Ta stran uporablja piškotke (za prikaz videoposnetkov, zemljevidov in enostavno deljenje vsebine z drugimi).
Z nadaljevanjem ogleda te strani se strinjate z njihovo uporabo.
Z uporabo piškotkov se strinjam / želim več informacij / ne strinjam

 
logo logo JavnostPartnerjiMediji

Username: Password:

 

Leon Cizelj

Vodja odseka
Znanstveni svetnik
Redni profesor (UL FMF)

Institut
Jožef Stefan
Jamova cesta 39
1000 Ljubljana
Slovenija

Telefon: (+386 1 5885 330)
Faks: (+386 1 5885 377)
E-pošta: Leon.Cizelj@ijs.si 

 

Raziskovalna področja

 • Varnost jedrskih objektov;
 • Varnost in zanesljivost kompleksnih tehnologij;
 • Celovitost in staranje za varnost pomembnih komponent jedrskih elektrarn;
 • Računalniška mehanika trdnin in tekočin;
 • Računalniška lomna mehanika;
 • Računalniška mikromehanika;
 • Računalniške večnivojske in večfizikalne metode.

Izobrazba

Nagrade

 • Kidričeva nagrada za študente Univerze v Mariboru (sonagrajenec Darko Ogrizek). 1986.
 • Zlati znak Jožefa Stefana za doktorsko delo. 1994.
 • Fellow, ameriško združenje strojnih inženirjev (ASME, American Society of Mechanical Engineers), 2016.

Poučevanje

Profesor za področje jedrske tehnike, Fakulteta za matematiko in fizikoUniverza v Ljubljani. Predmeti:

Posnetki predavanj in oddaj

Delovne izkušnje

 • Razvoj in uporaba večnivojskih metod v mehaniki trdnin in lomni mehaniki;
 • Razvoj in uporaba metod verjetnostne lomne mehanike;
 • Modeliranje in analize kompleksnih geometrij in nelinearnih materialov s končnimi elementi (ABAQUS);
 • Zagotavljanje kakovosti in standardizacija metode končnih elementov (NAFEMS);
 • Gost raziskovalec v Research Center Karlsruhe, Nemčija, Institute for Materials Research, 1.11.1993 - 30.4.1994;
 • Sistemska administracija Unix in Windows delovnih postaj in manjših računalniških mrež
 • Tehniško svetovanje Nuklearni elektrarni Krško;
 • Svetovanje Evropski komisiji (Generalni direktorat za raziskave in inovacije).
 • Svetovanje upravi za jedrsko varnost v ZDA (US NRC).
 • Sodelovanje v strokovnih odborih IAEA.
 • Sodelovanje v strokovnih odborih OECD/NEA.

Izkušnje pri vodenju in upravljanju

 • Predsednik European Nuclear Society 2022-2023.
 • Član nadzornega sveta SDH d.d. (2021-2025).
 • Predsednik upravnega odbora združenja ENEN (Evropsko združenje za izobraževanje na področju jedrske tehnike, združuje več kot 50 evropskih univerz in glavne jedrske deležnike: industrija, raziskave), 2016-2020, član upravnega odbora 2010-2012, 2015-2016 in 2020-2021.
 • Strateško in operativno vodenje Odseka za reaktorsko tehniko: raziskovalne skupine 30 raziskovalcev, ki deluje v mednarodnem okolju (2010-).
 • Predstavnik Slovenije v posvetovalnem odboru Evropske komisije za jedrsko fisijo (CCE-FISSION, 2011-).
 • Član Znanstvenega sveta Instituta »Jožef Stefan« (2012-).
 • Član znanstvenega sveta za tehniške vede pri ARRS (2006-2011, 2016-2021).
 • Predsednik Upravnega odbora ARAO (2013-2016).
 • Član upravnega odbora Evropske jedrske tehnološke platforme (SNETP, 2013-2022).
 • Član upravnega odbora evropskega združenja pooblaščenih izvedence za jedrsko varnost (ETSON, www.etson.eu,  2015-)
 • Podpredsednik nadzornega sveta Gen Energija d.o.o. (2012-2013).
 • Podpredsednik nadzornega sveta ELES d.o.o. (2006-2008).
 • Član komisije za industrijsko lastnino Instituta »Jožef Stefan« (patenti, blagovne znamke, tehnične izboljšave…, od 1998 dalje).
 • Organizacija več mednarodnih znanstvenih konferenc.
 • Vodenje več mednarodnih raziskovalnih projektov.

