Ta stran uporablja piškotke (za prikaz videoposnetkov, zemljevidov in enostavno deljenje vsebine z drugimi).
Z nadaljevanjem ogleda te strani se strinjate z njihovo uporabo.
Z uporabo piškotkov se strinjam / želim več informacij / ne strinjam

 
logo logo JavnostPartnerjiMediji

Username: Password:

Projekcije širjenja COVID19 v Sloveniji

Napoved 15.9.2020

Uvodna pojasnila so podana tukaj. Za radovedne in željne znanja smo pripravili Malo šolo epidemije: epizoda 1, epizoda 2, epizoda 3.

V obdobju od 23.-31. avgusta se izračuni ujemajo s podatki, če izberemo reprodukcijsko število R=1,14 (podvojitveni čas 34 dni ob 4 uvoženih/dan). 8. septembra se je začelo obdobje povečanega števila testov, kar zaradi empirično dognanega tipično 7 dnevnega zamika od okužbe do pozitivnega testa v drugem valu pomeni, da ti testi odražajo okuževanje in s tem R od vključno 1. septembra naprej. Opravljena analiza je razkrila sledeče:

a) Če predpostavimo, da se dinamika epidemije ob prehodu na večje število dnevno opravljenih testov ni spremenila, torej da imamo R=1,14 tudi od vključno 1. septembra naprej, se izračuni ujemajo s podatki, če predpostavimo, da 2x toliko dnevno opravljenih testov pomeni tudi 2x toliko dnevnih pozitivnih testov. V tem primeru imamo še vedno R=1,14 s podvojitvenim časom 34 dni ob 4 uvoženih/dan.

b) Če predpostavimo, da je merodajno le število dnevnih pozitivnih testov, ker se število dnevno opravljenih testov prilagaja epi razmeram, se izračuni ujemajo s podatki, če od vključno 1. septembra naprej dvignemo R s 1,14 na 2,0. R=2,0 pomeni podvojitveni čas 8 dni ob 4 uvoženih/dan. Razlog za dvig R s 1. septembrom bi lahko bil začetek šole in posledično bistveno večje širjenje okužb zaradi bistveno bolj dinamičnega življenja družbe po tem datumu. Prehod na večje število testov sovpada ravno s 1. septembrom (ko upoštevamo 7 dnevnih zamik od okužbe do pozitivnega testa) in tako ne vemo, ali je razlog porasta števila dnevnih pozitivnih testov začetek šole ali/in prehod na večje število testov. Možno, da je oboje vzročno povezano, saj je morebiti začetek šole skokovito povečal okuževanje, kar je morebiti pripeljalo do skokovitega porasta simptomatskih primerov čez 7 dni, torej 8. septembra, kar je nato morebiti privedlo do večjega števila testov zaradi večjega števila napotitev na testiranje od vključno tega dne naprej.

Predstavljeni varianti a) in b) sta skrajni varianti. Zelo dobro ujemanje izračunov s podatki je možno dobiti tudi za vse vmesne variante, torej za delni vpliv števila opravljenih testov na število pozitivih testov, kjer posledično leži R v območju med 1,14 in 2,0 in podvojitveni časi v območju med 34 in 8 dnevi. Žal še ni dovolj podatkov za obdobje povečanega števila  dnevno opravljenih testov, ki bi razkrili, po katerem scenariju se epidemija razvija. Trenutno se vsi predstavljeni scenariji dobro ujemajo s podatki in šele novi podatki bodo razkrili, po kateri poti dejansko hodimo, se pa že nakazuje, da je scenarij a) preveč optimističen.

Analizo in napoved smo pripravili za sledeči scenarij: R=1,5 s podvojitvenim časom 14 dni ob 4 uvoženih/dan. V tem primeru bo število pozitivnih testov v prihodnjem obdobju fluktuiralo v območju od 30 do 180 okoli trenutne povprečne vrednosti 96, ki bo naraščala.

V prognozi za bolnice sta predstavljena mejna scenarija a) R=1,14 in b) R=2,0 ter vmesna scenarija z R=1,3 in R=1,5 (napoved). Namen predstavitve različnih scenarijev je, da se seznanimo z negotovostmi in karakterističnimi časi.

Slika 1:

 Slika 2:

 Slika 3:

 Slika 4:

Slika 5:

Slika 6: (Stanje 6.9.2020)

Tabela 1:   (Stanje 27.8.2020)

