz R4 na konferenci SCOPE prejeli dve nagradi
Prof. dr. Iztok Tiselj, Jan Kren in dr. Blaž Mikuž so na konferenci SCOPE (Saudi International Conference On Nuclear Power Engineering) prejeli nagrado za najboljši prispevek. Prispevek z naslovom “Experimental study of isothermal vertic...
Mladi raziskovalec Aljoša Gajšek prejel EUROfusion Engineering Grant
EUROfusion Engineering Grant (EEG), je prejelo 16 kandidatov iz širokega nabora 55 različnih raziskovalnih področij, zanimivih za nadaljnji razvoj fuzijskih tehnologij.  EEG je prejel tudi mladi raziskovalec Aljoša Gajšek iz...
Tečaj eksperimentalne jedrske tehnike za študente King Fahd University of Petroleum & Minerals
Tečaj eksperimentalne jedrske tehnike za študente King Fahd University of Petroleum & Minerals V prvi polovici julija smo na Odseku za reaktorsko tehniko R4 in Odseku za reaktorsko fiziko F8 organizirali 14 dnevni t...
Delavnica o varnosti majhnih modularnih, naprednih in fuzijskih reaktorjev
Delavnica o varnosti majhnih modularnih, naprednih in fuzijskih reaktorjev, 20. in 21. 6. 2023, Celje V Celju je 20. in 21. junija v organizaciji Odseka za reaktorsko tehniko, IJS, potekala delavnica o varnosti majhnih modularn...
Inženirska akademija Slovenija sprejela prof. dr. Leona Cizlja med svoje člane
Inženirska akademija Slovenija (IAS) je 5. junija na Brdu pri Kranju slavnostno sprejela med najuglednejše slovenske in tuje strokovnjake s področja inženirstva in tehnologije 18 novih članov, med drugim prof. dr. Leona CIzlja z Odseka za re...
Nagrada za najboljši poster mlademu raziskovalcu Amirhosseinu Lame Jouybariju
Amirhossein Lame Jouybari, mladi raziskovalec na Odseku za reaktorsko tehniko IJS je na konferenci ICONE30 na Japonskem v Kjotu prejel n...
EMUG srečanje
Prejšnji teden, med 12. in 14. aprilom, je v Sloveniji v organizaciji Odseka za reaktorsko tehniko IJS v sodelovanju s Paul Scherrer Institutom iz Švice potekalo srečanje EMUG (European MELCOR and MACCS User Group). Srečanja se je v ži...
Homogenizacija atmosfere z navpičnimi curki
Homogenizacija atmosfere z navpičnimi curki Dr. Rok Krpan, doc. dr. Ivo Kljenak in prof. dr. Iztok Tiselj z Odseka za reaktorsko tehniko Instituta »Jožef Stefan« so v reviji »Annals of Nuclear Energy« ...
Medkristalne napetosti v elastičnih materialih
Medkristalne napetosti v elastičnih materialih Dr. Samir El Shawish in dr. Timon Mede z Odseka za reaktorsko tehniko na Institutu »Jožef Stefan« sta objavila znanstveni članek »Grain boundary stresses in el...
Podelitev francoske nagrade Étoiles de l’Europe za projekt NARSIS
Podelitev francoske nagrade Étoiles de l’Europe za projekt NARSIS Projekt NARSIS, v katerem so sodelovali raziskovalci odsekov R4 in E8 na IJS, je prejel francosko nagrado »Trophée des Etoiles de l'Eur...
Seminar ESFR-SMART, Pertuis, Francija, 4. 4. - 9. 4. 2022
V okviru evropskega projekta ESFT-SMART je bil organiziran seminar o težkih nesrečah v z natrijem hlajenih hitrih reaktorjih. Na seminarju, ki je bil namenjen predvsem mlajšim raziskovalcem in študentom, je bil podan pregled preteklih, ...
Joint European Torus (JET) proizvedel rekordnih 59 MJ fuzijske energije
Konzorcij EUROfusion, ki ga sofinancira Evropska komisija, združuje 4800 raziskovalcev iz 30 raziskovalnih organizacij, v njem pa sodeluje tudi več kot 40 raziskovalcev z osmih...
Turbulent Flow over Confined Backward-Facing Step: PIV vs. DN
Boštjan Zajec, Marko Matkovič, Nejc Kosanič, Jure Oder, Blaž Mikuž, Jan Kren in Iztok Tiselj iz Odseka za Reaktorsko tehniko IJS so objavili članek z naslovom “Turbulent Flow over Confine...
Prof. dr. Leon Cizelj izvoljen za predsednika združenja evropskih jedrskih strokovnjakov (European Nuclear Society - ENS)
Prof. dr. Leon Cizelj je bil na predlog Društva jedrskih strokovnjakov Slovenije soglasno izvoljen za predsednika združenja evropskih jedrskih strokovnjakov (European Nuclear Society - ENS; ...
Opravljena nova eksperimentalna kampanja: Preučevanje temperaturnih fluktuacij v polno razvitem toku
Opravljena nova eksperimentalna kampanja: Preučevanje temperaturnih fluktuacij v polno razvitem toku Dr. Mohit Sharma ter sodelavci na Odseku za reaktorsko tehniko so opravili eksperiment turbulentnega prenosa...
A single grain boundary parameter to characterize normal stress fluctuations in materials with elastic cubic grains
Dr. Samir El Shawish in dr. Timon Mede z Odseka za reaktorsko tehniko na Institutu »Jožef Stefan« sta v sodelovanju z dr. Jeremyjem Hurom z Université Paris-Saclay, CEA (Francija) objavila znanstven...
Modelling of premixed layer formation in stratified fuel-coolant configuration
Janez Kokalj, dr. Mitja Uršič ter dr. Matjaž Leskovar, sodelavci Odseka za reaktorsko tehniko na Institutu »Jožef Stefan«, so objavil znanstveni članek »...
Validation of a morphology adaptive multi-field two-fluid model considering counter-current stratified flow with interfacial turbulence damping
Dr. Matej Tekavčič, sodelavec Odseka za reaktorsko tehniko na Institutu »Jožef Stefan«, je v sodelovanju z raziskovalci iz Inštituta za dinamiko tekočin, Helmholtz-Zentrum Dresden-Rossendorf (Nemčija) objavil zn...
mobile view