Članstvo v strokovnih združenjih

 • Društvo jedrskih strokovnjakov Slovenije
  • Ustanovni član (1991)
  • Član upravnega odbora (1998-2002, 2006-2010).
  • Član nadzornega odbora (1996-1998).
 • Slovensko akademijsko tehniško in naravoslovno društvo SATENA
  • Član izvršilnega odbora (2009-2010, 2013-2015, 2015-2017).
  • Podpredsednik (2010-2011 in 2012-2013).
  • Predsednik (2011-2012).
 • Evropsko združenje jedrskih strokovnjakov ENS (European Nuclear Society):
 • Ameriško združenje strojnih inženirjev ASME (American Society of Mechanical Engineers):

Urejanje

Urednik

Član uredniškega odbora

Izbrane objave

Celotni spisek objav vzdržuje COBISS. Povezave na objave so pripravljene z uporabo Digital Object Identifier System DOI.

ORCID: 0000-0002-8038-722X;
Scopus Author ID: 7004372090;
ResearcherID: A-3537-2008.

Knjige, poglavja v knjigah

CIZELJ, Leon, SIMONOVSKI, Igor. Microstructurally Short Cracks in Polycrystals Described by Crystal Plasticity, (Materials science and technologies). New York: Nova Science Publishers, cop. 2010. XII, 77 str., ilustr. (nekaj barv.). ISBN 978-1-61668-811-0. ISBN 1-61668-811-4.

SIMONOVSKI, Igor, CIZELJ, Leon. Grain-scale modeling approaches for polycrystalline aggregates. V: TODOROV ZACHARIEV, Zachary (ur.). Polycrystalline materials - theoretical and practical aspects. Rijeka: InTech, cop. 2011, str. 49-74.

CIZELJ, Leon, ROUSSEL, Guy. Reliability of degraded steam generator tubes. V: UCHANIN, Valentin (ur.). Steam generator systems : operational reliability and efficiency. Rijeka: In-Tech, cop. 2011, str. 117-142.

Članki v SCI revijah

EL SHAWISH, Samir, CIZELJ, Leon. Numerical investigation of grain misorientations at and close to the free surface of FCC polycrystalline metals. Computational materials science, 2016, vol. 113, pp. 133-142, doi: 10.1016/j.commatsci.2015.11.032.

GARRIDO, Oriol Costa, EL SHAWISH, Samir, CIZELJ, Leon. Uncertainties in the thermal fatigue assessment of pipes under turbulent fluid mixing using an improved spectral loading approach. International journal of fatigue,  2016, vol. 82, no. 3, pp. 550-560, doi: 10.1016/j.ijfatigue.2015.09.010.

CIZELJ, Leon. Research and higher education : a disposable part of fundamental national infrastructure. International journal of contemporary energy, 2015, vol. 1, no. 1, pp. 5-12, doi: 10.14621/ce.20150102.

GARRIDO, Oriol Costa, EL SHAWISH, Samir, CIZELJ, Leon. Stress assessment in piping under synthetic thermal loads emulating turbulent fluid mixing. Nuclear engineering and design, 2015, vol. 283, pp. 114-130, doi: 10.1016/j.nucengdes.2014.10.016.

SIMONOVSKI, Igor, CIZELJ, Leon. Cohesive zone modeling of intergranular cracking in polycrystalline aggregates. Nuclear engineering and design, 2015, vol. 283, pp. 139-147, doi: 10.1016/j.nucengdes.2014.09.041.

MATKOVIČ, Marko, CIZELJ, Leon, PROŠEK, Andrej. Characterization of a spent-fuel-pit rupture based on water-level monitoring. Annals of Nuclear Energy, 2014, vol. 63, pp. 674-679, doi: 10.1016/j.anucene.2013.09.002.

DRAKSLER, Martin, NIČENO, Bojan, KONČAR, Boštjan, CIZELJ, Leon. Large eddy simulation of multiple impinging jets in hexagonal configuration - Mean flow characteristics. International journal of heat and fluid flow, 2014, vol. 46, pp. 147-157, doi: 10.1016/j.ijheatfluidflow.2014.01.00.