NOVICE
Seminar ESFR-SMART, Pertuis, Francija, 4. 4. – 9. 4. 2022
V okviru evropskega projekta ESFT-SMART je bil organiziran seminar o težkih nesrečah v z natrijem hlajenih hitrih reaktorjih. Na seminarju, ki je bil namenjen predvsem mlajšim raziskovalcem in študentom, je bil podan pregled preteklih, ...
Joint European Torus (JET) proizvedel rekordnih 59 MJ fuzijske energije
Konzorcij EUROfusion, ki ga sofinancira Evropska komisija, združuje 4800 raziskovalcev iz 30 raziskovalnih organizacij, v njem pa sodeluje tudi več kot 40 raziskovalcev z osmih...
Turbulent Flow over Confined Backward-Facing Step: PIV vs. DN
Boštjan Zajec, Marko Matkovič, Nejc Kosanič, Jure Oder, Blaž Mikuž, Jan Kren in Iztok Tiselj iz Odseka za Reaktorsko tehniko IJS so objavili članek z naslovom “Turbulent Flow over Confine...
Prof. dr. Leon Cizelj izvoljen za predsednika združenja evropskih jedrskih strokovnjakov (European Nuclear Society - ENS)
Prof. dr. Leon Cizelj je bil na predlog Društva jedrskih strokovnjakov Slovenije soglasno izvoljen za predsednika združenja evropskih jedrskih strokovnjakov (European Nuclear Society - ENS; ...
Opravljena nova eksperimentalna kampanja: Preučevanje temperaturnih fluktuacij v polno razvitem toku
Opravljena nova eksperimentalna kampanja: Preučevanje temperaturnih fluktuacij v polno razvitem toku Dr. Mohit Sharma ter sodelavci na Odseku za reaktorsko tehniko so opravili eksperiment turbulentnega prenosa...
Uspešno izvedena že 8. konferenca mladih jedrskih strokovnjakov YGNC
Mreža mlade generacije Društva jedrskih strokovnjakov Slovenije (MMG DJS) je 19. 5. 2021 v sodelovanju z Odsekom za reaktorsko tehniko Instituta »Jožef Stefan« priredila že 8. konferenco mladih jedrskih strokovnjakov YGNC. Konfere...
A single grain boundary parameter to characterize normal stress fluctuations in materials with elastic cubic grains
Dr. Samir El Shawish in dr. Timon Mede z Odseka za reaktorsko tehniko na Institutu »Jožef Stefan« sta v sodelovanju z dr. Jeremyjem Hurom z Université Paris-Saclay, CEA (Francija) objavila znanstven...
Modelling of premixed layer formation in stratified fuel–coolant configuration
Janez Kokalj, dr. Mitja Uršič ter dr. Matjaž Leskovar, sodelavci Odseka za reaktorsko tehniko na Institutu »Jožef Stefan«, so objavil znanstveni članek »...
Validation of a morphology adaptive multi-field two-fluid model considering counter-current stratified flow with interfacial turbulence damping
Dr. Matej Tekavčič, sodelavec Odseka za reaktorsko tehniko na Institutu »Jožef Stefan«, je v sodelovanju z raziskovalci iz Inštituta za dinamiko tekočin, Helmholtz-Zentrum Dresden-Rossendorf (Nemčija) objavil zn...
Sestanek programskega odbora konference NESTet 2020, Bruselj, 7.-10.1.2020
Konferenca NESTet je posvečena izobraževanju in usposabljanju na področju jedrskih tehnologij. Po nekajletnem zatišju (zadnji NESTet je evropsko društvo jedrskih strokovnjakov (...
15th Steering Committee Meeting of the TSO Forum (TSOF), Dunaj, Avstrija, 17.-18. 2. 2020
Mednarodna agencija za atomsko energijo (IAEA) je leta 2010 ustanovila zbor pooblaščenih izvedencev za jedrsko in sevalno varnost (TSO) z namenom spodbujanja sodelovanja in izmenjave informacij. Osnovo za delovanje zbora predstavlja dokument TE...
Komunikacijska delavnica projekta ENEN+, Bruselj, Belgija, 13.-14.10.2019
Del projekta ENEN+ (Attract, Retain and Develop New Nuclear Talents Beyond Academic Curricula) je tudi razvoj in izvedba komunikacijske strategije, ki naj jedrske deležnike seznani z izz...
WPSAE Progress Meeting & PMU meeting, Garching, Nemčija, 27.1.-29.1. 2020
Evropske fuzijske raziskave v okviru Obzorja 2020 združuje ciljno orientiran 7-letni (2014-2020) fuzijski program EUROfusion, ki poteka pod okriljem EURATOM pogodbe. V okviru programa EUROfusion je velik del aktivnosti nam...
Sestanek Upravnega odbora ENEN, Bruselj, Belgija, 23.-25.10.2019
Več kot 75 članic združenja ENEN predstavlja večino evropskih univerz in raziskovalnih inštitutov, ki izobražujejo na področju varne rabe jedrske energije. V več kot desetletju obstoja je združenju uspel...
Sestanek EHRO-N Senior Advisory Group, Petten, Nizozemska, 18.-19.11.2019
European Human Resource Observatory – Nuclear (EHRO-N) je v letu 2011 ustanovila Evropska komisija z namenom sp...
Pripravljalni sestanek H2020 projekta SCC-SMR, Petten, Nizozemska, 27.-28.8.2019
Razpis za projekte Obzorja 2020 EURATOM v letu 2019 predvideva tudi aktivnosti pri razvoju malih in modularnih reaktorjev. Projekt SCC-SMR združuje zelo širok mednarodni konzorci...
Mednarodno ocenjevanje Tehniške univerze v Harbinu, Harbin, Kitajska, 14.-18.7.2019
Tehniška univerza v Harbinu (Harbin Engineering University, HEU) sodi z več kot 900 študenti v dveh jedrskih programih (jedrska tehnika, radiokemija) med največje na Ki...
mobile view