Ta stran uporablja piškotke (za prikaz videoposnetkov, zemljevidov in enostavno deljenje vsebine z drugimi).
Z nadaljevanjem ogleda te strani se strinjate z njihovo uporabo.
Z uporabo piškotkov se strinjam / želim več informacij / ne strinjam

 
logo logo JavnostPartnerjiMediji

Username: Password:

Oznaka in naziv projekta

J2-8189 - Proces uparjanja med parno eksplozijo v z natrijem hlajenih hitrih reaktorjih

J2-8189 - Pressurization process during vapour explosion in sodium cooled fast reactors

Logotipi ARRS in drugih financerjev

ARRS

Projektna skupina 

Vodja projekta: Mitja Uršič

ÄŒlani projektne skupine: Martin Draksler, Ivo Kljenak, Matjaž Leskovar, Rok Krpan, Jure Oder, Leon Cizelj, Andrej Prošek

Organizacija prijaviteljica: Institut Jožef Stefan

Sodelujoča raziskovalna organizacija: Univerza v Ljubljani, Fakulteta za matematiko in fiziko

Vsebinski opis projekta

V okviru varnostnih študij za inovativne z natrijem hlajene jedrske elektrarne je potrebno oceniti tudi potencialna tveganja ob morebitnih težkih nesrečah. Eno od pomembnejših vprašanj na področju taljenja sredice med hipotetično težko nesrečo v inovativnih z natrijem hlajenih jedrskih elektrarnah je povezano z verjetnostjo in posledicami nastanka parne eksplozije. Parna eksplozija se lahko razvije ob stiku staljene sredice in tekočega natrija. Dovolj močna parna eksplozija bi lahko imela za posledico porušitev celovitosti zadrževalnega hrama in s tem direktni izpust radioaktivnih snovi v okolje. Razumevanje pojava parne eksplozije je zelo pomembno za jedrsko varnost. Do sedaj opravljene raziskave z integralnimi eksperimenti so pokazale, da so parne eksplozije v natriju mogoče.  

Trenutno raziskovalci preverjamo uporabnost kompleksnih računalniških programov, ki so namenjeni proučevanju pojavov, povezanih z interakcijo taline s hladilom. Eden izmed ciljev preverjanja je izpostaviti potrebe po eksperimentalnih, analitičnih in numeričnih raziskavah v podporo razvoja kompleksnih računalniških programov, ki so namenjeni proučevanju pojava parne eksplozije v natriju. V skladu s temi prizadevanji je namen predlaganega projekta izboljšati razumevanje procesa uparjanja med parno eksplozijo v natriju. Tako sta na primer za izvedbo analitičnih raziskav eksplozijske faze s kompleksnimi računalniškimi programi, ki so namenjeni proučevanju interakcije taline z vodo, trenutno v uporabi dva koncepta: koncept globalnega uparjanja hladila, kjer sta hladilo in talina v termičnem ravnovesju, in koncept direktnega uparjanja v okolici taline. Zaradi pomembnih razlik v lastnostih vode in natrija, je potrebno raziskati uporabnost obeh konceptov za natrij. 

V podporo raziskavam procesa uparjanja se lahko izvedejo tako analitične raziskave kakor tudi natančne numerične simulacije. Glavna cilja projekta sta tako analiza modeliranja procesa uparjanja in simulacija pare eksplozije v natriju.

S projektom bomo pridobili simulacijsko orodje, ki bo omogočalo bolj realistične simulacije eksperimentov in v prihodnosti bolj realistične ocene reaktorskih razmer ter posledično bolj realistične ocene ranljivosti z natrijem hlajenih jedrskih elektrarn.

Faze projekta

Faza 1: Modeliranje procesa uparjanja (realizacija 100%)

Faza 2: Numerične analize pristopa k modeliranju (realizacija 100%) 

Faza 3: Uporabnost predlaganega pristopa k modeliranju (realizacija 100%)

Bibliografske reference

ÄŒlanki SCI

1. LESKOVAR, Matjaž, CENTRIH, Vasilij, URŠIÄŒ, Mitja, KOKALJ, Janez. Investigation of steam explosion duration in stratified configuration. Nuclear Engineering and Design : international journal devoted to the thermal, mechanical and structural problems of nuclear energy. [Print ed.]. 2019, vol. 353, str. 110233-1-10233-14. ISSN 0029-5493. DOI: 10.1016/j.nucengdes.2019.110233. [COBISS.SI-ID 32558119]