VOLKANOVSKI, Andrija, CIZELJ, Leon. Nuclear power plant maintenance optimization with heuristic algorithm. Science and Technology of Nuclear Installations, 2014, vol. 2014, pp. 458016-1-458016-13, doi: 10.1155/2014/458016.

SIMONOVSKI, Igor, CIZELJ, Leon. Cohesive element approach to grain level modelling of intergranular cracking. Engineering fracture mechanics, 2013, vol. 110, pp. 364-377, doi: 10.1016/j.engfracmech.2013.05.011.

TISELJ, Iztok, ODER, Jure, CIZELJ, Leon. Double-sided cooling of heated slab : conjugate heat transfer DNS. International journal of heat and mass transfer, 2013, vol. 66, pp. 781-790, doi: 10.1016/j.ijheatmasstransfer.2013.07.076.

SIMONOVSKI, Igor, CIZELJ, Leon, GARRIDO, Oriol Costa. The influence of the grain boundary strength on the macroscopic properties of a polycrystalline aggregate. Nuclear Engineering and Design, 2013, vol. 261, pp. 362-370, doi: 10.1016/j.nucengdes.2012.12.007.

EL SHAWISH, Samir, CIZELJ, Leon, SIMONOVSKI, Igor. Modeling grain boundaries in polycrystals using cohesive elements : modeling grain boundaries in polycrystals using cohesive elements. Nuclear Engineering and Design, 2013, vol. 261, pp. 371-381, doi: 10.1016/j.nucengdes.2013.01.023.

GARRIDO, Oriol Costa, CIZELJ, Leon, EL SHAWISH, Samir. The role of the axial heat fluxes in the thermal fatigue assessment of piping. Nuclear Engineering and Design, 2013, vol. 261, pp. 382-393, doi: 10.1016/j.nucengdes.2013.01.024.

KOSTEVŠEK, Anja, CIZELJ, Leon, PETEK, Janez, PIVEC, Aleksandra. A novel concept for a renewable network within municipal energy systems. Renewable energy, I2013, vol. 60, pp. 79-87, doi: 10.1016/j.renene.2013.04.013. [

PROŠEK, Andrej, CIZELJ, Leon. Long-term station blackout accident analyses of a PWR with RELAP5/MOD3.3. Science and Technology of Nuclear Installations, 2013, vol. 2013, pp. 851987-1- 851987-15, doi: 10.1155/2013/851987.

TISELJ, Iztok, CIZELJ, Leon. DNS of turbulent channel flow with conjugate heat transfer at Prandtl number 0.01. Nucl. Eng. Des., 2012, vol. 253, pp. 153-160, doi: 10.1016/j.nucengdes.2012.08.008.

ORIOL, Costa, TISELJ, Iztok, CIZELJ, Leon. Depressurization of vertical pipe with temperature gradient modeled with WAHA code. Sci. Technol. Nucl. Install. (Print), 2012, vol. 2012, pp. 951923-1-951923-9, doi: 10.1155/2012/951923.

SIMONOVSKI, Igor, CIZELJ, Leon. Automatic parallel generation of finite element meshes for complex spatial structures. Comput. mater. sci., 2011, vol. 50, no. 5, pp. 1606-1618, doi: 10.1016/j.commatsci.2010.12.014.

SIMONOVSKI, Igor, CIZELJ, Leon. Computational multiscale modeling of intergranular cracking. J. nucl. mater., 2011, vol. 414, no. 2, pp. 243-250, doi: 10.1016/j.jnucmat.2011.03.051.

CIZELJ, Leon, SIMONOVSKI, Igor. Fatigue relevance of stratified flows in pipes : a parametric study. Nucl. Eng. Des., 2011, vol. 241, no. 4, pp. 1191-1195, doi: 10.1016/j.nucengdes.2010.03.030.

SIMONOVSKI, Igor, CIZELJ, Leon. Towards modeling intergranular stress corrosion cracks on grain size scales. Nucl. Eng. Des., 2012, vol. 246, pp. 107-114, doi: 10.1016/j.nucengdes.2011.08.032.

