Ta stran uporablja piškotke (za prikaz videoposnetkov, zemljevidov in enostavno deljenje vsebine z drugimi).
Z nadaljevanjem ogleda te strani se strinjate z njihovo uporabo.
Z uporabo piškotkov se strinjam / želim več informacij / ne strinjam

 
logo logo JavnostPartnerjiMediji

Username: Password:

Projekcije širjenja COVID-19 v Sloveniji

Napoved 18.1.2021

Epidemijo bomo ustavili in obvladali ljudje s samozaščitnim obnašanjem vseh in vsakega posebej. Modeli in napovedi epidemije ne morejo ustaviti. Lahko pa nam pomagajo razumeti, kako naša ravnanja vplivajo na širjenje virusa.

Analiza stanja

Epidemija počasi upada, prav tako že tudi sprejem v bolnice, ki sicer še odraža praznično okuževanje. Potrudimo se epidemijo čim prej toliko zmanjšati, da bodo lahko epidemiologi sledili vsem stikom, kar tako učinkovito zamejuje širjenje virusa, da bo omogočeno obsežnejše sproščanje ukrepov. Na osnovi celostne slike in epidemiološkega modela ocenjujemo, da smo z izvajanjem ukrepov uspeli reprodukcijsko število R spustiti na približno 0,95 (slika 1, slika 2, slika 2b, slika 2cslika 2d, slika 5). Ocenjujemo, da se vsake 4 dni prekuži približno 1% populacije, kar posledično zmanjša R vsake 3 dni za približno eno stotinko glede na siceršnjo vrednost. Število dnevnih pozitivnih testov v združeni starostni kategoriji 65+ in v vseh podkategorijah počasi upada (slika 1b). Podajamo tudi R, ocenjen na osnovi podatkov pozitivnih testov za nazaj, kjer je pri interpretaciji rezultatov treba upoštevati, da je ob vsaki spremembi režima testiranja podana vrednost R v prehodnem obdobju popačena (slika 3, slika 4). Sedemdnevna povprečja R glede na pozitivne teste (brez upoštevanih popravkov ob spremenjenem režimu testiranja) in hospitalizirane so sledeča: R_vsi=0,78 (včeraj 0,79), R_PCR=0,81 (včeraj 0,82), R_hosp=1,02 (včeraj 1,03), R_ICU=0,95 (včeraj 0,96), R_brezDSO=0,79 (včeraj 0,80), R_DSO=0,63 (včeraj 0,65). Podane ocene R na osnovi testov so trenutno močno podcenjene zaradi predhodnega obdobja velikega števila pozitivnih testov kot posledica obsežnega testiranja z antigenskimi testi. (Opomba: Te specifične ocene R so namenjene strokovnjakom, ki jih znajo ustrezno interpretirati.)

Trenutno imamo v povprečju približno 1380 pozitivnih testov dnevno (slika 1, slika 5). Epidemiologi bodo lahko spremljali stike, kar najbolj učinkovito zmanjša širjenje virusa, ko bo povprečno število pozitivnih testov padlo pod 300 na dan. To stanje lahko dosežemo šele po približno 2,2 razpolovnih časih povprečnega števila dnevnih pozitivnih testov. Razpolovni čas je odvisen od tega, koliko bomo uspeli spustiti R z našim obnašanjem. Če ga bomo uspeli spustiti na R=0,7 (tako kot v prvem valu), bo razpolovni čas približno dva tedna, pri R=0,5 (tako kot v prvem valu, ko so epidemiologi lahko spet sledili stikom) pa približno en teden. 2,2 razpolovne dobe pri R=0,7, torej 2,2x dva tedna, je dober mesec, pri R=0,5 pa je to dobra dva tedna (2,2x en teden). 

Ocenjen delež okuženih in kužnih je sledeč:
V prvem valu se je okužilo približno 1% prebivalstva, kar pomeni približno vsak 100. prebivalec (ocena: 12x toliko kot potrjeno okuženih v prvem valu). Na vrhuncu je bil delež kužnih približno 0,35% prebivalstva, kar pomeni približno vsak 300. prebivalec. V drugem valu se je do zdaj okužilo približno 26% prebivalstva, kar pomeni približno vsak 4. prebivalec (ocena: 4x toliko kot potrjeno okuženih v drugem valu). Trenutno je delež kužnih približno 4% prebivalstva, kar pomeni približno vsak 25. prebivalec. Do zdaj se je v obeh valovih skupaj okužilo približno 27% prebivalstva, kar pomeni približno vsak 4. prebivalec.