2. ODER, Jure, TISELJ, Iztok, JÄGER, Wadim, SCHAUB HAHN, Thomas, HERING, Wolfgang, OTIÄŒ, Ivan, SHAMS, Afaque. Thermal fluctuations in low-Prandtl number fluid flows over a backward facing step. Nuclear Engineering and Design : international journal devoted to the thermal, mechanical and structural problems of nuclear energy. [Print ed.]. 2020, vol. 359, str. 110460-1-110560-12. ISSN 0029-5493. DOI: 10.1016/j.nucengdes.2019.110460. [COBISS.SI-ID 32226855]

3. URŠIÄŒ, Mitja, LESKOVAR, Matjaž. Investigation of challenges related to vapour explosion modelling in sodium. Nuclear Engineering and Design : international journal devoted to the thermal, mechanical and structural problems of nuclear energy. [Print ed.]. 2020, vol. 363, str. 110646-1-110646-15. ISSN 0029-5493. DOI: 10.1016/j.nucengdes.2020.110646. [COBISS.SI-ID ]

4. KOKALJ, Janez, URŠIÄŒ, Mitja, LESKOVAR, Matjaž. Modelling of premixed layer formation in stratified fuel-coolant configuration. Nuclear Engineering and Design : international journal devoted to the thermal, mechanical and structural problems of nuclear energy. [Print ed.]. 2021, vol. 378, str. 111261-1-111261-16. ISSN 0029-5493. DOI: 10.1016/j.nucengdes.2021.111261. [COBISS.SI-ID 62091523]

Konferenčni članki

1. URŠIÄŒ, Mitja, LESKOVAR, Matjaž. Pressurization process modelling in sodium during fuel-coolant interaction. Proceedings, 26th International Conference Nuclear Energy for New Europe - NENE 2017, Bled, Slovenia, September 11-14. Ljubljana, str. 419-1-419-9. [COBISS.SI-ID 31098407].

2. URŠIÄŒ, Mitja, LESKOVAR, Matjaž. Study on premixture formation during fuel-sodium interaction. V: VRBANIĆ, Ivan (ur.), ŠADEK, Sinisa (ur.), BAŠIÄŒ, Ivica (ur.). Nuclear option for CO[sub]2 free energy generation : proceedings. 12th International Conference of the Croatian Nuclear Society, June 3-6 June 2018, Zadar. Zagreb: Croatian Nuclear Society, 2018. Str. 125-1-125-8. ISBN 978-953-48100-0-2. [COBISS.SI-ID 31458855]

3. URŠIÄŒ, Mitja, LESKOVAR, Matjaž, CENTRIH, Vasilij, PROŠEK, Andrej. Effect of sub-cooling on initial conditions for potential energetic fuel-sodium interaction. V: JENÄŒIÄŒ, Igor (ur.). Proceedings. 27th International Conference Nuclear Energy for New Europe - NENE 2018, Portorož, Slovenia, September 10-13. Ljubljana: Nuclear Society of Slovenia, 2018. Str. 521-1-521-10. ISBN 978-961-6207-45-4. [COBISS.SI-ID 31971111]

4. KOGOVŠEK, Žan, TEKAVÄŒIÄŒ, Matej, URŠIÄŒ, Mitja, LESKOVAR, Matjaž. Numerical simulation of heat transfer around melt fragments. V: JENÄŒIÄŒ, Igor (ur.). Proceedings. 27th International Conference Nuclear Energy for New Europe - NENE 2018, Portorož, Slovenia, September 10-13. Ljubljana: Nuclear Society of Slovenia, 2018. Str. 520-1-520-9. ISBN 978-961-6207-45-4. [COBISS.SI-ID 31970855]

5. URŠIÄŒ, Mitja, LESKOVAR, Matjaž. Investigation of the applicability of the MC3D code to vapour explosions in sodium. V: Proceedings of ICAPP'19. International Congress on Advances in Nuclear Power Plants, 12-15 May 2019, Juan-Les-Pins, France. [S. l.]: SFEN =Société Française d'Enerfge Nucléare, 2019. 9 str. [COBISS.SI-ID 32369959] - ustna predstavitev

6. LESKOVAR, Matjaž, CENTRIH, Vasilij, URŠIÄŒ, Mitja, KOKALJ, Janez. Analysis of steam Explosion duration in stratified configuration. V: ERMSAR 2019. 9th European Review Meeting on Severe Accident Research, May 18-20, 2019, Prague, Czech Republic. [S. l.]: NUGENIA = Nuclear Gereration Associatin, 2019. Str. 91-1-91-15. ISBN 978-80-270-5809-9. https://www.ermsar2019.com/upload/wwt/31_ERMSAR-2019-PROCEEDINGS.pdf. [COBISS.SI-ID 32427047]

