Ta stran uporablja piškotke (za prikaz videoposnetkov, zemljevidov in enostavno deljenje vsebine z drugimi).
Z nadaljevanjem ogleda te strani se strinjate z njihovo uporabo.
Z uporabo piškotkov se strinjam / želim več informacij / ne strinjam

 
logo logo JavnostPartnerjiMediji

Username: Password:

Projekcije širjenja COVID-19 v Sloveniji

Datum: 31. 5. 2021

Epidemijo bomo ustavili in obvladovali ljudje s samozaščitnim obnašanjem vseh in vsakega posebej. Modelske projekcije ne morejo ustaviti epidemije, lahko pa nam pomagajo razumeti, kako naša ravnanja vplivajo na širjenje virusa.

Problematika epidemije

Poljudno predstavitev problematike epidemije in našega modela si lahko ogledate na: "Modeliranje epidemije COVID-19 v Sloveniji".

Analiza stanja

Epidemija upada vse počasneje, mogoče celo stagnira, kar ni dobro, saj smo po kriterijih EU še vedno krepko v rdeči fazi. Ne pokvarimo si, kar smo z disciplino do sedaj dosegli, kajti ko začnejo številke enkrat naraščati, je krivulje težko obrniti spet navzdol. Ocenjeno reprodukcijsko število je približno R=0,94 (glej razlago nižje). Negotovost ocene je zaradi spremembe trenda velika.

Tedensko povprečje dnevno potrjenih oseb je 279 (Sliki 1a in 1b). Ker je manjše od 300, lahko epidemiologi učinkovito spremljajo stike in nam tako pomagajo še dodatno in hitreje zmanjšati število okuženih oseb v populaciji.

Slika 1a

Slika 1b

Število dnevno pozitivnih oseb v starostni skupini nad 65 let se je predvidoma ustalilo (Slika 2).

Slika 2

Zasedenost bolnišničnih kapacitet upada (Slika 3).

Slika 3

Na osnovi epidemiološkega modela, ki integralno upošteva razpoložljive podatke, ocenjujemo, da smo uspeli reprodukcijsko število spustiti na približno R=0,94. Negotovost ocene je zaradi spremembe trenda velika.

Navajamo ocene sedemdnevnega povprečja reprodukcijskega števila R v različnih delih populacije, ki so izračunane na osnovi***:

  • števila vseh pozitivnih testov*: R_vsi=0,82 (Slika 4), in
  • števila pozitivnih oseb, ki so se okužile v lokalnem okolju**: R_lokalni=0,81 (Slika 4).

Opombe:
* Uvožene okužbe so obravnavane, kot da bi nastale z lokalnim okuževanjem v Sloveniji.
** To je tisti pravi R, torej število oseb, ki jih v povprečju okuži posamezni okuženi v Sloveniji.
*** Ob spremembi režima testiranja ali spremembi trenda so v prehodnem obdobju ocene precenjene oz. podcenjene.

Velja opozoriti, da širitev virusa v populaciji opazujemo s približno enotedenskim zamikom, kar predstavlja dobo od okužbe do rezultata testa.

Širitev virusa lahko za nazaj (več kot teden dni v preteklost) ocenjujemo tudi na podlagi:

  • bolnišničnih obravnav: R_hosp=0,69 in
  • obravnav v enotah intenzivne terapije: R_EIT=0,59.

Negotovost teh poenostavljenih specifičnih ocen R, ki služijo kot dodaten vpogled v dogajanja, je velika.

Slika 4

Prisotnost SARS-CoV-2 v odpadni vodi slovenskih čistilnih naprav tipično upada (Sliki 6a in 6b).

Slika 6a

Slika 6b

Ocenjeni deleži okuženih in kužnih so sledeči:

V prvem valu se je okužil približno vsak stoti prebivalec (ocena: 12x toliko kot potrjenih primerov v prvem valu). Na vrhuncu prvega vala je bil delež kužnih približno 0,2 % prebivalstva, kar pomeni približno vsak 500. prebivalec.

V drugem valu se je do zdaj okužila približno dobra tretjina prebivalstva (ocena: 3,5x toliko kot potrjenih primerov v drugem valu). Trenutno je delež kužnih približno 0,4 % prebivalstva oz. približno vsak 250. prebivalec.