Napoved razvoja epidemije

Število dnevnih pozitivnih testov je odvisno tudi od števila in narave opravljenih antigenskih testov, kar se bo v prihodnosti predvidoma močno spreminjalo, zato je negotovost napovedi za pozitivne teste še posebej velika. V napovedi za pozitivne teste (slika 1) in bolnice (slika 2, slika 2b, slika 2c, slika 2d) smo predpostavili, da je med prazniki od 24.12.20 do 3.1.21 R zrastel na 1,25, se nato spustil na R=0,95 (trenutna ocena) in potem počasi pada zaradi prekuževanja. Poskušali smo upoštevati vpliv cepljenja rizičnih skupin (za zdaj smo upoštaveli le cepljenje oskrbovancev v DSO-jih). V prognozi za bolnice sta predstavljena tudi scenarija z R=1,2 in R=1,3 med prazniki, s katerima smo poskušali zaobjeti negotovosti povezane z morebitno različno dinamiko širjenja epidemije med mlajšimi in starejšimi v času praznikov, ter osnovni scenarij brez cepljenja (za zdaj smo upoštaveli le cepljenje oskrbovancev v DSO-jih). Namen predstavitve različnih scenarijev je, da se seznanimo z negotovostmi in karakterističnimi časi.

Ocenjeni datumi sproščanja ukrepov po fazah

Za prehod v posamezne barvaste faze morata biti izpolnjena oba navedena pogoja.

Trenutno smo v črni fazi in bomo predvidoma do konca tedna po obeh kriterijih prešli v rdečo fazo. Podajamo le še oceno datuma prehoda v oranžno fazo, saj bo nadaljnji potek epidemije odvisen od vpliva sproščanja ukrepov v oranžni fazi na širjenje okužbe in tako ni možno dovolj zanesljivo napovedati, kdaj bodo izpolnjeni kriteriji za ostale faze sproščanja ukrepov. Število dnevnih pozitivnih testov je odvisno tudi od števila in narave opravljenih antigenskih testov, kar se bo v prihodnosti predvidoma močno spreminjalo, zato je negotovost ocene datuma izpolnitve kriterija povprečnega števila dnevnih pozitivnih testov še posebej velika.

 Faza  Število okužb / datum  Število hospitaliziranih / datum
 Črna  >1350 / 19. 1. 2021
 >1200 / 22. 1. 2021
 Rdeča  <1350 / 20. 1. 2021  <1200 / 23. 1. 2021
 Oranžna  <1000 / 17. 2. 2021  <1000 / 13. 2. 2021
 Rumena  <600 / -  <500 / -
 Zelena  <300 / -  -

Potek epidemije je odvisen od obnašanja ljudi, zato so negotovosti ocen velike. V napovedi je predpostavljeno, da je R zdaj približno 0,95 (trenutna ocena) in da se bo trenutni trend nadaljeval (ob upoštevanju prekuževanja). Poskušali smo upoštevati tudi vpliv cepljenja rizičnih skupin (za zdaj smo upoštaveli le cepljenje oskrbovancev v DSO-jih). Če bomo uspeli z ustreznim obnašanjem upočasniti širjenje virusa, se bodo časi do sproščanja ukrepov bistveno skrajšali. Datume bomo redno ažurirali glede na potek epidemije, tako da boste lahko spremljali, kako uspešni smo pri njenem obvladovanju.

Za orientacijo navajamo v spodnji tabeli ocenjene datume sproščanja ukrepov, če bi z izvajanjem zadnjih sprejetih ukrepov z 16.11. uspeli R spustiti na 0,9 (v prvem valu smo uspeli R spustiti na 0,7, ko so lahko epidemiologi spet sledili stikom, pa celo na 0,5), kar se pa žal ni zgodilo.

 Faza  Število okužb / datum  Število hospitaliziranih / datum
 Črna  >1350 / do 27. 11. 2020  >1200 / do 4. 12. 2020
 Rdeča  <1350 / 28. 11. 2020  <1200 /  5. 12. 2020
 Oranžna  <1000 / 14. 12. 2020  <1000 / 15. 12. 2020
 Rumena  <600 / 4. 1. 2021  <500 / 13. 1. 2021
 Zelena  <300 / 28. 1. 2021  -