7. URŠIÄŒ, Mitja, LESKOVAR, Matjaž. Sensitivity study on initial conditions of sodium vapour explosion in FARO-TERMOS like conditions. V: SMODIŠ, Borut (ur.), UDIR, Nina (ur.). Proceedings. 28th International Conference Nuclear Energy for New Europe - NENE 2019, Portorož, Slovenia, September 9-12. Ljubljana: Nuclear Society of Slovenia, 2019. Str. 401.1-401.7. ISBN 978-961-6207-47-8. [COBISS.SI-ID 33178151] - ustna predstavitev

8. TEKAVÄŒIÄŒ, Matej, KOGOVŠEK, Žan, URŠIÄŒ, Mitja, LESKOVAR, Matjaž. Simulations of heat and mass transfer around circular core fragment in sodium coolant. V: SMODIŠ, Borut (ur.), UDIR, Nina (ur.). Proceedings. 28th International Conference Nuclear Energy for New Europe - NENE 2019, Portorož, Slovenia, September 9-12. Ljubljana: Nuclear Society of Slovenia, 2019. Str. 408.1-408.11. ISBN 978-961-6207-47-8. [COBISS.SI-ID 33178919] - nagrada za najboljši poster

9. URŠIÄŒ, Mitja, LESKOVAR, Matjaž. Quenching of melt fine fragments during energetic fuel-sodium interactions. V: SNOJ, Luka (ur.), ÄŒUFAR, Aljaž (ur.). NENE 2020 : 29th International Conference Nuclear Energy for New Europe : September 7-10, Portorož, Slovenia : NENE 2020 conference proceedings. Ljubljana: Nuclear Society of Slovenia, 2020. Str. 1801-1-1801-8. ISBN 978-961-6207-49-2. [COBISS.SI-ID 47112707]

Mednarodni seminarji

1. TEKAVÄŒIÄŒ, Matej, URŠIÄŒ, Mitja. NEPTUNE_CFD simulations of heat transfer around cylindrical core fragment in sodium coolant. V: Program of Salome_CFD User Day 2019, 7 May, EDF Lab Paris-Saclay, [France]. 2019. https://www.code-saturne.org/cms/sites/default/files/clubu/2019/Program%20VF_FULL_V2.pdf. [COBISS.SI-ID 62247683]