Prognoza razvoja epidemije

V oceni pozitivnih testov (Sliki 1a in 1b), bolnišničnih obravnav (Slike 7, 8a, 8b, 9a, 9b in 11) in števila umrlih oseb (Slike10a, 10b in 11) smo predpostavili, da smo z izvajanjem ukrepov spustili reprodukcijsko število na R=0,94 (trenutna ocena) in da se obnašanje ljudi ne bo spremenilo. Upoštevali smo vpliv prekuževanja in cepljenja po starostnih skupinah ter nove različice virusa. Vpliva dogodkov z množično udeležbo v zadnjem obdobju in sproščanja ukrepov v naši zeleni fazi na nadaljnji potek epidemije nismo upoštevali. Negotovost prognoze je zaradi spremembe trenda velika.

Za bolnišnične obravnave in število umrlih oseb predstavljamo tudi scenarije za sledeče vrednosti reprodukcijskega števila: R -10 %, R -5 %, R +5 % in R +10 % (Slike 8a, 8b, 9a, 9b, 10a, 10b in 11). Namen predstavitve različnih scenarijev je, da se seznanimo z negotovostmi in karakterističnimi časi.

Slika 7

Slika 8a

Slika 8b

Slika 9a

Slika 9b

Slika 10a

Slika 10b

Slika 11

Delež angleške različice virusa, ki je zdaj dominantna, je naraščal zaradi večje kužnosti od običajne različice (Slika 12*).

 Opomba:
* Upoštevali smo enotedenski zamik od okužbe do pozitivnega testa.

Slika 12

Ocenjeni datumi izpolnjevanja kriterijev semaforja EU

14-dnevna incidenca na 100.000 prebivalcev je 203 (Sliki 1a in 1b). Glede na semafor EU, kjer je kriterij 14-dnevna incidenca na 100.000 prebivalcev, smo v rdeči fazi. Ob enakem trendu razvoja epidemije bi lahko v oranžno fazo prešli v drugi polovici junija. Uporabili smo enake predpostavke kot v prognozi razvoja epidemije. Negotovost ocen je zaradi spremembe trenda velika.

 Faza  14-dnevna incidenca na 100.000 prebivalcev / datum
 Rdeča   >150 / druga polovica junija (23. 6. 2021)
 Oranžna  <150 / druga polovica junija (24. 6. 2021)
 Zelena  <25 / sredi avgusta (18. 8. 2021)

Ocena epidemiološke slike ob koncu razglašene epidemije

Epidemija je za zdaj razglašena do 15. junija. V tabeli je predstavljena ocena epidemiološke slike ob koncu razglašene epidemije. Uporabili smo enake predpostavke kot v prognozi razvoja epidemije. Negotovost ocen je zaradi spremembe trenda velika.

 Spremenljivka  Vrednost
 Tedensko povpečje dnevno potrjenih primerov  220-260 (241)
 14-dnevna incidenca na 100.000 prebivalcev  150-180 (167)
 Število hospitaliziranih  160-200 (184)
 Število hospitaliziranih v enotah intenzivne terapije  40-60 (48)

Zahvala

Podatke pridobivamo od COVID-19 Sledilnika in se najlepše zahvaljujemo. Zahvaljujemo se tudi Nacionalnemu inštitutu za javno zdravje za številne podakte, Nacionalnemu inštitutu za biologijo za podatke o koncentraciji virusa v odplakah ter Nacionalnemu laboratoriju za zdravje, okolje in hrano za podatke o različicah virusa.

Več vsebin

Uvodna pojasnila so podana tukaj. Za radovedne in željne znanja smo pripravili Malo šolo epidemije ter Primerjavo epidemije in jedrskega reaktorja.

