Ta stran uporablja piškotke (za prikaz videoposnetkov, zemljevidov in enostavno deljenje vsebine z drugimi).
Z nadaljevanjem ogleda te strani se strinjate z njihovo uporabo.
Z uporabo piškotkov se strinjam / želim več informacij / ne strinjam

 
logo logo JavnostPartnerjiMediji

Username: Password:

Projekcije širjenja COVID-19 v Sloveniji

Datum: 20.1.2021

Epidemijo bomo ustavili in obvladovali ljudje s samozašÄitnim obnašanjem vseh in vsakega posebej. Modelske projekcije ne morejo ustaviti epidemije, lahko pa nam pomagajo razumeti, kako naša ravnanja vplivajo na širjenje virusa.

Nasvet

Epidemijo bi bilo dobro čim prej toliko zmanjšati, da bodo lahko epidemiologi sledili vsem stikom. To najbolj učinkovito omejuje širjenje virusa in bo močno olajšalo obvladovanje novega bolj kužnega seva, ko se bo razširil.

Analiza stanja

Epidemija počasi upada, prav tako tudi sprejem v bolnice (slika 1, slika 1b, slika 2, slika 2a, slika 2b, slika 2cslika 2d, slika 5). Na osnovi celostne slike in epidemiološkega modela, ki integralno upošteva razpoložljive podatke, ocenjujemo, da smo z izvajanjem ukrepov uspeli reprodukcijsko število R spustiti na približno 0,93. Ocenjujemo, da se vsake 4 dni prekuži približno 1% populacije, kar posledično zmanjša R vsake 3 dni za približno eno stotinko glede na siceršnjo vrednost. Število dnevnih pozitivnih testov oseb v starostni kategoriji 65+ let in v vseh obravnavanih podkategorijah počasi upada (slika 1b). Podajamo tudi R, ocenjen le na osnovi števila pozitivnih testov, kjer je pri interpretaciji rezultatov treba upoštevati, da je ob vsaki spremembi režima testiranja podana vrednost R v prehodnem obdobju precenjena oz. podcenjena (slika 3, slika 4). Sedemdnevna povprečja R, izračunana na osnovi števila pozitivnih testov ali števila hospitaliziranih, so sledeča: R_vsi=0,78 (včeraj 0,78), R_PCR=0,79 (včeraj 0,80), R_hosp=0,95 (včeraj 0,98), R_ICU=0,88 (včeraj 0,94), R_brezDSO=0,79 (včeraj 0,79), R_DSO=0,51 (včeraj 0,54). Podane ocene R na osnovi testov so trenutno močno podcenjene zaradi predhodnega obdobja velikega števila pozitivnih testov kot posledica obsežnega testiranja z antigenskimi testi.

Tedensko povprečje dnevno potrjenih novih primerov je 1298 (slika 1, slika 5). Epidemiologi bodo lahko spremljali stike, kar najbolj učinkovito zmanjša širjenje virusa, ko bo povprečno število pozitivnih testov padlo pod 300 na dan. To stanje lahko dosežemo šele po približno 2,2 razpolovnih časih upadanja epidemije. Razpolovni čas je odvisen od tega, koliko bomo uspeli spustiti R z našim obnašanjem. ÄŒe ga bomo uspeli spustiti na R=0,7 (tako kot v prvem valu), bo razpolovni čas približno dva tedna, pri R=0,5 (tako kot v prvem valu, ko so epidemiologi lahko spet sledili stikom) pa približno en teden.

Ocenjen delež okuženih in kužnih je sledeč:
V prvem valu se je okužilo približno 1% prebivalstva, kar pomeni približno vsak 100. prebivalec (ocena: 12x toliko kot potrjeno okuženih v prvem valu). Na vrhuncu je bil delež kužnih približno 0,35% prebivalstva, kar pomeni približno vsak 300. prebivalec. V drugem valu se je do zdaj okužilo približno 27% prebivalstva, kar pomeni približno vsak 4. prebivalec (ocena: 4x toliko kot potrjeno okuženih v drugem valu). Trenutno je delež kužnih približno 4% prebivalstva, kar pomeni približno vsak 25. prebivalec. Do zdaj se je v obeh valovih skupaj okužilo približno 28% prebivalstva, kar pomeni približno vsak 4. prebivalec.