GARRIDO, Oriol Costa, CIZELJ, Leon, SIMONOVSKI, Igor. Modular 3-D solid finite element model for fatigue analyses of a PWR coolant system. Nucl. Eng. Des., 2012, vol. 246, pp. 115-122, doi: 10.1016/j.nucengdes.2011.06.038.

SIMONOVSKI, Igor, KONČAR, Boštjan, CIZELJ, Leon. Thermo-mechanical analysis of a DEMO divertor cooling finger under the EFREMOV test conditions. Fusion eng. des., 2010, vol. 85, no. 1, pp. 130-137, doi: 10.1016/j.fusengdes.2009.08.005.

SIMONOVSKI, Igor, CIZELJ, Leon, JAKŠIĆ, Nikola. The influence of finite element meshes on the results of a spatial polycrystalline aggregate model. Nucl. Eng. Des., 2011, vol. 241, no. 4, pp. 1184-1190, doi: 10.1016/j.nucengdes.2010.05.063.

SIMONOVSKI, Igor, NILSSON, Karl-Fredrik, CIZELJ, Leon. The influence of crystallographic orientation on crack tip displacements of microstructurally small, kinked crack crossing the grain boundary. Comput. mater. sci., 2007, vol. 39, no. 4, pp. 817-828, doi: 10.1016/j.commatsci.2006.10.005.

SIMONOVSKI, Igor, NILSSON, Karl-Fredrik, CIZELJ, Leon. Crack tip displacements of microstructurally small cracks in 316L steel and their dependence on crystallographic orientations of grains. Fatigue fract. eng. mater. struct., 2007, vol. 30, no. 6, pp. 463-478, doi: 10.1111/j.1460-2695.2007.01098.x.

SIMONOVSKI, Igor, CIZELJ, Leon. The influence of grains' crystallographic orientations on advancing short crack : [presented at Fatigue Damage of Structural Materials VI, The Sixth International Conference on Fatigue Damage of Structural Materials, 17-22 September 2006, Hyannis, MA, USA]. Int. j. fatigue, 2007, vol. 29, no. 9-11, pp. 2005-2014, doi: 10.1016/j.ijfatigue.2007.01.030.

ROUSSEL, Guy, CIZELJ, Leon. Reliability of sampling inspection schemes applied to replacement steam generators. J. press. vessel technol., 2007, vol. 129, no. 1, pp. 109-117, doi: 10.1115/1.2389027.

ČEPIN, Marko, CIZELJ, Leon, LESKOVAR, Matjaž, MAVKO, Borut. Vulnerability analysis of a nuclear power plant considering detonations of explosive devices. J. Nucl. Sci. Technol., 2006, vol. 43, no. 10, pp. 1258-1269, doi: 10.1080/18811248.2006.9711219.

CIZELJ, Leon, KONČAR, Boštjan, LESKOVAR, Matjaž. Vulnerability of a partially flooded PWR reactor cavity to a steam explosion. Nucl. Eng. Des., 2006, vol. 236, no. 10, pp. 1617-1627, doi: 10.1016/j.nucengdes.2006.04.018.

KOVAČ, Marko, CIZELJ, Leon. Modeling elasto-plastic behavior of polycrystalline grain structure of steels at mesoscopic level. Nucl. Eng. Des., 2005, vol. 235, pp. 1939-1950, doi: 10.1016/j.nucengdes.2005.05.009.

SIMONOVSKI, Igor, KOVAČ, Marko, CIZELJ, Leon. Estimating the correlation length of inhomogeneities in apolycrystalline material. Mater. sci. eng., A Struct. mater. : prop. microstruct. process., 2004, vol. 381, pp. 273-280, doi: 10.1016/j.msea.2004.04.046.

CIZELJ, Leon, ROUSSEL, Guy. Probabilistic evaluation of leak rates through multiple defects : the case of nuclear steam generators. Fatigue fract. eng. mater. struct., 2003, vol. 26, pp. 1069-1079, doi: 10.1046/j.1460-2695.2003.00692.x.

WEYER, Stefan, FROHLICH, Andreas, RIESCH-OPPERMANN, Heinz, CIZELJ, Leon, KOVAČ, Marko. Automatic finite element meshing of planar Voronoi tessellations. Eng. fract. mech., 2002, vol. 69, pp. 945-958, doi: 10.1016/S0013-7944(01)00124-2.

