Ta stran uporablja piškotke (za prikaz videoposnetkov, zemljevidov in enostavno deljenje vsebine z drugimi).
Z nadaljevanjem ogleda te strani se strinjate z njihovo uporabo.
Z uporabo piškotkov se strinjam / želim več informacij / ne strinjam

 
logo logo JavnostPartnerjiMediji

Username: Password:

Oznaka in naziv projekta

J2-8189 - Proces uparjanja med parno eksplozijo v z natrijem hlajenih hitrih reaktorjih

J2-8189 - Pressurization process during vapour explosion in sodium cooled fast reactors

Logotipi ARRS in drugih financerjev

ARRS

Projektna skupina 

Vodja projekta: Mitja Uršič

Člani projektne skupine: Martin Draksler, Ivo Kljenak, Matjaž Leskovar, Rok Krpan, Jure Oder, Leon Cizelj, Andrej Prošek

Organizacija prijaviteljica: Institut Jožef Stefan

Sodelujoča raziskovalna organizacija: Univerza v Ljubljani, Fakulteta za matematiko in fiziko

Vsebinski opis projekta

V okviru varnostnih študij za inovativne z natrijem hlajene jedrske elektrarne je potrebno oceniti tudi potencialna tveganja ob morebitnih težkih nesrečah. Eno od pomembnejših vprašanj na področju taljenja sredice med hipotetično težko nesrečo v inovativnih z natrijem hlajenih jedrskih elektrarnah je povezano z verjetnostjo in posledicami nastanka parne eksplozije. Parna eksplozija se lahko razvije ob stiku staljene sredice in tekočega natrija. Dovolj močna parna eksplozija bi lahko imela za posledico porušitev celovitosti zadrževalnega hrama in s tem direktni izpust radioaktivnih snovi v okolje. Razumevanje pojava parne eksplozije je zelo pomembno za jedrsko varnost. Do sedaj opravljene raziskave z integralnimi eksperimenti so pokazale, da so parne eksplozije v natriju mogoče.  

Trenutno raziskovalci preverjamo uporabnost kompleksnih računalniških programov, ki so namenjeni proučevanju pojavov, povezanih z interakcijo taline s hladilom. Eden izmed ciljev preverjanja je izpostaviti potrebe po eksperimentalnih, analitičnih in numeričnih raziskavah v podporo razvoja kompleksnih računalniških programov, ki so namenjeni proučevanju pojava parne eksplozije v natriju. V skladu s temi prizadevanji je namen predlaganega projekta izboljšati razumevanje procesa uparjanja med parno eksplozijo v natriju. Tako sta na primer za izvedbo analitičnih raziskav eksplozijske faze s kompleksnimi računalniškimi programi, ki so namenjeni proučevanju interakcije taline z vodo, trenutno v uporabi dva koncepta: koncept globalnega uparjanja hladila, kjer sta hladilo in talina v termičnem ravnovesju, in koncept direktnega uparjanja v okolici taline. Zaradi pomembnih razlik v lastnostih vode in natrija, je potrebno raziskati uporabnost obeh konceptov za natrij. 

V podporo raziskavam procesa uparjanja se lahko izvedejo tako analitične raziskave kakor tudi natančne numerične simulacije. Glavna cilja projekta sta tako analiza modeliranja procesa uparjanja in simulacija pare eksplozije v natriju.

S projektom bomo pridobili simulacijsko orodje, ki bo omogočalo bolj realistične simulacije eksperimentov in v prihodnosti bolj realistične ocene reaktorskih razmer ter posledično bolj realistične ocene ranljivosti z natrijem hlajenih jedrskih elektrarn.