NOVICE
Razširjanje porazdelitev medkristalnih normalnih napetosti z uporabo simetrij v linearno-elastičnih polikristalnih materialih
Razširjanje porazdelitev medkristalnih normalnih napetosti z uporabo simetrij v linearno-elastičnih polikristalnih materialih Dr. Samir El Shawish z Odseka za reaktorsko tehniko Instituta »Jožef Stefan« je ...
Analiza popolne izgube napajalne vode v tlačnovodnem reaktorju s programom RELAP5
Analiza popolne izgube napajalne vode v tlačnovodnem reaktorju s programom RELAP5 Dr. Andrej Prošek z Odseka za reaktorsko tehniko Instituta »Jožef Stefan« je v reviji »Journal of Nuclear Engineering ...
Mihael Boštjan Končar prejemnik Prešernove nagrade Univerze v Ljubljani
Mihael Boštjan Končar je za magistrsko raziskovalno delo prejel Prešernovo nagrado Univerze v Ljubljani. Nagrajeno delo je pripra...
Raziskovalci iz R4 na konferenci SCOPE prejeli dve nagradi
Prof. dr. Iztok Tiselj, Jan Kren in dr. Blaž Mikuž so na konferenci SCOPE (Saudi International Conference On Nuclear Power Engineering) prejeli nagrado za najboljši prispevek. Prispevek z naslovom “Experimental study of isothermal vertic...
Mladi raziskovalec Aljoša Gajšek prejel EUROfusion Engineering Grant
EUROfusion Engineering Grant (EEG), je prejelo 16 kandidatov iz širokega nabora 55 različnih raziskovalnih področij, zanimivih za nadaljnji razvoj fuzijskih tehnologij.  EEG je prejel tudi mladi raziskovalec Aljoša Gajšek iz...
Tečaj eksperimentalne jedrske tehnike za študente King Fahd University of Petroleum & Minerals
Tečaj eksperimentalne jedrske tehnike za študente King Fahd University of Petroleum & Minerals V prvi polovici julija smo na Odseku za reaktorsko tehniko R4 in Odseku za reaktorsko fiziko F8 organizirali 14 dnevni t...
Delavnica o varnosti majhnih modularnih, naprednih in fuzijskih reaktorjev
Delavnica o varnosti majhnih modularnih, naprednih in fuzijskih reaktorjev, 20. in 21. 6. 2023, Celje V Celju je 20. in 21. junija v organizaciji Odseka za reaktorsko tehniko, IJS, potekala delavnica o varnosti majhnih modularn...
Inženirska akademija Slovenija sprejela prof. dr. Leona Cizlja med svoje člane
Inženirska akademija Slovenija (IAS) je 5. junija na Brdu pri Kranju slavnostno sprejela med najuglednejše slovenske in tuje strokovnjake s področja inženirstva in tehnologije 18 novih članov, med drugim prof. dr. Leona CIzlja z Odseka za re...
Nagrada za najboljši poster mlademu raziskovalcu Amirhosseinu Lame Jouybariju
Amirhossein Lame Jouybari, mladi raziskovalec na Odseku za reaktorsko tehniko IJS je na konferenci ICONE30 na Japonskem v Kjotu prejel n...
EMUG srečanje
Prejšnji teden, med 12. in 14. aprilom, je v Sloveniji v organizaciji Odseka za reaktorsko tehniko IJS v sodelovanju s Paul Scherrer Institutom iz Švice potekalo srečanje EMUG (European MELCOR and MACCS User Group). Srečanja se je v ži...
Homogenizacija atmosfere z navpičnimi curki
Homogenizacija atmosfere z navpičnimi curki Dr. Rok Krpan, doc. dr. Ivo Kljenak in prof. dr. Iztok Tiselj z Odseka za reaktorsko tehniko Instituta »Jožef Stefan« so v reviji »Annals of Nuclear Energy« ...
Medkristalne napetosti v elastičnih materialih
Medkristalne napetosti v elastičnih materialih Dr. Samir El Shawish in dr. Timon Mede z Odseka za reaktorsko tehniko na Institutu »Jožef Stefan« sta objavila znanstveni članek »Grain boundary stresses in el...
Podelitev francoske nagrade Étoiles de l’Europe za projekt NARSIS
Podelitev francoske nagrade Étoiles de l’Europe za projekt NARSIS Projekt NARSIS, v katerem so sodelovali raziskovalci odsekov R4 in E8 na IJS, je prejel francosko nagrado »Trophée des Etoiles de l'Eur...
Seminar ESFR-SMART, Pertuis, Francija, 4. 4. - 9. 4. 2022
V okviru evropskega projekta ESFT-SMART je bil organiziran seminar o težkih nesrečah v z natrijem hlajenih hitrih reaktorjih. Na seminarju, ki je bil namenjen predvsem mlajšim raziskovalcem in študentom, je bil podan pregled preteklih, ...
Joint European Torus (JET) proizvedel rekordnih 59 MJ fuzijske energije
Konzorcij EUROfusion, ki ga sofinancira Evropska komisija, združuje 4800 raziskovalcev iz 30 raziskovalnih organizacij, v njem pa sodeluje tudi več kot 40 raziskovalcev z osmih...
Turbulent Flow over Confined Backward-Facing Step: PIV vs. DN
Boštjan Zajec, Marko Matkovič, Nejc Kosanič, Jure Oder, Blaž Mikuž, Jan Kren in Iztok Tiselj iz Odseka za Reaktorsko tehniko IJS so objavili članek z naslovom “Turbulent Flow over Confine...
Prof. dr. Leon Cizelj izvoljen za predsednika združenja evropskih jedrskih strokovnjakov (European Nuclear Society - ENS)
Prof. dr. Leon Cizelj je bil na predlog Društva jedrskih strokovnjakov Slovenije soglasno izvoljen za predsednika združenja evropskih jedrskih strokovnjakov (European Nuclear Society - ENS; ...
Opravljena nova eksperimentalna kampanja: Preučevanje temperaturnih fluktuacij v polno razvitem toku
Opravljena nova eksperimentalna kampanja: Preučevanje temperaturnih fluktuacij v polno razvitem toku Dr. Mohit Sharma ter sodelavci na Odseku za reaktorsko tehniko so opravili eksperiment turbulentnega prenosa...
A single grain boundary parameter to characterize normal stress fluctuations in materials with elastic cubic grains
Dr. Samir El Shawish in dr. Timon Mede z Odseka za reaktorsko tehniko na Institutu »Jožef Stefan« sta v sodelovanju z dr. Jeremyjem Hurom z Université Paris-Saclay, CEA (Francija) objavila znanstven...
Modelling of premixed layer formation in stratified fuel-coolant configuration
Janez Kokalj, dr. Mitja Uršič ter dr. Matjaž Leskovar, sodelavci Odseka za reaktorsko tehniko na Institutu »Jožef Stefan«, so objavil znanstveni članek »...
Validation of a morphology adaptive multi-field two-fluid model considering counter-current stratified flow with interfacial turbulence damping
Dr. Matej Tekavčič, sodelavec Odseka za reaktorsko tehniko na Institutu »Jožef Stefan«, je v sodelovanju z raziskovalci iz Inštituta za dinamiko tekočin, Helmholtz-Zentrum Dresden-Rossendorf (Nemčija) objavil zn...
mobile view