Ta stran uporablja piškotke (za prikaz videoposnetkov, zemljevidov in enostavno deljenje vsebine z drugimi).
Z nadaljevanjem ogleda te strani se strinjate z njihovo uporabo.
Z uporabo piškotkov se strinjam / želim več informacij / ne strinjam

 
logo logo JavnostPartnerjiMediji

Username: Password:

Arhiv napovedi (1. val, marec-maj 2020)

1. val (marec-maj 2020)

Dr. Matjaž Leskovar je v dneh, ko je cel svet zaskrbljen zaradi razvoja epidemije, naredil svojo napoved razvoja epidemije COVID-19 v Sloveniji. Izračunana je s pomočjo točkovnega modela epidemije, ki je uglašen z javno dostopnimi podatki in omogoča tudi modeliranje odzivov prebivalcev na sprejete ukrepe za preprečevanje širjenja.

Prvo napoved za Slovenijo smo objavili v časopisu Delo 25.3.2020. To napoved so podatki v celoti potrdili.

Članek o obladovannju prvega vala epidemije v Sloveniji z naslovom "Successful Containment of the First Wave of COVID-19 in Slovenia: a Short Assessment" je kot preprint na voljo na Researchgate.

Izbrane napovedi iz obdobja prvega vala so arhivirane spodaj.

Napoved 19.5.2020

Napovedujemo, kako bi lahko sproščanje ukrepov vplivalo na število bolnikov v bolnišnicah (R=0,5) do julija. Kako lahko gre narobe kažejo krivulje R=1,1 , R=1,3 in R=1,5.

Tudi zadnji podatki potrjujejo umirjanje epidemije.

Ocena reprodukcijskega števila R na osnovi pozitivnih testov, hospitaliziranih, intenzivnih in modela epidemije (žal samo za 10 in več dni za nazaj)..

 

Epidemija se umirja v skladu z modelsko napovedjo. Glede na podatkom prilagojen izračun izgleda, da so vsi ukrepi do 20.3. komaj spravili R z začetnih R0=3,5 pod 1 (R=0,91) in da so šele ukrepi omejenega gibanja 30.3. R spustili bistveno pod 1 (R=0,73).

 

Napoved 5.5.2020

Napovedujemo, kako bi lahko sproščanje ukrepov vplivalo na število bolnikov v bolnišnicah (R=0,9) do julija. Kako lahko gre narobe kažejo krivulje R=1,1 , R=1,3 in R=1,5.

Tudi zadnji podatki potrjujejo umirjanje eidemije.

Ocena reprodukcijskega števila R na osnovi pozitivnih testov, hospitaliziranih, intenzivnih in modela epidemije (žal samo za 10 in več dni za nazaj)..

 

Epidemija se umirja v skladu z modelsko napovedjo. Glede na podatkom prilagojen izračun izgleda, da so vsi ukrepi do 20.3. komaj spravili R z začetnih R0=3,5 pod 1 (R=0,91) in da so šele ukrepi omejenega gibanja 30.3. R spustili bistveno pod 1 (R=0,75).

 

Napoved 29.4.2020

Napovedujemo, kako bi lahko sproščanje ukrepov 4.5. vplivalo na število bolnikov v bolnišnicah (R=0,9). Kako lahko gre narobe kažejo krivulje R=1,1 , R=1,3 in R=1,5.

Tudi zadnji podatki potrjujejo umirjanje eidemije.

Ocena reprodukcijskega števila R na osnovi pozitivnih testov, hospitaliziranih, intenzivnih in modela epidemije (žal samo za 10 in več dni za nazaj)..

 

Epidemija se umirja v skladu z modelsko napovedjo. Glede na podatkom prilagojen izračun izgleda, da so vsi ukrepi do 20.3. komaj spravili R z začetnih R0=3,5 pod 1 (R=0,91) in da so šele ukrepi omejenega gibanja 30.3. R spustili bistveno pod 1 (R=0,75).

 

Napoved 27.4.2020

Napoved 24.4.2020

Na podlagi pozitivnih testov ocenjujemo, da je bil pred 11 dnevi (okvirni časovni zamik, s katerim se pokaže dinamika okuževanja na rezultatih testov) R okoli 0,6-0,7, kar pomeni, da smo takrat imeli nekaj manevrskega prostora za sproščanje ukrepov v zdajšnji fazi »dance« do R=0,99. V prihodnje bom predstavili ocenjeni časovni potek R tudi na grafu.