Faze projekta

Faza 1: Modeliranje procesa uparjanja (realizacija 100%)

Faza 2: Numerične analize pristopa k modeliranju (realizacija 100%) 

Faza 3: Uporabnost predlaganega pristopa k modeliranju (realizacija 100%)

Bibliografske reference

Članki SCI

1. LESKOVAR, Matjaž, CENTRIH, Vasilij, URŠIČ, Mitja, KOKALJ, Janez. Investigation of steam explosion duration in stratified configuration. Nuclear Engineering and Design : international journal devoted to the thermal, mechanical and structural problems of nuclear energy. [Print ed.]. 2019, vol. 353, str. 110233-1-10233-14. ISSN 0029-5493. DOI: 10.1016/j.nucengdes.2019.110233. [COBISS.SI-ID 32558119]

2. ODER, Jure, TISELJ, Iztok, JÄGER, Wadim, SCHAUB HAHN, Thomas, HERING, Wolfgang, OTIČ, Ivan, SHAMS, Afaque. Thermal fluctuations in low-Prandtl number fluid flows over a backward facing step. Nuclear Engineering and Design : international journal devoted to the thermal, mechanical and structural problems of nuclear energy. [Print ed.]. 2020, vol. 359, str. 110460-1-110560-12. ISSN 0029-5493. DOI: 10.1016/j.nucengdes.2019.110460. [COBISS.SI-ID 32226855]

3. URŠIČ, Mitja, LESKOVAR, Matjaž. Investigation of challenges related to vapour explosion modelling in sodium. Nuclear Engineering and Design : international journal devoted to the thermal, mechanical and structural problems of nuclear energy. [Print ed.]. 2020, vol. 363, str. 110646-1-110646-15. ISSN 0029-5493. DOI: 10.1016/j.nucengdes.2020.110646. [COBISS.SI-ID ]

4. KOKALJ, Janez, URŠIČ, Mitja, LESKOVAR, Matjaž. Modelling of premixed layer formation in stratified fuel-coolant configuration. Nuclear Engineering and Design : international journal devoted to the thermal, mechanical and structural problems of nuclear energy. [Print ed.]. 2021, vol. 378, str. 111261-1-111261-16. ISSN 0029-5493. DOI: 10.1016/j.nucengdes.2021.111261. [COBISS.SI-ID 62091523]

Konferenčni članki

1. URŠIČ, Mitja, LESKOVAR, Matjaž. Pressurization process modelling in sodium during fuel-coolant interaction. Proceedings, 26th International Conference Nuclear Energy for New Europe - NENE 2017, Bled, Slovenia, September 11-14. Ljubljana, str. 419-1-419-9. [COBISS.SI-ID 31098407].

2. URŠIČ, Mitja, LESKOVAR, Matjaž. Study on premixture formation during fuel-sodium interaction. V: VRBANIĆ, Ivan (ur.), ŠADEK, Sinisa (ur.), BAŠIČ, Ivica (ur.). Nuclear option for CO[sub]2 free energy generation : proceedings. 12th International Conference of the Croatian Nuclear Society, June 3-6 June 2018, Zadar. Zagreb: Croatian Nuclear Society, 2018. Str. 125-1-125-8. ISBN 978-953-48100-0-2. [COBISS.SI-ID 31458855]

3. URŠIČ, Mitja, LESKOVAR, Matjaž, CENTRIH, Vasilij, PROŠEK, Andrej. Effect of sub-cooling on initial conditions for potential energetic fuel-sodium interaction. V: JENČIČ, Igor (ur.). Proceedings. 27th International Conference Nuclear Energy for New Europe - NENE 2018, Portorož, Slovenia, September 10-13. Ljubljana: Nuclear Society of Slovenia, 2018. Str. 521-1-521-10. ISBN 978-961-6207-45-4. [COBISS.SI-ID 31971111]

4. KOGOVŠEK, Žan, TEKAVČIČ, Matej, URŠIČ, Mitja, LESKOVAR, Matjaž. Numerical simulation of heat transfer around melt fragments. V: JENČIČ, Igor (ur.). Proceedings. 27th International Conference Nuclear Energy for New Europe - NENE 2018, Portorož, Slovenia, September 10-13. Ljubljana: Nuclear Society of Slovenia, 2018. Str. 520-1-520-9. ISBN 978-961-6207-45-4. [COBISS.SI-ID 31970855]

