Ta stran uporablja piškotke (za prikaz videoposnetkov, zemljevidov in enostavno deljenje vsebine z drugimi).
Z nadaljevanjem ogleda te strani se strinjate z njihovo uporabo.
Z uporabo piškotkov se strinjam / želim več informacij / ne strinjam

 
logo logo JavnostPartnerjiMediji

Username: Password:

Projekcije širjenja COVID19 v Sloveniji

Napoved 17.9.2020

Uvodna pojasnila so podana tukaj. Za radovedne in željne znanja smo pripravili Malo šolo epidemije: epizoda 1, epizoda 2, epizoda 3.

V obdobju od 23.-31. avgusta se izračuni ujemajo s podatki, če izberemo reprodukcijsko število R=1,14 (podvojitveni čas 34 dni ob 4 uvoženih/dan). 8. septembra se je začelo obdobje povečanega števila testov, kar zaradi empirično dognanega tipično sedemdnevnega zamika od okužbe do pozitivnega testa v drugem valu pomeni, da ti testi odražajo okuževanje in s tem R od vključno 1. septembra naprej. Povečano število dnevno opravljenih testov smo v analizi upoštevali s sledečima dvema mejnima predpostavkama:

a) Število dnevnih pozitivnih testov se poveča sorazmerno s povečanjem števila dnevno opravljenih testov (2x toliko dnevno opravljenih testov pomeni tudi 2x toliko dnevnih pozitivnih testov, merodajen je torej delež pozitivnih testov): V tem primeru se izračuni dobro ujemajo s podatki, če od vključno 1. septembra naprej dvignemo R z 1,14 na R=1,23 (včeraj isto), kar pomeni podvojitveni čas 24 dni (včeraj isto) ob 4 uvoženih/dan.

b) Merodajno je le število dnevnih pozitivnih testov, ker se število dnevno opravljenih testov prilagaja epi razmeram (število opravljenih testov torej ni pomembno): V tem primeru se izračuni dobro ujemajo s podatki, če od vključno 1. septembra naprej dvignemo R z 1,14 na R=1,79 (včeraj 1,87), kar pomeni podvojitveni čas 9 dni (včeraj isto) ob 4 uvoženih/dan.

Predstavljeni varianti a) in b) sta skrajni varianti. Zelo dobro ujemanje izračunov s podatki števila dnevnih pozitivnih testov je možno dobiti tudi za vse vmesne variante, torej za delni vpliv števila opravljenih testov na število pozitivih testov, posledično leži R v območju med 1,23 in 1,79 (včeraj 1,87) in podvojitveni čas v območju med 24 in 9 dni (včeraj isto). Žal še ni dovolj podatkov za obdobje povečanega števila dnevno opravljenih testov, ki bi razkrili, po katerem scenariju se epidemija razvija. Če upoštevamo še podatke o naraščajočem številu hospitaliziranih in v intenzivni negi, se nakazuje, da bi znal biti R približno 1,5 (včeraj isto), kar pomeni podvojitveni čas 14 dni (včeraj isto) ob 4 uvoženih/dan.

Analizo in napovedi smo pripravili za sledeči scenarij: R=1,5 s podvojitvenim časom 14 dni ob 4 uvoženih/dan. V tem primeru bo število pozitivnih testov v prihodnjem obdobju fluktuiralo v območju od 30 do 200 (včeraj isto) okoli trenutne povprečne vrednosti 107 (včeraj 104), ki bo naraščala.

Epidemija bo začela pojenjati, če bo reprodukcijsko število R ob predpostavljenih 4 uvoženih/dan manjše od 0,9, kar lahko predvidoma dosežemo že z doslednim izvajanjem obstoječih blagih ukrepov.

V prognozi za bolnice sta predstavljena mejna scenarija a) R=1,23 in b) R=1,79 ter vmesna scenarija z R=1,3 in R=1,5 (napoved). Namen predstavitve različnih scenarijev je, da se seznanimo z negotovostmi in karakterističnimi časi.

Še prognoza na osnovi epidemioloških podatkov (stanje 13.9.2020), ki jih tedensko objavlja NIJZ. S slike 6 je razvidno, da narašča število pozitivnih testov v kategorijah: »neznani vir« in »lokalni vir«, število pozitivnih testov v ostalih kategorijah k sreči pada. Zaskrbljujoče je, da kategoriji »lokalni vir« in »neznani vir« naraščata vse hitreje (rdeča in siva krivulja se krivita v smeri navzgor, prav tako zelena krivulja vsote obeh), kar nakazuje, da imamo v teh segmentih (verjetno) eksponentno rast (tudi če upoštevamo povečano število dnevno opravljenih testov). Žal nimamo na razpolago dnevnih podatkov za bolj verodostojno oceno.