Aktualne teme

Dokler ne bo precepljene (in imune) vsaj 10% populacije (200.000+ ljudi), vpliv cepljenja na dinamiko epidemije (skoraj) ne bo opazen, saj npr. 10% precepljenost pomeni le 10% manjši R kot sicer (npr. R=1,1 namesto R=1,2). Zato je kljub cepljenju zelo pomembno, da dosledno izvajamo proticovid ukrepe, saj bomo sicer imeli spet nevarno eksponentno rast epidemije z vsemi negativnimi posledicami. Šele ko bo precepljenih (in imunih) vsaj nekaj 10% populacije, bo vpliv precepljenosti zadosten, da bo možno v primeru ugodne epidemiološke slike ukrepe opazneje sproščati. Se bo pa zaradi cepljenja rizične populacije predvidoma že proti koncu januarja začel opazno zmanjševati pritisk na bolnice (seveda le, če bomo z ustreznim obnašanjem poskrbeli, da epidemija ne bo rastla). Zanimivo je, da zaradi tako obsežne epidemije poteka prekuževanje (ocenjeno okoli 40.000 novih okuženih na teden) trenutno nekajkrat hitreje od cepljenja (potrebna sta dva odmerka). S stališča zdravstvenih posledic to seveda ni primerljivo, saj okuženi zbolijo, cepljeni pa ne, poleg tega se v tej fazi cepi rizično populacijo, medtem ko se okužbe širijo po celotni populaciji.

Dodatne informacije

Uvodna pojasnila so podana tukaj. Za radovedne in željne znanja smo pripravili Malo šolo epidemije: epizoda 1, epizoda 2, epizoda 3.

Podatke pridobivamo od COVID-19 Sledilnika in se jim najlepše zahvaljujemo. Brez teh obsežnih kvalitetnih podatkov, ki jih vsakodnevno pretočimo v svoj model, se ne bi dalo napovedati nič pametnega, tako pa so naše napovedi izredno točne (z ozirom na področje napovedovanja razvoja epidemije). NIB se najlepše zahvaljujemo za podatke o koncentraciji virusa v odplakah, ki so trenutno najhitrejši indikator razvoja epidemije.

Slika 1: Krivulja podatkov za zadnje tri dni predstavlja ekstrapolirane vrednosti, ker za to obdobje uporabljeno centralno sedemdnevno povprečje ni definirano. Tokrat ekstrapoliranih vrednosti ne prikazujemo.

Slika 1b: Krivulje podatkov za zadnje tri dni predstavljajo ekstrapolirane vrednosti, ker za to obdobje uporabljeno centralno sedemdnevno povprečje ni definirano. Tokrat ekstrapoliranih vrednosti ne prikazujemo.

Slika 2:

Slika 2b:

Slika 2c: Krivulji podatkov za zadnje tri dni predstavljata ekstrapolirane vrednosti, ker za to obdobje uporabljeno centralno sedemdnevno povprečje ni definirano. Tokrat ekstrapoliranih vrednosti ne prikazujemo.

Slika 2d: Krivulji podatkov za zadnje tri dni predstavljata ekstrapolirane vrednosti, ker za to obdobje uporabljeno centralno sedemdnevno povprečje ni definirano. Tokrat ekstrapoliranih vrednosti ne prikazujemo.

 Slika 3: V prehodnem obdobju spremembe režima testiranja je tako izračunana vrednost R popačena, kar je potrebno upoštevati pri interpretaciji rezultatov (posledično je na grafu konec oktobra R krajše obdoje navidezno pod 1, čeprav dejansko verjetno ni padel pod 1). Krivulji podatkov za zadnje tri dni predstavljata ekstrapolirane vrednosti (predvsem za boljšo vidnost), ker za to obdobje uporabljeno centralno sedemdnevno povprečje ni definirano.

 Slika 4: V prehodnem obdobju spremembe režima testiranja je tako izračunana vrednost R popačena, kar je potrebno upoštevati pri interpretaciji rezultatov (posledično je na grafu konec oktobra R krajše obdoje navidezno pod 1, čeprav dejansko verjetno ni padel pod 1). Krivulje podatkov za zadnje tri dni predstavljajo ekstrapolirane vrednosti (predvsem za boljšo vidnost), ker za to obdobje uporabljeno centralno sedemdnevno povprečje ni definirano.

 Slika 5: Pri interpretaciji je potrebno upoštevati spremembe režima testiranja. Krivulje podatkov za zadnje tri dni predstavljajo ekstrapolirane vrednosti, ker za to obdobje uporabljeno centralno sedemdnevno povprečje ni definirano. Tokrat nekaterih ekstrapoliranih vrednosti ne prikazujemo. Premice trendov prikazujejo povprečen trend v približno zadnjih 10 do 15 dneh.