 

 

Epidemija se počasi umirja v skladu z napovedjo.

 

Napoved 21.4.2020

V vseh slikah se lepo vidi, da se epidemija umirja.

V log-log sliko pozitivnih testov smo vrisali tudi 7 dnevno drseče povprečje (črna krivulja), ki nekoliko pogladi dnevne fluktuacije števila testiranih.

 

Število hospitaliziranih se po pričakovanju in v skladu z napovedjo še vedno umirja.

 

Napoved 18.4.2020

V vseh slikah se lepo vidi, da se epidemija umirja.

V log-log sliko pozitivnih testov smo vrisali tudi 7 dnevno drseče povprečje (črna krivulja), ki nekoliko pogladi dnevne fluktuacije števila testiranih.

 

Število hospitaliziranih se po pričakovanju in v skladu z napovedjo še vedno umirja.

 

Napoved 13.4.2020

Napoved 10.4.2020

Število dnevnih pozitivnih testov za celo Slovenijo se je stabiliziralo, kar pomeni, da je R~1. Torej nimamo niti eksponentne rasti niti upadanja epidemije.

 

Število hospitaliziranih je stabilno, na intenzivnih oddelkih žal spet narašča.

 

Animirana napoved 5.4.2020

Ocena širjenja epidemije iz pozitivnih testov: https://youtu.be/4Fwasnl4-Cc

Napoved zasedenosti bolnišničnih kapacitet:https://youtu.be/IMKW1DByuJ8

Animirana napoved 4.4.2020

Ocena širjenja epidemije iz pozitivnih testov: https://youtu.be/fWj10ZQXxSo

Napoved zasedenosti bolnišničnih kapacitet: https://youtu.be/ayxChG-dNK0 

Animirana napoved 3.4.2020

Ocena širjenja epidemije iz pozitivnih testov: https://youtu.be/M_KT7SLobI8

Napoved zasedenosti bolnišničnih kapacitet: https://youtu.be/i8cec525YJY

Napoved 1.4.2020

27.3. se je trend zopet obrnil navzdol. Če bodo v prihodnjih dneh pozitivni testi (v takšnem log-log prikazu) sledili zeleni puščici, smo uspeli epidemijo zajeziti. Zaradi statističnih fluktuacij (in morebitnih drugih pojavov) ocenjujemo, da mora vsaj 7 zaporednih dni število pozitivnih testov slediti zeleni puščici, preden lahko upamo, da smo  uspeli zajeziti epidemijo.

Vizualizacija testov 1.4

Prognoza na osnovi podatkov do 31. 3.
Glede na podatke testiranj še vedno ocenjujemo, da ne gremo več po scenariju nevarne eksponentne rasti, ampak da imamo »le« še linearno rast. Ali smo morebiti celo že v obdobju umirjanja, bo znano v prihodnjih dneh. Za zdaj je vse po pričakovanjih.

Napoved 31.3.2020

Na sliki je na dvojno logaritemski skali prikazan potek števila pozitivnih testov v odvisnosti od števila vseh opravljenih testov. Izkazalo se je, da v vseh državah krivulje epidemije COVID-19 sledijo naklonu rdečih črt na sliki dokler imajo eksponentno rast in da se krivulje skokovito obrnejo strmo navzdol, ko je epidemija obvladana. Če bodo v prihodnjih dneh pozitivni testi (v takšnem log-log prikazu) sledili zeleni puščici, smo uspeli epidemijo zajeziti. Zaradi statističnih fluktuacij (in morebitnih drugih pojavov) ocenjujem, da mora vsaj 7 zaporednih dni število pozitivnih testov slediti zeleni puščici, preden lahko upamo, da smo morebiti uspeli zajeziti epidemijo (poglejte trend pred dvema tednoma, ko se je krivulja kar 5 zaporednih dni krivila navzdol, predvidoma predvsem zaradi spremembe načina testiranja, dejansko pa smo imeli še vedno eksponentno rast).

Vizualizacija testov 30.3.

Prognoza na osnovi podatkov do 31. 3.
Glede na podatke testiranj še vedno ocenjujem, da ne gremo več po scenariju nevarne eksponentne rasti, ampak da imamo »le« še linearno rast. Ali smo morebiti celo že v obdobju umirjanja, bo znano v prihodnjih dneh. Za zdaj je vse po pričakovanjih.