NOVICE
Opravljena nova eksperimentalna kampanja: Preučevanje temperaturnih fluktuacij v polno razvitem toku
Opravljena nova eksperimentalna kampanja: Preučevanje temperaturnih fluktuacij v polno razvitem toku Dr. Mohit Sharma ter sodelavci na Odseku za reaktorsko tehniko so opravili eksperiment turbulentnega prenosa...
Uspešno izvedena že 8. konferenca mladih jedrskih strokovnjakov YGNC
Mreža mlade generacije Društva jedrskih strokovnjakov Slovenije (MMG DJS) je 19. 5. 2021 v sodelovanju z Odsekom za reaktorsko tehniko Instituta »Jožef Stefan« priredila že 8. konferenco mladih jedrskih strokovnjakov YGNC. Konfere...
A single grain boundary parameter to characterize normal stress fluctuations in materials with elastic cubic grains
Dr. Samir El Shawish in dr. Timon Mede z Odseka za reaktorsko tehniko na Institutu »Jožef Stefan« sta v sodelovanju z dr. Jeremyjem Hurom z Université Paris-Saclay, CEA (Francija) objavila znanstven...
Modelling of premixed layer formation in stratified fuel–coolant configuration
Janez Kokalj, dr. Mitja Uršič ter dr. Matjaž Leskovar, sodelavci Odseka za reaktorsko tehniko na Institutu »Jožef Stefan«, so objavil znanstveni članek »...
Validation of a morphology adaptive multi-field two-fluid model considering counter-current stratified flow with interfacial turbulence damping
Dr. Matej Tekavčič, sodelavec Odseka za reaktorsko tehniko na Institutu »Jožef Stefan«, je v sodelovanju z raziskovalci iz Inštituta za dinamiko tekočin, Helmholtz-Zentrum Dresden-Rossendorf (Nemčija) objavil zn...
Sestanek programskega odbora konference NESTet 2020, Bruselj, 7.-10.1.2020
Konferenca NESTet je posvečena izobraževanju in usposabljanju na področju jedrskih tehnologij. Po nekajletnem zatišju (zadnji NESTet je evropsko društvo jedrskih strokovnjakov (...
15th Steering Committee Meeting of the TSO Forum (TSOF), Dunaj, Avstrija, 17.-18. 2. 2020
Mednarodna agencija za atomsko energijo (IAEA) je leta 2010 ustanovila zbor pooblaščenih izvedencev za jedrsko in sevalno varnost (TSO) z namenom spodbujanja sodelovanja in izmenjave informacij. Osnovo za delovanje zbora predstavlja dokument TE...
Komunikacijska delavnica projekta ENEN+, Bruselj, Belgija, 13.-14.10.2019
Del projekta ENEN+ (Attract, Retain and Develop New Nuclear Talents Beyond Academic Curricula) je tudi razvoj in izvedba komunikacijske strategije, ki naj jedrske deležnike seznani z izz...
WPSAE Progress Meeting & PMU meeting, Garching, Nemčija, 27.1.-29.1. 2020
Evropske fuzijske raziskave v okviru Obzorja 2020 združuje ciljno orientiran 7-letni (2014-2020) fuzijski program EUROfusion, ki poteka pod okriljem EURATOM pogodbe. V okviru programa EUROfusion je velik del aktivnosti nam...
Sestanek Upravnega odbora ENEN, Bruselj, Belgija, 23.-25.10.2019
Več kot 75 članic združenja ENEN predstavlja večino evropskih univerz in raziskovalnih inštitutov, ki izobražujejo na področju varne rabe jedrske energije. V več kot desetletju obstoja je združenju uspel...
Sestanek EHRO-N Senior Advisory Group, Petten, Nizozemska, 18.-19.11.2019
European Human Resource Observatory – Nuclear (EHRO-N) je v letu 2011 ustanovila Evropska komisija z namenom sp...
Pripravljalni sestanek H2020 projekta SCC-SMR, Petten, Nizozemska, 27.-28.8.2019
Razpis za projekte Obzorja 2020 EURATOM v letu 2019 predvideva tudi aktivnosti pri razvoju malih in modularnih reaktorjev. Projekt SCC-SMR združuje zelo širok mednarodni konzorci...
Mednarodno ocenjevanje Tehniške univerze v Harbinu, Harbin, Kitajska, 14.-18.7.2019
Tehniška univerza v Harbinu (Harbin Engineering University, HEU) sodi z več kot 900 študenti v dveh jedrskih programih (jedrska tehnika, radiokemija) med največje na Ki...
mobile view