Ta stran uporablja piškotke (za prikaz videoposnetkov, zemljevidov in enostavno deljenje vsebine z drugimi).
Z nadaljevanjem ogleda te strani se strinjate z njihovo uporabo.
Z uporabo piškotkov se strinjam / želim več informacij / ne strinjam

 
logo logo JavnostPartnerjiMediji

Username: Password:

Dr. Samir El Shawish in dr. Timon Mede z Odseka za reaktorsko tehniko na Institutu »Jožef Stefan« sta v sodelovanju z dr. Jeremyjem Hurom z Université Paris-Saclay, CEA (Francija) objavila znanstveni članek »A single grain boundary parameter to characterize normal stress fluctuations in materials with elastic cubic grains« v reviji European Journal of Mechanics / A Solids.

V članku je vzpostavljena statistična povezava med normalnimi komponentami napetosti na mejah zrn v polikristalu in tipom kristalne meje. Za slednjo je bilo pokazano, da jo dobro določa en sam premišljeno izbran makroskopski parameter in sicer lokalni efektivni Youngov modul, ki predstavlja povprečno togost neposredne okolice kristalne meje v smeri normale nanjo in prepleta geometrijski vidik meje s snovnimi lastnostmi materiala. Izkaže se, da vpeljani parameter efektivne trdote para zrn, ki oklepata izbrano mejo, skupaj z Zenerjevim indeksom elastične anizotropije zadostuje za natančno napoved fluktuacij normalnih napetosti na posameznih tipih mej v poljubnem materialu s kubično kristalno strukturo, s tem pa tudi za njihovo klasifikacijo glede na verjetnost pojavitve povečanih napetosti pod zunanjo obremenitvijo. 

Analiza temelji na numeričnem izračunu napetosti z metodo končnih elementov za primer elastičnih zrn s kubično kristalno strukturo. Porazdelitve normalnih napetosti na posameznih tipih mej med zrni so okarakterizirane s prvima dvema statističnima momentoma – povprečno vrednostjo in standardno deviacijo. Največje normalne napetosti se tako najpogosteje pojavljajo na mejah zrn, katerih normale so usmerjene vzdolž smeri največje togosti v obeh okoliških zrnih, s tem pa je na teh mestih tudi povečana verjetnost za nastanek razpok, ki lahko vodijo v mehanske poškodbe in utrujanje materiala.

Slika: (a) Standardna deviacija distribucije normalnih napetosti na mejah zrn 𝑠(𝜎𝑛𝑛∕𝛴) v odvisnosti od tipa kristalne meje, določenega z vrednostjo efektivnega Youngovega modula 𝐸12 za 𝛾-Fe. (b) Gostote verjetnosti (PDF) za 𝜎𝑛𝑛∕𝛴 na posameznih tipih mej – od najmehkejših (001)-(001) mej z vrednostjo 𝐸12 = 0.35, pa do najbolj togih (111)-(111) mej z 𝐸12 = 1.

NOVICE
Opravljena nova eksperimentalna kampanja: Preučevanje temperaturnih fluktuacij v polno razvitem toku
Opravljena nova eksperimentalna kampanja: Preučevanje temperaturnih fluktuacij v polno razvitem toku Dr. Mohit Sharma ter sodelavci na Odseku za reaktorsko tehniko so opravili eksperiment turbulentnega prenosa...
Uspešno izvedena že 8. konferenca mladih jedrskih strokovnjakov YGNC
Mreža mlade generacije Društva jedrskih strokovnjakov Slovenije (MMG DJS) je 19. 5. 2021 v sodelovanju z Odsekom za reaktorsko tehniko Instituta »Jožef Stefan« priredila že 8. konferenco mladih jedrskih strokovnjakov YGNC. Konfere...
A single grain boundary parameter to characterize normal stress fluctuations in materials with elastic cubic grains
Dr. Samir El Shawish in dr. Timon Mede z Odseka za reaktorsko tehniko na Institutu »Jožef Stefan« sta v sodelovanju z dr. Jeremyjem Hurom z Université Paris-Saclay, CEA (Francija) objavila znanstven...
Modelling of premixed layer formation in stratified fuel–coolant configuration
Janez Kokalj, dr. Mitja Uršič ter dr. Matjaž Leskovar, sodelavci Odseka za reaktorsko tehniko na Institutu »Jožef Stefan«, so objavil znanstveni članek »...
Validation of a morphology adaptive multi-field two-fluid model considering counter-current stratified flow with interfacial turbulence damping
Dr. Matej Tekavčič, sodelavec Odseka za reaktorsko tehniko na Institutu »Jožef Stefan«, je v sodelovanju z raziskovalci iz Inštituta za dinamiko tekočin, Helmholtz-Zentrum Dresden-Rossendorf (Nemčija) objavil zn...
Sestanek programskega odbora konference NESTet 2020, Bruselj, 7.-10.1.2020
Konferenca NESTet je posvečena izobraževanju in usposabljanju na področju jedrskih tehnologij. Po nekajletnem zatišju (zadnji NESTet je evropsko društvo jedrskih strokovnjakov (...
15th Steering Committee Meeting of the TSO Forum (TSOF), Dunaj, Avstrija, 17.-18. 2. 2020
Mednarodna agencija za atomsko energijo (IAEA) je leta 2010 ustanovila zbor pooblaščenih izvedencev za jedrsko in sevalno varnost (TSO) z namenom spodbujanja sodelovanja in izmenjave informacij. Osnovo za delovanje zbora predstavlja dokument TE...
Komunikacijska delavnica projekta ENEN+, Bruselj, Belgija, 13.-14.10.2019
Del projekta ENEN+ (Attract, Retain and Develop New Nuclear Talents Beyond Academic Curricula) je tudi razvoj in izvedba komunikacijske strategije, ki naj jedrske deležnike seznani z izz...
WPSAE Progress Meeting & PMU meeting, Garching, Nemčija, 27.1.-29.1. 2020
Evropske fuzijske raziskave v okviru Obzorja 2020 združuje ciljno orientiran 7-letni (2014-2020) fuzijski program EUROfusion, ki poteka pod okriljem EURATOM pogodbe. V okviru programa EUROfusion je velik del aktivnosti nam...
Sestanek Upravnega odbora ENEN, Bruselj, Belgija, 23.-25.10.2019
Več kot 75 članic združenja ENEN predstavlja večino evropskih univerz in raziskovalnih inštitutov, ki izobražujejo na področju varne rabe jedrske energije. V več kot desetletju obstoja je združenju uspel...
Sestanek EHRO-N Senior Advisory Group, Petten, Nizozemska, 18.-19.11.2019
European Human Resource Observatory – Nuclear (EHRO-N) je v letu 2011 ustanovila Evropska komisija z namenom sp...
Pripravljalni sestanek H2020 projekta SCC-SMR, Petten, Nizozemska, 27.-28.8.2019
Razpis za projekte Obzorja 2020 EURATOM v letu 2019 predvideva tudi aktivnosti pri razvoju malih in modularnih reaktorjev. Projekt SCC-SMR združuje zelo širok mednarodni konzorci...
Mednarodno ocenjevanje Tehniške univerze v Harbinu, Harbin, Kitajska, 14.-18.7.2019
Tehniška univerza v Harbinu (Harbin Engineering University, HEU) sodi z več kot 900 študenti v dveh jedrskih programih (jedrska tehnika, radiokemija) med največje na Ki...
mobile view