Napoved 29.3.2020

Prognoza na osnovi podatkov do 28. 3. (modelski parametri so nespremenjeni od 26. 3.)
Glede na podatke testiranj ocenjujem, da ne gremo več po scenariju nevarne eksponentne rasti, ampak da imamo »le« še linearno rast. Ali smo morebiti celo že v obdobju umirjanja, bo znano v prihodnjih dneh. Za zdaj je vse po pričakovanjih. Ostanite prosim doma, kajti napovedne krivulje dejansko rišete vi, jaz preko njih le vidim, kako se držite ukrepov.

 

Napoved 28.3.2020

28.3.2020

Napoved 25.3.2020

Realistična napoved (levo) in napoved brez ukrepov (desno). Glej tudi Delo, kjer je predstavljena optimistična napoved, ki predvideva, da se ukrepi izvajajo 100% in se po drugem svežnju ukrepov bolezen skoraj ne širi več.

 napoved 25.3.2020

NOVICE
Sestanek programskega odbora konference NESTet 2020, Bruselj, 7.-10.1.2020
Konferenca NESTet je posvečena izobraževanju in usposabljanju na področju jedrskih tehnologij. Po nekajletnem zatišju (zadnji NESTet je evropsko društvo jedrskih strokovnjakov (...
15th Steering Committee Meeting of the TSO Forum (TSOF), Dunaj, Avstrija, 17.-18. 2. 2020
Mednarodna agencija za atomsko energijo (IAEA) je leta 2010 ustanovila zbor pooblaščenih izvedencev za jedrsko in sevalno varnost (TSO) z namenom spodbujanja sodelovanja in izmenjave informacij. Osnovo za delovanje zbora predstavlja dokument TE...
Komunikacijska delavnica projekta ENEN+, Bruselj, Belgija, 13.-14.10.2019
Del projekta ENEN+ (Attract, Retain and Develop New Nuclear Talents Beyond Academic Curricula) je tudi razvoj in izvedba komunikacijske strategije, ki naj jedrske deležnike seznani z izz...
WPSAE Progress Meeting & PMU meeting, Garching, Nemčija, 27.1.-29.1. 2020
Evropske fuzijske raziskave v okviru Obzorja 2020 združuje ciljno orientiran 7-letni (2014-2020) fuzijski program EUROfusion, ki poteka pod okriljem EURATOM pogodbe. V okviru programa EUROfusion je velik del aktivnosti nam...
Sestanek Upravnega odbora ENEN, Bruselj, Belgija, 23.-25.10.2019
Več kot 75 članic združenja ENEN predstavlja večino evropskih univerz in raziskovalnih inštitutov, ki izobražujejo na področju varne rabe jedrske energije. V več kot desetletju obstoja je združenju uspel...
Sestanek EHRO-N Senior Advisory Group, Petten, Nizozemska, 18.-19.11.2019
European Human Resource Observatory – Nuclear (EHRO-N) je v letu 2011 ustanovila Evropska komisija z namenom sp...
Pripravljalni sestanek H2020 projekta SCC-SMR, Petten, Nizozemska, 27.-28.8.2019
Razpis za projekte Obzorja 2020 EURATOM v letu 2019 predvideva tudi aktivnosti pri razvoju malih in modularnih reaktorjev. Projekt SCC-SMR združuje zelo širok mednarodni konzorci...
Mednarodno ocenjevanje Tehniške univerze v Harbinu, Harbin, Kitajska, 14.-18.7.2019
Tehniška univerza v Harbinu (Harbin Engineering University, HEU) sodi z več kot 900 študenti v dveh jedrskih programih (jedrska tehnika, radiokemija) med največje na Ki...
Delavnica v okviru projekta "Analysis to Support Implementation in Practice of Articles 8a-8c of Directive 2014/87/Euratom", Luksemburg, Luksemburg, 12.-13.11.2019
Direktorat za energijo pri Evropski komisiji je pri združenju pooblaščenih izvedencev za jedrsko varnost ETSON naročil študijo o implementaciji evropske direktive o jedrski varnosti iz leta 2014 v nacionaln...
EUROfusion PPPT Project Management Meeting in DEMO Project Board Meeting, IPP, Garching, Nemčija, 14.-15. 11. 2019
Evropske fuzijske raziskave v okviru Obzorja 2020 združuje ciljno orientiran 5-letni (2014-2018) fuzijski program EUROfusion, ki poteka pod okriljem EURATOM pogodbe. Zaradi 7-letnega obdobja Obzorja 2020 je program podalj&...