CIZELJ, Leon, RIESCH-OPPERMANN, Heinz. Modelling the early development of secondary side stress corrosion cracks in steam generator tubes using incomplete random tessellation. Nucl. Eng. Des., 2002, vol. 212, pp. 21-29, doi: 10.1016/S0029-5493(01)00474-5.

DVORŠEK, Tomaž, CIZELJ, Leon, MAVKO, Borut. Safety and availability of steam generator tubes affected by secondary side corrosion. Nucl. Eng. Des., vol. 185, pp. 11-21, doi: 10.1016/S0029-5493(98)00228-3.

CIZELJ, Leon, HAUER, Irena, ROUSSEL, G., CUVELLIEZ, C. Probabilistic assessment of excessive leakage through steam generator tubes degraded by secondary side corrosion. Nucl. Eng. Des., 1998, vol. 185, pp. 347-359, doi: 10.1016/S0029-5493(98)00229-5.

CIZELJ, Leon, RIESCH-OPPERMANN, Heinz. Stresses in the first wall of a dual-coolant liquid-metal breeder blanket during electron-beam welding. Fus. technol., 1997, vol. 32, pp. 14-22.

CIZELJ, Leon, MAVKO, Borut, VENCELJ, P. Reliability of steam generator tubes with axial cracks. J. press. vessel technol., 1996, vol. 118, pp. 441-446, doi: 10.1115/1.2842211.

CIZELJ, Leon, MAVKO, Borut, RIESCH-OPPERMANN, H., BRÜCKNER-FOIT, A. Propagation of stress corrosion cracks in steam generator tubes. Int. j. press. vessels piping, 1995, vol. 63, pp. 35-43, doi: 10.1016/0308-0161(94)00046-L.

CIZELJ, Leon, MAVKO, Borut. On the risk-based steam generator lifetime optimisation. Theor. appl. fract. mech., 1995, vol. 23, pp. 129-137, doi: 10.1016/0167-8442(95)00013-5.

CIZELJ, Leon, MAVKO, Borut, RIESCH-OPPERMANN, H. Application of first and second order reliability methods in the safety assessment of cracked steam generator tubing. Nucl. Eng. Des., 1994, vol. 147, pp. 359-368, doi: 10.1016/0029-5493(94)90218-6.

MAVKO, Borut, CIZELJ, Leon. Failure probability of axially cracked steam generator tubes : A probabilistic fracture mechanics model. Nucl. technol., 1992, vol. 98, pp. 171-177.

 