Prognoza razvoja epidemije

Število dnevnih pozitivnih testov je odvisno tudi od števila opravljenih antigenskih testov, kar se bo v prihodnosti predvidoma močno spreminjalo, zato je negotovost prognoze za pozitivne teste še posebej velika. V oceni nadaljnjih pozitivnih testov (slika 1) in bolnišničnih obravnav (slika 2, slika 2a, slika 2b, slika 2c, slika 2d) smo predpostavili, da je med prazniki od 24. 12. 2020 do 3. 1. 2021 reprodukcijsko število R zraslo na 1,25, se nato spustilo na R=0,93 (trenutna ocena) in potem počasi pada zaradi prekuževanja. Poskušali smo upoštevati vpliv cepljenja rizičnih skupin (upoštavali smo le cepljenje oskrbovancev v DSO-jih).

Za bolnišnične obravnave predstavljamo tudi dva scenarija z različnima reprodukcijskima številoma:  R=1,2 in R=1,3 med prazniki, s katerima smo poskušali zaobjeti negotovosti povezane z morebitno različno dinamiko širjenja epidemije med mlajšimi in starejšimi v času praznikov, ter osnovni scenarij brez cepljenja. Namen predstavitve različnih scenarijev je tudi, da se seznanimo z negotovostmi in karakterističnimi časi.

Ocenjeni datumi sprošÄanja ukrepov po fazah

Za prehod v posamezne barvaste faze morata biti izpolnjena oba navedena pogoja.

Trenutno smo v rdeči fazi. Podajamo le oceno datuma prehoda v oranžno fazo, saj bo nadaljnji potek epidemije odvisen od vpliva sprošÄanja ukrepov v oranžni fazi na širjenje okužb in tako ni možno dovolj zanesljivo napovedati, kdaj bodo izpolnjeni kriteriji za ostale faze sprošÄanja ukrepov. Ob enakem trendu upadanja epidemije bi lahko v oranžno fazo prešli v prvi polovici februarja.

 Faza  Število okužb / datum  Število hospitaliziranih / datum
 ÄŒrna  >1350 / 19. 1. 2021
 >1200 / 19. 1. 2021
 Rdeča  <1350 / 20. 1. 2021  <1200 / 20. 1. 2021
 Oranžna  <1000 / 8. 2. 2021  <1000 / 5. 2. 2021
 Rumena  <600 / -  <500 / -
 Zelena  <300 / -  -

Potek epidemije je odvisen od obnašanja ljudi, zato so negotovosti ocen velike. V oceni je predpostavljeno, da je reprodukcijsko število R približno 0,93 in da bo počasi padalo zaradi prekuževanja. V modelu smo upoštaveli cepljenje oskrbovancev v DSO-jih.

Aktualne teme

Dokler ne bo precepljene (in imune) vsaj 10% populacije (200.000+ ljudi), vpliv cepljenja na dinamiko epidemije (skoraj) ne bo opazen, saj npr. 10% precepljenost pomeni le 10% manjši R kot sicer (npr. R=1,1 namesto R=1,2). Zato je kljub cepljenju zelo pomembno, da dosledno izvajamo proticovid ukrepe, saj bomo sicer imeli spet nevarno eksponentno rast epidemije z vsemi negativnimi posledicami. Šele ko bo precepljenih (in imunih) vsaj nekaj 10% populacije, bo vpliv precepljenosti zadosten, da bo možno v primeru ugodne epidemiološke slike ukrepe opazneje sprošÄati. Se bo pa zaradi cepljenja rizične populacije predvidoma že proti koncu januarja začel opazno zmanjševati pritisk na bolnice (seveda le, če bomo z ustreznim obnašanjem poskrbeli, da epidemija ne bo rastla). Zanimivo je, da zaradi tako obsežne epidemije poteka prekuževanje (ocenjeno okoli 40.000 novih okuženih na teden) trenutno nekajkrat hitreje od cepljenja (potrebna sta dva odmerka). S stališÄa zdravstvenih posledic to seveda ni primerljivo, saj okuženi zbolijo, cepljeni pa ne, poleg tega se v tej fazi cepi rizično populacijo, medtem ko se okužbe širijo po celotni populaciji.