Regional Training Course "Leadership in Nuclear and Radiation Safety", Hammamet, Tunizija, 16.-18.10.2019
EUROPAID je projet Evropske komisije, katerega namen je teoretično in praktično usposabljanje strokovnjakov jedrskih upravnih organov in tehniških podpornih organizacij za krepitev njihovih upravnih in tehni&scaron...
18th International Topical Meeting on Nuclear Reactor Thermal-Hydraulics (NURETH-18), Portland, ZDA, 18. 8. – 22. 8. 2019
NURETH je najpomembnejša konferenca na področju termohidravlike jedrskih reaktorjev in sorodnih tem. Na mednarodni konferenci NURETH-18 je bilo predstavljenih 545 prispevkov, ob tem pa še 3 okrogle mize ter 1...
EUROfusion PPPT Project Management Meeting in DEMO Project Board Meeting, IPP, Garching, Nemčija, 11.-12. 7. 2019
Evropske fuzijske raziskave v okviru Obzorja 2020 združuje ciljno orientiran 5-letni (2014-2018) fuzijski program EUROfusion, ki poteka pod okriljem EURATOM pogodbe. Zaradi 7-letnega obdobja Obzorja 2020 je program podalj&...
Zaključna delavnica projekta SOTERIA, Miraflores de la Sierra, Španija, 25.-27.6.2019
Projekt SOTERIA (»Safe long term operation of light water reactors based on improved understanding of radiation effects in nuclear structural materials«) je štiriletni evropski projekt, ki se je pričel 1...
ENEN+ poletna šola, Budimpešta, Madžarska , 30.6.-5.7.2019
Med aktivnosti H2020 projekta ENEN+ (Pritegni, zadrži in razvij nove jedrske talente z več kot le akademskim izobraževanjem) sodi tudi priprava in izvedba poletnega znanstvenega kampa za srednješolce in pole...
PIACE Project Kick-Off Meeting, Lago Brasimone, Italija, 3.-5.7.2019
Evropski projekt PIACE (Passive Isolation Condenser) se je pričel 1. 6. 2019 in bo trajal do 31. 5. 2022. Projekt obravnava koncept pasivnega izolacijskega kondenzatorja, ki bi se lahko uporabljal za kondenzacijo vodne par...
Mednarodna konferenca "Capacity Building for Nuclear Industry: Education, Research, Safety", Obninsk, Rusija, 25.-28.6.2019
Konferenca je bila del aktivnosti koncerna ROSATOM, s katero so obeležili 65 letnico prve dobave jedrske elektrike v omrežje, ki se je zgodilo v letu 1954 v t.i. znanstvenem mestu ZSSR Obninsk. Na konferenci sem predstavil vabljeno predavanje...
NEA-IAEA-WANO delavnica o kadrih in 5. konferenca NSREG, Pariz in Bruselj, 5.-7.6.2019
Razprave o izzivih obvladovanja znanj in spretnosti med zamenjavo generacij jedrskih strokovnjakov so v zadnjem času vse pogostejše. Tudi zato so celodnevno razpravo tem izzivom skupaj namenili ...
EAES Combined Meeting, Muenchen, Nemčija,1.-5. 6. 2019
European Atomic Energy Society (EAES) je organizacija, ustanovljena leta 1954, ki združuje evropske raziskovalne organizacije na področju jedrske energije. Sedanja najbolj pomembna funkcija EAES je izmenjava informacij o ...
Srečanje CSARP/MCAP ter delavnica za uporabnike programa MELCOR, Albuquerque, NM, ZDA, 3.-6. 6. 2019
Po težki nesreči v jedrski elektrarni v Fukušimi so se zaostrili standardi jedrske varnosti. Tako tudi analize težkih nesreč postajajo sestavni del varnostnih poročil. Za neodvisno preverjanje analiz težkih nes...
Udeležba na ERCOFTAC delavnici »Direct and Large Eddy Simulation 12«, Madrid, Španija, 5.-7. junij 2019
ERCOFTAC (European Research Community On Flow, Turbulence and Combustion) združuje raziskovalce iz univerz, raziskovalnih ustanov in industrije, ki se ukvarjajo z zelo širokimi področji raziskav tokov tekočin, tur...
Sestanek EU programa EURAD in ENEN PhD Event 2019, Pitesti, Romunija
V dneh od 4. do 6. junija 2019 sem se v okviru konference FISA 2019 kot predstavnik IJS in Univerze v Ljubljani udeležil dveh dogodkov, ki so potekali v času konference. Prvi dan ...
mobile view