NOVICE
Seminar ESFR-SMART, Pertuis, Francija, 4. 4. – 9. 4. 2022
V okviru evropskega projekta ESFT-SMART je bil organiziran seminar o težkih nesrečah v z natrijem hlajenih hitrih reaktorjih. Na seminarju, ki je bil namenjen predvsem mlajšim raziskovalcem in študentom, je bil podan pregled preteklih, ...
Joint European Torus (JET) proizvedel rekordnih 59 MJ fuzijske energije
Konzorcij EUROfusion, ki ga sofinancira Evropska komisija, združuje 4800 raziskovalcev iz 30 raziskovalnih organizacij, v njem pa sodeluje tudi več kot 40 raziskovalcev z osmih...
Turbulent Flow over Confined Backward-Facing Step: PIV vs. DN
Boštjan Zajec, Marko Matkovič, Nejc Kosanič, Jure Oder, Blaž Mikuž, Jan Kren in Iztok Tiselj iz Odseka za Reaktorsko tehniko IJS so objavili članek z naslovom “Turbulent Flow over Confine...
Prof. dr. Leon Cizelj izvoljen za predsednika združenja evropskih jedrskih strokovnjakov (European Nuclear Society - ENS)
Prof. dr. Leon Cizelj je bil na predlog Društva jedrskih strokovnjakov Slovenije soglasno izvoljen za predsednika združenja evropskih jedrskih strokovnjakov (European Nuclear Society - ENS; ...
Opravljena nova eksperimentalna kampanja: Preučevanje temperaturnih fluktuacij v polno razvitem toku
Opravljena nova eksperimentalna kampanja: Preučevanje temperaturnih fluktuacij v polno razvitem toku Dr. Mohit Sharma ter sodelavci na Odseku za reaktorsko tehniko so opravili eksperiment turbulentnega prenosa...
Uspešno izvedena že 8. konferenca mladih jedrskih strokovnjakov YGNC
Mreža mlade generacije Društva jedrskih strokovnjakov Slovenije (MMG DJS) je 19. 5. 2021 v sodelovanju z Odsekom za reaktorsko tehniko Instituta »Jožef Stefan« priredila že 8. konferenco mladih jedrskih strokovnjakov YGNC. Konfere...
A single grain boundary parameter to characterize normal stress fluctuations in materials with elastic cubic grains
Dr. Samir El Shawish in dr. Timon Mede z Odseka za reaktorsko tehniko na Institutu »Jožef Stefan« sta v sodelovanju z dr. Jeremyjem Hurom z Université Paris-Saclay, CEA (Francija) objavila znanstven...
Modelling of premixed layer formation in stratified fuel–coolant configuration
Janez Kokalj, dr. Mitja Uršič ter dr. Matjaž Leskovar, sodelavci Odseka za reaktorsko tehniko na Institutu »Jožef Stefan«, so objavil znanstveni članek »...
Validation of a morphology adaptive multi-field two-fluid model considering counter-current stratified flow with interfacial turbulence damping
Dr. Matej Tekavčič, sodelavec Odseka za reaktorsko tehniko na Institutu »Jožef Stefan«, je v sodelovanju z raziskovalci iz Inštituta za dinamiko tekočin, Helmholtz-Zentrum Dresden-Rossendorf (Nemčija) objavil zn...
Sestanek programskega odbora konference NESTet 2020, Bruselj, 7.-10.1.2020
Konferenca NESTet je posvečena izobraževanju in usposabljanju na področju jedrskih tehnologij. Po nekajletnem zatišju (zadnji NESTet je evropsko društvo jedrskih strokovnjakov (...
15th Steering Committee Meeting of the TSO Forum (TSOF), Dunaj, Avstrija, 17.-18. 2. 2020
Mednarodna agencija za atomsko energijo (IAEA) je leta 2010 ustanovila zbor pooblaščenih izvedencev za jedrsko in sevalno varnost (TSO) z namenom spodbujanja sodelovanja in izmenjave informacij. Osnovo za delovanje zbora predstavlja dokument TE...
Komunikacijska delavnica projekta ENEN+, Bruselj, Belgija, 13.-14.10.2019
Del projekta ENEN+ (Attract, Retain and Develop New Nuclear Talents Beyond Academic Curricula) je tudi razvoj in izvedba komunikacijske strategije, ki naj jedrske deležnike seznani z izz...
WPSAE Progress Meeting & PMU meeting, Garching, Nemčija, 27.1.-29.1. 2020
Evropske fuzijske raziskave v okviru Obzorja 2020 združuje ciljno orientiran 7-letni (2014-2020) fuzijski program EUROfusion, ki poteka pod okriljem EURATOM pogodbe. V okviru programa EUROfusion je velik del aktivnosti nam...
Sestanek Upravnega odbora ENEN, Bruselj, Belgija, 23.-25.10.2019
Več kot 75 članic združenja ENEN predstavlja večino evropskih univerz in raziskovalnih inštitutov, ki izobražujejo na področju varne rabe jedrske energije. V več kot desetletju obstoja je združenju uspel...
Sestanek EHRO-N Senior Advisory Group, Petten, Nizozemska, 18.-19.11.2019
European Human Resource Observatory – Nuclear (EHRO-N) je v letu 2011 ustanovila Evropska komisija z namenom sp...
Pripravljalni sestanek H2020 projekta SCC-SMR, Petten, Nizozemska, 27.-28.8.2019
Razpis za projekte Obzorja 2020 EURATOM v letu 2019 predvideva tudi aktivnosti pri razvoju malih in modularnih reaktorjev. Projekt SCC-SMR združuje zelo širok mednarodni konzorci...
Mednarodno ocenjevanje Tehniške univerze v Harbinu, Harbin, Kitajska, 14.-18.7.2019
Tehniška univerza v Harbinu (Harbin Engineering University, HEU) sodi z več kot 900 študenti v dveh jedrskih programih (jedrska tehnika, radiokemija) med največje na Ki...
mobile view