NOVICE
Opravljena nova eksperimentalna kampanja: Preučevanje temperaturnih fluktuacij v polno razvitem toku
Opravljena nova eksperimentalna kampanja: Preučevanje temperaturnih fluktuacij v polno razvitem toku Dr. Mohit Sharma ter sodelavci na Odseku za reaktorsko tehniko so opravili eksperiment turbulentnega prenosa...
Uspešno izvedena že 8. konferenca mladih jedrskih strokovnjakov YGNC
Mreža mlade generacije Društva jedrskih strokovnjakov Slovenije (MMG DJS) je 19. 5. 2021 v sodelovanju z Odsekom za reaktorsko tehniko Instituta »Jožef Stefan« priredila že 8. konferenco mladih jedrskih strokovnjakov YGNC. Konfere...
A single grain boundary parameter to characterize normal stress fluctuations in materials with elastic cubic grains
Dr. Samir El Shawish in dr. Timon Mede z Odseka za reaktorsko tehniko na Institutu »Jožef Stefan« sta v sodelovanju z dr. Jeremyjem Hurom z Université Paris-Saclay, CEA (Francija) objavila znanstven...
Modelling of premixed layer formation in stratified fuel–coolant configuration
Janez Kokalj, dr. Mitja Uršič ter dr. Matjaž Leskovar, sodelavci Odseka za reaktorsko tehniko na Institutu »Jožef Stefan«, so objavil znanstveni članek »...
Validation of a morphology adaptive multi-field two-fluid model considering counter-current stratified flow with interfacial turbulence damping
Dr. Matej Tekavčič, sodelavec Odseka za reaktorsko tehniko na Institutu »Jožef Stefan«, je v sodelovanju z raziskovalci iz Inštituta za dinamiko tekočin, Helmholtz-Zentrum Dresden-Rossendorf (Nemčija) objavil zn...
Sestanek programskega odbora konference NESTet 2020, Bruselj, 7.-10.1.2020
Konferenca NESTet je posvečena izobraževanju in usposabljanju na področju jedrskih tehnologij. Po nekajletnem zatišju (zadnji NESTet je evropsko društvo jedrskih strokovnjakov (...
15th Steering Committee Meeting of the TSO Forum (TSOF), Dunaj, Avstrija, 17.-18. 2. 2020
Mednarodna agencija za atomsko energijo (IAEA) je leta 2010 ustanovila zbor pooblaščenih izvedencev za jedrsko in sevalno varnost (TSO) z namenom spodbujanja sodelovanja in izmenjave informacij. Osnovo za delovanje zbora predstavlja dokument TE...
Komunikacijska delavnica projekta ENEN+, Bruselj, Belgija, 13.-14.10.2019
Del projekta ENEN+ (Attract, Retain and Develop New Nuclear Talents Beyond Academic Curricula) je tudi razvoj in izvedba komunikacijske strategije, ki naj jedrske deležnike seznani z izz...
WPSAE Progress Meeting & PMU meeting, Garching, Nemčija, 27.1.-29.1. 2020
Evropske fuzijske raziskave v okviru Obzorja 2020 združuje ciljno orientiran 7-letni (2014-2020) fuzijski program EUROfusion, ki poteka pod okriljem EURATOM pogodbe. V okviru programa EUROfusion je velik del aktivnosti nam...
Sestanek Upravnega odbora ENEN, Bruselj, Belgija, 23.-25.10.2019
Več kot 75 članic združenja ENEN predstavlja večino evropskih univerz in raziskovalnih inštitutov, ki izobražujejo na področju varne rabe jedrske energije. V več kot desetletju obstoja je združenju uspel...
Sestanek EHRO-N Senior Advisory Group, Petten, Nizozemska, 18.-19.11.2019
European Human Resource Observatory – Nuclear (EHRO-N) je v letu 2011 ustanovila Evropska komisija z namenom sp...
Pripravljalni sestanek H2020 projekta SCC-SMR, Petten, Nizozemska, 27.-28.8.2019
Razpis za projekte Obzorja 2020 EURATOM v letu 2019 predvideva tudi aktivnosti pri razvoju malih in modularnih reaktorjev. Projekt SCC-SMR združuje zelo širok mednarodni konzorci...
Mednarodno ocenjevanje Tehniške univerze v Harbinu, Harbin, Kitajska, 14.-18.7.2019
Tehniška univerza v Harbinu (Harbin Engineering University, HEU) sodi z več kot 900 študenti v dveh jedrskih programih (jedrska tehnika, radiokemija) med največje na Ki...
mobile view