5. URŠIČ, Mitja, LESKOVAR, Matjaž. Investigation of the applicability of the MC3D code to vapour explosions in sodium. V: Proceedings of ICAPP'19. International Congress on Advances in Nuclear Power Plants, 12-15 May 2019, Juan-Les-Pins, France. [S. l.]: SFEN =Société Française d'Enerfge Nucléare, 2019. 9 str. [COBISS.SI-ID 32369959] - ustna predstavitev

6. LESKOVAR, Matjaž, CENTRIH, Vasilij, URŠIČ, Mitja, KOKALJ, Janez. Analysis of steam Explosion duration in stratified configuration. V: ERMSAR 2019. 9th European Review Meeting on Severe Accident Research, May 18-20, 2019, Prague, Czech Republic. [S. l.]: NUGENIA = Nuclear Gereration Associatin, 2019. Str. 91-1-91-15. ISBN 978-80-270-5809-9. https://www.ermsar2019.com/upload/wwt/31_ERMSAR-2019-PROCEEDINGS.pdf. [COBISS.SI-ID 32427047]

7. URŠIČ, Mitja, LESKOVAR, Matjaž. Sensitivity study on initial conditions of sodium vapour explosion in FARO-TERMOS like conditions. V: SMODIŠ, Borut (ur.), UDIR, Nina (ur.). Proceedings. 28th International Conference Nuclear Energy for New Europe - NENE 2019, Portorož, Slovenia, September 9-12. Ljubljana: Nuclear Society of Slovenia, 2019. Str. 401.1-401.7. ISBN 978-961-6207-47-8. [COBISS.SI-ID 33178151] - ustna predstavitev

8. TEKAVČIČ, Matej, KOGOVŠEK, Žan, URŠIČ, Mitja, LESKOVAR, Matjaž. Simulations of heat and mass transfer around circular core fragment in sodium coolant. V: SMODIŠ, Borut (ur.), UDIR, Nina (ur.). Proceedings. 28th International Conference Nuclear Energy for New Europe - NENE 2019, Portorož, Slovenia, September 9-12. Ljubljana: Nuclear Society of Slovenia, 2019. Str. 408.1-408.11. ISBN 978-961-6207-47-8. [COBISS.SI-ID 33178919] - nagrada za najboljši poster

9. URŠIČ, Mitja, LESKOVAR, Matjaž. Quenching of melt fine fragments during energetic fuel-sodium interactions. V: SNOJ, Luka (ur.), ČUFAR, Aljaž (ur.). NENE 2020 : 29th International Conference Nuclear Energy for New Europe : September 7-10, Portorož, Slovenia : NENE 2020 conference proceedings. Ljubljana: Nuclear Society of Slovenia, 2020. Str. 1801-1-1801-8. ISBN 978-961-6207-49-2. [COBISS.SI-ID 47112707]

Mednarodni seminarji

1. TEKAVČIČ, Matej, URŠIČ, Mitja. NEPTUNE_CFD simulations of heat transfer around cylindrical core fragment in sodium coolant. V: Program of Salome_CFD User Day 2019, 7 May, EDF Lab Paris-Saclay, [France]. 2019. https://www.code-saturne.org/cms/sites/default/files/clubu/2019/Program%20VF_FULL_V2.pdf. [COBISS.SI-ID 62247683]