Iz tabele 1 (stanje 18.9.2020) je razvidno, da je smrtnost v prvem in drugem valu epidemije glede na pozitivne teste primerljiva, kar pomeni, da virus ne slabi (upoštevali smo tipičen dvotedenski časovni zamik od pozitivnega testa do smrti).

Slika 1:

 Slika 2:

 Slika 3:

 Slika 4:

Slika 5:

Slika 6: (Stanje 13.9.2020)

Tabela 1: (Stanje 18.9.2020)

NOVICE
Opravljena nova eksperimentalna kampanja: Preučevanje temperaturnih fluktuacij v polno razvitem toku
Opravljena nova eksperimentalna kampanja: Preučevanje temperaturnih fluktuacij v polno razvitem toku Dr. Mohit Sharma ter sodelavci na Odseku za reaktorsko tehniko so opravili eksperiment turbulentnega prenosa...
Uspešno izvedena že 8. konferenca mladih jedrskih strokovnjakov YGNC
Mreža mlade generacije Društva jedrskih strokovnjakov Slovenije (MMG DJS) je 19. 5. 2021 v sodelovanju z Odsekom za reaktorsko tehniko Instituta »Jožef Stefan« priredila že 8. konferenco mladih jedrskih strokovnjakov YGNC. Konfere...
A single grain boundary parameter to characterize normal stress fluctuations in materials with elastic cubic grains
Dr. Samir El Shawish in dr. Timon Mede z Odseka za reaktorsko tehniko na Institutu »Jožef Stefan« sta v sodelovanju z dr. Jeremyjem Hurom z Université Paris-Saclay, CEA (Francija) objavila znanstven...
Modelling of premixed layer formation in stratified fuel–coolant configuration
Janez Kokalj, dr. Mitja Uršič ter dr. Matjaž Leskovar, sodelavci Odseka za reaktorsko tehniko na Institutu »Jožef Stefan«, so objavil znanstveni članek »...
Validation of a morphology adaptive multi-field two-fluid model considering counter-current stratified flow with interfacial turbulence damping
Dr. Matej Tekavčič, sodelavec Odseka za reaktorsko tehniko na Institutu »Jožef Stefan«, je v sodelovanju z raziskovalci iz Inštituta za dinamiko tekočin, Helmholtz-Zentrum Dresden-Rossendorf (Nemčija) objavil zn...
Sestanek programskega odbora konference NESTet 2020, Bruselj, 7.-10.1.2020
Konferenca NESTet je posvečena izobraževanju in usposabljanju na področju jedrskih tehnologij. Po nekajletnem zatišju (zadnji NESTet je evropsko društvo jedrskih strokovnjakov (...
15th Steering Committee Meeting of the TSO Forum (TSOF), Dunaj, Avstrija, 17.-18. 2. 2020
Mednarodna agencija za atomsko energijo (IAEA) je leta 2010 ustanovila zbor pooblaščenih izvedencev za jedrsko in sevalno varnost (TSO) z namenom spodbujanja sodelovanja in izmenjave informacij. Osnovo za delovanje zbora predstavlja dokument TE...
Komunikacijska delavnica projekta ENEN+, Bruselj, Belgija, 13.-14.10.2019
Del projekta ENEN+ (Attract, Retain and Develop New Nuclear Talents Beyond Academic Curricula) je tudi razvoj in izvedba komunikacijske strategije, ki naj jedrske deležnike seznani z izz...
WPSAE Progress Meeting & PMU meeting, Garching, Nemčija, 27.1.-29.1. 2020
Evropske fuzijske raziskave v okviru Obzorja 2020 združuje ciljno orientiran 7-letni (2014-2020) fuzijski program EUROfusion, ki poteka pod okriljem EURATOM pogodbe. V okviru programa EUROfusion je velik del aktivnosti nam...
Sestanek Upravnega odbora ENEN, Bruselj, Belgija, 23.-25.10.2019
Več kot 75 članic združenja ENEN predstavlja večino evropskih univerz in raziskovalnih inštitutov, ki izobražujejo na področju varne rabe jedrske energije. V več kot desetletju obstoja je združenju uspel...
Sestanek EHRO-N Senior Advisory Group, Petten, Nizozemska, 18.-19.11.2019
European Human Resource Observatory – Nuclear (EHRO-N) je v letu 2011 ustanovila Evropska komisija z namenom sp...
Pripravljalni sestanek H2020 projekta SCC-SMR, Petten, Nizozemska, 27.-28.8.2019
Razpis za projekte Obzorja 2020 EURATOM v letu 2019 predvideva tudi aktivnosti pri razvoju malih in modularnih reaktorjev. Projekt SCC-SMR združuje zelo širok mednarodni konzorci...
Mednarodno ocenjevanje Tehniške univerze v Harbinu, Harbin, Kitajska, 14.-18.7.2019
Tehniška univerza v Harbinu (Harbin Engineering University, HEU) sodi z več kot 900 študenti v dveh jedrskih programih (jedrska tehnika, radiokemija) med največje na Ki...
mobile view