Zahvala

Podatke pridobivamo od COVID-19 Sledilnika in se najlepše zahvaljujemo. Zahvaljujemo se tudi Nacionalnemu inštitutu za biologijo za podatke o koncentraciji virusa v odplakah.

Več vsebin

Uvodna pojasnila so podana tukaj. Za radovedne in željne znanja smo pripravili Malo šolo epidemije: epizoda 1, epizoda 2, epizoda 3.

Slika 1:

Slika 1b:

Slika 2:

Slika 2a:

Slika 2b:

Slika 2c:

Slika 2d:

 Slika 3: V prehodnem obdobju spremembe režima testiranja je tako izračunana vrednost R precenjena oz. podcenjena, kar je potrebno upoštevati pri interpretaciji rezultatov.

 Slika 4: V prehodnem obdobju spremembe režima testiranja je tako izračunana vrednost R precenjena oz. podcenjena, kar je potrebno upoštevati pri interpretaciji rezultatov.

 Slika 5: Pri interpretaciji je potrebno upoštevati spremembe režima testiranja. Premice trendov prikazujejo povprečen trend v približno zadnjih 10 do 15 dneh.

NOVICE
Seminar ESFR-SMART, Pertuis, Francija, 4. 4. – 9. 4. 2022
V okviru evropskega projekta ESFT-SMART je bil organiziran seminar o težkih nesrečah v z natrijem hlajenih hitrih reaktorjih. Na seminarju, ki je bil namenjen predvsem mlajšim raziskovalcem in študentom, je bil podan pregled pretekl...
Joint European Torus (JET) proizvedel rekordnih 59 MJ fuzijske energije
Konzorcij EUROfusion, ki ga sofinancira Evropska komisija, združuje 4800 raziskovalcev iz 30 raziskovalnih organizacij, v njem pa sodeluje tudi več kot 40 raziskovalcev z o...
Turbulent Flow over Confined Backward-Facing Step: PIV vs. DN
Boštjan Zajec, Marko Matkovič, Nejc Kosanič, Jure Oder, Blaž Mikuž, Jan Kren in Iztok Tiselj iz Odseka za Reaktorsko tehniko IJS so objavili članek z naslovom “Turbulent Flow ov...
Prof. dr. Leon Cizelj izvoljen za predsednika združenja evropskih jedrskih strokovnjakov (European Nuclear Society - ENS)
Prof. dr. Leon Cizelj je bil na predlog Društva jedrskih strokovnjakov Slovenije soglasno izvoljen za predsednika združenja evropskih jedrskih strokovnjakov (European Nuclear Society - ENS; ...
Opravljena nova eksperimentalna kampanja: Preučevanje temperaturnih fluktuacij v polno razvitem toku
Opravljena nova eksperimentalna kampanja: Preučevanje temperaturnih fluktuacij v polno razvitem toku Dr. Mohit Sharma ter sodelavci na Odseku za reaktorsko tehniko so opravili eksperiment turbulentnega preno...
Uspešno izvedena že 8. konferenca mladih jedrskih strokovnjakov YGNC
Mreža mlade generacije Društva jedrskih strokovnjakov Slovenije (MMG DJS) je 19. 5. 2021 v sodelovanju z Odsekom za reaktorsko tehniko Instituta »Jožef Stefan« priredila že 8. konferenco mladih jedrskih strokovnjakov YGNC. K...
A single grain boundary parameter to characterize normal stress fluctuations in materials with elastic cubic grains