NOVICE
Opravljena nova eksperimentalna kampanja: Preučevanje temperaturnih fluktuacij v polno razvitem toku
Opravljena nova eksperimentalna kampanja: Preučevanje temperaturnih fluktuacij v polno razvitem toku Dr. Mohit Sharma ter sodelavci na Odseku za reaktorsko tehniko so opravili eksperiment turbulentnega prenosa...
Uspešno izvedena že 8. konferenca mladih jedrskih strokovnjakov YGNC
Mreža mlade generacije Društva jedrskih strokovnjakov Slovenije (MMG DJS) je 19. 5. 2021 v sodelovanju z Odsekom za reaktorsko tehniko Instituta »Jožef Stefan« priredila že 8. konferenco mladih jedrskih strokovnjakov YGNC. Konfere...
A single grain boundary parameter to characterize normal stress fluctuations in materials with elastic cubic grains
Dr. Samir El Shawish in dr. Timon Mede z Odseka za reaktorsko tehniko na Institutu »Jožef Stefan« sta v sodelovanju z dr. Jeremyjem Hurom z Université Paris-Saclay, CEA (Francija) objavila znanstven...
Modelling of premixed layer formation in stratified fuel–coolant configuration
Janez Kokalj, dr. Mitja Uršič ter dr. Matjaž Leskovar, sodelavci Odseka za reaktorsko tehniko na Institutu »Jožef Stefan«, so objavil znanstveni članek »...
Validation of a morphology adaptive multi-field two-fluid model considering counter-current stratified flow with interfacial turbulence damping
Dr. Matej Tekavčič, sodelavec Odseka za reaktorsko tehniko na Institutu »Jožef Stefan«, je v sodelovanju z raziskovalci iz Inštituta za dinamiko tekočin, Helmholtz-Zentrum Dresden-Rossendorf (Nemčija) objavil zn...
Sestanek programskega odbora konference NESTet 2020, Bruselj, 7.-10.1.2020
Konferenca NESTet je posvečena izobraževanju in usposabljanju na področju jedrskih tehnologij. Po nekajletnem zatišju (zadnji NESTet je evropsko društvo jedrskih strokovnjakov (...
15th Steering Committee Meeting of the TSO Forum (TSOF), Dunaj, Avstrija, 17.-18. 2. 2020
Mednarodna agencija za atomsko energijo (IAEA) je leta 2010 ustanovila zbor pooblaščenih izvedencev za jedrsko in sevalno varnost (TSO) z namenom spodbujanja sodelovanja in izmenjave informacij. Osnovo za delovanje zbora predstavlja dokument TE...
Komunikacijska delavnica projekta ENEN+, Bruselj, Belgija, 13.-14.10.2019
Del projekta ENEN+ (Attract, Retain and Develop New Nuclear Talents Beyond Academic Curricula) je tudi razvoj in izvedba komunikacijske strategije, ki naj jedrske deležnike seznani z izz...
WPSAE Progress Meeting & PMU meeting, Garching, Nemčija, 27.1.-29.1. 2020
Evropske fuzijske raziskave v okviru Obzorja 2020 združuje ciljno orientiran 7-letni (2014-2020) fuzijski program EUROfusion, ki poteka pod okriljem EURATOM pogodbe. V okviru programa EUROfusion je velik del aktivnosti nam...
Sestanek Upravnega odbora ENEN, Bruselj, Belgija, 23.-25.10.2019
Več kot 75 članic združenja ENEN predstavlja večino evropskih univerz in raziskovalnih inštitutov, ki izobražujejo na področju varne rabe jedrske energije. V več kot desetletju obstoja je združenju uspel...
Sestanek EHRO-N Senior Advisory Group, Petten, Nizozemska, 18.-19.11.2019
European Human Resource Observatory – Nuclear (EHRO-N) je v letu 2011 ustanovila Evropska komisija z namenom sp...
Pripravljalni sestanek H2020 projekta SCC-SMR, Petten, Nizozemska, 27.-28.8.2019
Razpis za projekte Obzorja 2020 EURATOM v letu 2019 predvideva tudi aktivnosti pri razvoju malih in modularnih reaktorjev. Projekt SCC-SMR združuje zelo širok mednarodni konzorci...
Mednarodno ocenjevanje Tehniške univerze v Harbinu, Harbin, Kitajska, 14.-18.7.2019
Tehniška univerza v Harbinu (Harbin Engineering University, HEU) sodi z več kot 900 študenti v dveh jedrskih programih (jedrska tehnika, radiokemija) med največje na Ki...
mobile view