Dr. Samir El Shawish in dr. Timon Mede z Odseka za reaktorsko tehniko na Institutu »Jožef Stefan« sta v sodelovanju z dr. Jeremyjem Hurom z Université Paris-Saclay, CEA (Francija) objavila znanstv...
Modelling of premixed layer formation in stratified fuel–coolant configuration
Janez Kokalj, dr. Mitja Uršič ter dr. Matjaž Leskovar, sodelavci Odseka za reaktorsko tehniko na Institutu »Jožef Stefan«, so objavil znanstveni članek »...
Validation of a morphology adaptive multi-field two-fluid model considering counter-current stratified flow with interfacial turbulence damping
Dr. Matej Tekavčič, sodelavec Odseka za reaktorsko tehniko na Institutu »Jožef Stefan«, je v sodelovanju z raziskovalci iz Inštituta za dinamiko tekočin, Helmholtz-Zentrum Dresden-Rossendorf (Nemčija) ...
Sestanek programskega odbora konference NESTet 2020, Bruselj, 7.-10.1.2020
Konferenca NESTet je posvečena izobraževanju in usposabljanju na področju jedrskih tehnologij. Po nekajletnem zatišju (zadnji NESTet je evropsko društvo jedrskih strokovnjakov (...
15th Steering Committee Meeting of the TSO Forum (TSOF), Dunaj, Avstrija, 17.-18. 2. 2020
Mednarodna agencija za atomsko energijo (IAEA) je leta 2010 ustanovila zbor pooblašÄenih izvedencev za jedrsko in sevalno varnost (TSO) z namenom spodbujanja sodelovanja in izmenjave informacij. Osnovo za delovanje zbora predstavlja dokument ...
Komunikacijska delavnica projekta ENEN+, Bruselj, Belgija, 13.-14.10.2019
Del projekta ENEN+ (Attract, Retain and Develop New Nuclear Talents Beyond Academic Curricula) je tudi razvoj in izvedba komunikacijske strategije, ki naj jedrske deležnike seznani z i...
WPSAE Progress Meeting & PMU meeting, Garching, Nemčija, 27.1.-29.1. 2020
Evropske fuzijske raziskave v okviru Obzorja 2020 združuje ciljno orientiran 7-letni (2014-2020) fuzijski program EUROfusion, ki poteka pod okriljem EURATOM pogodbe. V okviru programa EUROfusion je velik del aktivnosti n...
Sestanek Upravnega odbora ENEN, Bruselj, Belgija, 23.-25.10.2019
Več kot 75 članic združenja ENEN predstavlja večino evropskih univerz in raziskovalnih inštitutov, ki izobražujejo na področju varne rabe jedrske energije. V več kot desetletju obstoja je zd...
Sestanek EHRO-N Senior Advisory Group, Petten, Nizozemska, 18.-19.11.2019
European Human Resource Observatory – Nuclear (EHRO-N) je v letu 2011 ustanovila Evropska komisija z namenom sp...
Pripravljalni sestanek H2020 projekta SCC-SMR, Petten, Nizozemska, 27.-28.8.2019
Razpis za projekte Obzorja 2020 EURATOM v letu 2019 predvideva tudi aktivnosti pri razvoju malih in modularnih reaktorjev. Projekt SCC-SMR združuje zelo širok mednarodni konzor...
Mednarodno ocenjevanje Tehniške univerze v Harbinu, Harbin, Kitajska, 14.-18.7.2019
Tehniška univerza v Harbinu (Harbin Engineering University, HEU) sodi z več kot 900 študenti v dveh jedrskih programih (jedrska tehnika, radiokemija) med največje n...
mobile view